Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan
Investorforum
IR-kontakt
Analytikere
Finanskalender


Presentasjoner utarbeidet for investorer i forbindelse med årsrapportene og kvartalsrapportene skal være tilgjengelige på Selskapets hjemmeside. Hendelser av betydning for selskapet skal rapporteres umiddelbart. Les mer om Investor Relation og om Eierstyring og Selskapsledelse for Norway Royal Salmon her.


For spørsmål vedrørende Investor Relations, ta direkte kontakt med NRS sin finansdirektør:

Ola Loe, Finansdirektør
E-post:                      
 ola.loe@salmon.no
Mobil:                         +47 9117 9411


Kontaktdata for analytikere som skal følge NRS.

Når det gjelder aksjeinformasjon:
Ticker:    NRS
ISIN:    NO0010331838
Org nr.:  864 234 232 NO
Antall aksjer:  43 572 191  à pålydene kr 1,- pr aksje

Kontaktpersoner er:

ABG Sundal Collier
Vidar Kristoffer Strat
Telefon: +47 22 01 61 60
E-post: vidar.strat@abgsc.no

CARNEGIE
Lage Bøhren

Telefon: +47 22 00 93 57
E-post: lage.bohren@carnegie.no

Danske Bank Markets
Knut Ivar Bakken
Telefon: +47 85 40 70 74
E-post: knb@danskebank.no

DNB Markets
Alexander Aukner
Telefon: +47 24 16 90 79
E-post: alexander.aukner@dnb.no

FONDSFINANS
Knut Erik Løvstad
Telefon: +47 23 11 30 40
E-post: kel@fondsfinans.no

Handelsbanken Capital Markets
Ketil Lye
Telefon: +47 22 39 72 99
E-post: kjly01@handelsbanken.no

SEB
Bent Rølland
Telefon: +47 22 82 71 26
E-post: bent.rolland@seb.noNORDEA MARKETS
Kolbjørn Giskeødegård
Telefon: +47 22 48 79 83
E-post: kolbjorn.giskeodegard@nordea.com

Norne Securities
Karl Johan Molner
Telefon: +47 974 76 064
E-post: karl-johan.molner@norne.no

PARETO SECURITIES AS
Carl-Emil Kjølås Johannessen
Telefon: +47 24 13 21 15
E-post: kjolas.johannessen@paretosec.com

SpareBank 1 Markets
Tore A. Tønseth
Telefon: +47 24 14 74 18
E-post: tore.tonseth@sb1markets.no

Swedbank
Telefon: +47 23 23 80 00

Finanskalender 2020/2021 for Norway Royal Salmon ASA:


03.11.2020  Presentasjon tredje kvartal 2020
16.02.2021  Presentasjon fjerde kvartal 2020
26.04.2021  Årsrapport 2020
11.05.2021  Presentasjon første kvartal 2021
27.05.2021  Ordinær generalforsamling 2021
23.08.2021  Presentasjon andre kvartal 2021
09.11.2021  Presentasjon tredje kvartal 2021


Vi gjør oppmerksom på at den finansielle kalenderen kan bli endret.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven. til § 5-12 vphl(norske verdipapirhandelloven3

Aksjonærer
Generalforsamling
Vedtekter
Kontofører

Largest shareholders pr. 01.06.2021

Rank Stake Name
1 16.21887 NTS ASA
2 14.30775 MÅSØVAL EIENDOM AS
3 10.39632 EGIL KRISTOFFERSEN & SØNNER AS
4 10.21294 NORWAY FRESH AS
5 3.86349 HELLESUND FISKEOPPDRETT AS
6 3.45592 State Street Bank and Trust Comp
7 3.39018 NYHAMN AS
8 3.27556 The Northern Trust Comp, London Br
9 3.18024 GÅSØ NÆRINGSUTVIKLING AS
10 2.38652 HAVBRUKSINVEST AS
11 2.12940 RBC INVESTOR SERVICES TRUST
12 1.66639 Brown Brothers Harriman & Co.
13 1.49203 NORWAY ROYAL SALMON ASA
14 0.98231 State Street Bank and Trust Comp
15 0.83716 BNP Paribas Securities Services
16 0.72873 The Bank of New York Mellon SA/NV
17 0.71607 JPMorgan Chase Bank, N.A., London
18 0.70033 JPMorgan Chase Bank, N.A., London
19 0.69153 The Bank of New York Mellon
20 0.66680 MP PENSJON PK


Innkalling og protokoller

Innkalling og protokoller fra Generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

Trykk på aktuell lenke for å laste ned en PDF-fil.

 

INNKALLINGER


Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 27.05.2021

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 04.06.2020

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 06.06.2019

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 31. mai 2018

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 01. juni 2017

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 26. mai 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 28. mai 2015

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 27. mai 2014

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i NRS ASA, 19. september 2013

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 22. mai 2013

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 22. mai 2012

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 25. mai 2011

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i NRS ASA, 17. februar 2011


PROTOKOLLER

Protokoll Generalforsamling 27.05.2021

Protokoll Generalforsamling 04.06.2020

Protokoll Generalforsamling  06.06.2019

Protokoll generalforsamling 31.05.2018

Protokoll generalforsamling 01. juni 2017

Protokoll generalforsamling 26. mai 2016

Protokoll generalforsamling 28. mai 2015

Protokoll Generalforsamling 27. mai 2014

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 19. september 2013

Protokoll Generalforsamling 22. mai 2013

Protokoll Generalforsamling 22. mai 2012

Protokoll Generalforsamling 25. mai 2011

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 17. februar 2011

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 20. oktober 2010

Protokoll Generalforsamling 6. mai 2010


Vedtekter

Vedtekter for Norway Royal Salmon ASA slik de lyder etter endring

Vedtatt i ordinær generalforsamling 06.06.2019

Vedtekter

Kontofører

Kontofører for Norway Royal Salmon ASA (org.nr. 864 234 232 NO)
er Sparebank1 SMN – Trondheim.

Aksjen er registrert i:
Verdipapirsentralen (VPS) med ISIN NO0010331838.
Oslo Børs (OSE) med ticker NRS.

Totalt antall utstedt er 43.572.191 aksjer á pålydende kr. 1,-.


Ligningsverdi pr 31.12.2019: 239,2
Utbetalt utbytte 2019: 5,00 pr aksje

Ligningsverdi pr 31.12.2018: 179,0
Utbetalt utbytte 2018: 6,00 pr aksje

Børs / Pressemeldinger OSE

Norway Royal Salmon ASA sine meldinger til Oslo Børs finnes på 

www.newsweb.no

Direkte linker finnes ved nedenstående valg:

Alle børsmeldinger fra Norway Royal Salmon ASA
Link til Oslo Børs nyhetsside

Meldepliktig handel fra Norway Royal Salmon ASA
Link til Oslo Børs nyhetsside

Flaggemeldinger fra Norway Royal Salmon ASA
Link til Oslo Børs nyhetsside

Siste meldinger(20)
 • Norway Royal Salmon (NRS) - Meldepliktig handel
  11.06.2021
 • Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet Kråkeberget
  09.06.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Utbetalt utbytte
  07.06.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ex utbytte NOK 3,00 per aksje i dag
  28.05.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ordinær generalforsamling
  27.05.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Utbytteinformasjon
  25.05.2021
 • Norway Royal Salmon (NRS) – Meldepliktig handel og flaggemelding
  11.05.2021
 • Norway Royal Salmon (NRS): Q1 21 – Operasjonell EBIT på MNOK 60
  11.05.2021
 • Norway Royal Salmon (NRS): Innkalling til ordinær generalforsamling
  05.05.2021
 • Norway Royal Salmon (NRS): Invitasjon til Webcast av 1. kvartal 2021 den 11. mai 2021 kl. 8:00
  03.05.2021
 • Norway Royal Salmon (NRS): Avklaring på produksjon av triploid laks
  29.04.2021
 • Norway Royal Salmon (NRS): Integrert Årsrapport 2020
  26.04.2021
 • Norway Royal Salmon (NRS) – Styrebehandlet endelig årsregnskap for 2020
  14.04.2021
 • Norway Royal Salmon (NRS): Q1-21 Trading update
  08.04.2021
 • Norway Royal Salmon (NRS): Inngår en aksjekjøpsavtale for å selge sin eierandel på 36,1 % i Måsøval Fishfarm AS
  07.04.2021
 • Norway Royal Salmon (NRS): Aksjeprogram - meldepliktig handel
  22.03.2021
 • Norway Royal Salmon (NRS): Mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet Korsnes
  19.02.2021
 • Nøkkelinformasjon ved utbytte for Norway Royal Salmon (NRS)
  16.02.2021
 • Norway Royal Salmon (NRS): Q4 20 - Operasjonell EBIT på MNOK 17
  16.02.2021
 • Norway Royal Salmon (NRS): Invitasjon til Webcast av 4. kvartal 2020 den 16. februar 2021 kl. 8:00
  09.02.2021

Norway Royal Salmon (NRS) - Meldepliktig handel

Gåsø Næringsutvikling AS, som er nærstående til primærinnsider og styreleder Norway Royal Salmon ASA Helge Gåsø, har i dag kjøpt 224 362 aksjer i Norway Royal Salmon til kurs NOK 172,60 per aksje.

21 06 11 Attachment flagging Gåsø (pdf)

Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet Kråkeberget

NRS sin oppdrettsvirksomhet har fått påvist fiskesykdommen ILA ved lokaliteten Kråkeberget. Lokaliteten har to fiskegrupper. Den ene gruppen på 0,5 millioner fisk har en snittvekt på 4,5 kilo og den andre gruppen på 0,8 millioner fisk har en snittvekt på 1,6 kilo. Konsekvensene av sykdomspåvisningen er vanskelig å anslå nå, men dette vil sannsynligvis redusere NRS sitt forventede slaktevolum for 2021. NRS arbeider videre med å kartlegge konsekvensene og vi vil komme tilbake med mer informasjon i rapporteringen for andre kvartal 2021.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

Denne informasjonen anses å være innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning og er underlagt opplysningskrav i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Meldingen er offentliggjort på vegne av NRS av Bjørn Kleven, Konsernregnskapssjef, 9. juni 2021 kl. 13.08.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Utbetalt utbytte

Det vises til børsmelding 27. mai 2021 om vedtak om utbetaling av utbytte på ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA. Utbyttet er utbetalt i dag. Total utbetaling av egne aksjer er 452 615 aksjer. Etter utbetalingen eier NRS 197 495 egne aksjer, tilsvarende totalt 0,45 % av aksjekapitalen i Selskapet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO

Mob: + 47 911 79 411

Mail: ola.loe@salmon.no

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ex utbytte NOK 3,00 per aksje i dag

Aksjene i Norway Royal Salmon ASA noteres eksklusiv utbytte NOK 3,00 per aksje fra og med i dag, 28. mai 2021.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO

Mob: + 47 911 79 411

Mail: ola.loe@salmon.no

 

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 11 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA (NRS) torsdag 27. mai 2021 klokken 13.00. Alle forslag til vedtak fra styret og valgkomiteen ble vedtatt som foreslått.

Generalforsamlingen godkjente at det utbetales et utbytte på NOK 3,00 per aksje, ved kontantutdeling på NOK 1,00 per aksje og utdeling av aksjer i Selskapet fra Selskapets beholdning av egne aksjer. Total utdeling av egne aksjer er 452 558 aksjer. Etter dette eier NRS 197 552 egne aksjer, tilsvarende totalt 0,45 % av aksjekapitalen i Selskapet

Utbyttet vil bli utbetalt og aksjene overført ca. den 7. juni 2021 og tilfaller aksjeeiere i NRS per 27. mai 2021. Aksjene i NRS noteres eksklusive utbytte fra og med 28. mai 2021.

Vedlagt følger protokoll fra den ordinære generalforsamlingen i NRS avholdt 27. mai 2021.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO

Mob: + 47 911 79 411

Mail: ola.loe@salmon.no

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 11 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

NRS_GF protokoll 2021 (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Utbytteinformasjon

Det vises til børsmelding 5. mai 2021 med innkalling til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ("Selskapet") 27. mai 2021 (vedtaksdato).

I tråd med innkallingen, foreslår styret i Selskapet at det utbetales et utbytte for 2020 med NOK 3,00 per aksje, ved en kontantutdeling på NOK 1,00 per aksje samt utdeling av aksjer i Selskapet fra Selskapets beholdning av egne aksjer. Basert på aksjenes volumvektede gjennomsnittskurs på Oslo Børs i de fem handelsdagene fra 14. til 21. mai 2021, foreslår styret at antall aksjer til utdeling fastsettes til 452 558. For hver aksje den enkelte aksjonær i Selskapet eier per 27. mai 2021 (siste dag inklusive) slik dette fremkommer av aksjeeierregisteret i VPS 31. mai 2021 (eierregisterdato), vil vedkommende motta 0,0105 aksjer i Selskapet, slik at for hver 95,2739 aksjer eid i Selskapet vil aksjonæren motta én aksje i Selskapet. Antallet aksjer den enkelte VPS-registrerte aksjonær vil motta, vil bli rundet opp til nærmeste hele antall aksjer.

Forutsatt at generalforsamlingen fatter beslutning i tråd med styrets forslag, vil aksjene handles eksklusiv rett til utbytte fra og med 28. mai 2021 (ex-dato). Utbyttet vil bli utbetalt og aksjene overført på eller omkring 7. juni 2021 (betalingsdato).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO

Mob: + 47 911 79 411

Mail: ola.loe@salmon.no

 

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 11 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon (NRS) – Meldepliktig handel og flaggemelding

Havbruksinvest AS ("Havbruksinvest") har i dag sendt melding til Foretaksregisteret om gjennomføring av kapitalnedsettelse i Havbruksinvest gjennom utdeling av 3 198 511 aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS" eller "Selskapet") eid av Havbruksinvest. Etter gjennomføring av utdelingen eier Havbruksinvest 990 693 aksjer i NRS, tilsvarende 2,27% av antall aksjer og stemmer i NRS. Etter gjennomføringen av utdelingen vil Havbruksinvest være 100% kontrollert av Karl Olaf Jørgensen som sammen med nærstående kontrollerer Hellesund Fiskeoppdrett AS. Hellesund Fiskeoppdrett AS eier igjen 3,86% av aksjene i NRS. Konsolidert vil Karl Olaf Jørgensen indirekte gjennom nærstående kontrollere 2 674 099 aksjer i NRS, tilsvarende 6,14% av aksjene og stemmene i NRS.

Aksjene i NRS er utdelt til aksjonærer i Havbruksinvest, og følgende aksjonærer har som følge av utdelingen utløst flaggeplikt:

 • Måsøval Eiendom AS, 661 089 aksjer, tilsvarende 1,52% av antall aksjer og stemmer i NRS. Etter gjennomføring av utdelingen eier Måsøval Eiendom AS 6 234 200 aksjer, tilsvarende 14,31% av antall aksjer og stemmer i NRS. Som tidligere meldt er det inngått avtale om at aksjene som tildeles Måsøval Eiendom AS gjennom kapitalnedsettelsen skal overdras til Midt-Norsk Havbruk AS. Separat melding vil bli sendt når denne transaksjonen gjennomføres.
   
 • Egil Kristoffersen og Sønner AS, 688 136 aksjer, tilsvarende 1,58% av antall aksjer og stemmer i NRS. Etter gjennomføring av utdelingen eier Egil Kristoffersen og Sønner AS 4 529 906 aksjer, tilsvarende 10,40% av antall aksjer og stemmer i NRS.

Egil Kristoffersen og Sønner AS er nærstående part til Eva Marie Kristoffersen, styremedlem og primærinnsider i NRS. Se vedlagt nærmere informasjon om aksjetildelingen i vedlagte melding.

I tillegg har Gåsø Næringsutvikling AS fått tildelt 1 234 116 aksjer, tilsvarende 2,83% av antall aksjer og stemmer i NRS. Gåsø Næringsutvikling er nærstående part til Helge Gåsø, styreleder og primærinnsider i NRS. Se vedlagt nærmere informasjon om aksjetildelingen i vedlagte melding. Etter gjennomføring av utdelingen eier Gåsø Næringsutvikling AS 1 385 699 aksjer, tilsvarende 3,18% av antall aksjer og stemmer i NRS.

***

Denne meldingen er informasjonspliktig i medhold av verdipapirhandelloven § 4-2 og MAR artikkel 19.

Vedlegg flaggemelding (Egil Kristoffersen og Sønner AS) (pdf)
Vedlegg flaggemelding Gåsø (pdf)

Norway Royal Salmon (NRS): Q1 21 – Operasjonell EBIT på MNOK 60

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for første kvartal 2021 på MNOK 60 og en EBIT pr. kg på NOK 6,40. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 75 og NOK 16,53.

- Dette er første kvartalet det islandske oppdrettsselskapet Arctic Fish er konsolidert i NRS konsernet. Arctic Fish har hatt en meget god utvikling i produksjonskostnad og selskapet slakter stadig mer laks. Arctic Fish er et selskap i vekst, og slaktevolumet forventes å øke betydelig de neste årene. Nylig fikk Arctic Fish tildelt ytterligere nye lisenser som er med på å underbygge selskapets fremtidige vekstambisjon om å slakte 24 000 tonn i 2025. For oppdrettsvirksomheten i Norge er vi ikke fornøyd med produksjonskostnaden i kvartalet, og vi har fortsatt for stor variasjon mellom våre beste og dårligste lokaliteter. I første kvartal var lakseprisen vesentlig lavere enn samme kvartal i fjor, men høyere enn forrige kvartal. Prisen økte derimot gjennom kvartalet og har fortsatt å øke etter kvartalslutt, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

NRS har en god finansiell posisjon med MNOK 1 308 i ubenyttede kredittrammer, samt MNOK 388 i bankinnskudd ved utgangen av første kvartal. Netto kontantstrøm fra drift ble positiv med MNOK 158 i kvartalet. Utbetalinger til selskapets vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg samt konsolidering av Arctic Fish er hovedårsakene til at netto rentebærende gjeld økte med MNOK 542 til MNOK 2 064. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er MNOK 4 098 som gir en egenkapitalandel på 53 %.

Oppdrettsvirksomheten i Norge

Oppdrett Norge oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2021 på MNOK 77,2 mot MNOK 89,4 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 6,64 mot NOK 16,53 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Norge slaktet et volum på 11 623 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 115 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 21 463 tonn laks, som er 20 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Oppdrettsvirksomheten på Island

Oppdrett Island oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2021 på MNOK 21,5 mot MNOK 14,6 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 5,67 mot NOK 16,98 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Island slaktet et volum på 3 793 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 340 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

For 2021 forventes konsernets totale slaktevolum å bli 52 000 tonn, hvorav 40 000 tonn i Norge og 12 000 tonn på Island. Dette er en økning på 31 % i Norge og 61 % på Island sammenlignet med 2020.

- Med fritak fra å produsere steril laks på grønne lisenser etter avtale med Nærings- og fiskeridepartementet samt nylig vedtak om interregionalt biomassetak mellom våre tre produksjonsområder i Norge, har selskapet fått avklart to viktige forutsetninger for å oppnå lavere kostnader og bærekraftig vekst, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.
 

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

 • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449
 • Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

NRS Kvartalsrapport_2021-Q1 (pdf)
NRS Presentasjon 2021-Q1 (pdf)

Norway Royal Salmon (NRS): Innkalling til ordinær generalforsamling

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ("Selskapet"), som vil bli avholdt i Trondheim 27. mai 2021. Innkallingen vil bli postlagt til alle aksjeeiere innen 6. mai 2021.

For å redusere risikoen for spredning av koronaviruset (covid 19), og for å følge myndighetenes anbefalinger, oppfordres aksjonærene i Norway Royal Salmon ASA til ikke å møte fysisk på årets generalforsamling, men utøve sine aksjonærrettigheter ved bruk av fullmaktsskjema.

Styret foreslår at det utbetales et utbytte for 2020 med NOK 3,00 per aksje, ved en kontantutdeling på NOK 1,00 per aksje samt utdeling av aksjer i Selskapet fra Selskapets beholdning av egne aksjer.

Antall aksjer til utdeling totalt og per utestående aksje vil bli fastsatt basert på aksjenes volumvektede gjennomsnittskurs på Oslo Børs fem handelsdager før generalforsamlingen, og vil bli offentliggjort før dagen for generalforsamlingsmøtet. Siste dag i verdsettelsesperioden settes av praktiske grunner til 21. mai 2021.

Brøkdeler av aksjer vil ikke bli utdelt. Antallet aksjer den enkelte VPS-registrerte aksjonær vil motta vil bli rundet opp til nærmeste hele antall aksjer.

Selskapet vil generelt ikke vurdere eller kommentere aksjonærenes skatteposisjoner. Det påpekes imidlertid at Selskapet vil ta det standpunkt at utdelingen av aksjer ikke er å anse som utdeling av utbytte etter norske skatteregler. Følgelig vil Selskapet ikke tilbakeholde kildeskatt for sine utenlandske aksjonærer. Inngangsverdien for de utdelte aksjer antas for norske aksjonærer å være 0, men etter det Selskapet forstår vil skattemyndighetene foreta en forholdsmessig justering av inngangsverdiene i den enkelte aksjonærs samlede aksjebeholdning.  

Forutsatt at generalforsamlingen fatter beslutning i tråd med styrets forslag, vil aksjene handles eksklusiv rett til utbytte fra og med 28. mai 2021. Utbyttet vil bli utbetalt og aksjene overført på eller omkring 7. juni 2021.

Årsrapporten for 2020 ble offentliggjort ved børsmelding 26. april 2021 og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon ASA:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 11 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Innkalling til ordinær GF 2021 (pdf)

Norway Royal Salmon (NRS): Invitasjon til Webcast av 1. kvartal 2021 den 11. mai 2021 kl. 8:00

Norway Royal Salmon presenterer på norsk regnskapstallene for 1. kvartal 2021 tirsdag 11. mai 2021 kl. 08:00. På grunn av Covid-19-situasjonen vil det ikke bli avholdt noe fysisk møte. Presentasjonen er tilgjengelig som norsk webcast klokken 08.00 på  www.norwayroyalsalmon.no. Deltakerne vil ha muligheten til å sende inn spørsmål på nettet gjennom hele webcast-økten og disse vil bli besvart på slutten av presentasjonen.

Opptaket av webcasten på norsk vil bli gjort tilgjengelig på vår hjemmeside www.norwayroyalsalmon.com umiddelbart etter presentasjonen, og en engelsk versjon vil være tilgjengelig kl. 10:00 samme dag.

CEO Charles Høstlund og CFO Ola Loe vil representere selskapet

Kvartalsrapport og presentasjon vil bli offentliggjort kl. 06:30.

For ytterligere informasjon kontakt:
CFO Ola Loe
Tlf: +47 911 79 411
E-mail: ola.loe@salmon.no

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon (NRS): Avklaring på produksjon av triploid laks

NRS ble tildelt 9 grønne tillatelser i slutten av 2014. I ettertid er 9 andre tillatelser som NRS eide også blitt konvertert til grønne tillatelser, slik at NRS har totalt 18 grønne tillatelser. NRS sine grønne tillatelser har en rekke vilkår, og som bidrar til å utvikle oppdrettsnæringen til en mer bærekraftig produksjon. Et av vilkårene var å produsere steril fisk med triploid laks. NRS har nå gjennom mange år lagt ned en betydelig innsats på å utvikle og forbedre produksjonen av triploid laks i samarbeid med Havforskningsinstituttet og andre faginstitusjoner. En av erfaringene med triploid laks, er at den synes å være mer eksponert for bakterie- og virussykdommer.

Som følge av dette har NRS hatt dialog med Nærings- og Fiskeridepartementet hvor departementet har kommet til at de justerer vilkåret om bruk av steril fisk frem til det foreligger en beslutning i forvaltningen om hvorvidt triploid produksjon er fiskevelferdsmessig forsvarlig eller ikke. Frem til en slik beslutning er tatt, skal vilkåret om bruk av steril fisk oppfylles så langt dette tillates av Mattilsynet. Ut over dette kan diploid fisk benyttes for de grønne tillatelsene. Mattilsynet har kommet frem til at det ikke skal settes ut triploid smolt etter våren 2022, og at all triploid laks i sjøen skal være avsluttet innen utgangen av 2023. NRS vil i perioden frem til utgangen av 2023 gradvis trappe ned produksjonen av triploid laks og erstatte denne produksjonen med diploid laks. De øvrige vilkårene for de grønne tillatelsene gjelder uforandret videre. Det er fortsatt en sterk miljøprofil på de grønne tillatelsene, og hensynet til fiskevelferd har gjort en justering nødvendig frem til beslutning om fiskevelferdsmessig forsvarlighet foreligger.

NRS er tilfreds med beslutningene av Nærings- og Fiskeridepartementet og Mattilsynet, og denne avklaringen vil gi NRS god forutsigbarhet for planlegging av fremtidig produksjon.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

CEO Charles Høstlund, +47 994 18 449

CFO Ola Loe, +47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 11 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon (NRS): Integrert Årsrapport 2020

Vedlagt følger Norway Royal Salmon's integrerte årsrapport for 2020, inkludert bærekraftsrapportering og fullstendig årsregnskap med noter. Årsrapporten er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.norwayroyalsalmon.com.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

  · Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 11 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat.
Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

NRS Årsrapport 2020 (pdf)

Norway Royal Salmon (NRS) – Styrebehandlet endelig årsregnskap for 2020

Styret i Norway Royal Salmon ASA har i møte den 14. april 2021 behandlet og godkjent endelig årsregnskap for 2020. Endelig regnskap er i tråd med foreløpig regnskap offentliggjort 16. februar 2021.

Styret har i dag foreslått et utbytte på NOK 3,00 per aksje med grunnlag i årsregnskapet for 2020. Dette fordelt som kontantutbytte på NOK 1,00 per aksje og NOK 2,00 som utdeling av aksjer i NRS fra selskapets beholdning av egne aksjer. Vedtaket fattes på den ordinære generalforsamlingen 27. mai 2021.

En elektronisk versjon av årsregnskapet for 2020 distribueres via Oslo Børs og på www.norwayroyalsalmon.com den 26. april 2021.

Ordinær generalforsamling avholdes i Trondheim torsdag 27. mai 2021. Innkalling med vedlegg vil bli distribuert via Oslo Børs og www.norwayroyalsalmon.com.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

 

Om Norway Royal Salmon ASA:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 11 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon (NRS): Q1-21 Trading update

Slaktet volum for første kvartal 2021 ble 15,4 tusen tonn sløyd vekt, fordelt på følgende segmenter:

 • Oppdrett Norge         : 11,6 tusen tonn sløyd vekt
 • Oppdrett Island         :   3,8 tusen tonn sløyd vekt

Fullstendig rapport for første kvartal 2021 blir offentliggjort den 11. mai 2021 klokken 06.30.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

  · Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 11 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon (NRS): Inngår en aksjekjøpsavtale for å selge sin eierandel på 36,1 % i Måsøval Fishfarm AS

Norway Royal Salmon er tilfreds med å kunngjøre en avtale om å selge sin eierandel på 36,1 % i det tilknyttede selskapet Måsøval Fishfarm AS til Måsøval Fiskeoppdrett AS som eide de øvrige aksjene fra før. Estimert vederlag for aksjene er MNOK 143. I tillegg vil NRS motta MNOK 30 i utbytte for 2020.

Gjennomføring av transaksjonen er med grunnlag i balansen pr 31. mars 2021 og at salgsbetingelsene i aksjekjøpsavtalen oppfylles.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

CEO Charles Høstlund, +47 994 18 449

CFO Ola Loe, +47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 11 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat

.Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon (NRS): Aksjeprogram - meldepliktig handel

Utbetaling knyttet til konsernets opsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersoner.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har i dag solgt totalt 6 484 egne aksjer til kurs NOK 214,79 per aksje i forbindelse med aksjeopsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersoner.

Deltagerne i aksjeopsjonsprogrammet har plikt til å kjøpe aksjer i NRS for beregnet bonusbeløp til volumveid snittkurs for NRS-aksjen for perioden 08. mars til 19. mars 2021. Snittkursen er NOK 214,79 per aksje.

Aksjer i selskapet er overført til følgende primærinsidere 22. mars 2021:

 • Charles Høstlund har gjennom nærstående selskap mottatt 1.369 aksjer
 • Ola Loe har gjennom nærstående selskap mottatt 1.038 aksjer
 • Klaus Hatlebrekke har gjennom nærstående selskap mottatt 857 aksjer
 • Tore Evjen har mottatt 730 aksjer
 • Arve Olav Lervåg har mottatt 774 aksjer

Primærinnsiderne listet nedenfor har 22. mars 2021 solgt følgende antall aksjer tilbake til NRS for å dekke skattepliktig beløp for mottagelse av ovenstående aksjer:

 • Charles Høstlund har gjennom nærstående selskap solgt 684 aksjer
 • Ola Loe har gjennom nærstående selskap solgt 519 aksjer
 • Klaus Hatlebrekke har gjennom nærstående selskap solgt 428 aksjer
 • Tore Evjen har solgt 365 aksjer
 • Arve Olav Lervåg har solgt 387 aksjer

Norway Royal Salmon ASA (NRS) sitt samlede tilbakekjøp av egne aksjer er totalt 3.196 aksjer til kurs NOK 214,79 per aksje for å dekke skattepliktig beløp hos opsjonsinnehaverne.

Etter disse transaksjonene har primærinsiderne følgende aksjebeholdninger:

 • Charles Høstlund eier selv og har gjennom nærstående selskap totalt 182.206 aksjer
 • Ola Loe eier selv og har gjennom nærstående selskap totalt 237.839 aksjer
 • Klaus Hatlebrekke har gjennom nærstående selskap totalt 148.921 aksjer
 • Tore Evjen har totalt 913 aksjer
 • Arve Olav Lervåg har totalt 1.938 aksjer

Etter disse transaksjonene eier NRS 650.171 egne aksjer, tilsvarende totalt 1,49 % av aksjekapitalen i selskapet.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

Konsernsjef Charles Høstlund, 9941 8449

Finansdirektør Ola Loe, 9117 9411

PDMR Transaksjoner 22 Mars 2021_NRS (pdf)

Norway Royal Salmon (NRS): Mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet Korsnes

NRS sin oppdrettsvirksomhet har mistanke om fiskesykdommen ILA ved lokaliteten Korsnes. Lokaliteten har 0,8 millioner fisk med en snittvekt på 2,0 kilo. NRS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå. NRS arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Nøkkelinformasjon ved utbytte for Norway Royal Salmon (NRS)

Utbyttebeløp: 3,00 per aksje. Fordelt med et kontantutbytte på 1,00 per aksje og utdeling av aksjer i NRS fra selskapets beholdning av egne aksjer.

Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 27. mai 2021

Ex-dato: 28. mai 2021

Eierregisterdato: 31. mai 2021

Betalingsdato: På eller omkring 7. juni 2021

Vedtaksdato: 27. mai 2021

Øvrig informasjon: Antall aksjer til utdeling totalt og per utestående aksje vil bli fastsatt basert på aksjenes volumvektede gjennomsnittskurs på Oslo Børs fem handelsdager før generalforsamlingen, og vil bli offentliggjort senest på dagen for generalforsamlingsmøtet. Siste dag i verdsettelsesperioden settes av praktiske grunner til 21. mai 2021. Brøkdeler av aksjer vil ikke bli utdelt. Antallet aksjer den enkelte VPS-registrerte aksjonær vil motta vil bli rundet opp til nærmeste hele antall aksjer.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Norway Royal Salmon (NRS): Q4 20 - Operasjonell EBIT på MNOK 17

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2020 på MNOK 17 og en EBIT pr. kg på NOK 5,05. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 136 og NOK 17,71.

- Markedsprisen på laks har vært lav i kvartalet og er påvirket av Covid-19 pandemien. Marginene våre i dette kvartalet er derfor preget av dette, selv om produksjonskostnaden er redusert noe fra forrige kvartal. Biomassen i sjøen har økt gjennom kvartalet og er 15 % høyere enn ved utgangen av samme kvartal forrige år.  Det gjør at NRS har tilnærmet fullt utnyttet sine tillatelser ved utgangen av kvartalet, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

For hele 2020 har NRS driftsinntekter på 5,1 milliarder og oppnådde en operasjonell EBIT på MNOK 246. Styret foreslår et utbytte på NOK 3,00 pr aksje for 2020.

NRS har en god finansiell posisjon med MNOK 1 422 i ubenyttede kredittrammer ved utgangen av fjerde kvartal 2020. NRS har styrket sin finansielle kapasitet i løpet av kvartalet og er innvilget MNOK 800 i økt låneramme med et bærekraftslån. Utbetalinger til selskapets vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg og er hovedårsaken til at netto rentebærende gjeld er økt i kvartalet med MNOK 577 til MNOK 1 522. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 3 131 som gir en egenkapitalandel på 54 %.

Oppdrettsvirksomheten

Oppdrettsvirksomheten oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2020 på MNOK 36,1 mot MNOK 146,0 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 5,05 mot NOK 17,71 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 7 148 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 13 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. For 2020 ble det totale slaktevolumet på 30 509 tonn og for 2021 forventes slaktevolumet å bli 40 000 tonn, som er en økning på 31 % sammenlignet med 2020. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 23 244 tonn laks, som er 6 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

- Vi er i disse dager i sluttfasen av noteringsprosessen av Arctic Fish på Euronext Growth på Oslo Børs, og som en del av denne prosessen har NRS økt sin eierandel til 51,3 %. Arctic Fish er et islandsk oppdrettsselskap som anslår å slakte 12 000 tonn laks i 2021 og har for tiden en produksjonskostnad på linje med gjennomsnittet for norske oppdrettsselskaper. Arctic Fish har et betydelig vekstpotensial og anslår et slaktevolum på omtrent 24 000 tonn i 2025, sier Charles Høstlund.

 

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

 • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449

 • Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 11 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 11 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

NRS Q4 2020 Kvartalsrapport (pdf)
NRS Q4-2020 Presentasjon (pdf)

Norway Royal Salmon (NRS): Invitasjon til Webcast av 4. kvartal 2020 den 16. februar 2021 kl. 8:00

Norway Royal Salmon presenterer på norsk regnskapstallene for 4. kvartal 2020 tirsdag 16. februar 2021 kl. 08:00. På grunn av Covid-19-situasjonen vil det ikke bli avholdt noe fysisk møte. Presentasjonen er tilgjengelig som norsk webcast klokken 08.00 på  www.norwayroyalsalmon.no. Deltakerne vil ha muligheten til å sende inn spørsmål på nettet gjennom hele webcast-økten og disse vil bli besvart på slutten av presentasjonen.

Opptaket av webcasten på norsk vil bli gjort tilgjengelig på vår hjemmeside www.norwayroyalsalmon.com umiddelbart etter presentasjonen, og en engelsk versjon vil være tilgjengelig kl. 11:00 samme dag.

CEO Charles Høstlund og CFO Ola Loe vil representere selskapet

Kvartalsrapport og presentasjon vil bli offentliggjort kl. 06:30.

For ytterligere informasjon kontakt:
CFO Ola Loe
Tlf: +47 911 79 411
E-mail: ola.loe@salmon.no

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Selskaps-presentasjoner
Resultat-presentasjoner


Tidligere webcasts

Virksomhet

Selskapets formål er å drive med produksjon, foredling, handel og distribusjon av sjømat, samt deltakelse i andre selskaper tilknyttet sjømatnæringen. Videre er selskapets formål å drive kvalitetssikring og kjedeaktiviteter for samarbeidende selskaper.

Selskapets verdigrunnlag er at vi har gunnleggende tro på at det oppnås bedre reultater for selskapene og for llokalmiljøet, ved at bedriftene har lokalt engasjement, beslutningsmyndighet og lederskap. Følgende strategiske hovedpunkter er vedtatt av styret:

- NRS skal være et effektivt og lønnsomt oppdrettsselskap.
- NRS skal drive en effektiv og lønnsom salgsorganisasjon.
- NRS skal gi konkurransedyktig avkastning til sine aksjonærer.
- NRS skal tilby tilsluttede produsenter stordriftsfordeler på salg, innkjøp, kvalitetsarbeid og andre viktige tjenester.
- NRS ønsker å delta på eiersiden av selskapet tilknyttet sjømatnæringen.

Selskapskapital og utbytte
Selskapet skal opprettholde en egenkapital som er forsvarlig med hensyn til Selskapets mål, strategi og risikoprofil. Selskapet har som mål at aksjonærenes avkastning skal reflektere den verdiskapning selskapet genererer og vil fremkomme som utbytte og positiv kursutvikling på aksjen. Utbytte skal være stabilt over tid og utgjøre 30 til 40 % av overskuddet i konsernet etter skatt forutsatt at bedriftens eget kapitalbehov er dekket. Over tid skal den økonomiske verdiskapningen skje mer gjennom kursstigning en gjennom utdelt utbytte.

Likebehandling av aksjeeiere og fri omsettelighet
Selskapets policy er at alle aksjonærer skal behandles likt. Aksjonærene skal ikke utsettes for forskjellsbehandling som ikke har et faktisk grunnlag i Selskapets eller aksjonærenes interessefellesskap. Selskapets aksjer er fritt omsettelig og det foreligger ikke restriksjoner på kjøp og salg av selskapets aksjer utover hva som følger av norsk lov. Alle aksjer tilhører samme klasse, hver aksje har én stemme i selskapets generalforsamling.

Generalforsamling
Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår avholdes ordinær generalforsamling. Ekstraordinære generalforsamlinger kan innkalles av styret når som helst.

Alle aksjonærer skal motta skriftlig innkalling til å møte på generalforsamling. Forslag til vedtak og nødvendig bakgrunnsinformasjon, samt de dokumenter som skal legges fram på generalforsamlingen, skal gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider minst 21 dager før generalforsamlingen.  Aksjonærer som ikke selv kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt.

Generalforsamlingen velger styremedlemmer, fastsetter styrehonorar, godkjenner årsregnskapet og årsberetningen og behandler alle andre saker som i følge lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. Styreleder, ledelse og revisor deltar på ordinær generalforsamling.

Valgkomité
Selskapets valgkomité består av tre medlemmer, valgt av generalforsamlingen for to år av gangen. Valgkomiteen skal innstille til generalforsamlingen på valg av medlemmer og varamedlemmer til styret. Innstilling på styreleder angis særskilt. Forslaget skal begrunnes. Valgkomiteen kommer med anbefaling til godtgjørelsen for styret.

Styrets sammensetning og uavhengighet
Selskapets styre er sammensatt for å ivareta aksjonærfellesskapets interesser, og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Styret sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Minst to av de aksjonærvalgte medlemmene skal være uavhengige av av ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og selskapets hovedaksjonærer.
Styremedlemmer velges for en periode på to år av gangen.

Styrets arbeid
Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet. Administrerende direktør velges av styret og har rapporteringsplikt overfor styret. Styrets nærmere saksbehandling og ansvarsområder, samt administrerende direktørs arbeidsoppgaver i forhold til styret, er nedfelt i en egen styreinstruks. Styret har etablert et revisjonsutvalg på tre medlemmer som har til oppgave å være et forberedende organ for styret, og skal bidra til ytterligere fokus på god risikohåndtering og god finansiell rapportering og oppfølging. Det er også etablert et kompensasjonsutvalg for behandling av saker som gjelder godtgjørelse til ledende ansatte.

Risikostyring og intern kontroll
Effektiv styring med fokus på risiko og god intern kontroll er en overordnet suksessfaktor for NRS og er en integrert del av forretningsdriften. Evnen til å planlegge, strukturere, gjennomføre og evaluere prosjekter er en viktig del av virksomheten. Selskapet styres etter fastsatte finansielle mål. Rapportering skjer månedlig og omhandler både finansielle og ikke-finansielle parametre. Det er fokus på lønnsomhet og risiko knyttet til hvert virksomhetsområde. Det legges vekt på resultatoppfølging og fokus rettes mot tiltak på områder som ikke har ønsket utvikling. Formålet med risikostyringen og internkontrollen er å håndtere risiko knyttet til virksomheten og styrke kvaliteten på den finansielle rapporteringen. Effektiv risikostyring og god internkontroll bidrar til å sikre aksjonærenes investeringer og selskapets eiendeler. Styret mener NRS har en god intern kontroll og en risikostyring som er tilpasset virksomheten.

Godtgjørelse til styret
Godtgjørelsen til styret skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen skal ikke være resultatavhengig. Det skal ikke utstedes opsjoner til styrets medlemmer. Godtgjørelsen fastsettes av generalforsamlingen etter anbefaling av valgkomiteen. Nærmere informasjon om styrets godtgjørelse fremgår av notene til årsregnskapet.

Godtgjørelse til ledende ansatte
Godtgjørelse til administrerende direktør fastsettes av styret. Godtgjørelsen består av fast lønn og en variabel del (bonus) som er avhengig av om fastsatte målsetninger er oppnådd.

Informasjon og kommunikasjon
NRS skal sørge for at alle aksjonærer mottar nøyaktig, klar, relevant og tidsriktig informasjon i forbindelse med alle saker av økonomisk betydning for aksjonærene. Finansiell informasjon offentliggjøres på NRS sine hjemmesider og i pressemeldinger. Årsrapporter og kvartalsrapporter offentliggjøres både på norsk og engelsk.

Selskapsovertakelse
Ved eventuelle tilbud om overtakelse vil ikke styret søke å forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter tilbud på selskapets virksomhet eller aksjer, uten at det foreligger særlige grunner for dette. Dersom et bud fremmes på selskapets aksjer, vil styret avgi en uttalelse med vurdering av budet og en anbefaling om aksjeeierne bør akseptere eller ikke. I styrets uttalelse vil det framgå om vurderingen er enstemmig.

Revisor
Revisor deltar på styremøter som behandler årsregnskapet. Revisor legger hvert år frem hovedtrekkene for revisjonen av Selskapet for styret. Det er utarbeidet en instruks for revisjonsutvalgets arbeid i forhold til revisor, samt retningslinjer for arbeid utført av eksternrevisor utover ordinær revisjon.

Styre
Ledelse
 • Helge Gåsø

  (1961), Styreleder

  Eier av Gåsø Næringsutvikling AS og Frøy Sjøtransport AS. Helge Gåsø har lang erfaring med oppbygging, drift og utvikling av oppdrettsvirksomhet. Han var med å bygge opp Frøya Fiskeindustri AS, senere Hydro Seafood AS og Midnor Havbruk AS. Han er bosatt i Hamarvik på Frøya.

 • Eva Kristoffersen

  Nestleder

  Eva Kristoffersen er utdannet fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskule. I tillegg har hun master i fiskerimarkedsføring og spesialisering i bedriftsøkonomi, finans og organisasjonsteori. Eva Kristoffersen er konsernsjef i Egil Kristoffersen & Sønner AS og har styreerfaring blant annet fra Sjømat Norge og NHO.

 • Trude Olafsen

  (1963), Styremedlem

  Trude Olafsen er utdannet Cand. Agric. innen akvakultur fra Norges Landbrukshøgskole. Hun er ansatt i AKVA group med ansvar for forretningsutvikling. Hun har jobbet i ulike organisasjoner i sjømatnæringen og innen forskning/rådgivning foruten å ha innehatt flere tillitsverv i næringen. Hun er bosatt i Trondheim.

 • Karl-Johan Bakken

  Styremedlem

  Karl-Johan Bakken er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole, marinteknisk avdeling. Han har hatt lederstillinger i flere større selskaper (Ulstein-konsernet og Farstad Shipping ASA) og er i dag CEO i Remøy Group AS. Han har og har hatt en rekke styreverv i større norske og internasjonale selskaper, blant annet Norges Rederiforbund og Det Norske Veritas.

   


 • Marianne E. Johnsen

  (1963), Styremedlem

  Marianne E. Johnsen er jurist fra UiO og har en MBA fra Solvay Business School i Brussels. Hun er grunnlegger og partner i X-lence Group AS som er et investering og rådgivingsselskap. Hun har mangeårig nasjonal og internasjonal ledererfaring, blant annet fra Elkem, og innehar en rekke styreverv i børsnoterte selskaper. Hun er bosatt i Oslo.

 • Tom Vidar Rygh

  Styremedlem

  Tom Vidar Rygh er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har hatt ledende stillinger i flere større selskaper og er i dag senior rådgiver og tidligere partner i Nordic Capital. Han har og har hatt en rekke styreverv i større norske og internasjonale selskaper, blant annet Europris ASA, Telenor ASA, Orkla Finans AS og Oslo Børs. 

 • Charles Høstlund

  (1975), Konsernsjef

  Charles Høstlund har Master i fiskehelse ved Norges Fiskerihøgskole og MBA i styring og ledelse ved Norges Handelshøyskole. Han har tidligere vært Regiondirektør i Marine Harvest Norway Region nord. Høstlund har vært ansatt i NRS siden september 2014. Han er bosatt i Drøbak.

 • Ola Loe

  (1966), Konserndirektør – Finans

  Ola Loe er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Han har tidligere vært ansatt som senior manager i KPMG , hvor han blant annet har vært konsernrevisor for Cermaq ASA, Norway Pelagic ASA, Fjord Seafood ASA og Midnor AS. Loe har vært ansatt i NRS siden 2009. Han er bosatt i Trondheim.

 • Klaus Hatlebrekke

  (1974), Konserndirektør Forretningsutvikling

  Klaus Hatlebrekke har de siste 10 årene jobbet som analytiker av sjømatsektoren i DNB Markets. Klaus Hatlebrekke er Siviløkonom fra Handelshøgskolen BI. Hatlebrekke har vært ansatt i NRS siden april 2012. Han er bosatt i Trondheim.

 • Arve Olav Lervåg

  (1971), Konserndirektør - Havbruk

  Arve Olav kommer fra stillingen som Produksjonssjef Havbruk i Lerøy Midt AS, en stilling han har hatt siden 2011. Arve Olav startet i næringen i 1988, og har gjennom ulike stillinger lang fartstid i næringen. Han har sin utdannelse innen akvakultur og økonomi fra Høyskolen i Molde.  Lervåg er bosatt i Trondheim.

 • Tore Evjen

  (1965), Konserndirektør Ferskvann

  Tore er utdannet biolog med hovedfag i ferskvannsbiologi ved
  Universitetet i Trondheim. Han har i tillegg en bachelorgrad i akvakultur med spesialiseringen innenfor kjemi, biologi, økonomi, ledelse og produksjon fra Distriktshøgskolen i Sogn. Han har jobbet som Produksjonssjef Region Nord Ferskvann i Marine Harvest. Han har arbeidet i Marine Harvest siden 1995, hvor han har hatt ulike stillinger med ansvar både for produksjon og utbyggingsprosjekter innenfor settefisk og RAS teknologi.
Valgkomite
 • Endre Glastad

  Leder, e-mail: endre@glastad.no


 • Kristine Landmark

  Medlem


 • Harry Bøe

  Medlem


Download Dokumenter

Trykk på aktuell lenke for å laste ned en PDF-fil

1. INNLEDNING

1.1 Disse etiske retningslinjene («Retningslinjene») er vedtatt av styret i Norway Royal Salmon ASA («Selskapet»).

1.2 Formålet med Retningslinjene er å skape en sunn bedriftskultur og bevare Selskapets integritet gjennom å hjelpe de ansatte til å sette en høy standard for god forretningsskikk. Videre er Retningslinjene ment som et verktøy til egenevaluering og til utvikling av Selskapets identitet.

1.3 Retningslinjene gjelder for alle enheter som kontrolleres av Selskapet og alle Selskapets ansatte og styremedlemmer (samlet benevnt som «Ansatte»). Alle Ansatte skal lese og forstå Retningslinjene. De Ansatte oppmuntres til å stille spørsmål med hensyn til anvendelsen av Retningslinjene. Slike spørsmål kan rettes til den enkeltes nærmeste overordnede, et medlem av Selskapets øverste ledelse eller et medlem av Selskapets styre («Styret»).

1.4 Den enkelte Ansatt har det endelige ansvar for å rette seg etter Retningslinjene. Den enkelte leder skal i tillegg ha ansvar for å håndheve Retningslinjene slik den gjelder for de Ansatte og driften innenfor den enkelte leders ansvarsområde.

1.5  Eventuelle brudd på Retningslinjene vil utgjøre grunn for disiplinærtiltak, herunder oppsigelse, om nødvendig.

2. ETIKK


2.1 Selskapets retningslinjer krever at de Ansatte etterlever en høy etisk standard på det forretningsmessige og personlige plan ved utførelsen av sine plikter og oppgaver for Selskapet. De Ansatte skal opptre redelig og utvise integritet overfor andre Ansatte, forretningsforbindelser og kunder, offentligheten, næringslivet, aksjeeiere, leverandører, konkurrenter og statlige myndigheter.

2.2 Ansatte skal ikke når de handler på vegne av Selskapet søke å oppnå urettmessige fordeler ved manipulering, hemmelighold, misbruk av privilegert informasjon, feilaktig fremstilling av viktige kjensgjerninger eller andre uredelige metoder.

2.3 Selskapets retningslinjer forbyr ulovlig diskriminering av ansatte, aksjeeiere, styremedlemmer, kunder og leverandører på bakgrunn av etniske eller nasjonal opprinnelse, alder, kjønn eller religion. Alle mennesker skal behandles med verdighet og respekt og skal ikke forstyrres utilbørlig i utførelsen av sine plikter og oppgaver.

2.4 De Ansatte skal ikke ut fra lojalitet til Selskapet eller et ønske om fortjeneste for Selskapet bryte gjeldende lover eller Selskapets interne regler og retningslinjer.

3. REGLER FOR GOD FORRETNINGSSKIKK


3.1  Selskapets verdier

3.1.1 Selskapets har grunnleggende tro på at det oppnås bedre resultater for selskapene og for lokalmiljøet, ved at bedriftene har lokalt engasjement, beslutningsmyndighet og eierskap.

3.1.2 Selskapet arbeider for å være en pålitelig partner gjennom forsvarlig forretningsdrift, streng disiplin, prioritering av kvalitetsløsninger, forutsigbare leveranser og høy grad av service.

3.1.3 Selskapet skal opptre med en viss pågåenhet i alle deler av virksomheten. Dette betyr at Selskapet skal oppfylle sine forpliktelser på kortest mulig tid, treffe beslutninger raskt, men samtidig basert på faktum, godta forandringer, håndtere nye utfordringer og også være proaktiv.

3.1.4  Selskapet skal utnytte og utvikle ferdigheter innen produksjon, produktutvikling og ledelse. Her er profesjonalitet og beste praksis nøkkelfaktorer.

3.2 Regler og lovgivning

3.2.1 Selskapets skal rette seg etter alle lover og forskrifter som er relevante for selskapets virksomhet. Det er hver Ansatts personlige ansvar å følge de pålegg og restriksjoner som følger av slike lover og forskifter.

3.3 Helse, miljø og sikkerhet

3.3.1 Selskapets virksomhet skal drives på en måte som ivaretar sikkerhet og helse for de Ansatte, kundene, offentligheten og omgivelsene i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet og på en måte som verner miljøet og Selskapets personale og eiendeler. Alle Ansatte skal opptre i samsvar med disse retningslinjene. Avvik eller mistanke om avvik fra retningslinjene skal rapporteres omgående.

3.3.2 Selskapet skal være en profesjonell og positiv arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø.

3.3.3 Alle Ansatte skal bidra til å skape et arbeidsmiljø fritt for diskriminering på bakgrunn av religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonalitet, rase og funksjonshemning.

3.3.4 Selskapet godtar ikke oppførsel som kan oppfattes som nedverdigende eller truende.

3.4 Forholdet til kunder, leverandører og konkurrenter

3.4.1 Kunder skal bli møtt med kunnskap, respekt og forståelse.

3.4.2 Leverandører skal behandles på en redelig og profesjonell måte.

3.4.3 Selskapet ønsker rettferdig og åpen konkurranse i alle markeder, både nasjonalt og internasjonalt. Ikke under noen omstendigheter skal Selskapet eller noen av dets Ansatte delta i handlinger i strid med gjeldende konkurranselovgivning. Ansatte som har spørsmål med hensyn til mulige konkurransehindrende virkninger av bestemte transaksjoner eller mistenker brudd på gjeldende konkurranselovgivning, bør rådføre seg med sine nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller Styret.

3.4.4 Selskapet er sterkt imot all form for korrupsjon (bestikkelser, smøring, mv). Ingen av Selskapets ansatte skal direkte eller indirekte tilby, love, gi eller motta bestikkelser, ulovlige eller upassende gaver eller andre urettmessige fordeler eller godtgjørelse for å oppnå forretningsmessige eller andre personlige fordeler.

3.5 Hvitvasking av penger

3.5.1 Selskapet er sterkt imot all form for hvitvasking av penger. Selskapet vil treffe de tiltak som er nødvendige for å hindre at de økonomiske transaksjoner det foretar brukes av andre til hvitvasking av penger. Ansatte som mistenker brudd på gjeldende hvitvaskingslovgivning bør rådføre seg med sine nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller Styret.

3.6  Lojalitet og interessekonflikt

3.6.1 Selskapet krever lojalitet av sine Ansatte og at de avstår fra handlinger eller fra å ha interesser som gjør det vanskelig å utføre det arbeid de er satt til på en objektiv og effektiv måte.

3.6.2 Den enkelte Ansatte skal underrette sin nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller Styret om situasjoner der han/hun har en vesentlig direkte eller indirekte interesse i en transaksjon eller et annet forhold som angår Selskapet.

3.6.3 Interessekonflikter bør unngås. Dersom det oppstår en interessekonflikt, skal hver enkelt Ansatt vurdere situasjonen og underrette sin nærmeste overordnede om sin partiskhet eller interessekonflikt. Situasjoner som innebærer interessekonflikt kan berøre, men er ikke nødvendigvis begrenset til, kunder, leverandører, nåværende eller fremtidige ansatte, konkurrenter eller andre forbindelser.

3.6.4 De Ansatte har plikt til å fremme Selskapets legitime interesser når de har anledning til det. De Ansatte skal ikke personlig benytte seg av muligheter de oppdager ved bruk av bedriftens eiendom eller informasjon eller i sin stilling i bedriften.

3.7  Konfidensialitet og taushetsplikt

3.7.1  Det er viktig at den enkelte Ansatte overholder taushetsplikten med hensyn til informasjon relatert til Selskapet. De Ansatte har ofte tilgang til fortrolig og taushetsbelagt informasjon om Selskapets virksomhet, kunder og leverandører. Taushetsbelagt informasjon omfatter blant annet ikke-offentlig informasjon om Selskapets virksomhet, økonomiske resultater og utsikter og mulige selskapstransaksjoner. De Ansatte skal overholde taushetsplikten med hensyn til slik informasjon både under og etter ansettelsesforholdet, og skal ikke bruke, videreformidle eller meddele den taushetsbelagte informasjonen, med mindre dette gjøres i utøvelsen av den Ansattes stilling. Det kan ha alvorlige konsekvenser for Selskapet og vedkommende Ansatt om konfidensiell eller fortrolig informasjon blir gitt videre uten tillatelse.

3.7.2 Selskapets behandling av personopplysninger skal gjøres med den påpasselighet og bevissthet som er påkrevd i samsvar med lover og forskrifter og som er relevant for informasjon som kan være sensitiv, uansett om opplysningene dreier seg om kunder, ansatte eller andre. Behandling av personopplysninger bør begrense seg til det som er nødvendig for virksomhetens drift, effektiv kundebehandling, aktuelle markedsmessige aktiviteter og riktig personalforvaltning.

3.8 Riktig bruk av Selskapets eiendeler
Selskapets eiendeler skal kun brukes til lovlige forretningsformål og kun av Ansatte med bemyndigelse eller personer utpekt av dem. Dette gjelder materielle eiendeler (som f eks kontorutstyr, telefon, kopimaskin mv) og immaterielle eiendeler (som f eks forretningshemmeligheter og taushetsbelagt informasjon). De Ansatte har ansvar for å beskytte Selskapets eiendeler mot tyveri og tap og å påse at de brukes effektivt. Tyveri, uforsiktighet og sløseri har en direkte innvirkning på Selskapets lønnsomhet. Dersom en Ansatt blir kjent med tilfeller av tyveri, sløseri eller misbruk av Selskapets eiendeler, skal vedkommende rapportere dette til sin overordnede eller til et medlem av Styret.

3.9  Narkotika og alkohol

Selskapets retningslinjer forbyr ulovlig bruk, salg, kjøp, overdragelse, besittelse eller forbruk av kontrollerte stoffer på Selskapets område, unntatt til reseptbelagt, medisinsk bruk. Selskapets retningslinjer forbyr også Ansatte å bruke, selge, kjøpe, overdra eller besitte alkoholholdig drikke på Selskapets område, unntatt i henhold til tillatelse fra Selskapet. I henhold til disse retningslinjene skal Selskapet overholde gjeldende lover og forskrifter som gjelder bruk av alkohol eller andre kontrollerte stoffer.

3.10 Ekstern kommunikasjon

Det er kun spesielt utpekte Ansatte som har tillatelse til å diskutere Selskapet med media, analytikere og investorer. Alle forespørsler fra tilsynsmyndigheter eller statlige representanter skal henvises til vedkommende leder. Ansatte som kommer i kontakt med media i sin stilling, må ikke kommentere rykter eller spekulasjoner om Selskapets aktiviteter.

3.11 Handel med verdipapirer

3.11.1  Ansatte og medlemmer av deres familie må ikke kjøpe eller selge aksjer eller andre verdipapirer eller gi råd om handel med verdipapirer på bakgrunn av innsideinformasjon vedrørende slike verdipapirer, herunder Selskapets aksjer og aksjer i selskaper som er kunder, leverandører eller partnere av Selskapet.

3.11.2  «Innsideinformasjon» er informasjon som merkbart kan påvirke kursen på Selskapets aksjer eller aksjene til andre børsnoterte selskaper. Dersom du er i tvil om du er i besittelse av innsideinformasjon, bør du ta kontakt med din nærmeste overordnede eller Selskapets representant med ansvar for forhold vedrørende innsidehandel, og det kan eventuelt søkes råd hos juridisk rådgiver.

3.11.3  Medlemmer av Styret og den øverste ledelse, samt visse andre personer er underlagt ytterligere krav i henhold til Selskapets regler om innsidehandel.

3.12  Integritet for selskapsdokumenter

3.12.1  Alle forretningsdokumenter, kostnadskonti, bilag, regninger, lønningslister, tjenestejournaler, rapporter til offentlige organer og andre rapporter skal gjenspeile de faktiske forhold.

3.13  Selskapets regnskaper skal føres med årvåkenhet og ærlighet, og skal på en nøyaktig måte gjenspeile Selskapets transaksjoner. Alle eiendeler skal føres opp i samsvar med Selskapets vedtatte fremgangsmåter. Det skal ikke opprettes skjulte eller ikke-bokførte midler eller eiendeler til noe formål.

3.14 Selskapets regnskapspersonale skal gi Selskapets eksterne revisorer eller Styret all informasjon de ber om. Ingen Ansatte må selv foreta eller beordre eller tillate andre å foreta handlinger med sikte på uredelig påvirkning, tvang, manipulasjon eller villeding av Selskapets eksterne revisorer som er involvert i revisjon eller kontroll av Selskapets regnskaper, eller unnlate å rette opp vesentlig feilaktige eller villedende regnskaper eller regnskapsdokumenter for å oppnå vesentlig villedende regnskaper.

4. RAPPORTERING AV REGELBRUDD


Ansatte som er vitne til eller blir kjent med en situasjon de mistenker for å være brudd på Retningslinjene, har plikt til å underrette sine nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller et medlem av Styret, med mindre Retningslinjene gir anvisning om annet. Regelbrudd der en leder er involvert skal rapporteres direkte til et medlem av Styret. Når en leder blir underrettet om brudd på Retningslinjene skal lederen ha ansvar for å håndtere forholdet i samråd med et medlem av Styret. Dersom en Ansatt som har rapportert om brudd på Retningslinjene ønsker å forbli anonym, skal det gjøres alt som rimelig kan forventes for at identiteten til den Ansatte kan holdes konfidensiell. Alle meddelelser skal tas alvorlig og rapportering om brudd på Retningslinjene skal om nødvendig granskes nærmere. Selskapet skal ikke rette eller tillate at det rettes represalier mot en Ansatt som har rapportert om en situasjon i god tro.