Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan
Investorforum
IR-kontakt
Analytikere
Finanskalender


Presentasjoner utarbeidet for investorer i forbindelse med årsrapportene og kvartalsrapportene skal være tilgjengelige på Selskapets hjemmeside. Hendelser av betydning for selskapet skal rapporteres umiddelbart. Les mer om Investor Relation og om Eierstyring og Selskapsledelse for Norway Royal Salmon her.


For spørsmål vedrørende Investor Relations, ta direkte kontakt med NRS sin finansdirektør:

Ola Loe, Finansdirektør
E-post:                      
 ola.loe@salmon.no
Direkte telefon:    +47 7392 4310
Mobil:                         +47 9117 9411


Kontaktdata for analytikere som skal følge NRS.

Når det gjelder aksjeinformasjon:
Ticker:    NRS
ISIN:    NO0010331838
Org nr.:  864 234 232 NO
Antall aksjer:  43 572 191  à pålydene kr 1,- pr aksje

Kontaktpersoner er:

ABG Sundal Collier
Vidar Kristoffer Strat
Telefon: +47 22 01 61 60
E-post: vidar.strat@abgsc.no

CARNEGIE
Lage Bøhren

Telefon: +47 22 00 93 57
E-post: lage.bohren@carnegie.no

Danske Bank Markets
Knut Ivar Bakken
Telefon: +47 85 40 70 74
E-post: knb@danskebank.no

DNB Markets
Alexander Aukner
Telefon: +47 24 16 90 79
E-post: alexander.aukner@dnb.no

FONDSFINANS
Knut Erik Løvstad
Telefon: +47 23 11 30 40
E-post: kel@fondsfinans.no

Handelsbanken Capital Markets
Ketil Lye
Telefon: +47 22 39 72 99
E-post: kjly01@handelsbanken.no

SEB
Bent Rølland
Telefon: +47 22 82 71 26
E-post: bent.rolland@seb.noNORDEA MARKETS
Kolbjørn Giskeødegård
Telefon: +47 22 48 79 83
E-post: kolbjorn.giskeodegard@nordea.com

Norne Securities
Karl Johan Molner
Telefon: +47 974 76 064
E-post: karl-johan.molner@norne.no

PARETO SECURITIES AS
Carl-Emil Kjølås Johannessen
Telefon: +47 24 13 21 15
E-post: kjolas.johannessen@paretosec.com

SpareBank 1 Markets
Tore A. Tønseth
Telefon: +47 24 14 74 18
E-post: tore.tonseth@sb1markets.no

Swedbank
Telefon: +47 23 23 80 00

Finanskalender 2019/2020 for Norway Royal Salmon ASA:


12.11.2019  Presentasjon tredje kvartal 2019
11.02.2020  Presentasjon fjerde kvartal 2019
27.04.2020  Årsrapport 2019
12.05.2020  Presentasjon første kvartal 2020
04.06.2020  Ordinær generalforsamling 2020
25.08.2020  Presentasjon andre kvartal 2020
03.11.2020  Presentasjon tredje kvartal 2020


Vi gjør oppmerksom på at den finansielle kalenderen kan bli endret.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven. til § 5-12 vphl(norske verdipapirhandelloven3

Aksjonærer
Generalforsamling
Vedtekter
Kontofører

Largest shareholders

%     

SHAREHOLDER OF 10.05.2019

15,67%Gåsø Næringsutvikling AS
11,95%Måsøval Eiendom  AS
11,48%Norway Fresh AS
9,53%Havbruksinvest AS
8,65%Egil Kristoffersen og Sønner AS
 4,06% Nyhamn AS
3,79%Hellesund Fiskeoppdrett AS
3,53%DNB Markets Aksjehandel/-analyse
1,54%Lovundlaks AS
1,21%Norway Royal Salmon ASA
1,09%BNP Paribas Securities Services
%  

SHAREHOLDER OF  10.05.2019

0,74%MP Pensjon PK
0,73%State Street Bank and Trust Comp
0,71%Eika Spar
0,63%JPMorgan Chase Bank , N.A., London
0,59%Måsøval Fishfarm AS
0,59%Henden Fiskeindustri AS
0,54%PNC International Equity Fund
0,53%Citibank, N.A.
0,53%Eika Norge
 


Vedtekter

Vedtekter for Norway Royal Salmon ASA slik de lyder etter endring

Vedtatt i ordinær generalforsamling 06.06.2019

Vedtekter

Kontofører

Kontofører for Norway Royal Salmon ASA (org.nr. 864 234 232 NO)
er Sparebank1 SMN – Trondheim.

Aksjen er registrert i:
Verdipapirsentralen (VPS) med ISIN NO0010331838.
Oslo Børs (OSE) med ticker NRS.

Totalt antall utstedt er 43.572.191 aksjer á pålydende kr. 1,-.

Ligningsverdi pr 31.12.2015: 80,00
Utbetalt utbytte 2015: 1,50 pr aksje 

Ligningsverdi pr 31.12.2016: 207,00
Utbetalt utbytte 2016: 2,60 pr aksje

 

Børs / Pressemeldinger OSE

Norway Royal Salmon ASA sine meldinger til Oslo Børs finnes på 

www.newsweb.no

Direkte linker finnes ved nedenstående valg:

Alle børsmeldinger fra Norway Royal Salmon ASA
Link til Oslo Børs nyhetsside

Meldepliktig handel fra Norway Royal Salmon ASA
Link til Oslo Børs nyhetsside

Flaggemeldinger fra Norway Royal Salmon ASA
Link til Oslo Børs nyhetsside

Siste meldinger(26)
 • Norway Royal Salmon (NRS): Utfisjonering og salg av Region Sør
  26.09.2019
 • Meldepliktig handel - forlengelse av TRS avtale
  13.09.2019
 • Norway Royal Salmon: Q2 19 – Operasjonell EBIT på MNOK 116
  27.08.2019
 • Invitasjon til presentasjon av 2. kvartal 2019
  19.08.2019
 • Meldepliktig handel – kjøp av aksjer og forlengelse av TRS avtale
  19.07.2019
 • Norway Royal Salmon ASA: Utbetalt utbytte
  17.06.2019
 • Norway Royal Salmon ASA: Trapper opp aktiviteten i Nord-Norge
  12.06.2019
 • Norway Royal Salmon ASA: Ex utbytte NOK 6,00 per aksje i dag
  07.06.2019
 • Norway Royal Salmon ASA: Ordinær generalforsamling
  06.06.2019
 • Norway Royal Salmon ASA:  Utbytteinformasjon
  04.06.2019
 • Norway Royal Salmon: Q1 19 – Operasjonell EBIT på MNOK 164
  21.05.2019
 • Norway Royal Salmon: Fremtidens havbruksanlegg utvikles i Norge
  09.05.2019
 • Norway Royal Salmon: Innkalling til ordinær generalforsamling
  09.05.2019
 • Norway Royal Salmon: Invitasjon til presentasjon av 1. kvartal 2019
  08.05.2019
 • Meldepliktig handel - forlengelse av TRS avtale
  12.04.2019
 • Nøkkelinformasjon ved utbytte for Norway Royal Salmon (NRS)
  11.04.2019
 • Norway Royal Salmon (NRS) – Styrebehandlet endelig årsregnskap for 2018
  11.04.2019
 • Aksjeprogram - meldepliktig handel
  20.03.2019
 • Aksjeprogram - meldepliktig handel
  20.03.2019
 • Meldepliktig handel – kjøp av egne aksjer og forlengelse av TRS avtale
  14.03.2019
 • Norway Royal Salmon: Q4 18 – Høyeste operasjonell EBIT i NRS sin historie
  12.02.2019
 • Invitasjon til presentasjon av 4. kvartal 2018
  05.02.2019
 • Meldepliktig handel - forlengelse av TRS avtale
  18.01.2019
 • Q3 18 – Operasjonell EBIT på MNOK 35
  06.11.2018
 • Invitasjon til presentasjon av 3. kvartal 2018
  31.10.2018
 • Invitasjon til presentasjon av 4. kvartal 2017
  07.02.2018

Norway Royal Salmon (NRS): Utfisjonering og salg av Region Sør

Denne meldingen er utarbeidet og offentligjort i henhold til punkt 3.4.1 og 3.4.2 i Løpende Forpliktelser for børsnoterte selskaper.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har inngått en avtale med Tombre Fiskeanlegg AS, Lingalaks AS og Eidesvik Laks AS (Kjøperne) om salg av samtlige aksjer i Sør Farming AS (Transaksjonen), et heleid datterselskap av NRS som etter gjennomføringen av en fisjon av NRS Farming AS vil eie NRS sin oppdrettsvirksomhet Region Sør.

Som vederlag for aksjene i Sør Farming AS er det avtalt en kjøpesum på MNOK 1 240 på gjeld- og kontantfri basis. Kjøpesummen gjøres opp kontant og er finansiert av Kjøperne dels med egenkapital og dels med lånefinansiering.  

I forbindelse med Transaksjonen har partene også inngått et langsiktig samarbeid på kjøp og salg av fisk. 

Transaksjonen antas gjennomført i desember 2019, og er betinget av at fisjonen av NRS Farming AS er gjennomført. 

«Den strategiske vurderingen av Region Sør er nå gjennomført, og vi har konkludert med at vi selger virksomheten. NRS er godt fornøyd med prisen vi har oppnådd, samt at vi kan videreutvikle samarbeidet med Kjøperne på eksport av fisk, og slik fortsette å styrke vår egen salgsavdeling. Vi er glad for at Kjøperne har lokal tilhørighet, ambisjoner og ressurser til å utvikle virksomheten videre», uttaler Konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon.

Beskrivelse av Region Sør / Sør Farming AS

Virksomheten i Region Sør som fisjoneres ut av NRS Farming AS og inn i Sør Farming AS eier og driver seks tillatelser for oppdrett av laks med produksjon på 4 680 tonn maksimalt tillatt biomasse («MTB») i området omkring Haugesund. Virksomheten har ca. 30 ansatte, og ledes av regiondirektør Rolf Berg.  

Styret i Sør Farming AS består i dag av Charles Høstlund og Ola Loe, men sammensetningen av styret vil endres etter gjennomføringen av Transaksjonen. 

Nøkkeltall resultatregnskap for Region Sør

Resultatregnskap   (NOKm) 2016 2017 2018 Q2 2019 YTD Q2 2019 Q2 2018 YTD Q2 2018
Driftsinntekter 322.5 415.6 317.7 53.5 113.5 150.9 223.4
Driftskostnader 220.9 265.6 240.3 51.1 108.4 95.4 146.5
Operasjonell EBIT 101.6 150.0 77.4 2.3 5.1 55.5 76.9
Slaktet volum
  (tonn HOG)
5,151 7,221 5,586 869 1,949 2,407 3,746
Operasjonell EBIT/ kg NOK 19.7 20.8 14.2 2.7 2.6 23.9 21.1

Historiske balansetall for virksomheten er ikke tilgjengelig siden virksomheten etableres gjennom en fisjon fra en eksisterende virksomhet. 

Transaksjonen er ledd i NRS' strategi om å konsentrere og styrke sin virksomhet i Nord-Norge og på Island. 

«Gjennom salg av denne virksomheten ønsker vi å konsentrere vår aktivitet om Nord-Norge
og på Island. Selskapet har for tiden store investeringsprosjekter som vil videreutvikle vår virksomhet i nord. Vi har som ambisjon å utvikle fremtidens oppdrettsnæring gjennom videreutvikling av driften, innovasjon og ny teknologi, og vi vil gjøre det med Nord-Norge i sentrum. Transaksjonen gir NRS ytterligere finansiell fleksibilitet til å vurdere nye vekstmuligheter», sier Charles Høstlund.

Det er inngått avtaler med enkelte ledende ansatte i Region Sør om bonuser i forbindelse med Transaksjonen.  

DNB Markets er finansiell rådgiver for NRS i forbindelse med Transaksjonen og Advokatfirmaet Wiersholm er juridisk rådgiver for NRS i forbindelse med Transaksjonen. 

Kontakt oss for ytterligere informasjon: 

· Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449 

· Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411. 

Om Norway Royal Salmon ASA 

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 34 746 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Vest-Finnmark og Troms. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon. 

Meldepliktig handel - forlengelse av TRS avtale

Norway Royal Salmon ASA («NRS») har i dag forlenget en TRS (Total Return Swap) på 994.609 aksjer i NRS til 17. mars 2020. I forbindelse med nevnte TRS avtale har NRS inngått en kontraktsmessig rett til å erverve 994.609 aksjer i NRS til NOK 187,2916 per aksje. Etter denne forlengelsen eier NRS 140.811 egne aksjer og har kontraktmessig rett til 994.609 egne aksjer, tilsvarende samlet 2,61 % av aksjekapitalen i selskapet.

For ytterligere informasjon kontakt:

Finansdirektør Ola Loe, 9117 9411

Norway Royal Salmon: Q2 19 – Operasjonell EBIT på MNOK 116

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for andre kvartal 2019 på MNOK 116 og en EBIT pr. kg på NOK 23,95. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 181 og NOK 24,39.

- Vi er fornøyd med resultatet for kvartalet i vår hovedregion, Region Nord. Region Sør har slaktet fra den samme lokaliteten som i forrige kvartal med annonsert høy produksjonskostnad. NRS skal vokse gjennom bærekraftig vekst, og konsernet har gjennom kvartalet økt biomassen med 26 % i forhold til utgangen av samme kvartal i fjor. NRS hadde en god prisoppnåelse og salgsvirksomheten hadde et godt resultat i kvartalet, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Utbetaling av utbytte og utbetalinger til vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg, samt oppbygging av biomassen i sjøen har medført at netto rentebærende gjeld er økt i kvartalet til MNOK 657. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 2 300 som gir en egenkapitalandel på 53 %. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 31 %.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2019 på MNOK 136,2 mot MNOK 157,4 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 27,46 mot NOK 24,73 i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2019 på MNOK 3,4 mot MNOK 56,5 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 3,95 mot NOK 23,49 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 5 830 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 34 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 4 962 tonn i Region Nord og 869 tonn i Region Sør. Lave sjøtemperaturer i Region Nord hittil i år og forebyggende tiltak på grunn av algeoppblomstring har medført lavere produksjon, slik at forventet slaktevolum for 2019 er nedjustert til 35 000 tonn. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 17 579 tonn laks, som er 3 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

- NRS fortsetter å trappe opp aktiviteten i Nord-Norge for å møte økende etterspørsel etter sunn, norsk laks. Vi starter nå byggingen av vårt nye smoltanlegg utenfor Tromsø, og på ny har vi valgt norske leverandører som samarbeidspartnere i et stort investeringsprosjekt. I kvartalet har NRS kjøpt 50 % av Nordnorsk Smolt. Investeringen er i tråd med NRS sin strategi med større kontroll av denne delen av verdikjeden samt å produsere større smolt, uttaler Charles Høstlund.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

 • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449
 • Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 39 426 tonn MTB for lakseoppdrett fordelt på 34 746 tonn MTB i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 4 680 tonn MTB i Region Sør i området omkring Haugesund. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

NRS Q2 2019 Rapport (pdf)
NRS Q2 2019 Presentasjon (pdf)

Invitasjon til presentasjon av 2. kvartal 2019

Norway Royal Salmon presenterer regnskapstall for 2. kvartal 2019 tirsdag 27. august 2019 kl. 08:00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo.

Fra selskapet møter CEO Charles Høstlund og CFO Ola Loe.

Kvartalsrapport og presentasjon vil bli offentliggjort kl. 06:30.

For ytterligere informasjon kontakt:
CFO Ola Loe
Tlf: +47 911 79 411
E-mail: ola.loe@salmon.no

Meldepliktig handel – kjøp av aksjer og forlengelse av TRS avtale

Styreleder i Norway Royal Salmon ASA («NRS»), Helge Gåsø, har i dag gjennom Gåsø Næringsutvikling AS benyttet sin kontraktsmessige rett til å kjøpe 100.000 aksjer i NRS til kurs NOK 205,00 per aksje, samtidig har Gåsø Næringsutvikling AS forlenget en TRS (Total Return Swap) med gjenværende aksjer på 150.000 aksjer i NRS til 17. januar 2020. I forbindelse med nevnte TRS avtale har Gåsø Næringsutvikling AS inngått en kontraktsmessig rett til å erverve 150.000 aksjer i NRS til NOK 209,02 per aksje. Etter denne transaksjonen og forlengelsen av TRS avtalen eier Gåsø Næringsutvikling AS eller har kontraktmessig rett til totalt 7.143.188 aksjer i NRS, tilsvarende 16,39 % av aksjekapitalen i selskapet.

Norway Royal Salmon ASA: Utbetalt utbytte

Det vises til børsmelding 6. juni 2019 om vedtak om utbetaling av utbytte på ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA. Utbyttet er utbetalt i dag. Total utbetaling av egne aksjer er 388 150 aksjer. Etter utbetalingen eier NRS 140 811 egne aksjer og har kontraktmessig rett til 994 609 egne aksjer, tilsvarende totalt 2,61 % av aksjekapitalen i Selskapet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 39 426 tonn MTB for lakseoppdrett fordelt på 34 746 tonn MTB i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 4 680 tonn MTB i Region Sør i området omkring Haugesund. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Norway Royal Salmon ASA: Trapper opp aktiviteten i Nord-Norge

Siden 1992 har Norway Royal Salmon, gjennom innovasjon og investering i kvalitet, skapt arbeidsplasser, teknologi, verdier og et produkt i verdensklasse som vi er stolte av. Nå rigger selskapet seg for videre vekst og utvikling og bygger nytt smoltanlegg utenfor Tromsø.

-          Det er naturlig for oss å forplikte oss med ytterligere satsing i Nord-Norge. Nordnorsk pågangsmot og omstillingsevne har vært, og er, helt avgjørende for å videre bidra til god og sunn sjømat til våre kunder i over 50 land. Vi skal levere et kvalitetsprodukt til middagsbord over hele verden. Gjennom bærekraftig vekst skal vi fortsette å vokse og være lønnsomme for de som investerer i selskapet vårt, og for de lokalsamfunnene vi er en del av, sier Charles Høstlund, konsernsjef i Norway Royal Salmon.

Smoltanlegget er strategisk plassert i forhold til NRS sin aktivitet i Nord-Norge og viktig brikke i utvikling av selskapet. Anlegget vil gi betydelige lokale og regionale ringvirkninger og det vil jobbe rundt 20 ansatte på anlegget i driftsfase. Det er planlagt et topp moderne resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg), og det er nylig gitt tillatelse til å produsere inntil 10 millioner smolt med en størrelse opp mot 400 gram. Byggestart vil være i september 2019.

Selskapet er blitt enig med TotalRenovering om kontrakt for bygging av anlegget, og TotalRenovering har tatt med seg samarbeidspartnere Aqua Optima og Overhalla Betongbygg inn i prosjektet.

-          NRS valgte norsk kompetanse til bygging av vårt offshoreprosjekt Arctic Offshore Farming, og det er derfor gledelig at vi igjen kan velge norske leverandører nå til bygging av vårt smoltanlegg utenfor Tromsø. At vi i tillegg kan velge aktører hvor vi som selskap er lokalisert er ekstra gledelig, og vi gleder oss til å jobbe med TotalRenovering med samarbeidspartnere gjennom dette prosjektet, sier konsernsjef Charles Høstlund i NRS.

-          Som en entreprenør i Tromsø med sterk lokal forankring er vi i TotalRenovering ydmyke og stolte over tildelingen av kontrakten. Dialogen med Norway Royal Salmon har vært svært bra og vi ser fram til å komme i gang med prosjektet, sier daglig leder Vegard Berg-Johansen i TotalRenovering.

Kontaktpersoner

Norway Royal Salmon ASA                                                                         

CEO Charles Høstlund, tlf. 994 18 449

COO Tore Evjen, tlf. 905 22 477

Norway Royal Salmon ASA: Ex utbytte NOK 6,00 per aksje i dag

Aksjene i Norway Royal Salmon ASA noteres eksklusiv utbytte NOK 6,00 per aksje fra og med i dag, 7. juni 2019.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 39 426 tonn MTB for lakseoppdrett fordelt på 34 746 tonn MTB i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 4 680 tonn MTB i Region Sør i området omkring Haugesund. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Norway Royal Salmon ASA: Ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA (NRS) torsdag 6. juni 2019 klokken 13.00. Alle forslag til vedtak fra styret og valgkomiteen ble vedtatt som foreslått.

Generalforsamlingen godkjente at det utbetales et utbytte på NOK 6,00 per aksje, ved kontantutdeling på NOK 4,20 per aksje og utdeling av aksjer i Selskapet fra Selskapets beholdning av egne aksjer. Total utdeling av egne aksjer er 388 100 aksjer. Etter dette eier NRS 140 861 egne aksjer og har kontraktmessig rett til 994 609 egne aksjer, tilsvarende totalt 2,61 % av aksjekapitalen i Selskapet

Utbyttet vil bli utbetalt og aksjene overført ca. den 17. juni 2019 og tilfaller aksjeeiere i NRS per 6. juni 2019. Aksjene i NRS noteres eksklusivt utbytte fra og med 7. juni 2019.

Vedlagt følger protokoll fra den ordinære generalforsamlingen i NRS avholdt 6. juni 2019.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 39 426 tonn MTB for lakseoppdrett fordelt på 34 746 tonn MTB i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 4 680 tonn MTB i Region Sør i området omkring Haugesund. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Protokoll fra ordinær generalforsamling (pdf)

Norway Royal Salmon ASA:  Utbytteinformasjon

Det vises til børsmelding 9. mai 2019 med innkalling til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ("Selskapet") 6. juni 2019 (vedtaksdato).

I tråd med innkallingen, foreslår styret i Selskapet at det utbetales et utbytte for 2018 med NOK 6,00 per aksje, ved en kontantutdeling på NOK 4,20 per aksje samt utdeling av aksjer i Selskapet fra Selskapets beholdning av egne aksjer. Basert på aksjenes volumvektede gjennomsnittskurs på Oslo Børs i de fem handelsdagene fra 24. til 31. mai 2019, foreslår styret at antall aksjer til utdeling fastsettes til 388 100. For hver aksje den enkelte aksjonær i Selskapet eier per 6. juni 2019 (siste dag inklusive) slik dette fremkommer av aksjeeierregisteret i VPS 11. juni 2019 (eierregisterdato), vil vedkommende motta 0,0090 aksjer i Selskapet, slik at for hver 111,3479 aksjer eid i Selskapet vil aksjonæren motta én aksje i Selskapet. Antallet aksjer den enkelte VPS-registrerte aksjonær vil motta, vil bli rundet opp til nærmeste hele antall aksjer.

Forutsatt at generalforsamlingen fatter beslutning i tråd med styrets forslag, vil aksjene handles eksklusiv rett til utbytte fra og med 7. juni 2019 (ex-dato). Utbyttet vil bli utbetalt og aksjene overført på eller omkring 17. juni 2019 (betalingsdato).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 39 426 tonn MTB for lakseoppdrett fordelt på 34 746 tonn MTB i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 4 680 tonn MTB i Region Sør i området omkring Haugesund. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Norway Royal Salmon: Q1 19 – Operasjonell EBIT på MNOK 164

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for første kvartal 2019 på MNOK 164 og en EBIT pr. kg på NOK 22,42. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 193 og NOK 18,78.

- Vi er fornøyd med driften gjennom kvartalet i vår hovedregion, Region Nord. Det er spesielt gledelig at Finnmark fortsetter den gode trenden. Region Sør har slaktet fra den samme lokaliteten som i forrige kvartal med annonsert høy produksjonskostnad på grunn av biologiske utfordringer. En viktig milepæl er også nådd i kvartalet ved at vi har slaktet vår første laks fra Arctic Fish på Island med et godt biologisk resultat, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Netto kontantstrøm fra drift ble MNOK 319 i første kvartal. Selv om NRS har kjøpt egne aksjer for MNOK 103, er netto rentebærende gjeld i kvartalet redusert med MNOK 132 til MNOK 288. Egenkapitalen er i kvartalet økt til MNOK 2 355 som gir en egenkapitalandel på 60 %. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 36 %. Kredittrammen fra konsernets bankforbindelse er i kvartalet økt med MNOK 600 til MNOK 2 000.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2019 på MNOK 179,0 mot MNOK 184,4 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 25,51 mot NOK 19,22 i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2019 på MNOK 2,5 mot MNOK 20,9 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 2,31 mot NOK 15,64 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 8 096 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 26 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 7 016 tonn i Region Nord og 1 080 tonn i Region Sør. For 2019 forventes slaktevolumet å bli 37 500 tonn. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 22 838 tonn laks, som er tilnærmet det samme som tilsvarende kvartal forrige år.

- Vi fortsetter å utvikle selskapet og har arbeidet videre med vårt investeringsprogram. Det er derfor gledelig at vi nylig kunne annonsere at Fosen Yard skal bygge merdene til vårt offshore havbruksanlegg, Arctic Offshore Farming. Vi utvikler nå ny teknologi som vil bidra til å utvikle næringen videre, og skape en rekke arbeidsplasser langs kysten, uttaler Charles Høstlund.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

 • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449
 • Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 39 426 tonn MTB for lakseoppdrett fordelt på 34 746 tonn MTB i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 4 680 tonn MTB i Region Sør i området omkring Haugesund. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

NRS Q1 2019 Rapport (pdf)
NRS Q1 2019 Presentasjon (pdf)

Norway Royal Salmon: Fremtidens havbruksanlegg utvikles i Norge

Med banebrytende teknologi skal Norway Royal Salmon (NRS) bygge oppdrettsanlegg dimensjonert for værharde områder til havs. Selskapet er blitt enige med Fosen Yards om en kontrakt for konstruksjon av Arctic Offshore Farming.

-       For oss er det viktig og riktig å samarbeide med norske leverandører som kjenner og forstår de tøffe havområdene vi skal operere i. Offshore havbruk vil gi oss muligheten til å ta i bruk nye arealer og dermed være med å skape bærekraftig vekst for norsk havbruksnæring. Gjennom dette vil Norge bidra til å realisere FAOs (FN) ambisiøse mål om vekst i akvakultur globalt, sier konsernsjef Charles Høstlund i NRS.

-       Vi er svært glad og stolt for å ha blitt tildelt kontrakten på Arctic Offshore Farming fra Norway Royal Salmon i tøff konkurranse med norske og utenlandske aktører. Dette vil skape et betydelig antall arbeidsplasser hos Fosen Yard samt vårt heleide nystartede datterselskap i Emden, Tyskland, frem til høsten 2020. Denne kontrakten bidrar ytterligere til å posisjonere Fosen Yard som en betydelig aktør for fremtidens havbruksanlegg, sier Anders Straumsheim i Fosen Yards.

Fiskeridirektoratet har tildelt 5990 tonn MTB til dette prosjektet som bidrar til å løse miljø- og areal- utfordringer i oppdrettsnæringen. Arctic Offshore Farming er et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg som er dimensjonert for værharde områder. Konseptet gir dermed tilgang til farvann lenger fra kysten. Prosjektet åpner samtidig for tettere samarbeid mellom to viktige kompetansemiljøer i Norge: Tradisjonell oppdrettskompetanse hos Norway Royal Salmon og norsk offshore-kompetanse. Investeringsbeløpet for Arctic Offshore Farming er rundt 700 millioner kroner og kontrakten med Fosen Yards er den største enkeltkontrakten og utgjør i underkant av 50 % av det totale investeringsbeløpet.

-       Dette er den største enkeltinvesteringen Norway Royal Salmon noen gang har gjort. Dette prosjektet vil skape arbeidsplasser, verdier og mat i verdensklasse. Vi utvikler nå ny teknologi som vil bidra til å utvikle næringen videre, så selvfølgelig er vi stolte, sier konsernsjef Charles Høstlund i NRS.

Kontaktpersoner:

Norway Royal Salmon ASA                                                                        

CEO Charles Høstlund, tlf. 994 18 449

COO Klaus Hatlebrekke, tlf: 975 16 757

Arctic Offshore Farming (pdf)

Norway Royal Salmon: Innkalling til ordinær generalforsamling

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ("Selskapet"), som vil bli avholdt i Trondheim 6. juni 2019. Innkallingen vil bli postlagt til alle aksjeeiere innen 10. mai 2019.

Styret foreslår at det utbetales et utbytte for 2018 med NOK 6,00 per aksje, ved en kontantutdeling på NOK 4,20 per aksje samt utdeling av aksjer i Selskapet fra Selskapets beholdning av egne aksjer.

Antall aksjer til utdeling totalt og per utestående aksje vil bli fastsatt basert på aksjenes volumvektede gjennomsnittskurs på Oslo Børs fem handelsdager før generalforsamlingen, og vil bli offentliggjort før dagen for generalforsamlingsmøtet. Siste dag i verdsettelsesperioden settes av praktiske grunner til 31. mai 2019.

Brøkdeler av aksjer vil ikke bli utdelt. Antallet aksjer den enkelte VPS-registrerte aksjonær vil motta vil bli rundet opp til nærmeste hele antall aksjer.

Selskapet vil generelt ikke vurdere eller kommentere aksjonærenes skatteposisjoner. Det påpekes imidlertid at Selskapet vil ta det standpunkt at utdelingen av aksjer ikke er å anse som utdeling av utbytte etter norske skatteregler. Følgelig vil Selskapet ikke tilbakeholde kildeskatt for sine utenlandske aksjonærer. Inngangsverdien for de utdelte aksjer antas for norske aksjonærer å være 0, men etter det Selskapet forstår vil skattemyndighetene foreta en forholdsmessig justering av inngangsverdiene i den enkelte aksjonærs samlede aksjebeholdning.  

Forutsatt at generalforsamlingen fatter beslutning i tråd med styrets forslag, vil aksjene handles eksklusiv rett til utbytte fra og med 7. juni 2019. Utbyttet vil bli utbetalt og aksjene overført på eller omkring 17. juni 2019.

Årsrapporten for 2018 ble offentliggjort ved børsmelding 30. april 2019 og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

www.norwayroyalsalmon.com

Innkalling til ordinær generalforsamling (pdf)

Norway Royal Salmon: Invitasjon til presentasjon av 1. kvartal 2019

Norway Royal Salmon presenterer regnskapstall for 1. kvartal 2019 tirsdag 21. mai 2019 kl. 08:00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo.

Fra selskapet møter CEO Charles Høstlund og CFO Ola Loe.

Kvartalsrapport og presentasjon vil bli offentliggjort kl. 06:30.

For ytterligere informasjon kontakt:
CFO Ola Loe
Tlf: +47 911 79 411
E-mail: ola.loe@salmon.no

Meldepliktig handel - forlengelse av TRS avtale

Styreleder i Norway Royal Salmon ASA («NRS»), Helge Gåsø, har i dag gjennom Gåsø Næringsutvikling AS forlenget en TRS (Total Return Swap) på 250.000 aksjer i NRS til 19. juli 2019. I forbindelse med nevnte TRS avtale har Gåsø Næringsutvikling inngått en kontraktsmessig rett til å erverve 250.000 aksjer i NRS til NOK 193,50 per aksje. Etter denne forlengelsen eier Gåsø Næringsutvikling AS eller har kontraktmessig rett til totalt 7.079.605 aksjer i NRS, tilsvarende 16,25 % av aksjekapitalen i selskapet.

Nøkkelinformasjon ved utbytte for Norway Royal Salmon (NRS)

Utbyttebeløp: 6,00 per aksje. Fordelt med et kontantutbytte på 4,20 per aksje og utdeling av aksjer i NRS fra selskapets beholdning av egne aksjer.

Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 6. juni 2019

Ex-dato: 7. juni 2019

Eierregisterdato: 11. juni 2019

Betalingsdato: På eller omkring 17. juni 2019

Vedtaksdato: 6. juni 2019

Øvrig informasjon: Antall aksjer til utdeling totalt og per utestående aksje vil bli fastsatt basert på aksjenes volumvektede gjennomsnittskurs på Oslo Børs fem handelsdager før generalforsamlingen, og vil bli offentliggjort senest på dagen for generalforsamlingsmøtet. Siste dag i verdsettelsesperioden settes av praktiske grunner til 31. mai 2019. Brøkdeler av aksjer vil ikke bli utdelt. Antallet aksjer den enkelte VPS-registrerte aksjonær vil motta vil bli rundet opp til nærmeste hele antall aksjer.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Norway Royal Salmon (NRS) – Styrebehandlet endelig årsregnskap for 2018

Styret i Norway Royal Salmon ASA har i møte den 11. april 2019 behandlet og godkjent endelig årsregnskap for 2018.

Endelig regnskap, herunder foreslått utbytte på NOK 6,00 per aksje, er i tråd med foreløpig regnskap offentliggjort 12. februar 2019. Utbytte fordeles med et kontantutbytte på NOK 4,20 per aksje og utdeling av aksjer i NRS fra selskapets beholdning av egne aksjer. Et eventuelt vedtatt utbytte fra generalforsamlingen medfører at aksjene i Norway Royal Salmon ASA noteres eks. utbytte på NOK 6,00 pr aksje fra og med den 7. juni 2019.

En elektronisk versjon av årsregnskapet distribueres via Oslo Børs og på www.norwayroyalsalmon.com 30. april 2019.

Ordinær generalforsamling avholdes i Trondheim torsdag 6. juni 2019. Innkalling med vedlegg vil bli distribuert via Oslo Børs og www.norwayroyalsalmon.com.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Aksjeprogram - meldepliktig handel

Utbetaling knyttet til konsernets opsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersoner.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har i dag solgt 10.753 egne aksjer til kurs NOK 203,48 per aksje i forbindelse med aksjeopsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersoner.

Deltagerne i aksjeopsjonsprogrammet har plikt til å kjøpe aksjer i NRS for beregnet bonusbeløp til volumveid snittkurs for NRS-aksjen for perioden 06. mars til 19. mars 2019. Snittkursen er NOK 203,48 per aksje.

Aksjer i selskapet er overført til følgende primærinsidere 20. mars 2019:

-          Charles Høstlund har gjennom nærstående selskap mottatt 1.966 aksjer

-          Ola Loe har gjennom nærstående selskap mottatt 1.753 aksjer

-          Klaus Hatlebrekke har gjennom nærstående selskap mottatt 1.474 aksjer

-          Arve Olav Lervåg har mottatt 1.373 aksjer

-          Hanne-Guri Haug har mottatt 462 aksjer

-          Per Magne Bølgen har mottatt 576 aksjer

-          Ingrid Rønning har mottatt 189 aksjer

-          Jan Pål Johannesen har mottatt 217 aksjer

Primærinnsiderne listet nedenfor har 20. mars 2019 solgt følgende antall aksjer tilbake til NRS for å dekke skattepliktig beløp for mottagelse av ovenstående aksjer:

-          Arve Olav Lervåg har solgt 686 aksjer

-          Jan Pål Johannesen har solgt 108 aksjer

Norway Royal Salmon ASA (NRS) sitt samlede tilbakekjøp av egne aksjer er 1.507 til kurs NOK 203,48 per aksje for å dekke skattepliktig beløp hos opsjonsinnehaverne.

Etter disse transaksjonene har primærinsiderne følgende aksjebeholdninger:

-          Charles Høstlund har gjennom nærstående selskap totalt 171.298 aksjer

-          Ola Loe har gjennom nærstående selskap totalt 227.650 aksjer

-          Klaus Hatlebrekke har gjennom nærstående selskap totalt 141.419 aksjer

-          Arve Olav Lervåg har totalt 687 aksjer

-          Hanne-Guri Haug har totalt 1.067 aksjer

-          Per Magne Bølgen har totalt 1.197 aksjer

-          Ingrid Rønning har totalt 4.574 aksjer

-          Jan Pål Johannesen har totalt 109 aksjer

Etter disse transaksjonene eier NRS 528.961 egne aksjer og har kontraktmessig rett til 985.756 egne aksjer, tilsvarende totalt 3,48 % av aksjekapitalen i selskapet.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

Konsernsjef Charles Høstlund, 9941 8449

Finansdirektør Ola Loe, 9117 9411

Aksjeprogram - meldepliktig handel

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har i dag solgt 19.747 egne aksjer til kurs NOK 203,48 per aksje i forbindelse med ledelsens syntetiske aksjeopsjonsprogram.

Deltagerne i det syntetiske aksjeopsjonsprogrammet har plikt til å kjøpe aksjer i NRS for utbetalt bonusbeløp etter skatt til volumveid snittkurs for NRS-aksjen for perioden 06. mars til 19. mars 2019. Snittkursen er NOK 203,48 per aksje.

Etter denne transaksjonen eier NRS 538.207 egne aksjer og har kontraktmessig rett til 985.756 egne aksjer, tilsvarende totalt 3,50 % av aksjekapitalen i selskapet.

I forbindelse med aksjekjøpsprogrammet har følgende primærinnsider i NRS kjøpt aksjer til en pris på NOK 203,48 per aksje:

Charles Høstlund har gjennom nærstående selskap kjøpt 19.747 aksjer. Total beholdning etter transaksjonen er 169.332 aksjer i NRS.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

Konsernsjef Charles Høstlund, 9941 8449

Finansdirektør Ola Loe, 9117 9411.

Meldepliktig handel – kjøp av egne aksjer og forlengelse av TRS avtale

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har i dag benyttet sin kontraktsmessige rett til å kjøpe 500.000 egne aksjer til kurs NOK 216,50 per aksje, samtidig har selskapet forlenget en TRS (Total Return Swap) med gjenværende aksjer på 985.756 aksjer i NRS til 13. september 2019. I forbindelse med nevnte TRS avtale har NRS inngått en kontraktsmessig rett til å erverve 985.756 aksjer i NRS til NOK 219,460457 per aksje. Etter denne transaksjonen og forlengelsen av TRS avtale eier NRS 557.954 egne aksjer og har kontraktmessig rett til 985.756 egne aksjer, tilsvarende samlet 3,54 % av aksjekapitalen i selskapet.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

Finansdirektør Ola Loe, 9117 9411

Norway Royal Salmon: Q4 18 – Høyeste operasjonell EBIT i NRS sin historie

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2018 på MNOK 232 og en EBIT pr. kg på NOK 17,73. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 95 og NOK 15,51.

- Vi rapporterer i dag den høyeste operasjonelle EBIT i NRS sin historie både for et kvartal og for et år. Vi er fornøyd med at Region Nord fortsatt har positiv utvikling i produksjonskostnaden, men biologiske utfordringer i Region Sør trekker ned resultatet, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

For hele 2018 har NRS driftsinntekter på over 5 milliarder og oppnådde en operasjonell EBIT på MNOK 642. Styret foreslår et utbytte på NOK 6,00 pr aksje for 2018.

Netto kontantstrøm fra drift ble MNOK 130 i fjerde kvartal. Netto rentebærende gjeld er i kvartalet redusert med MNOK 80 til MNOK 420. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 2 321 som gir en egenkapitalandel på 57 %. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 37 %.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2018 på MNOK 243,3 mot MNOK 116,0 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 20,20 mot NOK 15,84 i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2018 på MNOK 1,0 mot MNOK 24,4 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 0,60 mot NOK 14,12 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 13 783 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 52 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 12 042 tonn i Region Nord og 1 741 tonn i Region Sør. For 2019 forventes slaktevolumet å bli 38 000 tonn, som er en økning på 6 % fra 2018. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 27 785 tonn laks, som er 24 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Både slaktet og solgt kvantum er det høyeste for et kvartal i NRS sin historie.

- NRS tar aktiv del av utviklingen av en bærekraftig havbruksnæring gjennom betydelige investeringer de neste tre årene. Vi satser på innovasjon og teknologiutvikling for å sikre vår bærekraftige vekst ved å investere i et smoltanlegg og offshore havbruksanlegg som vil skape nye lokale arbeidsplasser, sier Charles Høstlund.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

 • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449

 • Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 39 426 tonn MTB for lakseoppdrett fordelt på 34 746 tonn MTB i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 4 680 tonn MTB i Region Sør i området omkring Haugesund. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

NRS Q4 2018 Rapport (pdf)
NRS Q4 2018 Presentation (pdf)

Invitasjon til presentasjon av 4. kvartal 2018

Norway Royal Salmon presenterer regnskapstall for 4. kvartal 2018 tirsdag 12. februar 2019 kl. 08:00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo.

Fra selskapet møter CEO Charles Høstlund og CFO Ola Loe.

Kvartalsrapport og presentasjon vil bli offentliggjort kl. 06:30.

For ytterligere informasjon kontakt:
CFO Ola Loe
Tlf: +47 911 79 411
E-mail: ola.loe@salmon.no

Meldepliktig handel - forlengelse av TRS avtale

Styreleder i Norway Royal Salmon ASA («NRS»), Helge Gåsø, har i dag gjennom Gåsø Næringsutvikling AS forlenget en TRS (Total Return Swap) på 250.000 aksjer i NRS til 12. april 2019. I forbindelse med nevnte TRS avtale har Gåsø Næringsutvikling inngått en kontraktsmessig rett til å erverve 250.000 aksjer i NRS til NOK 185,37 per aksje. Etter denne forlengelsen eier Gåsø Næringsutvikling AS eller har kontraktmessig rett til totalt 7.079.605 aksjer i NRS, tilsvarende 16,25 % av aksjekapitalen i selskapet.

Q3 18 – Operasjonell EBIT på MNOK 35

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2018 på MNOK 35 og en EBIT pr. kg på NOK 22,10. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 192 og NOK 19,29.

- Vi har gjennom kvartalet hatt fokus på å bygge biomasse og biomassen i sjøen er økt med 71 % fra utgangen av forrige kvartal. Dette har resultert i et lavt slaktekvantum for kvartalet. Vi har hatt en positiv utvikling i produksjonskostnaden fra forrige kvartal i Region Nord, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Netto rentebærende gjeld er i kvartalet økt med MNOK 87 til MNOK 500, etter utbetaling for kjøp av 800 tonn MTB og økning av biomassen med 11 927 tonn. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 2 243 som gir en egenkapitalandel på 55 %. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 30 %.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2018 på MNOK 53,0 mot MNOK 155,3 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 22,27 mot NOK 18,85 i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2018 på MNOK 1,8 mot MNOK 46,3 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 18,05 mot NOK 20,91 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 2 478 tonn sløyd vekt i kvartal, som er 76 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 2 379 tonn i Region Nord og
100 tonn i Region Sør. For 2018 forventes slaktevolumet å bli 36 000 tonn, som er en økning på 13 % fra 2017. For 2019 forventes slaktevolumet å bli 40 000 tonn, som er en økning på 11 % fra 2018. Estimert smoltutsett for 2018 er 10,8 millioner stykk. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 14 945 tonn laks, som er 33 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

 • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449
 • Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 39 426 tonn MTB for lakseoppdrett fordelt på 34 746 tonn MTB i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 4 680 tonn MTB i Region Sør i området omkring Haugesund. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

NRS Q3 2018 Rapport (pdf)
NRS Q3 2018 Presentation (pdf)

Invitasjon til presentasjon av 3. kvartal 2018

Norway Royal Salmon presenterer regnskapstall for 3. kvartal 2018 tirsdag 6. november 2018 kl. 09:00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo.

Fra selskapet møter CEO Charles Høstlund og CFO Ola Loe.

Kvartalsrapport og presentasjon vil bli offentliggjort kl. 06:30.

For ytterligere informasjon kontakt:
CFO Ola Loe
Tlf: +47 911 79 411
E-mail: ola.loe@salmon.no

Invitasjon til presentasjon av 4. kvartal 2017

Norway Royal Salmon presenterer regnskapstall for 4. kvartal 2017 tirsdag 13. februar 2018 kl. 08:00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo.

Fra selskapet møter CEO Charles Høstlund og CFO Ola Loe.

Kvartalsrapport og presentasjon vil bli offentliggjort kl. 06:30.

For ytterligere informasjon kontakt:
CFO Ola Loe
Tlf: +47 911 79 411
E-mail: ola.loe@salmon.no

Virksomhet

Selskapets formål er å drive med produksjon, foredling, handel og distribusjon av sjømat, samt deltakelse i andre selskaper tilknyttet sjømatnæringen. Videre er selskapets formål å drive kvalitetssikring og kjedeaktiviteter for samarbeidende selskaper.

Selskapets verdigrunnlag er at vi har gunnleggende tro på at det oppnås bedre reultater for selskapene og for llokalmiljøet, ved at bedriftene har lokalt engasjement, beslutningsmyndighet og lederskap. Følgende strategiske hovedpunkter er vedtatt av styret:

- NRS skal være et effektivt og lønnsomt oppdrettsselskap.
- NRS skal drive en effektiv og lønnsom salgsorganisasjon.
- NRS skal gi konkurransedyktig avkastning til sine aksjonærer.
- NRS skal tilby tilsluttede produsenter stordriftsfordeler på salg, innkjøp, kvalitetsarbeid og andre viktige tjenester.
- NRS ønsker å delta på eiersiden av selskapet tilknyttet sjømatnæringen.

Selskapskapital og utbytte
Selskapet skal opprettholde en egenkapital som er forsvarlig med hensyn til Selskapets mål, strategi og risikoprofil. Selskapet har som mål at aksjonærenes avkastning skal reflektere den verdiskapning selskapet genererer og vil fremkomme som utbytte og positiv kursutvikling på aksjen. Utbytte skal være stabilt over tid og utgjøre 30 til 40 % av overskuddet i konsernet etter skatt forutsatt at bedriftens eget kapitalbehov er dekket. Over tid skal den økonomiske verdiskapningen skje mer gjennom kursstigning en gjennom utdelt utbytte.

Likebehandling av aksjeeiere og fri omsettelighet
Selskapets policy er at alle aksjonærer skal behandles likt. Aksjonærene skal ikke utsettes for forskjellsbehandling som ikke har et faktisk grunnlag i Selskapets eller aksjonærenes interessefellesskap. Selskapets aksjer er fritt omsettelig og det foreligger ikke restriksjoner på kjøp og salg av selskapets aksjer utover hva som følger av norsk lov. Alle aksjer tilhører samme klasse, hver aksje har én stemme i selskapets generalforsamling.

Generalforsamling
Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår avholdes ordinær generalforsamling. Ekstraordinære generalforsamlinger kan innkalles av styret når som helst.

Alle aksjonærer skal motta skriftlig innkalling til å møte på generalforsamling. Forslag til vedtak og nødvendig bakgrunnsinformasjon, samt de dokumenter som skal legges fram på generalforsamlingen, skal gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider minst 21 dager før generalforsamlingen.  Aksjonærer som ikke selv kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt.

Generalforsamlingen velger styremedlemmer, fastsetter styrehonorar, godkjenner årsregnskapet og årsberetningen og behandler alle andre saker som i følge lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. Styreleder, ledelse og revisor deltar på ordinær generalforsamling.

Valgkomité
Selskapets valgkomité består av tre medlemmer, valgt av generalforsamlingen for to år av gangen. Valgkomiteen skal innstille til generalforsamlingen på valg av medlemmer og varamedlemmer til styret. Innstilling på styreleder angis særskilt. Forslaget skal begrunnes. Valgkomiteen kommer med anbefaling til godtgjørelsen for styret.

Styrets sammensetning og uavhengighet
Selskapets styre er sammensatt for å ivareta aksjonærfellesskapets interesser, og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Styret sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Minst to av de aksjonærvalgte medlemmene skal være uavhengige av av ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og selskapets hovedaksjonærer.
Styremedlemmer velges for en periode på to år av gangen.

Styrets arbeid
Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet. Administrerende direktør velges av styret og har rapporteringsplikt overfor styret. Styrets nærmere saksbehandling og ansvarsområder, samt administrerende direktørs arbeidsoppgaver i forhold til styret, er nedfelt i en egen styreinstruks. Styret har etablert et revisjonsutvalg på tre medlemmer som har til oppgave å være et forberedende organ for styret, og skal bidra til ytterligere fokus på god risikohåndtering og god finansiell rapportering og oppfølging. Det er også etablert et kompensasjonsutvalg for behandling av saker som gjelder godtgjørelse til ledende ansatte.

Risikostyring og intern kontroll
Effektiv styring med fokus på risiko og god intern kontroll er en overordnet suksessfaktor for NRS og er en integrert del av forretningsdriften. Evnen til å planlegge, strukturere, gjennomføre og evaluere prosjekter er en viktig del av virksomheten. Selskapet styres etter fastsatte finansielle mål. Rapportering skjer månedlig og omhandler både finansielle og ikke-finansielle parametre. Det er fokus på lønnsomhet og risiko knyttet til hvert virksomhetsområde. Det legges vekt på resultatoppfølging og fokus rettes mot tiltak på områder som ikke har ønsket utvikling. Formålet med risikostyringen og internkontrollen er å håndtere risiko knyttet til virksomheten og styrke kvaliteten på den finansielle rapporteringen. Effektiv risikostyring og god internkontroll bidrar til å sikre aksjonærenes investeringer og selskapets eiendeler. Styret mener NRS har en god intern kontroll og en risikostyring som er tilpasset virksomheten.

Godtgjørelse til styret
Godtgjørelsen til styret skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen skal ikke være resultatavhengig. Det skal ikke utstedes opsjoner til styrets medlemmer. Godtgjørelsen fastsettes av generalforsamlingen etter anbefaling av valgkomiteen. Nærmere informasjon om styrets godtgjørelse fremgår av notene til årsregnskapet.

Godtgjørelse til ledende ansatte
Godtgjørelse til administrerende direktør fastsettes av styret. Godtgjørelsen består av fast lønn og en variabel del (bonus) som er avhengig av om fastsatte målsetninger er oppnådd.

Informasjon og kommunikasjon
NRS skal sørge for at alle aksjonærer mottar nøyaktig, klar, relevant og tidsriktig informasjon i forbindelse med alle saker av økonomisk betydning for aksjonærene. Finansiell informasjon offentliggjøres på NRS sine hjemmesider og i pressemeldinger. Årsrapporter og kvartalsrapporter offentliggjøres både på norsk og engelsk.

Selskapsovertakelse
Ved eventuelle tilbud om overtakelse vil ikke styret søke å forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter tilbud på selskapets virksomhet eller aksjer, uten at det foreligger særlige grunner for dette. Dersom et bud fremmes på selskapets aksjer, vil styret avgi en uttalelse med vurdering av budet og en anbefaling om aksjeeierne bør akseptere eller ikke. I styrets uttalelse vil det framgå om vurderingen er enstemmig.

Revisor
Revisor deltar på styremøter som behandler årsregnskapet. Revisor legger hvert år frem hovedtrekkene for revisjonen av Selskapet for styret. Det er utarbeidet en instruks for revisjonsutvalgets arbeid i forhold til revisor, samt retningslinjer for arbeid utført av eksternrevisor utover ordinær revisjon.

Styre
Ledelse
 • Helge Gåsø

  (1961), Styreleder

  Eier av Gåsø Næringsutvikling AS og Frøy Sjøtransport AS. Helge Gåsø har lang erfaring med oppbygging, drift og utvikling av oppdrettsvirksomhet. Han var med å bygge opp Frøya Fiskeindustri AS, senere Hydro Seafood AS og Midnor Havbruk AS. Han er bosatt i Hamarvik på Frøya.

 • Eva Kristoffersen

  Nestleder

  Eva Kristoffersen er utdannet fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskule. I tillegg har hun master i fiskerimarkedsføring og spesialisering i bedriftsøkonomi, finans og organisasjonsteori. Eva Kristoffersen er konsernsjef i Egil Kristoffersen & Sønner AS og har styreerfaring blant annet fra Sjømat Norge og NHO.

 • Lars Måsøval

  (1979), Styremedlem

  Lars Måsøval har utdannelse innen Havbruk og Akvakultur. Han har bred erfaring innen oppdrettsbransjen ved ulike stillinger i egen familiebedrift. Siden 2002 har han vært daglig leder i Måsøval Settefisk AS, og siden 2011 innehatt stillingen som konsernsjef, leder i Måsøval konsernet, med eget settefisk anlegg og i alt 9 matfiskkonsesjoner, inntil høsten 2015 hvor han gikk over til å være arbeidende styreleder i Måsøval Fiskeoppdrett. Han er en av hovedaksjonærene i Måsøval konsernet.

 • Marianne E. Johnsen

  (1963), Styremedlem

  Marianne E. Johnsen er jurist fra UiO og har en MBA fra Solvay Business School i Brussels. Hun er grunnlegger og partner i X-lence Group AS som er et investering og rådgivingsselskap. Hun har mangeårig nasjonal og internasjonal ledererfaring, blant annet fra Elkem, og innehar en rekke styreverv i børsnoterte selskaper. Hun er bosatt i Oslo.

 • Tom Vidar Rygh

  Styremedlem

  Tom Vidar Rygh er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har hatt ledende stillinger i flere større selskaper og er i dag senior rådgiver og tidligere partner i Nordic Capital. Han har og har hatt en rekke styreverv i større norske og internasjonale selskaper, blant annet Europris ASA, Telenor ASA, Orkla Finans AS og Oslo Børs. 

 • Trude Olafsen

  (1963), Styremedlem

  Trude Olafsen er utdannet Cand. Agric. innen akvakultur fra Norges Landbrukshøgskole. Hun er ansatt i AKVA group med ansvar for forretningsutvikling. Hun har jobbet i ulike organisasjoner i sjømatnæringen og innen forskning/rådgivning foruten å ha innehatt flere tillitsverv i næringen. Hun er bosatt i Trondheim.

 • Charles Høstlund

  (1975), Konsernsjef

  Charles Høstlund har Master i fiskehelse ved Norges Fiskerihøgskole og MBA i styring og ledelse ved Norges Handelshøyskole. Han har tidligere vært Regiondirektør i Marine Harvest Norway Region nord. Høstlund har vært ansatt i NRS siden september 2014. Han er bosatt i Drøbak.

 • Ola Loe

  (1966), Konserndirektør – Finans

  Ola Loe er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Han har tidligere vært ansatt som senior manager i KPMG , hvor han blant annet har vært konsernrevisor for Cermaq ASA, Norway Pelagic ASA, Fjord Seafood ASA og Midnor AS. Loe har vært ansatt i NRS siden 2009. Han er bosatt i Trondheim.

 • Klaus Hatlebrekke

  (1974), Konserndirektør Forretningsutvikling

  Klaus Hatlebrekke har de siste 10 årene jobbet som analytiker av sjømatsektoren i DNB Markets. Klaus Hatlebrekke er Siviløkonom fra Handelshøgskolen BI. Hatlebrekke har vært ansatt i NRS siden april 2012. Han er bosatt i Trondheim.

 • Arve Olav Lervåg

  (1971), Konserndirektør - Havbruk

  Arve Olav kommer fra stillingen som Produksjonssjef Havbruk i Lerøy Midt AS, en stilling han har hatt siden 2011. Arve Olav startet i næringen i 1988, og har gjennom ulike stillinger lang fartstid i næringen. Han har sin utdannelse innen akvakultur og økonomi fra Høyskolen i Molde.  Lervåg er bosatt i Trondheim.

 • Tore Evjen

  (1965), Konserndirektør Ferskvann

  Tore er utdannet biolog med hovedfag i ferskvannsbiologi ved
  Universitetet i Trondheim. Han har i tillegg en bachelorgrad i akvakultur med spesialiseringen innenfor kjemi, biologi, økonomi, ledelse og produksjon fra Distriktshøgskolen i Sogn. Han har jobbet som Produksjonssjef Region Nord Ferskvann i Marine Harvest. Han har arbeidet i Marine Harvest siden 1995, hvor han har hatt ulike stillinger med ansvar både for produksjon og utbyggingsprosjekter innenfor settefisk og RAS teknologi.
Valgkomite
 • Endre Glastad

  Leder, e-mail: endre@glastad.no


 • Karl Olaf Jørgensen

  Medlem


 • Anne Breiby

  Medlem


Download Dokumenter

Trykk på aktuell lenke for å laste ned en PDF-fil

1. INNLEDNING

1.1 Disse etiske retningslinjene («Retningslinjene») er vedtatt av styret i Norway Royal Salmon ASA («Selskapet»).

1.2 Formålet med Retningslinjene er å skape en sunn bedriftskultur og bevare Selskapets integritet gjennom å hjelpe de ansatte til å sette en høy standard for god forretningsskikk. Videre er Retningslinjene ment som et verktøy til egenevaluering og til utvikling av Selskapets identitet.

1.3 Retningslinjene gjelder for alle enheter som kontrolleres av Selskapet og alle Selskapets ansatte og styremedlemmer (samlet benevnt som «Ansatte»). Alle Ansatte skal lese og forstå Retningslinjene. De Ansatte oppmuntres til å stille spørsmål med hensyn til anvendelsen av Retningslinjene. Slike spørsmål kan rettes til den enkeltes nærmeste overordnede, et medlem av Selskapets øverste ledelse eller et medlem av Selskapets styre («Styret»).

1.4 Den enkelte Ansatt har det endelige ansvar for å rette seg etter Retningslinjene. Den enkelte leder skal i tillegg ha ansvar for å håndheve Retningslinjene slik den gjelder for de Ansatte og driften innenfor den enkelte leders ansvarsområde.

1.5  Eventuelle brudd på Retningslinjene vil utgjøre grunn for disiplinærtiltak, herunder oppsigelse, om nødvendig.

2. ETIKK


2.1 Selskapets retningslinjer krever at de Ansatte etterlever en høy etisk standard på det forretningsmessige og personlige plan ved utførelsen av sine plikter og oppgaver for Selskapet. De Ansatte skal opptre redelig og utvise integritet overfor andre Ansatte, forretningsforbindelser og kunder, offentligheten, næringslivet, aksjeeiere, leverandører, konkurrenter og statlige myndigheter.

2.2 Ansatte skal ikke når de handler på vegne av Selskapet søke å oppnå urettmessige fordeler ved manipulering, hemmelighold, misbruk av privilegert informasjon, feilaktig fremstilling av viktige kjensgjerninger eller andre uredelige metoder.

2.3 Selskapets retningslinjer forbyr ulovlig diskriminering av ansatte, aksjeeiere, styremedlemmer, kunder og leverandører på bakgrunn av etniske eller nasjonal opprinnelse, alder, kjønn eller religion. Alle mennesker skal behandles med verdighet og respekt og skal ikke forstyrres utilbørlig i utførelsen av sine plikter og oppgaver.

2.4 De Ansatte skal ikke ut fra lojalitet til Selskapet eller et ønske om fortjeneste for Selskapet bryte gjeldende lover eller Selskapets interne regler og retningslinjer.

3. REGLER FOR GOD FORRETNINGSSKIKK


3.1  Selskapets verdier

3.1.1 Selskapets har grunnleggende tro på at det oppnås bedre resultater for selskapene og for lokalmiljøet, ved at bedriftene har lokalt engasjement, beslutningsmyndighet og eierskap.

3.1.2 Selskapet arbeider for å være en pålitelig partner gjennom forsvarlig forretningsdrift, streng disiplin, prioritering av kvalitetsløsninger, forutsigbare leveranser og høy grad av service.

3.1.3 Selskapet skal opptre med en viss pågåenhet i alle deler av virksomheten. Dette betyr at Selskapet skal oppfylle sine forpliktelser på kortest mulig tid, treffe beslutninger raskt, men samtidig basert på faktum, godta forandringer, håndtere nye utfordringer og også være proaktiv.

3.1.4  Selskapet skal utnytte og utvikle ferdigheter innen produksjon, produktutvikling og ledelse. Her er profesjonalitet og beste praksis nøkkelfaktorer.

3.2 Regler og lovgivning

3.2.1 Selskapets skal rette seg etter alle lover og forskrifter som er relevante for selskapets virksomhet. Det er hver Ansatts personlige ansvar å følge de pålegg og restriksjoner som følger av slike lover og forskifter.

3.3 Helse, miljø og sikkerhet

3.3.1 Selskapets virksomhet skal drives på en måte som ivaretar sikkerhet og helse for de Ansatte, kundene, offentligheten og omgivelsene i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet og på en måte som verner miljøet og Selskapets personale og eiendeler. Alle Ansatte skal opptre i samsvar med disse retningslinjene. Avvik eller mistanke om avvik fra retningslinjene skal rapporteres omgående.

3.3.2 Selskapet skal være en profesjonell og positiv arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø.

3.3.3 Alle Ansatte skal bidra til å skape et arbeidsmiljø fritt for diskriminering på bakgrunn av religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonalitet, rase og funksjonshemning.

3.3.4 Selskapet godtar ikke oppførsel som kan oppfattes som nedverdigende eller truende.

3.4 Forholdet til kunder, leverandører og konkurrenter

3.4.1 Kunder skal bli møtt med kunnskap, respekt og forståelse.

3.4.2 Leverandører skal behandles på en redelig og profesjonell måte.

3.4.3 Selskapet ønsker rettferdig og åpen konkurranse i alle markeder, både nasjonalt og internasjonalt. Ikke under noen omstendigheter skal Selskapet eller noen av dets Ansatte delta i handlinger i strid med gjeldende konkurranselovgivning. Ansatte som har spørsmål med hensyn til mulige konkurransehindrende virkninger av bestemte transaksjoner eller mistenker brudd på gjeldende konkurranselovgivning, bør rådføre seg med sine nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller Styret.

3.4.4 Selskapet er sterkt imot all form for korrupsjon (bestikkelser, smøring, mv). Ingen av Selskapets ansatte skal direkte eller indirekte tilby, love, gi eller motta bestikkelser, ulovlige eller upassende gaver eller andre urettmessige fordeler eller godtgjørelse for å oppnå forretningsmessige eller andre personlige fordeler.

3.5 Hvitvasking av penger

3.5.1 Selskapet er sterkt imot all form for hvitvasking av penger. Selskapet vil treffe de tiltak som er nødvendige for å hindre at de økonomiske transaksjoner det foretar brukes av andre til hvitvasking av penger. Ansatte som mistenker brudd på gjeldende hvitvaskingslovgivning bør rådføre seg med sine nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller Styret.

3.6  Lojalitet og interessekonflikt

3.6.1 Selskapet krever lojalitet av sine Ansatte og at de avstår fra handlinger eller fra å ha interesser som gjør det vanskelig å utføre det arbeid de er satt til på en objektiv og effektiv måte.

3.6.2 Den enkelte Ansatte skal underrette sin nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller Styret om situasjoner der han/hun har en vesentlig direkte eller indirekte interesse i en transaksjon eller et annet forhold som angår Selskapet.

3.6.3 Interessekonflikter bør unngås. Dersom det oppstår en interessekonflikt, skal hver enkelt Ansatt vurdere situasjonen og underrette sin nærmeste overordnede om sin partiskhet eller interessekonflikt. Situasjoner som innebærer interessekonflikt kan berøre, men er ikke nødvendigvis begrenset til, kunder, leverandører, nåværende eller fremtidige ansatte, konkurrenter eller andre forbindelser.

3.6.4 De Ansatte har plikt til å fremme Selskapets legitime interesser når de har anledning til det. De Ansatte skal ikke personlig benytte seg av muligheter de oppdager ved bruk av bedriftens eiendom eller informasjon eller i sin stilling i bedriften.

3.7  Konfidensialitet og taushetsplikt

3.7.1  Det er viktig at den enkelte Ansatte overholder taushetsplikten med hensyn til informasjon relatert til Selskapet. De Ansatte har ofte tilgang til fortrolig og taushetsbelagt informasjon om Selskapets virksomhet, kunder og leverandører. Taushetsbelagt informasjon omfatter blant annet ikke-offentlig informasjon om Selskapets virksomhet, økonomiske resultater og utsikter og mulige selskapstransaksjoner. De Ansatte skal overholde taushetsplikten med hensyn til slik informasjon både under og etter ansettelsesforholdet, og skal ikke bruke, videreformidle eller meddele den taushetsbelagte informasjonen, med mindre dette gjøres i utøvelsen av den Ansattes stilling. Det kan ha alvorlige konsekvenser for Selskapet og vedkommende Ansatt om konfidensiell eller fortrolig informasjon blir gitt videre uten tillatelse.

3.7.2 Selskapets behandling av personopplysninger skal gjøres med den påpasselighet og bevissthet som er påkrevd i samsvar med lover og forskrifter og som er relevant for informasjon som kan være sensitiv, uansett om opplysningene dreier seg om kunder, ansatte eller andre. Behandling av personopplysninger bør begrense seg til det som er nødvendig for virksomhetens drift, effektiv kundebehandling, aktuelle markedsmessige aktiviteter og riktig personalforvaltning.

3.8 Riktig bruk av Selskapets eiendeler
Selskapets eiendeler skal kun brukes til lovlige forretningsformål og kun av Ansatte med bemyndigelse eller personer utpekt av dem. Dette gjelder materielle eiendeler (som f eks kontorutstyr, telefon, kopimaskin mv) og immaterielle eiendeler (som f eks forretningshemmeligheter og taushetsbelagt informasjon). De Ansatte har ansvar for å beskytte Selskapets eiendeler mot tyveri og tap og å påse at de brukes effektivt. Tyveri, uforsiktighet og sløseri har en direkte innvirkning på Selskapets lønnsomhet. Dersom en Ansatt blir kjent med tilfeller av tyveri, sløseri eller misbruk av Selskapets eiendeler, skal vedkommende rapportere dette til sin overordnede eller til et medlem av Styret.

3.9  Narkotika og alkohol

Selskapets retningslinjer forbyr ulovlig bruk, salg, kjøp, overdragelse, besittelse eller forbruk av kontrollerte stoffer på Selskapets område, unntatt til reseptbelagt, medisinsk bruk. Selskapets retningslinjer forbyr også Ansatte å bruke, selge, kjøpe, overdra eller besitte alkoholholdig drikke på Selskapets område, unntatt i henhold til tillatelse fra Selskapet. I henhold til disse retningslinjene skal Selskapet overholde gjeldende lover og forskrifter som gjelder bruk av alkohol eller andre kontrollerte stoffer.

3.10 Ekstern kommunikasjon

Det er kun spesielt utpekte Ansatte som har tillatelse til å diskutere Selskapet med media, analytikere og investorer. Alle forespørsler fra tilsynsmyndigheter eller statlige representanter skal henvises til vedkommende leder. Ansatte som kommer i kontakt med media i sin stilling, må ikke kommentere rykter eller spekulasjoner om Selskapets aktiviteter.

3.11 Handel med verdipapirer

3.11.1  Ansatte og medlemmer av deres familie må ikke kjøpe eller selge aksjer eller andre verdipapirer eller gi råd om handel med verdipapirer på bakgrunn av innsideinformasjon vedrørende slike verdipapirer, herunder Selskapets aksjer og aksjer i selskaper som er kunder, leverandører eller partnere av Selskapet.

3.11.2  «Innsideinformasjon» er informasjon som merkbart kan påvirke kursen på Selskapets aksjer eller aksjene til andre børsnoterte selskaper. Dersom du er i tvil om du er i besittelse av innsideinformasjon, bør du ta kontakt med din nærmeste overordnede eller Selskapets representant med ansvar for forhold vedrørende innsidehandel, og det kan eventuelt søkes råd hos juridisk rådgiver.

3.11.3  Medlemmer av Styret og den øverste ledelse, samt visse andre personer er underlagt ytterligere krav i henhold til Selskapets regler om innsidehandel.

3.12  Integritet for selskapsdokumenter

3.12.1  Alle forretningsdokumenter, kostnadskonti, bilag, regninger, lønningslister, tjenestejournaler, rapporter til offentlige organer og andre rapporter skal gjenspeile de faktiske forhold.

3.13  Selskapets regnskaper skal føres med årvåkenhet og ærlighet, og skal på en nøyaktig måte gjenspeile Selskapets transaksjoner. Alle eiendeler skal føres opp i samsvar med Selskapets vedtatte fremgangsmåter. Det skal ikke opprettes skjulte eller ikke-bokførte midler eller eiendeler til noe formål.

3.14 Selskapets regnskapspersonale skal gi Selskapets eksterne revisorer eller Styret all informasjon de ber om. Ingen Ansatte må selv foreta eller beordre eller tillate andre å foreta handlinger med sikte på uredelig påvirkning, tvang, manipulasjon eller villeding av Selskapets eksterne revisorer som er involvert i revisjon eller kontroll av Selskapets regnskaper, eller unnlate å rette opp vesentlig feilaktige eller villedende regnskaper eller regnskapsdokumenter for å oppnå vesentlig villedende regnskaper.

4. RAPPORTERING AV REGELBRUDD


Ansatte som er vitne til eller blir kjent med en situasjon de mistenker for å være brudd på Retningslinjene, har plikt til å underrette sine nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller et medlem av Styret, med mindre Retningslinjene gir anvisning om annet. Regelbrudd der en leder er involvert skal rapporteres direkte til et medlem av Styret. Når en leder blir underrettet om brudd på Retningslinjene skal lederen ha ansvar for å håndtere forholdet i samråd med et medlem av Styret. Dersom en Ansatt som har rapportert om brudd på Retningslinjene ønsker å forbli anonym, skal det gjøres alt som rimelig kan forventes for at identiteten til den Ansatte kan holdes konfidensiell. Alle meddelelser skal tas alvorlig og rapportering om brudd på Retningslinjene skal om nødvendig granskes nærmere. Selskapet skal ikke rette eller tillate at det rettes represalier mot en Ansatt som har rapportert om en situasjon i god tro.