Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan
Investorforum
IR-kontakt
Analytikere
Finanskalender


Presentasjoner utarbeidet for investorer i forbindelse med årsrapportene og kvartalsrapportene skal være tilgjengelige på Selskapets hjemmeside. Hendelser av betydning for selskapet skal rapporteres umiddelbart. Les mer om Investor Relation og om Eierstyring og Selskapsledelse for Norway Royal Salmon her.


For spørsmål vedrørende Investor Relations, ta direkte kontakt med:

Charles Høstlund, Konsernsjef (konst.)


E-post:             charles.hostlund@salmon.no       

Mobil:              +47 994 18 449


Kontaktdata for analytikere som skal følge NRS.

Når det gjelder aksjeinformasjon:
Ticker:    NRS
ISIN:    NO0010331838
Org nr.:  864 234 232 NO
Antall aksjer:  43 572 191  à pålydene kr 1,- pr aksje

Kontaktpersoner er:


ABG Sundal Collier

Martin Kaland

Telefon: +47 22 01 60 67

E-post: martin.kaland@abgsc.no


Danske Bank

Joakim Petterson

Telefon: +47 85 40 70 74

E-post: joakim.pettersson@danskebank.com


 

DNB Markets

Alexander Aukner

Telefon: +47 24 16 90 79

E-post: alexander.aukner@dnb.no

 

Handelsbanken Capital Markets

Ketil Lye

Telefon: +47 22 39 72 99

E-post: kjly01@handelsbanken.no

 

SEB

Bent Rølland

Telefon: +47 22 82 71 26

E-post: bent.rolland@seb.no

 

 

NORDEA MARKETS

Herman Aleksander Dahl

Telefon: +47 24 01 37 73

E-post: herman.aleksander.dahl@nordea.com

 

 

PARETO SECURITIES

Carl-Emil Kjølås Johannessen

Telefon: +47 24 13 39 41

E-post: cekj@paretosec.com

 

SpareBank 1 Markets

Knut-Ivar Bakken

Telefon: +47 24 13 37 84

E-post: knut-ivar.bakken@sb1markets.no

 

Kepler Cheuvreux

Christian Nordby

Telefon: +47 23 13 90 71

E-post: cnordby@keplercheuvreux.com

 

Fearnley Securities

Nils Thommesen

Telefon: +47 22 93 63 99

E-post: n.thommesen@fearnleys.comFinanskalender 2022 for Norway Royal Salmon ASA:


23.02.2022  Presentasjon fjerde kvartal 2021
06.04.2022  Årsrapport
25.05.2022  Presentasjon første kvartal 2022
02.06.2022  Ordinær generalforsamling 2022
31.08.2022  Presentasjon andre kvartal 2022
16.11.2022 Presentasjon tredje kvartal 2022


Vi gjør oppmerksom på at den finansielle kalenderen kan bli endret.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven. til § 5-12 vphl(norske verdipapirhandelloven3

Aksjonærer
Generalforsamling
Vedtekter
Kontofører

Largest shareholders pr. 27.05.2022

Rank Stake Name
1 68.13708 NTS ASA
2 3.03010 Brown Brothers Harriman & Co.
3 2.41226 HELLESUND FISKEOPPDRETT AS
4 1.60831 HAVBRUKSINVEST AS
5 1.48350 The Northern Trust Comp, London Br
6 1.32940 State Street Bank and Trust Comp
7 1.23054 RBC INVESTOR SERVICES TRUST
8 1.09014 Skandinaviska Enskilda Banken AB
9 1.02953 BNP Paribas Securities Services
10 0.91220 JPMorgan Chase Bank, N.A., London
11 0.85487 The Bank of New York Mellon
12 0.78453 VERDIPAPIRFONDET EIKA SPAR
13 0.64406 JPMorgan Chase Bank, N.A., London
14 0.60160 VERDIPAPIRFONDET EIKA NORGE
15 0.47836 The Bank of New York Mellon
16 0.46274 RBC INVESTOR SERVICES TRUST
17 0.45326 NORWAY ROYAL SALMON ASA
18 0.42434 The Bank of New York Mellon
19 0.40651 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA
20 0.34426 NYHAMN AS


Innkalling og protokoller

Innkalling og protokoller fra Generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

Trykk på aktuell lenke for å laste ned en PDF-fil.

 

INNKALLINGER

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling NRS ASA 30.06.2022

Fusjonsplan - SalMar - NRS
Vedlegg 1.1
Vedlegg 1.2
Vedlegg 1.3
Vedlegg 1.4
Vedlegg 1.5
Vedlegg 2.1
Vedlegg 2.2
Vedlegg 2.3
Vedlegg 2.4

Sak 5 innstilling fra valgkomiteen


Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 02.06.2022

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i NRS ASA 20.04.2022

Forslag til nytt styre

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i NRS ASA 07.04.2022

Redegjørelse ved kapitalforhøyelse i Norway Royal Salmon ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i NRS ASA 17.03.2022

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i NRS ASA 30.09.2021

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 27.05.2021

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 04.06.2020

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 06.06.2019

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 31. mai 2018

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 01. juni 2017

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 26. mai 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 28. mai 2015

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 27. mai 2014

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i NRS ASA, 19. september 2013

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 22. mai 2013

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 22. mai 2012

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 25. mai 2011

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i NRS ASA, 17. februar 2011


PROTOKOLLER

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 30.06.2022

Protokoll Generalforsamling 02.06.2022

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 20.04.2022

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 07.04.2022

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 17.03.2022

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 30.09.2021

Protokoll Generalforsamling 27.05.2021

Protokoll Generalforsamling 04.06.2020

Protokoll Generalforsamling  06.06.2019

Protokoll generalforsamling 31.05.2018

Protokoll generalforsamling 01. juni 2017

Protokoll generalforsamling 26. mai 2016

Protokoll generalforsamling 28. mai 2015

Protokoll Generalforsamling 27. mai 2014

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 19. september 2013

Protokoll Generalforsamling 22. mai 2013

Protokoll Generalforsamling 22. mai 2012

Protokoll Generalforsamling 25. mai 2011

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 17. februar 2011

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 20. oktober 2010

Protokoll Generalforsamling 6. mai 2010


ERKLÆRINGER

Norway Royal Salmon ASA - Melding om vesentlig avtale 14.01.2022

Vedtekter

Vedtekter for Norway Royal Salmon ASA slik de lyder etter endring

Vedtatt i ordinær generalforsamling 06.06.2019

Vedtekter

Kontofører

Kontofører for Norway Royal Salmon ASA (org.nr. 864 234 232 NO)
er Sparebank1 SMN – Trondheim.

Aksjen er registrert i:
Verdipapirsentralen (VPS) med ISIN NO0010331838.
Oslo Børs (OSE) med ticker NRS.

Totalt antall utstedt er 43.572.191 aksjer á pålydende kr. 1,-.


Ligningsverdi pr 31.12.2021:  NOK 163,4

Ligningsverdi pr 31.12.2020: NOK 214,6
Utbetalt utbytte 2020:  NOK 3,00 pr aksje

Ligningsverdi pr 31.12.2019: NOK 239,2
Utbetalt utbytte 2019: NOK 5,00 

Ligningsverdi pr 31.12.2018:  NOK 179,0
Utbetalt utbytte 2018: NOK 6,00 pr aksje 

Børs / Pressemeldinger OSE

Norway Royal Salmon ASA sine meldinger til Oslo Børs finnes på 

www.newsweb.no

Direkte linker finnes ved nedenstående valg:

Alle børsmeldinger fra Norway Royal Salmon ASA
Link til Oslo Børs nyhetsside

Meldepliktig handel fra Norway Royal Salmon ASA
Link til Oslo Børs nyhetsside

Flaggemeldinger fra Norway Royal Salmon ASA
Link til Oslo Børs nyhetsside

Siste meldinger(20)
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk fra 1. januar 2023
  28.09.2022
 • Norway Royal Salmon (NRS): Q2 22 - Operasjonell EBIT på MNOK 32
  31.08.2022
 • Norway Royal Salmon (NRS): Presentasjon av 2. kvartal 2022
  25.08.2022
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Oppdatering på myndighetsgodkjennelser relatert til fusjonen mellom Norway Royal Salmon ASA og SalMar ASA
  15.07.2022
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Destruksjon av fisk ved lokaliteten Elva
  14.07.2022
 • Norway Royal Salmon (NRS): Q2-22 Trading update
  06.07.2022
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ekstraordinær generalforsamling
  30.06.2022
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ekstraordinær generalforsamling – forslag fra valgkomiteen
  22.06.2022
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ordinær generalforsamling
  02.06.2022
 • Norway Royal Salmon (NRS): Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
  31.05.2022
 • Norway Royal Salmon ASA gjennomfører oppkjøpet av SalmoNor AS, og fusjonerer med SalMar ASA
  30.05.2022
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Finansdirektør Ola Loe slutter
  25.05.2022
 • Norway Royal Salmon (NRS): Q1 22 - Operasjonell EBIT på MNOK 133
  25.05.2022
 • Norway Royal Salmon (NRS): Invitasjon til presentasjon av 1. kvartal 2022
  18.05.2022
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Operasjonell og finansiell oppdatering Q1-2022
  11.05.2022
 • Norway Royal Salmon (NRS): Innkalling til generalforsamling
  10.05.2022
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Inngåelse av tilleggsavtale
  28.04.2022
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Endring av konsernsjef
  25.04.2022
 • Norway Royal Salmon (NRS): Ekstraordinær generalforsamling
  20.04.2022
 • Norway Royal Salmon (NRS): Flagging av fullmakter til ekstraordinær generalforsamling
  16.04.2022

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk fra 1. januar 2023

Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt på havbruk fra 1. januar 2023.

Forslaget omfatter produksjon av laks, ørret og regnbueørret og innebærer at grunnrenten skattlegges med en effektiv sats på 40 prosent. Det gis et bunnfradrag på mellom 4 000 og 5 000 tonn. Med dette forslaget vil total effektiv skattesats for oppdrett av laks og ørret være 62 %. Forslaget må godkjennes av Stortinget i Norge.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Norway Royal Salmon (NRS): Q2 22 - Operasjonell EBIT på MNOK 32

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT før avskrivninger av offshore utstyr for andre kvartal 2022 på MNOK 32 og en EBIT pr. kg på NOK 16,26. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 94 og NOK 11,74.

- Det har vært et kvartal med laksepris på rekordnivåer. NRS har slaktet et lavt volum og som varslet i forrige kvartalspresentasjon, har vi derfor en uvanlig høy andel av det norske volumet på fastpriskontrakter. Prisoppnåelsen i forhold til spotprisen har derfor vært lav og dette påvirker resultatet vesentlig i dette kvartalet, sier konsernsjef Charles Høstlund.

NRS har en god finansiell posisjon med MNOK 1 694 i ubenyttede kredittrammer, samt MNOK 80 i bankinnskudd ved utgangen av andre kvartal. En positiv EBITDA og redusert arbeidskapital forklarer at netto rentebærende gjeld ble redusert i andre kvartal med MNOK 91 til MNOK 2 153. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er MNOK 4 657 som gir en egenkapitalandel på 53 %.

Oppdrettsvirksomheten i Norge

Oppdrett Norge oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2022 på MNOK 34,8 mot MNOK 96,3 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 48,16 mot NOK 12,49 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Norge slaktet et volum på 3 442 tonn sløyd vekt i kvartalet som er 56 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 15 405 tonn laks, som er 18 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Oppdrettsvirksomheten på Island

Oppdrett Island oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2022 på MNOK 37,9 mot MNOK 17,6 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 36,84 mot NOK 9,66 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Island slaktet et volum på 1 029 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 44 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

- Fusjonsplanen mellom NRS og SalMar er nå godkjent i begge generalforsamlingene. Dette er selskaper som har klare komplementære aktiviteter i Norge, på Island og gjennom offshore havbruk. Det er derfor et solid industrielt rasjonale for fusjonen og et betydelig synergipotensial. Gjennom egenprodusert smolt fra det nye smoltanlegget og utfasing av steril fisk, forventer NRS gradvis å levere en mer konkurransedyktig produksjonskostnad og færre biologiske utfordringer fremover. Fundamentet er derfor på plass og fusjonen gir enda sterkere grunnlag for verdiskapning og sysselsetning i de områdene NRS opererer, sier Charles Høstlund.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

 • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 184 49

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 455 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

NRS Quarterly Report Q2 2022 (pdf)
NRS Q2 Presentation 2022 (pdf)

Norway Royal Salmon (NRS): Presentasjon av 2. kvartal 2022

Norway Royal Salmon ASA vil offentliggjøre resultater for andre kvartal 2022 31. august 2022. Presentasjonen av andre kvartal 2022 vil være tilgjengelig som webcast kl. 08:00 CET på NRS sin hjemmeside www.norwayroyalsalmon.com samme dag.

CEO Charles Høstlund og Konstituert CFO Bjørn Kleven vil representere selskapet.

Kvartalsrapport og presentasjon vil bli offentliggjort kl. 06:30.

For ytterligere informasjon kontakt:
CEO Charles Høstlund
Tlf: +47 994 184 49
E-mail: charles.hostlund@salmon.no

.

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon (NRS) konsern eier 36 455 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i to tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ni oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne informasjonen anses å være innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning og er underlagt opplysningskrav i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Oppdatering på myndighetsgodkjennelser relatert til fusjonen mellom Norway Royal Salmon ASA og SalMar ASA

Det vises til den foreslåtte fusjonen mellom SalMar ASA ("SalMar") og Norway Royal Salmon ASA ("NRS") ("Fusjonen") i henhold til fusjonsplan datert 30. mai 2022 ("Fusjonsplanen"). Fusjonsplanen ble godkjent av de respektive generalforsamlingene i NRS og SalMar avholdt 30. juni 2022.

Fusjonen er blant annet betinget av at alle vilkår for gjennomføring av SalMars frivillig tilbud på samtlige utstedte aksjer i NTS ASA ("NTS") ("Tilbudet"), som regulert i tilbudsdokument datert 17. mars 2022 ("Tilbudsdokumentet"), har blitt oppfylt eller endelig frafalt, eller at Tilbudet har blitt gjennomført.

Konkurransetilsynet har i dag godkjent SalMars planlagte erverv av samtlige utstedte aksjer i NTS i tråd med Tilbudet, og dermed også Fusjonen. Fusjonen og Tilbudet er imidlertid fremdeles betinget av ytterligere godkjennelser fra konkurransemyndigheter, herunder EU-kommisjonen, og at øvrige betingelser i Fusjonsplanen og Tilbudsdokumentet oppfylles.

.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Styreleder Paal Espen Johnsen: +47 484 02 000

Konsernsjef Charles Høstlund: +47 994 18 449

.

Om Norway Royal Salmon ASA:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i to tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ni oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Destruksjon av fisk ved lokaliteten Elva

NRS sin oppdrettsvirksomhet har påvist sykdommen Parvicapsulose forårsaka av parasitten Parvicapsula, og har derfor av velferdsgrunner valgt å destruere all fisk på lokaliteten Elva i Alta kommune. Lokaliteten har 0,8 millioner triploid fisk med en snittvekt på 0,65 kilo. Hendelsen vil ha betydning for resultatet av tredje kvartal 2022 og vil redusere NRS sitt forventede slaktevolum for 2022 med rundt 2 000 tonn til 30 000 tonn. NRS arbeider videre med å kartlegge konsekvensene og vi vil komme tilbake med mer informasjon i rapporteringen for andre kvartal 2022.

.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

-CEO Charles Høstlund, 994 18 449

 charles.hostlund@salmon.no

.

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i to tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ni oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne informasjonen anses å være innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning og er underlagt opplysningskrav i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Meldingen er offentliggjort på vegne av NRS av Bjørn Kleven, Interim CFO, 14. juli 2022 kl. 08.50.

Norway Royal Salmon (NRS): Q2-22 Trading update

Slaktet volum for andre kvartal 2022 ble 4,4 tusen tonn sløyd vekt, fordelt på følgende segmenter:

-Oppdrett Norge: 3,4 tusen tonn sløyd vekt

-Oppdrett Island: 1,0 tusen tonn sløyd vekt

Fullstendig rapport for andre kvartal 2022 blir offentliggjort den 31. august 2022 klokken 06.30.

.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Konsernsjef Charles Høstlund: +47 994 184 49

.

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ekstraordinær generalforsamling

Det vises til innkalling av 31. mai 2022 til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") og børsmelding 30. mai 2022 vedrørende fusjon mellom SalMar ASA som overtakende selskap og NRS som overdragende selskap. Generalforsamlingen ble avholdt i dag, og alle forslag til vedtak ble vedtatt som foreslått, herunder godkjenning av fusjonsplan for fusjon med SalMar ASA og godkjenning av rettet aksjeemisjon mot NTS ASA. Protokollen fra møtet er vedlagt denne børsmeldingen.

Nærmere informasjon om fusjonen finnes i NRS' børsmelding 30. mai 2022 og fusjonsplanen datert 30. mai 2022 med vedlegg. Fusjonsplanen med vedlegg er tilgjengelig på NRS' hjemmeside www.norwayroyalsalmon.com.

Nærmere informasjon om aksjeemisjonen, herunder bakgrunnen for emisjonen, tegningskurs, tegningsfrist o.l., finnes i NRS' børsmelding 30. mai 2022.

.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Styreleder Paal Espen Johnsen: +47 484 02 000

Administrerende direktør Charles Høstlund: +47 994 18 449

.

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i to tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ni oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat.

Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

22 06 30 EGF protokoll_NO (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ekstraordinær generalforsamling – forslag fra valgkomiteen

Det vises til børsmelding fra selskapet 31. mai 2022, med innkalling til ekstraordinær generalforsamling torsdag 30. juni 2022 kl. 09.00, Ferjemannsveien 10, Trondheim.

I forhold til sak 5 på sakslisten (Honorar til styrets medlemmer), følger det vedlagt en innstilling fra valgkomiteen. Innstillingen vil også bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.norwayroyalsalmon.com.

.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Charles Høstlund, CEO: + 47 994 18 449

.

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Innstilling valgkomiteen NRS ASA til EOGF 30. juni 2022 (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA (NRS) torsdag 2. juni 2022 klokken 13.00. Alle forslag til vedtak fra styret og valgkomiteen ble vedtatt som foreslått. Vedlagt følger protokoll fra den ordinære generalforsamlingen i NRS avholdt 2. juni 2022.

.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CEO Charles Høstlund:

Mob: +47 994 184 49

Mail: charles.hostlund@salmon.no

.

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i to tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ni oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

GF Protokoll 20220602 (pdf)

Norway Royal Salmon (NRS): Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA torsdag 30. juni 2022 kl 09.00 i Ferjemannsveien 10, Trondheim. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling er vedlagt.

.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Charles Høstlund, CEO: + 47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Innkalling til EGF - norsk 30Jun22 (pdf)

Norway Royal Salmon ASA gjennomfører oppkjøpet av SalmoNor AS, og fusjonerer med SalMar ASA

Trondheim, 30. mai 2022

 • Norway Royal Salmon ASA («NRS») og SalMar ASA («SalMar») («Partene») har inngått en avtale om å fusjonere de to selskapene, hvor SalMar ASA vil være det overtagende selskap («Fusjonen»).
 • Fremforhandlet forslag til bytteforhold er 0,369 aksjer i SalMar per aksje i NRS. Basert på SalMars volumvektede gjennomsnittlige sluttkurs på Oslo Børs fra 4. april til 20. mai 2022 utgjorde dette en verdi på NOK 265,18 per aksje i NRS, tilsvarende en premie på 6,3% i forhold til sluttkurs fredag 27. mai 2022, og 12,1% i forhold til NRS’ gjennomsnittlige sluttkurs siste 30 dager.
 • Formålet med Fusjonen er å øke verdiskapingen i regionene selskapene opererer i, samt gjøre det mulig å realisere synergier mellom selskapene.
 • Fusjonen er betinget av at NRS’ overtagelse av SalmoNor AS («SalmoNor») gjennomføres umiddelbart forut for gjennomføring av Fusjonen, og at alle vilkår for gjennomføringen av SalMars frivillige tilbud på aksjene i NTS ASA («NTS») («NTS-tilbudet») har blitt oppfylt eller endelig frafalt, eller det frivillige tilbudet er gjennomført.

Rasjonale

Partene har flere overlappende industrielle aktiviteter, både i Norge, Vestfjordene på Island og offshore havbruk. En sammenslåing av Partene vil gjøre det mulig å realisere store synergier:

 • Begge Partene har lang fartstid i, og kompetanse fra, lakseoppdrett i Norge. Sammenslåingen vil tilrettelegge for bedre kapasitetsutnyttelse av den kombinerte MTB- og lokalitetsporteføljen, samt forbedret drift og kostnadsstruktur. 
 • NRS sitt nye smoltanlegg i Dåfjord utenfor Tromsø og SalMars utbygging av Senja 2 og Tjuin-anleggene, vil sammen med Partenes eksisterende smoltkapasitet være verdifulle ressurser for å sikre leveranse av riktig smolt til riktig tid og legge til rette for forbedrede biologiske prestasjoner gjennom hele verdikjeden.
 • SalMars nye prosesseringsanlegg på Senja, InnovaNor, vil sikres betydelige tilleggsvolumer gjennom Fusjonen. Dette vil gi stordriftsfordeler gjennom forbedret kapasitetsutnyttelse og logistikk, samt reduksjon av biologisk risiko.
 • SalmoNor har virksomheter i hele verdikjeden og har levert solide resultater over mange år. SalmoNor er lokalisert i Rørvik som ligger i produksjonsområde 7, og vil derfor komplementere SalMars virksomheter i Midt-Norge.
 • Partene har videre stor ekspertise innen salg og logistikk, og Sammenslåingen vil gi forbedret tilgang til kunder verden over.
 • Både SalMar og NRS har gjort betydelige investeringer i offshore-relatert oppdrettsteknologi, som gir et stort synergipotensial. Sammen vil Partene bli en sterk kraft i videreutvikling og realisering av offshore havbruk.
 • Begge Partene opererer i Vestfjordene på Island gjennom Icelandic Salmon (kontrollert av SalMar) og Arctic Fish (kontrollert av NRS). Sammen kan Partene realisere store synergier gjennom eksempelvis effektivisert drift på sjø og optimal struktur i verdikjeden på land, inklusiv smolt, prosessering og salg.
 • En sammenslåing vil forsterke kompetanse og kapasitet, og berede grunnen for ytterligere bærekraftig vekst for Partene. Selskapene har en sterk bedriftskultur, og den forventede betydelige produksjonsveksten de står foran vil styrke selskapets attraktivitet som arbeidsgiver med behov for kompetent, distriktsbasert arbeidskraft.
 • Fusjonen kan styrke den samlede finansielle posisjonen, gjennom økt omsetning og oppnåelige kostnadssynergier.

Paal E. Johnsen, styreleder i NRS sier i en uttalelse at «En sammenslåing av NRS og SalMar har solid industriell forankring, samtidig som det er en god løsning for aksjonærene i NRS. Gjennom fusjonen får de oppgjør i en likvid aksje, med utsikter til betydelige synergier og godt utbyttepotensial, der verdsettelsen av NRS i fusjonen er på et historisk høyt nivå».

Leif Inge Nordhammer, styreleder i SalMar, sier i en uttalelse at «En fusjon mellom SalMar og NRS er fornuftig. Vi slår nå sammen sterke lag som utgjør den beste havbrukskompetansen i Norge. Fusjonen muliggjør også at vi får tatt ut synergier bedre og raskere enn ved gjennomføringen av SalMars frivillige tilbud om erverv av samtlige aksjer i NTS».

Vilkår og betingelser

Transaksjonen vil bli gjennomført i to sammenhengende trinn.

Først vil NRS umiddelbart forut for gjennomføring av Fusjonen gjennomføre den avtalte overdragelsen av SalmoNor AS («SalmoNor») fra NTS mot oppgjør i kontanter og aksjer i tråd med tidligere inngått avtale med tilhørende tilleggsavtaler. Aksjekursen for NRS-aksjene som blir brukt i dette oppgjøret er satt tilsvarende den verdien som settes på NRS-aksjene i Fusjonen. Kontantandelen i SalmoNor-transaksjonen vil bli betalt ved at det utstedes et gjeldsbrev som vil bli gjort opp etter at fusjonen mellom SalMar og NRS er gjennomført. Det er inngått tilleggsavtaler mellom NTS og NRS/NRS Farming AS i tilknytning til SalmoNor-transaksjonen som regulerer dette. Dette innebærer at styret i NRS har besluttet å foreslå for generalforsamlingen i NRS at følgende kapitalforhøyelse blir gjennomført:

 • Aksjekapitalen i NRS forhøyes med NOK 15 360 452 ved utstedelse av 15 360 452 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1,00, til tegningskurs NOK 265,18 per aksje, og totalt tegningsbeløp utgjør NOK 4 073 284 661.
 • Som innskudd for aksjene skal NTS overdra til NRS en fordring på NRS Farming AS pålydende NOK 4 073 284 661 som oppstår i forbindelse med gjennomføring av SalmoNor-transaksjonen. De nye aksjene utstedes i sin helhet til NTS.
 • Kapitalforhøyelsen skal gjennomføres samme dag som SalmoNor-transaksjonen gjennomføres og like i forkant av gjennomføring av Fusjonen mellom SalMar og NRS. Gjennomføring av kapitalforhøyelsen forutsetter at NRS og SalMar har erklært at alle vilkårene for gjennomføring av Fusjonen er oppfylt og at denne vil bli gjennomført umiddelbart etter emisjonen.

Umiddelbart deretter vil NRS fusjonere med SalMar hvor både eksisterende aksjeeiere i NRS og aksjeeieren som har mottatt nylig utstedte aksjer i SalmoNor-overtakelsen vil motta aksjer i SalMar pluss en kontantandel, i tråd med den avtalte fusjonsplanen.

 • Fusjonen vil skje via en fusjon hvor SalMar vil overta NRS i samsvar med reglene for fusjon i allmennaksjeloven.
 • NRS-aksjonærene vil motta 0,303933 aksjer i SalMar og NOK 52,84 i kontanter per NRS aksje, som resulterer i at NRS-aksjonærene totalt vil ha en eierandel i SalMar på ca. 12,3% ved gjennomføring av Fusjonen og NTS-tilbudet.
 • Dersom SalMars tidligere annonserte utbytte på NOK 20 per SalMar-aksje ikke vedtas med en eierregisterdato satt forut for gjennomføringen av Fusjonen, vil aksjonærene i stedet motta 0,295475 aksjer i SalMar for hver NRS-aksje. Kontantvederlaget vil forbli uendret.
 • Brøkdelsaksjer vil ikke bli tildelt, og for hver aksjonær vil aksjene bli rundet ned til nærmeste hele tall. I tilfeller hvor det er aksjer til overs etter avrunding vil disse ikke bli tildelt, men utstedt til og solgt av Arctic Securities AS og salgssummen fordelt forholdsmessig mellom dem som skulle hatt brøkdelsaksjer.
 • Gjennomføringen av Fusjonen er avhengig av godkjennelse av aksjonærer hos både SalMar og NRS i ekstraordinære generalforsamlinger som forventes å bli avholdt rundt 30. juni 2022 («Generalforsamlingene»).
 • Kverva Industrier AS som eier ca. 50,88% av aksjene i SalMar, LIN AS som eier ca. 1,10% av aksjene i SalMar, og NTS som eier ca. 68,14% av aksjene i NRS har forpliktet seg til å delta på de respektive Generalforsamlingene og stemme for Fusjonen.
 • I tillegg til godkjennelse av de respektive Generalforsamlingene, er gjennomføringen av Fusjonen også betinget av at:
  • (i) SalMar har annonsert at alle vilkår for gjennomføring av NTS-tilbudet, som regulert i tilbudsdokumentet fra SalMar datert 17. mars 2022 («NTS Tilbudsdokument») er oppfylt eller frafalt (eller at NTS-tilbudet har blitt gjennomført);
  • (ii) NTS har overført alle aksjer i datterselskapet SalmoNor til NRS og NRS har utstedt og levert 15 360 452 nye aksjer i NRS til NTS som del av vederlaget for SalmoNor;
  • (iii) alle nødvendige godkjennelser for Fusjonen fra konkurransemyndigheter og andre relevante myndigheter har blitt gitt ubetinget eller på vilkår som ikke vil ha vesentlig negativ innvirkning på virksomheten til det fusjonerte selskapet eller vesentlig endrer grunnlaget for bytteforholdet i Fusjonen.
 • Med forbehold om at Fusjonen godkjennes av de respektive Generalforsamlingene, forventes det at Fusjonen gjennomføres i løpet av 3. kvartal 2022.
 • Ytterliggere informasjon om Fusjonen vil bli gjort tilgjengelig i fusjonsplanen for Fusjonen.
 • Fusjonen vil ikke ha noen innvirkning på, eller føre til justeringer i, NTS-tilbudet, hvor vilkårene følger av NTS Tilbudsdokument og separate børsmeldinger publisert av SalMar knyttet til NTS-tilbudet.

Finansiering av kontantandelen av fusjonen

SalMar besitter en rekke tilgjengelige finansieringskilder som ikke påvirker SalMars utbyttekapasitet og investeringer i verdikjeden, inkludert, men ikke begrenset til, tilgjengelige kontanter og gjeldskapasitet basert på SalMars sunne finansielle posisjon.

Rådgivere

Carnegie AS er finansiell rådgiver og Wikborg Rein Advokatfirma AS er juridisk rådgiver til NRS.

Arctic Securities AS er finansiell rådgiver og Advokatfirmaet BAHR AS er juridisk rådgiver til SalMar.

Informasjon

En digital analytikerkonferanse vil bli avholdt mandag 30. mai 2022 klokken 09:00 hvor representanter for selskapene vil delta. For å delta på den digitale analytikerkonferansen vennligst send mail til Arctic Securities, events@arctic.com.

En pressekonferanse vil bli avholdt mandag 30. mai 2022 klokken 14:00 i auditoriet til SpareBank 1 SMN i Søndre gate 4 i Trondheim. På denne pressekonferansen vil representanter for begge selskaper gi en felles presentasjon av fusjonsplanene, og være tilgjengelig for å besvare spørsmål. Dette vil skje på norsk. Pressekonferansen vil være tilgjengelig via webcast på selskapets hjemmeside, www.norwayroyalsalmon.com .

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Charles Høstlund, konstituert konsernsjef NRS

Tlf: +47 994 18 449

Paal E. Johnsen, styreleder NRS

Tlf: +47 484 02 000

Denne informasjonen anses å være innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning (MAR), og er underlagt opplysningskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Børsmeldingen er offentliggjort av Bjørn Kleven, konstituert finansdirektør i Norway Royal Salmon ASA, 30. Mai 2022 kl 08:00.

Om NRS

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til

sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat.

Om SalmoNor

SalmoNor er et fullintegrert oppdrettsselskap med hovedkontor i Rørvik. Selskapet eier 21 195 tonn MTB og produserer laks på Namdalskysten. SalmoNor har en årlig produksjonskapasitet på opp mot 40 000 tonn laks. Selskapet har eierandeler i Osan Settefisk, SalmoSea, Mnh Rederi, SalmoTech og SalmoNor Settefisk.

.

Important information:

The release is not for publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in  or  into  Australia,  Canada,  Japan,  the United States (including  its territories and possessions, any  state of the United States and the  District of Columbia) or any other jurisdiction where such publication or distribution would violate applicable laws or rules. This release is an announcement issued pursuant to legal information obligations and is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. It is issued for information purposes only and does not constitute a notice to a general meeting or a merger prospectus and as such, does not constitute or form part of any offer to sell or purchase, or solicitation to purchase or subscribe for any securities, in the United States or in any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act"). The securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the US Securities Act. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into Australia, Canada, Japan, the United States or any other jurisdiction where such distribution would violate applicable laws or rules. Neither SalMar ASA nor Norway Royal Salmon ASA, or any of their advisers assume any responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions. The distribution of this release may in certain jurisdictions be restricted by law.  Persons into whose possession this release comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

No adviser of Norway Royal Salmon ASA or SalMar ASA is acting for anyone else than Norway Royal Salmon ASA or SalMar ASA, respectively, and will not be responsible to anyone other than such party providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to any other matter referred to in this release.

Forward-looking statements:

This release and any materials distributed in connection with this release may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements   involve risk and uncertainty because they reflect current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements.

Presentation proposed merger - SalMar and NRS (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Finansdirektør Ola Loe slutter

(Trondheim, 25. mai 2022) Ola Loe har sagt opp sin stilling som finansdirektør i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") etter 13 år i selskapet. Han vil være tilgjengelig for styret og ledelsen i en overgangsperiode.

-Ola har gjort en solid jobb for NRS og har spilt en sentral rolle i utviklingen av selskapet siden han tiltrådte som finansdirektør i 2009. Jeg vil takke Ola for et godt samarbeid og jeg ønsker ham lykke til videre, sier Charles Høstlund, konstituert konsernsjef i NRS.

-NRS har hatt en fantastisk utvikling fra 2009. Da hadde vi et årlig slaktevolum på 6 000 tonn. Nå har vi en årlig produksjonskapasitet på ca. 85 000 tonn. Det har vært en glede å jobbe i NRS og jeg kommer til å savne gode kolleger og utfordrende arbeidsoppgaver," sier Ola Loe.

Konsernregnskapssjef Bjørn Kleven vil ta over som midlertidig finansdirektør.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Konstituert konsernsjef Charles Høstlund, +47 99 41 84 49

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon (NRS): Q1 22 - Operasjonell EBIT på MNOK 133

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT før avskrivninger av offshore utstyr for første kvartal 2022 på MNOK 133 og en EBIT pr. kg på NOK 20,65. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 60 og NOK 6,40.

- Gjennom kvartalet har vi sett rekordhøye priser som vil være positivt for inntjeningen og gir grunnlag for et meget positivt markedssyn for laks fremover. Dessverre har vi hatt biologiske utfordringer både i Norge og Island som har påvirket resultatene negativt i dette kvartalet. Det gledelige i kvartalet er at vi nå har full produksjon på vårt nye smoltanlegg, som er et veldig viktig steg for at NRS skal klare de fremtidige vekstplanene som er satt, sier konstituert konsernsjef Charles Høstlund.

NRS har en god finansiell posisjon med MNOK 1 380 i ubenyttede kredittrammer, samt MNOK 160 i bankinnskudd ved utgangen av første kvartal. En positiv EBITDA og redusert arbeidskapital forklarer at netto rentebærende gjeld ble redusert i første kvartal med MNOK 338 til MNOK 2 244. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er MNOK 4 520 som gir en egenkapitalandel på 55 %.

Oppdrettsvirksomheten i Norge

Oppdrett Norge oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2022 på MNOK 210,3 mot MNOK 77,2 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 25,30 mot NOK 6,04 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Norge slaktet et volum på 10 137 tonn sløyd vekt i kvartalet som er 13 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 17 568 tonn laks, som er 18 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Oppdrettsvirksomheten på Island

Oppdrett Island oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2022 på MNOK 86.3 mot MNOK 21,5 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 20,43 mot NOK 5,67 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Island slaktet et volum på 4 221 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 11 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Arctic Fish hadde i første kvartal 2022 store biologiske utfordring med høy dødelighet på 2 av sine lokaliteter. Det ble gjort tiltak for å håndtere dette effektivt og minimere kostanden, blant annet ved å øke uttaket av laks på disse to lokalitetene. Den totale dødeligheten var 2 512 tonn LW og dette resulterte i engangskostnad på MNOK 129 millioner i 1. kvartal 2022.

- NRS mener bærekraftig produksjon av laks er svært viktig for vår langsiktige økonomiske verdiskaping. Produksjon av fisk levert fra det nye smoltanlegget og utfasing av triploid fisk forventes å føre til reduserte produksjonskostnader, økt lønnsomhet og færre biologiske utfordringer, sier Charles Høstlund.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

 • Konstituert konsernsjef Charles Høstlund, 994 184 49

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Quarterly Report NRS - Q1-2022 (pdf)
Quarterly Presentation NRS - Q1-2022 (pdf)

Norway Royal Salmon (NRS): Invitasjon til presentasjon av 1. kvartal 2022

Norway Royal Salmon presenterer regnskapstall for 1. kvartal 2022 onsdag 25. mai 2022 kl. 08:00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. Presentasjonen er også tilgjengelig som norsk webcast klokken 08.00 på www.norwayroyalsalmon.no. Deltakerne vil ha muligheten til å sende inn spørsmål på nettet gjennom hele webcast-økten og disse vil bli besvart på slutten av presentasjonen.

Opptaket av webcasten på norsk vil bli gjort tilgjengelig på vår hjemmeside www.norwayroyalsalmon.com umiddelbart etter presentasjonen, og en engelsk versjon vil være tilgjengelig kl. 10.30 samme dag.

CEO Charles Høstlund og konsernregnskapssjef Bjørn Kleven vil representere selskapet.

Kvartalsrapport og presentasjon vil bli offentliggjort kl. 06:30.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
CEO Charles Høstlund
Tlf: +47 994 184 49
E-mail: charles.hostlund@salmon.no

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Operasjonell og finansiell oppdatering Q1-2022

Norway Royal Salmon ASA ("NRS") publiserer rapporten for første kvartal 2022 den 25. mai 2022. I forkant av rapporten gir selskapet herved en operasjonell og finansiell oppdatering. Oppgitte tall er estimater, og endelige tall vil bli presentert i Q1-2022 rapporten.

Hovedpunkter:

- NRS estimerer en operasjonell EBIT på MNOK 115 i første kvartal 2022 på grunn av en lav prisoppnåelse i kvartalet og enkelte engangskostnader.

- NRS har i løpet av første kvartal opplevd flere biologiske utfordringer med vintersår i den norske virksomheten enn normalt. NRS har av velferdsmessige årsaker derfor valgt å fremskynde slaktingen av den berørte fisken. Dette har resultert i en lav superior-andel og lavere prisoppnåelse enn markedsprisene i kvartalet skulle tilsi.

- Basert på ovenstående reduserer NRS også estimert slaktevolum i Norge for 2022 fra 35 000 tonn til 32 000 tonn sløyd vekt.

Mer informasjon rundt dette kommer i forbindelse med presentasjon av Q1 2022.  

.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CFO Ola Loe: +47 911 79 411

Konstituert konsernsjef Charles Høstlund: +47 994 184 49

.

Om Norway Royal Salmon ASA:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i to tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ni oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat.

Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon (NRS): Innkalling til generalforsamling

Det innkalles til generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA torsdag 2. juni 2022 kl 13.00 i Ferjemannsveien 10, Trondheim. Innkalling til generalforsamlingen er vedlagt.

.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO: +47 911 79 411

Konstituert konsernsjef Charles Høstlund: +47 994 184 49

..

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

22 05 10 GF innkalling 02Juni-22 (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Inngåelse av tilleggsavtale

Den 11. januar 2022 inngikk Norway Royal Salmon ASA ("NRS"), NRS' heleide datterselskap NRS Farming AS og NTS ASA en avtale vedrørende NRS Farming AS' kjøp av samtlige aksjer i SalmoNor AS fra NTS ASA ("Transaksjonsavtalen").

Styrene i NRS, NRS Farming AS og NTS ASA har inngått en tilleggsavtale til Transaksjonsavtalen som innebærer at gjennomføringsfristen for Transaksjonsavtalen forlenges fra 30. april 2022 til 15. desember 2022.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Styreleder Paal E. Johnsen: +47 484 02 000

Konsernsjef Charles Høstlund: +47 994 184 49

.

Om Norway Royal Salmon ASA:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i to tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ni oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat.

Vennligst se
www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Endring av konsernsjef

Konstitusjonen av midlertidig konsernsjef i Norway Royal Salmon ASA ("NRS"), Klaus Hatlebrekke, opphører med virkning fra mandag 25. april 2022. Hatlebrekke vil fra samme dato gå tilbake til sin tidligere stilling som konserndirektør for forretningsutvikling.

Charles Høstlund, som var konsernsjef i NRS fra 2014 til september 2021, ansettes som ny midlertidig konsernsjef fra og med mandag 25. april 2022.

-Jeg har takket ja til å lede NRS i en midlertidig periode, og det skal bli spennende å komme tilbake til selskapet. Jeg gleder meg til å se igjen mange kjente fjes, sier Charles Høstlund.

-Det er et helt naturlig å gjøre et skifte nå i denne fasen for selskapet. Charles og jeg har jobbet sammen over mange år og jeg ser frem til å fortsette samarbeidet, sier Klaus Hatlebrekke.

-Jeg vil takke Klaus Hatlebrekke for perioden han har vært midlertidig konsernsjef, sier Paal E. Johnsen - styreleder i NRS.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Styreleder Paal E. Johnsen: +47 484 02 000

Konsernsjef Charles Høstlund: +47 994 184 49

Om Norway Royal Salmon ASA:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett
lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i to tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ni oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat.

Vennligst se
www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon (NRS): Ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA (NRS) onsdag 20. april 2022 klokken 09.00. Vedlagt følger protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen i NRS avholdt 20. april 2022..

.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

-Klaus Hatlebrekke, Interim CEO: 975 16 757

-Ola Loe, CFO: 911 79 411

.

Om Norway Royal Salmon ASA:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og
21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdretts-konsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat.

Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

22 04 20 EOGF protokoll signert (pdf)

Norway Royal Salmon (NRS): Flagging av fullmakter til ekstraordinær generalforsamling

Nils Martin Williksen har i dag mottatt fullmakt for til sammen 29 688 820 aksjer i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ("Selskapet") 20. april 2022. Dette utgjør 68,14% av utestående aksjer og stemmer i Selskapet.

Fullmakten er gitt uten stemmeinstruks og gjelder kun for den ekstraordinære generalforsamlingen 20. april 2022.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 4-2 og § 5-12.

Selskaps-presentasjoner
Resultat-presentasjoner


Tidligere webcasts

Virksomhet

Selskapets formål er å drive med produksjon, foredling, handel og distribusjon av sjømat, samt deltakelse i andre selskaper tilknyttet sjømatnæringen. Videre er selskapets formål å drive kvalitetssikring og kjedeaktiviteter for samarbeidende selskaper.

Selskapets verdigrunnlag er at vi har gunnleggende tro på at det oppnås bedre reultater for selskapene og for llokalmiljøet, ved at bedriftene har lokalt engasjement, beslutningsmyndighet og lederskap. Følgende strategiske hovedpunkter er vedtatt av styret:

- NRS skal være et effektivt og lønnsomt oppdrettsselskap.
- NRS skal drive en effektiv og lønnsom salgsorganisasjon.
- NRS skal gi konkurransedyktig avkastning til sine aksjonærer.
- NRS skal tilby tilsluttede produsenter stordriftsfordeler på salg, innkjøp, kvalitetsarbeid og andre viktige tjenester.
- NRS ønsker å delta på eiersiden av selskapet tilknyttet sjømatnæringen.

Selskapskapital og utbytte
Selskapet skal opprettholde en egenkapital som er forsvarlig med hensyn til Selskapets mål, strategi og risikoprofil. Selskapet har som mål at aksjonærenes avkastning skal reflektere den verdiskapning selskapet genererer og vil fremkomme som utbytte og positiv kursutvikling på aksjen. Utbytte skal være stabilt over tid og utgjøre 30 til 40 % av overskuddet i konsernet etter skatt forutsatt at bedriftens eget kapitalbehov er dekket. Over tid skal den økonomiske verdiskapningen skje mer gjennom kursstigning en gjennom utdelt utbytte.

Likebehandling av aksjeeiere og fri omsettelighet
Selskapets policy er at alle aksjonærer skal behandles likt. Aksjonærene skal ikke utsettes for forskjellsbehandling som ikke har et faktisk grunnlag i Selskapets eller aksjonærenes interessefellesskap. Selskapets aksjer er fritt omsettelig og det foreligger ikke restriksjoner på kjøp og salg av selskapets aksjer utover hva som følger av norsk lov. Alle aksjer tilhører samme klasse, hver aksje har én stemme i selskapets generalforsamling.

Generalforsamling
Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår avholdes ordinær generalforsamling. Ekstraordinære generalforsamlinger kan innkalles av styret når som helst.

Alle aksjonærer skal motta skriftlig innkalling til å møte på generalforsamling. Forslag til vedtak og nødvendig bakgrunnsinformasjon, samt de dokumenter som skal legges fram på generalforsamlingen, skal gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider minst 21 dager før generalforsamlingen.  Aksjonærer som ikke selv kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt.

Generalforsamlingen velger styremedlemmer, fastsetter styrehonorar, godkjenner årsregnskapet og årsberetningen og behandler alle andre saker som i følge lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. Styreleder, ledelse og revisor deltar på ordinær generalforsamling.

Valgkomité
Selskapets valgkomité består av tre medlemmer, valgt av generalforsamlingen for to år av gangen. Valgkomiteen skal innstille til generalforsamlingen på valg av medlemmer og varamedlemmer til styret. Innstilling på styreleder angis særskilt. Forslaget skal begrunnes. Valgkomiteen kommer med anbefaling til godtgjørelsen for styret.

Styrets sammensetning og uavhengighet
Selskapets styre er sammensatt for å ivareta aksjonærfellesskapets interesser, og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Styret sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Minst to av de aksjonærvalgte medlemmene skal være uavhengige av av ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og selskapets hovedaksjonærer.
Styremedlemmer velges for en periode på to år av gangen.

Styrets arbeid
Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet. Administrerende direktør velges av styret og har rapporteringsplikt overfor styret. Styrets nærmere saksbehandling og ansvarsområder, samt administrerende direktørs arbeidsoppgaver i forhold til styret, er nedfelt i en egen styreinstruks. Styret har etablert et revisjonsutvalg på tre medlemmer som har til oppgave å være et forberedende organ for styret, og skal bidra til ytterligere fokus på god risikohåndtering og god finansiell rapportering og oppfølging. Det er også etablert et kompensasjonsutvalg for behandling av saker som gjelder godtgjørelse til ledende ansatte.

Risikostyring og intern kontroll
Effektiv styring med fokus på risiko og god intern kontroll er en overordnet suksessfaktor for NRS og er en integrert del av forretningsdriften. Evnen til å planlegge, strukturere, gjennomføre og evaluere prosjekter er en viktig del av virksomheten. Selskapet styres etter fastsatte finansielle mål. Rapportering skjer månedlig og omhandler både finansielle og ikke-finansielle parametre. Det er fokus på lønnsomhet og risiko knyttet til hvert virksomhetsområde. Det legges vekt på resultatoppfølging og fokus rettes mot tiltak på områder som ikke har ønsket utvikling. Formålet med risikostyringen og internkontrollen er å håndtere risiko knyttet til virksomheten og styrke kvaliteten på den finansielle rapporteringen. Effektiv risikostyring og god internkontroll bidrar til å sikre aksjonærenes investeringer og selskapets eiendeler. Styret mener NRS har en god intern kontroll og en risikostyring som er tilpasset virksomheten.

Godtgjørelse til styret
Godtgjørelsen til styret skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen skal ikke være resultatavhengig. Det skal ikke utstedes opsjoner til styrets medlemmer. Godtgjørelsen fastsettes av generalforsamlingen etter anbefaling av valgkomiteen. Nærmere informasjon om styrets godtgjørelse fremgår av notene til årsregnskapet.

Godtgjørelse til ledende ansatte
Godtgjørelse til administrerende direktør fastsettes av styret. Godtgjørelsen består av fast lønn og en variabel del (bonus) som er avhengig av om fastsatte målsetninger er oppnådd.

Informasjon og kommunikasjon
NRS skal sørge for at alle aksjonærer mottar nøyaktig, klar, relevant og tidsriktig informasjon i forbindelse med alle saker av økonomisk betydning for aksjonærene. Finansiell informasjon offentliggjøres på NRS sine hjemmesider og i pressemeldinger. Årsrapporter og kvartalsrapporter offentliggjøres både på norsk og engelsk.

Selskapsovertakelse
Ved eventuelle tilbud om overtakelse vil ikke styret søke å forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter tilbud på selskapets virksomhet eller aksjer, uten at det foreligger særlige grunner for dette. Dersom et bud fremmes på selskapets aksjer, vil styret avgi en uttalelse med vurdering av budet og en anbefaling om aksjeeierne bør akseptere eller ikke. I styrets uttalelse vil det framgå om vurderingen er enstemmig.

Revisor
Revisor deltar på styremøter som behandler årsregnskapet. Revisor legger hvert år frem hovedtrekkene for revisjonen av Selskapet for styret. Det er utarbeidet en instruks for revisjonsutvalgets arbeid i forhold til revisor, samt retningslinjer for arbeid utført av eksternrevisor utover ordinær revisjon.

Styre
Ledelse
 • Paal Espen Johnsen

  Styreleder


 • Bjørn Gabriel Reed

  Styremedlem


 • Sissel Gladsø

  Styremedlem


 • Kolbjørn Opsahl Selmer

  Styremedlem


 • Mariann Dønnum

  Styremedlem


 • Lillian Margrete Bondø

  Varamedlem


 • Karl Høie

  Varamedlem


 • Charles Høstlund

  Konsernsjef (Konst.)


 • Bjørn Kleven

   Konserndirektør – Finans (konst.)


 • Anne-Sofie Utne

  Konserndirektør Forretningsutvikling


 • Arve Olav Lervåg

  (1971), Konserndirektør - Havbruk

  Arve Olav kommer fra stillingen som Produksjonssjef Havbruk i Lerøy Midt AS, en stilling han har hatt siden 2011. Arve Olav startet i næringen i 1988, og har gjennom ulike stillinger lang fartstid i næringen. Han har sin utdannelse innen akvakultur og økonomi fra Høyskolen i Molde.  Lervåg er bosatt i Trondheim.

 • Tore Evjen

  (1965), Konserndirektør Ferskvann

  Tore er utdannet biolog med hovedfag i ferskvannsbiologi ved
  Universitetet i Trondheim. Han har i tillegg en bachelorgrad i akvakultur med spesialiseringen innenfor kjemi, biologi, økonomi, ledelse og produksjon fra Distriktshøgskolen i Sogn. Han har jobbet som Produksjonssjef Region Nord Ferskvann i Marine Harvest. Han har arbeidet i Marine Harvest siden 1995, hvor han har hatt ulike stillinger med ansvar både for produksjon og utbyggingsprosjekter innenfor settefisk og RAS teknologi.
Valgkomite
 • Ivar Williksen

  Leder


 • Solveig Gaasø

  Medlem


 • Anders Paulsen

  Medlem


Download Dokumenter

Trykk på aktuell lenke for å laste ned en PDF-fil