Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan
Investorforum
IR-kontakt
Analytikere
Finanskalender


Presentasjoner utarbeidet for investorer i forbindelse med årsrapportene og kvartalsrapportene skal være tilgjengelige på Selskapets hjemmeside. Hendelser av betydning for selskapet skal rapporteres umiddelbart. Les mer om Investor Relation og om Eierstyring og Selskapsledelse for Norway Royal Salmon her.


For spørsmål vedrørende Investor Relations, ta direkte kontakt med NRS sin finansdirektør:

Ola Loe, Finansdirektør
E-post:                      
 ola.loe@salmon.no
Mobil:                         +47 9117 9411


Kontaktdata for analytikere som skal følge NRS.

Når det gjelder aksjeinformasjon:
Ticker:    NRS
ISIN:    NO0010331838
Org nr.:  864 234 232 NO
Antall aksjer:  43 572 191  à pålydene kr 1,- pr aksje

Kontaktpersoner er:

ABG Sundal Collier
Vidar Kristoffer Strat
Telefon: +47 22 01 61 60
E-post: vidar.strat@abgsc.no

CARNEGIE
Lage Bøhren

Telefon: +47 22 00 93 57
E-post: lage.bohren@carnegie.no

Danske Bank Markets
Knut Ivar Bakken
Telefon: +47 85 40 70 74
E-post: knb@danskebank.no

DNB Markets
Alexander Aukner
Telefon: +47 24 16 90 79
E-post: alexander.aukner@dnb.no

FONDSFINANS
Knut Erik Løvstad
Telefon: +47 23 11 30 40
E-post: kel@fondsfinans.no

Handelsbanken Capital Markets
Ketil Lye
Telefon: +47 22 39 72 99
E-post: kjly01@handelsbanken.no

SEB
Bent Rølland
Telefon: +47 22 82 71 26
E-post: bent.rolland@seb.noNORDEA MARKETS
Kolbjørn Giskeødegård
Telefon: +47 22 48 79 83
E-post: kolbjorn.giskeodegard@nordea.com

Norne Securities
Karl Johan Molner
Telefon: +47 974 76 064
E-post: karl-johan.molner@norne.no

PARETO SECURITIES AS
Carl-Emil Kjølås Johannessen
Telefon: +47 24 13 21 15
E-post: kjolas.johannessen@paretosec.com

SpareBank 1 Markets
Knut Ivar Bakken

Swedbank
Telefon: +47 23 23 80 00

Finanskalender 2021/2022 for Norway Royal Salmon ASA:


09.11.2021  Presentasjon tredje kvartal 2021
22.02.2022  Presentasjon fjerde kvartal 2021
24.05.2022  Presentasjon første kvartal 2022
02.06.2022  Ordinær generalforsamling 2022
30.08.2022  Presentasjon andre kvartal 2022
15.11.2022 Presentasjon tredje kvartal 2022


Vi gjør oppmerksom på at den finansielle kalenderen kan bli endret.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven. til § 5-12 vphl(norske verdipapirhandelloven3

Aksjonærer
Generalforsamling
Vedtekter
Kontofører

Largest shareholders pr. 02.09.2021

Rank Stake Name
1 37,35 NTS ASA
2 30,66 Danske Bank AS
3 3,05 State Street Bank and Trust Comp
4 2,56 Morgan Stanley & Co. Int. Plc.
5 2,41 HELLESUND FISKEOPPDRETT AS
6 2,19 RBC INVESTOR SERVICES TRUST
7 2,00 Brown Brothers Harriman & Co.
8 1,61 HAVBRUKSINVEST AS
9 1,47 The Northern Trust Comp, London Br
10 1,10 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
11 1,08 State Street Bank and Trust Comp
12 0,85 The Bank of New York Mellon SA/NV
13 0,78 JPMorgan Chase Bank, N.A., London
14 0,75 The Bank of New York Mellon
15 0,74 JPMorgan Chase Bank, N.A., London
16 0,49 The Bank of New York Mellon
17 0,45 NORWAY ROYAL SALMON ASA
18 0,31 State Street Bank and Trust Comp
19 0,30 Quintet Private Bank (Europe) S.A.
20 0,29 Morgan Stanley & Co. International

Innkalling og protokoller

Innkalling og protokoller fra Generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

Trykk på aktuell lenke for å laste ned en PDF-fil.

 

INNKALLINGER

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i NRS ASA 30.09.2021

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 27.05.2021

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 04.06.2020

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 06.06.2019

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 31. mai 2018

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 01. juni 2017

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 26. mai 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 28. mai 2015

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 27. mai 2014

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i NRS ASA, 19. september 2013

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 22. mai 2013

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 22. mai 2012

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 25. mai 2011

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i NRS ASA, 17. februar 2011


PROTOKOLLER

Protokoll Generalforsamling 27.05.2021

Protokoll Generalforsamling 04.06.2020

Protokoll Generalforsamling  06.06.2019

Protokoll generalforsamling 31.05.2018

Protokoll generalforsamling 01. juni 2017

Protokoll generalforsamling 26. mai 2016

Protokoll generalforsamling 28. mai 2015

Protokoll Generalforsamling 27. mai 2014

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 19. september 2013

Protokoll Generalforsamling 22. mai 2013

Protokoll Generalforsamling 22. mai 2012

Protokoll Generalforsamling 25. mai 2011

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 17. februar 2011

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 20. oktober 2010

Protokoll Generalforsamling 6. mai 2010


Vedtekter

Vedtekter for Norway Royal Salmon ASA slik de lyder etter endring

Vedtatt i ordinær generalforsamling 06.06.2019

Vedtekter

Kontofører

Kontofører for Norway Royal Salmon ASA (org.nr. 864 234 232 NO)
er Sparebank1 SMN – Trondheim.

Aksjen er registrert i:
Verdipapirsentralen (VPS) med ISIN NO0010331838.
Oslo Børs (OSE) med ticker NRS.

Totalt antall utstedt er 43.572.191 aksjer á pålydende kr. 1,-.


Ligningsverdi pr 31.12.2019: 239,2
Utbetalt utbytte 2019: 5,00 pr aksje

Ligningsverdi pr 31.12.2018: 179,0
Utbetalt utbytte 2018: 6,00 pr aksje

Børs / Pressemeldinger OSE

Norway Royal Salmon ASA sine meldinger til Oslo Børs finnes på 

www.newsweb.no

Direkte linker finnes ved nedenstående valg:

Alle børsmeldinger fra Norway Royal Salmon ASA
Link til Oslo Børs nyhetsside

Meldepliktig handel fra Norway Royal Salmon ASA
Link til Oslo Børs nyhetsside

Flaggemeldinger fra Norway Royal Salmon ASA
Link til Oslo Børs nyhetsside

Siste meldinger(20)
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Innstilling av nye styremedlemmer til valg på ekstraordinær generalforsamling
  24.09.2021
 • Norway Royal Salmon (NRS): Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
  06.09.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Korrigering av antall aksjer ervervet i det pliktige tilbudet tilknyttet Norway Royal Salmon ASA
  30.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Endelig resultat i det pliktige tilbudet på aksjene i Norway Royal Salmon ASA – korrigering samt melding om meldepliktig handel
  28.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Endelig resultat i det pliktige tilbudet på aksjene i Norway Royal Salmon ASA
  26.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS) - Flagging
  26.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS) - Meldepliktig handel
  26.08.2021
 • Norway Royal Salmon (NRS) - Meldepliktig handel og flaggemelding
  26.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS) - Meldepliktig handel
  26.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): NTS ASA har fremsatt krav om ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA
  26.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Uttalelse fra styret i NRS
  26.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Siste dag i bestillingsperioden og oppdatering på antall aksepter mottatt
  26.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS) - Meldepliktig handel
  26.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider
  25.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Uttalelse fra styret i NRS
  23.08.2021
 • Norway Royal Salmon (NRS): Q2 21 - Operasjonell EBIT på MNOK 94
  23.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): SalMar har til hensikt å fremsette et frivillig kontanttilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon
  20.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Mottatte aksepter av pliktig tilbud på alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA
  18.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Mottatte aksepter av pliktig tilbud på alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA
  17.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Mottatte aksepter av pliktig tilbud på alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA
  16.08.2021

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Innstilling av nye styremedlemmer til valg på ekstraordinær generalforsamling

Det vises til børsmeldingen til NRS (“NRS”) datert 6. september 2021 angående innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen i NRS som skal avholdes torsdag 30. september 2021 kl. 13:00 CEST.

Hovedaksjonær i Norway Royal Salmon ASA, NTS ASA, innstiller følgende styremedlemmer til valg for styret i Norway Royal Salmon ASA:

 1. Helge Gåsø                                (Ikke på valg)
 2. Trude Olafsen                            (Ikke på valg)
 3. Karl-Johan Bakken                     (Ikke på valg)
 4. Grete Rekkebo Brovold              (Nyvalg for 2 år)
 5. Lillian Bondø                              (Nyvalg for 1 år)
 6. Ingri Marie Sivertsen                   (Nyvalg for 2 år)
 7. Dagfinn Eliassen                        (Nyvalg for 2 år)
 8. Roald Dolmen                            (Nyvalg for 1 år)

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

21 09 24 GF-innkalling EO 2021_ (pdf)

Norway Royal Salmon (NRS): Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA torsdag 30. september 2021 kl 13.00 i Ferjemannsveien 10, Trondheim. 
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling er vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

 

Om Norway Royal Salmon ASA:
Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og
5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

21 09 06 GF-innkalling EO 2021 (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Korrigering av antall aksjer ervervet i det pliktige tilbudet tilknyttet Norway Royal Salmon ASA

Dette er en kopi av børsmelding fra NTS ASA av den 30. august 2021 på ticker "NTS".

Det vises til melding fra NTS ASA («NTS») den 27. august 2021 om oppdatert resultat i det pliktige tilbudet på aksjene i Norway Royal Salmon ASA ("NRS"). I meldingen fremgitt at NTS ved utløpet av tilbudsperioden hadde mottatt aksepter for totalt 13,606,178 aksjer, tilsvarende 31,23 % utestående aksjer i stemmerettigheter i NRS. Etter ytterligere kontrollregning, herunder gjennomgang av aksepter mottatt for aksjer eid på nominee konto er det nå klart at det endelige antallet aksjer som NTS har mottatt aksepter for utgjør totalt 13,414,758 aksjer, tilsvarende 30,79% av aksjene i NRS. NTS eier allerede 16.275.662 aksjer i NRS, og vil etter gjennomføring av Tilbudet ha en beholdning på totalt 29.690.420 aksjer i NRS, hvilket utgjør 68,14 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Endelig resultat i det pliktige tilbudet på aksjene i Norway Royal Salmon ASA – korrigering samt melding om meldepliktig handel

Dette er en kopi av børsmelding fra NTS ASA av den 27. august 2021 på ticker "NTS".

Det vises til melding fra NTS ASA («NTS») den 26. august 2021 om endelig resultat i det pliktige tilbudet på aksjene i Norway Royal Salmon ASA ("NRS"). I meldingen fremgikk at NTS ved utløpet av tilbudsperioden hadde mottatt aksepter for totalt 14.409.528 aksjer, tilsvarende 33,1 % utestående aksjer i stemmerettigheter i NRS. Etter kontrollregning er det nå klart at det endelige antallet aksjer som NTS har mottatt aksepter for utgjør totalt 13.606.178 aksjer, tilsvarende 31,22% av aksjene i NRS. NTS eier allerede 16.333.662 aksjer i NRS, inkludert 200.000 aksjer ervervet i markedet i går, og vil etter gjennomføring av Tilbudet ha en beholdning på totalt 29.939.840 aksjer i NRS, hvilket utgjør 68,7 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

21 08 27_Meldepliktig handel_NTS_kjøp_Vedlegg (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Endelig resultat i det pliktige tilbudet på aksjene i Norway Royal Salmon ASA

Dette er en kopi av børsmelding fra NTS ASA av den 26. august 2021 på ticker "NTS"

Det vises til tilbudsdokument datert 16. juli 2021 ("Tilbudsdokumentet") for pliktig tilbud om kjøp av alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") som ikke allerede er eid av NTS ASA ("Tilbyder" eller "NTS"), Midt-Norsk Havbruk AS eller Gåsø Næringsutvikling AS (samlet de "Konsoliderte Partene"), til NOK 209 per Aksje («Tilbudsprisen») ("Tilbudet") samt børsmelding fra Tilbyder den 13. august 2021 om endring av tilbudspris til NOK 240 per aksje og forlengelse av tilbudsperioden i Tilbudet til 26. august 2021 kl 16:30 (CEST). Tilbudsperioden utløp i dag klokken 16:30 (CEST).

NTS hadde ved utløpet av tilbudsperioden mottatt aksepter for totalt 14.409.528 aksjer, tilsvarende 33.1 % utestående aksjer i stemmerettigheter i NRS samt kjøpt 200.000 aksjer i markedet utover det som er meldt tidligere. NTS eier allerede 16.133.662 aksjer i NRS, og vil etter gjennomføring av Tilbudet ha en beholdning på totalt 30.743.190 aksjer i NRS, hvilket utgjør 70.6 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS. Antall mottatte aksepter i Tilbudet kan bli endret basert på endelig opptelling på oppgjørstidspunktet.

Aksjonærer som har akseptert Tilbudet vil motta oppgjør i NOK innen rimelig tid, og senest to uker etter utløpet av tilbudsperioden, det vil si senest 9. september 2021.

Danske Bank, Norwegian Branch og Nordea Bank Abp, filial i Norge er finansielle rådgivere til Tilbyder i forbindelse med Tilbudet. Arntzen de Besche Advokatfirma AS er Tilbyders juridiske rådgiver i forbindelse med Tilbudet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS) - Flagging

Det vises til NTS ASA («NTS») sitt pliktige bud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salomon ASA («NRS»). Norway Fresh AS har den 26. august 2021 akseptert budet på 240 kroner per aksje, og selger dermed sine 4 496 708 aksjer i NRS. Det tilsvarer 10,32 % av de utstedte aksjene og stemmene i NRS. Etter transaksjonen vil ikke lenger Norway Fresh AS ha eierskap eller stemmerettigheter i NRS. Flaggeplikten utløses fordi Norway Fresh AS aksepterer NTS sitt pliktige tilbud, og dermed faller Norway Fresh sitt eierskap under 10 %.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) - Meldepliktig handel

Det vises til NTS ASA («NTS») sitt pliktige bud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salomon ASA («NRS»). Høstlund Invest AS, som er nærstående til Charles Høstlund, CEO i Norway Royal Salmon ASA, har den 26. august 2021 akseptert budet på 240 kroner per aksje, og selger dermed sine 160 082 aksjer i NRS.

21 08 26 Vedlegg Høstlund Invest (pdf)

Norway Royal Salmon (NRS) - Meldepliktig handel og flaggemelding

Det vises til NTS ASA («NTS») sitt pliktige bud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS»). Egil Kristoffersen & Sønner AS («EKS») har den 26. august 2021 akseptert budet på 240 kroner per aksje, og selger dermed sine 4 577 453 aksjer i NRS. Det tilsvarer 10,51 % av de utstedte aksjene og stemmene i NRS. Etter transaksjonen vil ikke lenger EKS ha eierskap eller stemmerettigheter i NRS. Flaggeplikten utløses fordi EKS aksepterer NTS sitt pliktige tilbud, og dermed faller EKS sitt eierskap under 10 %.

21 08 26 Vedlegg Egil Kristoffersen & Sønner AS (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS) - Meldepliktig handel

Arve Olav Lervåg, som er Konserndirektør Havbruk i Norway Royal Salmon ASA, har i dag solgt 1 959 aksjer i Norway Royal Salmon ASA til kurs NOK 260,35 per aksje.

21 08 26 Vedlegg Lervåg (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): NTS ASA har fremsatt krav om ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

Dette er en kopi av børsmelding fra NTS ASA av den 26. august 2021 på ticker "NTS"

Det vises til børsmelding fra NTS ASA («NTS» eller «Selskapet») i dag, den 26. august 2021, på ticker «NRS» om at NTS har krysset 40% eierskap i Norway Royal Salmon ASA («Norway Royal Salmon» eller «NRS») gjennom aksepter mottatt i det pliktige tilbudet («Tilbudet»). NTS har i dag sendt brev til styret i NRS med krav om avholdelse av ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon, i samsvar med allmennaksjeloven § 5-7 (2) for behandling av følgende saker:

1. Valg av nytt styre
2. Valg av ny valgkomité
3. Tilbakekalling av styrefullmakt til kapitalforhøyelse vedtatt i ordinær generalforsamling 27.05.2021

Denne informasjonen utgjør innsideinformasjon og er informasjonspliktig i henhold til markedsmisbruksforordningen (MAR). 

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Uttalelse fra styret i NRS

Styret i Norway Royal Salmon ASA viser til det pliktige tilbudet fra NTS ASA og det varslede frivillige tilbudet fra SalMar ASA. Styret er blitt informert om at aksjonærer med mer enn 10% av aksjekapitalen (inkludert Egil Kristoffersen & Sønner AS) har til hensikt å akseptere budet fra NTS ASA til NOK 240 per aksje før utløpet av tilbudsperioden for tilbudet kl 16:30 (europeisk tid) i dag (26. august 2021). Slike aksepter vil medføre at NTS ASA blir eier av mer enn 50% av aksjene i NRS og vil gjøre det umulig å oppfylle vilkåret om minimumsaksept på 50% i det varslede budet fra SalMar ASA.

Budet fra NTS ASA utløper kl 16:30 (europeisk tid) i dag.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Siste dag i bestillingsperioden og oppdatering på antall aksepter mottatt

Det vises til NTS ASA («Tilbyderen» eller «NTS») sitt pliktige tilbud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS»), beskrevet i tilbudsdokumentet datert 16. juli 2021, samt endret gjennom endringsmelding offentliggjort 13. august 2021, med en tilbudspris på NOK 240 per aksje («Tilbudet»). Akseptperioden i Tilbudet utløper i dag, 26. august 2021 klokken 16:30 CEST (med forbehold om ytterligere forlengelse). Aksjeeiere som vil akseptere Tilbudet, og som ikke allerede har gjort dette, må fylle ut og sende inn akseptformularet (eng.: acceptance form) som er inkludert i Tilbudsdokumentet senest innen 16:30 (CEST) den 26. august 2021. Tilbudsdokumentet er, med forbehold om regulatoriske begrensninger i enkelte jurisdiksjoner, tilgjengelig på www.danskebank.no/NRS.

Tilbyderen har per i dag, 26 august 2021 kl [10:00] CEST mottatt aksepter for totalt 1.557.858 NRS aksjer i tilbudsperioden. Inkludert 16.133.662 NRS aksjer som NTS allerede eier, har NTS direkte eller indirekte etter dette en beholdning av totalt 17.691.520 NRS aksjer, hvilket utgjør 40.6 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS. Tallene ovenfor er ikke endelige, ettersom registrering og godkjennelse av aksepter gjennom VPS ikke er blitt fullstendig gjennomført grunnet praktiske hensyn. Helge Gåsø representerer NTS i NRS sitt styre.

Danske Bank, Norwegian Branch og Nordea Bank Abp, filial i Norge er finansielle rådgivere til Tilbyder i forbindelse med Tilbudet. Arntzen de Besche Advokatfirma AS er Tilbyders juridiske rådgiver i forbindelse med Tilbudet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS) - Meldepliktig handel

Charles Høstlund, som er CEO i Norway Royal Salmon ASA, har i dag solgt 24 037 aksjer i Norway Royal Salmon ASA til kurs NOK 275,00 per aksje.

Ola Loe, som er CFO i Norway Royal Salmon ASA, har i dag solgt 195 361 aksjer i Norway Royal Salmon ASA til kurs NOK 275,00 per aksje.

Ramsfjell AS, som er nærstående til Ola Loe, CFO i Norway Royal Salmon ASA, har i dag solgt 44 976 aksjer i Norway Royal Salmon ASA til kurs NOK 275,00 per aksje.

Hatlebrekke Invest AS, som er nærstående til Klaus Hatlebrekke, COO Foretningsutvikling i Norway Royal Salmon ASA, har i dag solgt 150 485 aksjer i Norway Royal Salmon ASA til kurs NOK 275,00 per aksje.

Denne meldingen er informasjonspliktig i medhold av verdipapirhandelloven § 4-2 og MAR artikkel 19.

21 08 26 Vedlegg Høstlund (pdf)
21 08 26 Vedlegg Ramsfjell (pdf)
21 08 26 Vedlegg Loe (pdf)
21 08 26 Vedlegg Hatlebrekke (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider

Gåsø Næringsutvikling AS ("Gåsø Næringsutvikling") og NTS ASA ("NTS") har den 25 august 2021 gjennomført avtale, opprinnelig meldt 16. juli 2021, om salg av 1.624.607 aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") eid av Gåsø Næringsutvikling til NTS, tilsvarende 3,72% av antall aksjer og stemmer i NRS. Etter gjennomføring av transaksjonen eier ikke Gåsø Næringsutvikling lenger aksjer i NRS. Overdragelsen er gjennomført på tilbudsprisen i det pliktige tilbudet.

I tillegg har Midt-Norsk Havbruk AS ("MNH"), et selskap heleid av NTS, i dag overført samtlige aksjer i NRS til NTS, hvilket utgjør 6.299.635 aksjer, tilsvarende 14.45% av totalt antall utestående aksjer og stemmer i NRS. Etter gjennomføring av transaksjonen vil ikke MNH lenger eie aksjer i NRS. Overdragelsen er gjennomført på tilbudsprisen og oppgjør er gjennomført i dag.

Etter gjennomføring av disse transaksjonene eier NTS 16,133,662 aksjer i NRS, tilsvarende 37% av antall aksjer og stemmer i NRS. I tillegg har NTS mottatt aksepter i det pliktige tilbudet på alle utestående aksjer i NRS, jf. egne meldinger om dette.

Gåsø Næringsutvikling og NTS er definert som nærstående foretak til styreleder og primærinnsider i NRS, Helge Gåsø.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter MAR artikkel 19. nr. 3 og verdipapirhandelloven §5-12.

21 08 25 Attachment MNH (pdf)
21 08 25 Attachment Gåsø (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Uttalelse fra styret i NRS

Styret i Norway Royal Salmon ASA (NRS) noterer seg kunngjøringen fra SalMar ASA 20. august 2021 der det fremkommer en hensikt til å lansere et frivillig kontant-tilbud for NRS til en pris på 270 kroner per aksje. Styret viser også til NTS ASAs kunngjøring 11. august 2021 om økning av tilbudsprisen i det pliktige tilbudet til NOK 240 per aksje.

Styret er tilfredse over å registrere at etter at den strategiske prosessen ble igangsatt som følge av NTS ASAs pliktige tilbud til NOK 209 den 16. juli 2021, har aksjonærene blitt presentert for bud til vesentlig høyere priser enn det opprinnelige tilbudet fra NTS ASA .

Styret noterer seg videre at tilbudsprisen i det tiltenkte tilbudet fra SalMar ASA er vesentlig høyere enn tilbudsprisen på 240 kroner i det pliktige tilbudet fra NTS ASA. Det skal imidlertid bemerkes at tilbudet fra NTS ASA er ubetinget, mens tilbudet fra SalMar ASA vil være betinget av en minimumsaksept på mer enn 50% av aksjene i NRS på fullstendig utvannet basis og visse andre betingelser (som beskrevet i kunngjøringen fra SalMar ASA). 

Gitt den betydelige prisforskjellen mellom tilbudene, mener styret at det tiltenkte tilbudet fra SalMar ASA er bedre enn tilbudet fra NTS ASA. Som konsekvens av dette anbefaler styret aksjonærene i NRS om å ikke akseptere tilbudet fra NTS ASA. Aksjonærene bør likevel gjøre sine egne vurderinger av tilbudene og fatte sine beslutninger basert på egne investeringspreferanser.

Styret vil gå gjennom tilbudsdokumentet fra SalMar ASA når det publiseres, og offentliggjøre en formell uttalelse i samsvar med § 6-16 i verdipapirhandelloven.

Denne uttalelsen er basert på nåværende informasjonsgrunnlag og status. Styret forbeholder seg retten til å endre eller trekke anbefalingen hvis det skjer relevante endringer.

Styreleder Helge Gåsø har ikke deltatt i styrets behandling av tilbudet fra NTS ASA eller det tiltenkte tilbudet fra SalMar ASA.
 

Aksjonærer rådes til ikke å godta noen tilbud før det siste mulige tidspunkt for dette.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Karl-Johan Bakken, styrets nestleder, mob +47 901 05 697

Norway Royal Salmon (NRS): Q2 21 - Operasjonell EBIT på MNOK 94

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for andre kvartal 2021 på MNOK 94 og en EBIT pr. kg på NOK 11,74. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 120 og NOK 17,06.

- Gjennom andre kvartal har vi hatt en vellykket oppstart av settefiskanlegget i Dåfjord og god progresjon på utviklingsprosjektet Arctic Offshore Farming. Sammen med selskapets aktivitet på Island er disse to prosjektene viktig for konsernets ambisjon om volumvekst. Settefiskanlegget vil på sikt bidra til å sikre tilførsel av smolt og redusere produksjonskostnadene. Arctic Offshore Farming forventes å sjøsettes i løpet av tredje kvartal 2021. Når det gjelder resultatene for andre kvartal er vi ikke fornøyd med produksjonskostnaden i kvartalet, men vi forventer reduserte kostnader i tredje kvartal, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

NRS har en god finansiell posisjon med MNOK 1 633 i ubenyttede kredittrammer, samt MNOK 118 i bankinnskudd ved utgangen av andre kvartal. Netto kontantstrøm fra drift ble positiv med MNOK 239 i kvartalet. Selv med utbetaling av utbytte og store utbetalinger til selskapets vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg er netto rentebærende gjeld redusert i andre kvartal med MNOK 69 til MNOK 1 995. Egenkapitalen er i kvartalet økt med MNOK 221 til MNOK 4 319 som gir en egenkapitalandel på 55 %.

Oppdrettsvirksomheten i Norge

Oppdrett Norge oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2021 på MNOK 96,3 mot MNOK 134,7 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 12,22 mot NOK 17,06 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Norge slaktet et volum på 7 879 tonn sløyd vekt i kvartalet som er på linje med tilsvarende kvartal forrige år. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 18 776 tonn laks, som er 9 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Oppdrettsvirksomheten på Island

Oppdrett Island oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2021 på MNOK 17,6 mot MNOK 3,1 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 9,66 mot NOK 3,88 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Island slaktet et volum på 1 824 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 126 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

For 2021 forventes konsernets totale slaktevolum å bli 48 000 tonn, hvorav 36 000 tonn i Norge og 12 000 tonn på Island. Dette er en økning på 18 % i Norge og 61 % på Island sammenlignet med 2020.

- Etterspørselen etter laks øker og det forventes en nedgang i de globale slaktevolumene for resten av året. Dette gir grunnlag for et positivt markedssyn på laks fremover, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Den 16. juli 2021 fremsatte NTS ASA et pliktig tilbud på alle aksjer i NRS til kr 209 pr aksje. Etterpå meldte styret i NRS at en strategisk prosess var igangsatt. Senere har NTS ASA økt sitt tilbud til kr 240 pr aksje med akseptfrist 26. august 2021. Den 20. august 2021 meldte Salmar ASA at de har til hensikt å fremsette et frivillig tilbud på alle aksjene i NRS til kr 270 pr aksje.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

 • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449
 • Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.
 

NRS_Kvartalsrapport_2021_Q2 (pdf)
NRS Presentasjon 2021 Q2 (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): SalMar har til hensikt å fremsette et frivillig kontanttilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon

Dette er en kopi av børsmelding fra Salmar ASA kl 08:50 i dag.

Frøya, 20. august 2021

 • Frivillig tilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon for NOK 270 per aksje
 • Tilbudet verdsetter Selskapet til om lag NOK 11.764 millioner og representerer en 12,5% premie til NTS-budet og en premie på 54,0% til 30 handelsdagers volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs til NRS-aksjen før datoen for NTS-budet
 • En rekke overlappende industrielle aktiviteter, både i Nord-Norge, Vestfjordene på Island og offshore gjør det mulig å realisere store synergier

SalMar ASA («SalMar» eller «Tilbyderen») har til hensikt å fremsette et frivillig kontanttilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («Norway Royal Salmon», «NRS», eller «Selskapet») for NOK 270 per aksje («Tilbudsprisen») («Tilbudet»).

Tilbudsprisen representerer en 12,5% premie til NTS-budet og en premie på henholdsvis 54,0% og 42,0% til 30 og 90 handelsdagers volumvektet gjennomsnittlig NRS-aksjekurs opp til og inkludert datoen før annonseringen av NTS-budet (15. juli 2021). Tilbudet verdsetter de utestående aksjene i Selskapet til om lag NOK 11.764 millioner.

For å muliggjøre og sikre gjennomføringen av det beste budet, til fordel for alle NRS-aksjonærene, har SalMar forespurt styret i NRS om at de bruker styrefullmakten vedtatt på Selskapets generalforsamling den 27. mai 2021 til å gjennomføre en rettet emisjon på inntil 4.357.219 nye aksjer rettet mot den tilbyderen som har det beste budet (den «Rettede Emisjonen»), med en tegningskurs lik tilbudsprisen i det beste budet. NRS har bekreftet at styret er innstilt på å benytte styrefullmakten i henhold til dette.

Rasjonale

Norway Royal Salmon og SalMar («Partene») har flere overlappende industrielle aktiviteter, både i Nord-Norge, Vestfjordene på Island og offshore. En sammenslåing av Partene («Sammenslåingen») vil gjøre det mulig å realisere store synergier:

 • Begge Partene har lang fartstid i, og kompetanse fra, lakseoppdrett i Nord-Norge. Sammenslåingen vil tilrettelegge for forbedret kapasitetsutnyttelse av den kombinerte MTB- og lokalitetsporteføljen, samt implementering av beste praksis på både drift og i kostnadsstrukturen
 • Norway Royal Salmon sitt nye smoltanlegg i Dåfjord utenfor Tromsø, sammen med SalMars eksisterende smoltkapasitet samt Senja 2- og Tjuin-anleggene som er under utbygging, vil være verdifulle ressurser som kan sikre leveranse av riktig smolt til riktig tid, hvilket vil legge til rette for forbedrede biologiske prestasjoner gjennom hele verdikjeden
 • SalMars nye prosesseringsanlegg på Senja, InnovaNor, vil sikres betydelige tilleggsvolumer gjennom Sammenslåingen som vil gi stordriftsfordeler via forbedret kapasitetsutnyttelse og logistikk, samt reduksjon av biologisk risiko
 • Partene har stor ekspertise innen salg- og logistikk, og Sammenslåingen vil gi forbedret tilgang til kunder verden over
 • En potensiell sammenslåing av Icelandic Salmon (kontrollert av SalMar) og Arctic Fish (kontrollert av Norway Royal Salmon), som begge opererer i Vestfjordene på Island, vil muliggjøre realisasjon av store synergier gjennom eksempelvis effektivisert drift på sjø og optimal struktur i verdikjeden på land, inklusiv smolt, prosessering og salg
 • Både SalMar og Norway Royal Salmon har gjort betydelige investeringer i offshore-relatert oppdrettsteknologi, som gir et stort synergipotensiale. Sammen vil Partene bli en sterk kraft i videreutvikling og realisering av offshore havbruk
 • Sammenslåingen vil forsterke kompetanse og kapasiteten, og berede grunnen for ytterligere bærekraftig vekst for Partene

Vilkår og betingelser for Tilbudet

Tilbyderen vil fremsette et frivillig tilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon for NOK 270 per aksje.

Tilbyderen vil utarbeide et tilbudsdokument («Tilbudsdokumentet»), som vil inneholde vilkårene og betingelsene for Tilbudet i henhold til kapittel 6 i verdipapirhandelloven, og Tilbudet vil bli fremsatt etter regulatorisk godkjennelse av Tilbudsdokumentet av Oslo Børs. Tilbudsdokumentet vil bli distribuert til aksjonærene i Norway Royal Salmon så snart som praktisk mulig etter den påkrevde regulatoriske godkjennelsen, som er forventet oppnådd i første halvdel av september 2021.

Tilbudsperioden vil være fire uker («Tilbudsperioden»), med mulighet for forlengelse. Oppgjør for Tilbudet vil finne sted innen to uker etter annonsering av at Gjennomføringsbetingelse (som definert under) (1) har blitt tilfredsstilt eller frafalt, gitt at de andre Gjennomføringsbetingelsene er tilfredsstilt frem til slik fullføring eller er frafalt av Tilbyderen.

Gjennomføringen av Tilbudet er forventet å være betinget av følgende forhold, som kan frafalles helt eller delvis etter Tilbyders eget skjønn («Fullføringsbetingelsene»):

 1. Minimum aksept: Tilbudet skal ved eller før utløpet av Tilbudsperioden være akseptert av aksjeeiere i Selskapet som representerer, sammen med de aksjene som eventuelt utstedes i den Rettede Emisjonen, hvis relevant, og aksjer som blir ervervet av Tilbyderen på annen måte, mer enn 50% av samtlige utstedte aksjer i Selskapet på Fullt Utvannet Basis (som definert under), og slike aksepter skal ikke være til gjenstand for samtykke fra tredjeparter eller rettigheter hva gjelder pantsettelser, forkjøpsrett eller andre tredjepartsrettigheter av enhver art. For dette formålet skal «Fullt Utvannet Basis» bety samtlige utstedte aksjer i Selskapet samt alle aksjer som Selskapet skal utstede i den Rettede Emisjonen, hvis relevant, og som det skulle være forpliktet til å utstede dersom alle rettigheter til å tegne seg for eller på annet vis kreve at Selskapet utsteder ytterligere aksjer under en avtale eller annet instrument, som eksisterer ved eller før gjennomføringen av Tilbudet, utøves;
 2. Ingen handling fra relevante myndigheter: Ingen relevante myndigheter med kompetent jurisdiksjon skal ha iverksatt noen form for rettslige skritt (enten det er midlertidig, foreløpig eller permanent) som forhindrer gjennomføringen av Tilbudet eller, som i forbindelse med Tilbudet, pålegger noen betingelser for Tilbyder, Selskapet eller noen av deres respektive tilknyttede selskaper; og
 3. Vanlig drift: (i) Norway Royal Salmon-konsernets virksomhet skal i perioden frem til gjennomføringen av Tilbudet i all vesentlighet være drevet i samsvar med vanlig drift og gjeldende rett, reguleringer og vedtak fra relevante myndigheter; (ii) med unntak av den Rettede Emisjonen skal det ikke ha vært gjennomført, og det skal heller ikke være truffet vedtak om å gjennomføre eller blitt publisert en intensjon om å gjennomføre, reorganiseringer, endringer i aksjekapitalen i Selskapet eller noen av dets datterselskaper (foruten utstedelse av aksjer til Selskapet eller selskaper som eies 100% av Selskapet), utstedelse av rettigheter hvor innehaverne kan kreve nye aksjer eller tilsvarende verdipapirer i Selskapet eller dets datterselskaper, utbetaling av utbytte eller andre utdelinger til Selskapets aksjeeiere, forslag til aksjeeierne om å fusjonere eller fisjonere, eller noen annen endring i selskapsstrukturen foruten slike nevnte handlinger som utføres som del av en alminnelig intern reorganisering hvor kun heleide datterselskaper av Selskapet er involvert; (iii) Selskapet skal ikke ha inngått avtale vedrørende, eller utført noen transaksjoner som kan anses for å utgjøre, et konkurrerende bud; (iv) hverken Selskapet eller noen av dets tilknyttede selskaper skal ha gjennomført eller forpliktet seg til noen kjøp eller salg (inkludert, uten begrensinger, salg av aksjer i datterselskaper eller salg av materielle eiendeler, lisenser eller lokaliteter); eller (v) hverken Selskapet eller noen av dets tilknyttede selskaper skal ha inngått noen avtaler utenfor vanlig drift.

Tilbudet vil ikke være gjenstand for finansierings- eller «due diligence»-betingelser.

Finansiering av Tilbudet

SalMar har en rekke tilgjengelige finansieringskilder for å finansiere Tilbudet uten å påvirke SalMars utbyttekapasitet og investeringer i verdikjeden, inkludert men ikke begrenset til, tilgjengelige kontanter og gjeldskapasitet basert på SalMars sunne finansielle posisjon.

Rådgivere

Carnegie AS er finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Thommessen AS er juridisk rådgiver til SalMar.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Trine Sæther Romuld, CFO & COO
trine.romuld@salmar.no, +47 991 63 632

Håkon Husby, IR-ansvarlig

hakon.husby@salmar.no, +47 936 30 449

Denne informasjonen anses å være innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning (MAR), og er underlagt opplysningskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Børsmeldingen er offentliggjort av Håkon Husby, IR-ansvarlig hos SalMar ASA, 20. august 2021 kl 08:45.

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya og Vikenco på Aukra. Videre eier SalMar 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no (http://www.salmar.no) for mer informasjon om SalMar.

Important information:

The release is not for publication or distribution, in whole or in part directly or indirectly, in or into Australia, Canada, Japan or the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This release is an announcement issued pursuant to legal information obligations, and is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. It is issued for information purposes only, and does not constitute or form part of any offer to sell or purchase, or solicitation to purchase or subscribe for any securities, in the United States or in any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act"). The securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the US Securities Act. The Offeror does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into Australia, Canada, Japan or the United States.

The Offer, if made, will be subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. Neither the Company nor any of its advisers assume any responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions.

The distribution of this release may in certain jurisdictions be restricted by law. Persons into whose possession this release comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

No adviser of the Company or the Offeror is acting for anyone else than the Company or the Offeror, respectively, and will not be responsible to anyone other than such party providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to any other matter referred to in this release.

Forward-looking statements:

This release and any materials distributed in connection with this release may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they reflect current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Mottatte aksepter av pliktig tilbud på alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA

Det vises til NTS ASA («Tilbyderen» eller «NTS») sitt pliktige tilbud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS»), beskrevet i tilbudsdokumentet datert 16. juli 2021, samt endret gjennom endringsmelding offentliggjort 11. august 2021, med en tilbudspris på NOK 240 per aksje og en tilbudsperiode fra 19. juli 2021 til 26. august 2021 klokken 16:30 CEST (med forbehold om ytterligere forlengelse).

Tilbyderen har 18 august 2021 mottatt aksepter for 4.281 aksjer i NRS. Tilbyderen har mottatt aksepter for totalt 64.571 NRS aksjer i tilbudsperioden. NTS har i tillegg ervervet 1.068.326 NRS aksjer i markedet i tilbudsperioden. Inkludert 13.440.729 NRS aksjer som NTS direkte og indirekte allerede eier, samt 1.624.607 aksjer som NTS har avtalt å erverve fra Gåsø Næringsutvikling AS, har NTS direkte eller indirekte etter dette en beholdning av 16.198.233 NRS aksjer, hvilket utgjør 37,18 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS.

Tallene ovenfor er ikke endelige, ettersom registrering og godkjennelse av aksepter gjennom VPS ikke er blitt fullstendig gjennomført grunnet praktiske hensyn.

Helge Gåsø representerer NTS i NRS sitt styre.

Denne informasjon er undergitt reglene om meldeplikt etter verdipapirhandelloven § 4-2 og opplysningene er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Mottatte aksepter av pliktig tilbud på alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA

Det vises til NTS ASA («Tilbyderen» eller «NTS») sitt pliktige tilbud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS»), beskrevet i tilbudsdokumentet datert 16. juli 2021, samt endret gjennom endringsmelding offentliggjort 11. august 2021, med en tilbudspris på NOK 240 per aksje og en tilbudsperiode fra 19. juli 2021 til 26. august 2021 klokken 16:30 CEST (med forbehold om ytterligere forlengelse).

Tilbyderen har 17 august 2021 mottatt aksepter for 19 aksjer i NRS. Tilbyderen har mottatt aksepter for totalt 60.290 NRS aksjer i tilbudsperioden. NTS har i tillegg ervervet 1.068.326 NRS aksjer i markedet i tilbudsperioden. Inkludert 13.440.729 NRS aksjer som NTS direkte og indirekte allerede eier, samt 1.624.607 aksjer som NTS har avtalt å erverve fra Gåsø Næringsutvikling AS, har NTS direkte eller indirekte etter dette en beholdning av 16.193.952 NRS aksjer, hvilket utgjør 37,17 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS.

Tallene ovenfor er ikke endelige, ettersom registrering og godkjennelse av aksepter gjennom VPS ikke er blitt fullstendig gjennomført grunnet praktiske hensyn.

Helge Gåsø representerer NTS i NRS sitt styre.

Denne informasjon er undergitt reglene om meldeplikt etter verdipapirhandelloven § 4-2 og opplysningene er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Mottatte aksepter av pliktig tilbud på alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA

Det vises til NTS ASA («Tilbyderen» eller «NTS») sitt pliktige tilbud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS»), beskrevet i tilbudsdokumentet datert 16. juli 2021, samt endret gjennom endringsmelding offentliggjort 11. august 2021, med en tilbudspris på NOK 240 per aksje og en tilbudsperiode fra 19. juli 2021 til 26. august 2021 klokken 16:30 CEST (med forbehold om ytterligere forlengelse).

Tilbyderen har 16 august 2021 mottatt aksepter for 55.208 aksjer i NRS. Tilbyderen har mottatt aksepter for totalt 60.271 NRS aksjer i tilbudsperioden. NTS har i tillegg ervervet 1.068.326 NRS aksjer i markedet i tilbudsperioden. Inkludert 13.440.729 NRS aksjer som NTS direkte og indirekte allerede eier, samt 1.624.607 aksjer som NTS har avtalt å erverve fra Gåsø Næringsutvikling AS, har NTS direkte eller indirekte etter dette en beholdning av 16.193.933 NRS aksjer, hvilket utgjør 37,17 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS.

Tallene ovenfor er ikke endelige, ettersom registrering og godkjennelse av aksepter gjennom VPS ikke er blitt fullstendig gjennomført grunnet praktiske hensyn.

Helge Gåsø representerer NTS i NRS sitt styre.

Denne informasjon er undergitt reglene om meldeplikt etter verdipapirhandelloven § 4-2 og opplysningene er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Selskaps-presentasjoner
Resultat-presentasjoner


Tidligere webcasts

Virksomhet

Selskapets formål er å drive med produksjon, foredling, handel og distribusjon av sjømat, samt deltakelse i andre selskaper tilknyttet sjømatnæringen. Videre er selskapets formål å drive kvalitetssikring og kjedeaktiviteter for samarbeidende selskaper.

Selskapets verdigrunnlag er at vi har gunnleggende tro på at det oppnås bedre reultater for selskapene og for llokalmiljøet, ved at bedriftene har lokalt engasjement, beslutningsmyndighet og lederskap. Følgende strategiske hovedpunkter er vedtatt av styret:

- NRS skal være et effektivt og lønnsomt oppdrettsselskap.
- NRS skal drive en effektiv og lønnsom salgsorganisasjon.
- NRS skal gi konkurransedyktig avkastning til sine aksjonærer.
- NRS skal tilby tilsluttede produsenter stordriftsfordeler på salg, innkjøp, kvalitetsarbeid og andre viktige tjenester.
- NRS ønsker å delta på eiersiden av selskapet tilknyttet sjømatnæringen.

Selskapskapital og utbytte
Selskapet skal opprettholde en egenkapital som er forsvarlig med hensyn til Selskapets mål, strategi og risikoprofil. Selskapet har som mål at aksjonærenes avkastning skal reflektere den verdiskapning selskapet genererer og vil fremkomme som utbytte og positiv kursutvikling på aksjen. Utbytte skal være stabilt over tid og utgjøre 30 til 40 % av overskuddet i konsernet etter skatt forutsatt at bedriftens eget kapitalbehov er dekket. Over tid skal den økonomiske verdiskapningen skje mer gjennom kursstigning en gjennom utdelt utbytte.

Likebehandling av aksjeeiere og fri omsettelighet
Selskapets policy er at alle aksjonærer skal behandles likt. Aksjonærene skal ikke utsettes for forskjellsbehandling som ikke har et faktisk grunnlag i Selskapets eller aksjonærenes interessefellesskap. Selskapets aksjer er fritt omsettelig og det foreligger ikke restriksjoner på kjøp og salg av selskapets aksjer utover hva som følger av norsk lov. Alle aksjer tilhører samme klasse, hver aksje har én stemme i selskapets generalforsamling.

Generalforsamling
Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår avholdes ordinær generalforsamling. Ekstraordinære generalforsamlinger kan innkalles av styret når som helst.

Alle aksjonærer skal motta skriftlig innkalling til å møte på generalforsamling. Forslag til vedtak og nødvendig bakgrunnsinformasjon, samt de dokumenter som skal legges fram på generalforsamlingen, skal gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider minst 21 dager før generalforsamlingen.  Aksjonærer som ikke selv kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt.

Generalforsamlingen velger styremedlemmer, fastsetter styrehonorar, godkjenner årsregnskapet og årsberetningen og behandler alle andre saker som i følge lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. Styreleder, ledelse og revisor deltar på ordinær generalforsamling.

Valgkomité
Selskapets valgkomité består av tre medlemmer, valgt av generalforsamlingen for to år av gangen. Valgkomiteen skal innstille til generalforsamlingen på valg av medlemmer og varamedlemmer til styret. Innstilling på styreleder angis særskilt. Forslaget skal begrunnes. Valgkomiteen kommer med anbefaling til godtgjørelsen for styret.

Styrets sammensetning og uavhengighet
Selskapets styre er sammensatt for å ivareta aksjonærfellesskapets interesser, og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Styret sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Minst to av de aksjonærvalgte medlemmene skal være uavhengige av av ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og selskapets hovedaksjonærer.
Styremedlemmer velges for en periode på to år av gangen.

Styrets arbeid
Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet. Administrerende direktør velges av styret og har rapporteringsplikt overfor styret. Styrets nærmere saksbehandling og ansvarsområder, samt administrerende direktørs arbeidsoppgaver i forhold til styret, er nedfelt i en egen styreinstruks. Styret har etablert et revisjonsutvalg på tre medlemmer som har til oppgave å være et forberedende organ for styret, og skal bidra til ytterligere fokus på god risikohåndtering og god finansiell rapportering og oppfølging. Det er også etablert et kompensasjonsutvalg for behandling av saker som gjelder godtgjørelse til ledende ansatte.

Risikostyring og intern kontroll
Effektiv styring med fokus på risiko og god intern kontroll er en overordnet suksessfaktor for NRS og er en integrert del av forretningsdriften. Evnen til å planlegge, strukturere, gjennomføre og evaluere prosjekter er en viktig del av virksomheten. Selskapet styres etter fastsatte finansielle mål. Rapportering skjer månedlig og omhandler både finansielle og ikke-finansielle parametre. Det er fokus på lønnsomhet og risiko knyttet til hvert virksomhetsområde. Det legges vekt på resultatoppfølging og fokus rettes mot tiltak på områder som ikke har ønsket utvikling. Formålet med risikostyringen og internkontrollen er å håndtere risiko knyttet til virksomheten og styrke kvaliteten på den finansielle rapporteringen. Effektiv risikostyring og god internkontroll bidrar til å sikre aksjonærenes investeringer og selskapets eiendeler. Styret mener NRS har en god intern kontroll og en risikostyring som er tilpasset virksomheten.

Godtgjørelse til styret
Godtgjørelsen til styret skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen skal ikke være resultatavhengig. Det skal ikke utstedes opsjoner til styrets medlemmer. Godtgjørelsen fastsettes av generalforsamlingen etter anbefaling av valgkomiteen. Nærmere informasjon om styrets godtgjørelse fremgår av notene til årsregnskapet.

Godtgjørelse til ledende ansatte
Godtgjørelse til administrerende direktør fastsettes av styret. Godtgjørelsen består av fast lønn og en variabel del (bonus) som er avhengig av om fastsatte målsetninger er oppnådd.

Informasjon og kommunikasjon
NRS skal sørge for at alle aksjonærer mottar nøyaktig, klar, relevant og tidsriktig informasjon i forbindelse med alle saker av økonomisk betydning for aksjonærene. Finansiell informasjon offentliggjøres på NRS sine hjemmesider og i pressemeldinger. Årsrapporter og kvartalsrapporter offentliggjøres både på norsk og engelsk.

Selskapsovertakelse
Ved eventuelle tilbud om overtakelse vil ikke styret søke å forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter tilbud på selskapets virksomhet eller aksjer, uten at det foreligger særlige grunner for dette. Dersom et bud fremmes på selskapets aksjer, vil styret avgi en uttalelse med vurdering av budet og en anbefaling om aksjeeierne bør akseptere eller ikke. I styrets uttalelse vil det framgå om vurderingen er enstemmig.

Revisor
Revisor deltar på styremøter som behandler årsregnskapet. Revisor legger hvert år frem hovedtrekkene for revisjonen av Selskapet for styret. Det er utarbeidet en instruks for revisjonsutvalgets arbeid i forhold til revisor, samt retningslinjer for arbeid utført av eksternrevisor utover ordinær revisjon.

Styre
Ledelse
 • Helge Gåsø

  (1961), Styreleder

  Eier av Gåsø Næringsutvikling AS og Frøy Sjøtransport AS. Helge Gåsø har lang erfaring med oppbygging, drift og utvikling av oppdrettsvirksomhet. Han var med å bygge opp Frøya Fiskeindustri AS, senere Hydro Seafood AS og Midnor Havbruk AS. Han er bosatt i Hamarvik på Frøya.

 • Karl-Johan Bakken

  Nestleder

  Karl-Johan Bakken er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole, marinteknisk avdeling. Han har hatt lederstillinger i flere større selskaper (Ulstein-konsernet og Farstad Shipping ASA) og er i dag CEO i Remøy Group AS. Han har og har hatt en rekke styreverv i større norske og internasjonale selskaper, blant annet Norges Rederiforbund og Det Norske Veritas.

   


 • Eva Kristoffersen

  Styremedlem

  Eva Kristoffersen er utdannet fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskule. I tillegg har hun master i fiskerimarkedsføring og spesialisering i bedriftsøkonomi, finans og organisasjonsteori. Eva Kristoffersen er konsernsjef i Egil Kristoffersen & Sønner AS og har styreerfaring blant annet fra Sjømat Norge og NHO.

 • Trude Olafsen

  (1963), Styremedlem

  Trude Olafsen er utdannet Cand. Agric. innen akvakultur fra Norges Landbrukshøgskole. Hun er ansatt i AKVA group med ansvar for forretningsutvikling. Hun har jobbet i ulike organisasjoner i sjømatnæringen og innen forskning/rådgivning foruten å ha innehatt flere tillitsverv i næringen. Hun er bosatt i Trondheim.

 • Marianne E. Johnsen

  (1963), Styremedlem

  Marianne E. Johnsen er jurist fra UiO og har en MBA fra Solvay Business School i Brussels. Hun er grunnlegger og partner i X-lence Group AS som er et investering og rådgivingsselskap. Hun har mangeårig nasjonal og internasjonal ledererfaring, blant annet fra Elkem, og innehar en rekke styreverv i børsnoterte selskaper. Hun er bosatt i Oslo.

 • Tom Vidar Rygh

  Styremedlem

  Tom Vidar Rygh er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har hatt ledende stillinger i flere større selskaper og er i dag senior rådgiver og tidligere partner i Nordic Capital. Han har og har hatt en rekke styreverv i større norske og internasjonale selskaper, blant annet Europris ASA, Telenor ASA, Orkla Finans AS og Oslo Børs. 

 • Charles Høstlund

  (1975), Konsernsjef

  Charles Høstlund har Master i fiskehelse ved Norges Fiskerihøgskole og MBA i styring og ledelse ved Norges Handelshøyskole. Han har tidligere vært Regiondirektør i Marine Harvest Norway Region nord. Høstlund har vært ansatt i NRS siden september 2014. Han er bosatt i Drøbak.

 • Ola Loe

  (1966), Konserndirektør – Finans

  Ola Loe er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Han har tidligere vært ansatt som senior manager i KPMG , hvor han blant annet har vært konsernrevisor for Cermaq ASA, Norway Pelagic ASA, Fjord Seafood ASA og Midnor AS. Loe har vært ansatt i NRS siden 2009. Han er bosatt i Trondheim.

 • Klaus Hatlebrekke

  (1974), Konserndirektør Forretningsutvikling

  Klaus Hatlebrekke har de siste 10 årene jobbet som analytiker av sjømatsektoren i DNB Markets. Klaus Hatlebrekke er Siviløkonom fra Handelshøgskolen BI. Hatlebrekke har vært ansatt i NRS siden april 2012. Han er bosatt i Trondheim.

 • Arve Olav Lervåg

  (1971), Konserndirektør - Havbruk

  Arve Olav kommer fra stillingen som Produksjonssjef Havbruk i Lerøy Midt AS, en stilling han har hatt siden 2011. Arve Olav startet i næringen i 1988, og har gjennom ulike stillinger lang fartstid i næringen. Han har sin utdannelse innen akvakultur og økonomi fra Høyskolen i Molde.  Lervåg er bosatt i Trondheim.

 • Tore Evjen

  (1965), Konserndirektør Ferskvann

  Tore er utdannet biolog med hovedfag i ferskvannsbiologi ved
  Universitetet i Trondheim. Han har i tillegg en bachelorgrad i akvakultur med spesialiseringen innenfor kjemi, biologi, økonomi, ledelse og produksjon fra Distriktshøgskolen i Sogn. Han har jobbet som Produksjonssjef Region Nord Ferskvann i Marine Harvest. Han har arbeidet i Marine Harvest siden 1995, hvor han har hatt ulike stillinger med ansvar både for produksjon og utbyggingsprosjekter innenfor settefisk og RAS teknologi.
Valgkomite
 • Endre Glastad

  Leder, e-mail: endre@glastad.no


 • Kristine Landmark

  Medlem


 • Harry Bøe

  Medlem


Download Dokumenter

Trykk på aktuell lenke for å laste ned en PDF-fil

1. INNLEDNING

1.1 Disse etiske retningslinjene («Retningslinjene») er vedtatt av styret i Norway Royal Salmon ASA («Selskapet»).

1.2 Formålet med Retningslinjene er å skape en sunn bedriftskultur og bevare Selskapets integritet gjennom å hjelpe de ansatte til å sette en høy standard for god forretningsskikk. Videre er Retningslinjene ment som et verktøy til egenevaluering og til utvikling av Selskapets identitet.

1.3 Retningslinjene gjelder for alle enheter som kontrolleres av Selskapet og alle Selskapets ansatte og styremedlemmer (samlet benevnt som «Ansatte»). Alle Ansatte skal lese og forstå Retningslinjene. De Ansatte oppmuntres til å stille spørsmål med hensyn til anvendelsen av Retningslinjene. Slike spørsmål kan rettes til den enkeltes nærmeste overordnede, et medlem av Selskapets øverste ledelse eller et medlem av Selskapets styre («Styret»).

1.4 Den enkelte Ansatt har det endelige ansvar for å rette seg etter Retningslinjene. Den enkelte leder skal i tillegg ha ansvar for å håndheve Retningslinjene slik den gjelder for de Ansatte og driften innenfor den enkelte leders ansvarsområde.

1.5  Eventuelle brudd på Retningslinjene vil utgjøre grunn for disiplinærtiltak, herunder oppsigelse, om nødvendig.

2. ETIKK


2.1 Selskapets retningslinjer krever at de Ansatte etterlever en høy etisk standard på det forretningsmessige og personlige plan ved utførelsen av sine plikter og oppgaver for Selskapet. De Ansatte skal opptre redelig og utvise integritet overfor andre Ansatte, forretningsforbindelser og kunder, offentligheten, næringslivet, aksjeeiere, leverandører, konkurrenter og statlige myndigheter.

2.2 Ansatte skal ikke når de handler på vegne av Selskapet søke å oppnå urettmessige fordeler ved manipulering, hemmelighold, misbruk av privilegert informasjon, feilaktig fremstilling av viktige kjensgjerninger eller andre uredelige metoder.

2.3 Selskapets retningslinjer forbyr ulovlig diskriminering av ansatte, aksjeeiere, styremedlemmer, kunder og leverandører på bakgrunn av etniske eller nasjonal opprinnelse, alder, kjønn eller religion. Alle mennesker skal behandles med verdighet og respekt og skal ikke forstyrres utilbørlig i utførelsen av sine plikter og oppgaver.

2.4 De Ansatte skal ikke ut fra lojalitet til Selskapet eller et ønske om fortjeneste for Selskapet bryte gjeldende lover eller Selskapets interne regler og retningslinjer.

3. REGLER FOR GOD FORRETNINGSSKIKK


3.1  Selskapets verdier

3.1.1 Selskapets har grunnleggende tro på at det oppnås bedre resultater for selskapene og for lokalmiljøet, ved at bedriftene har lokalt engasjement, beslutningsmyndighet og eierskap.

3.1.2 Selskapet arbeider for å være en pålitelig partner gjennom forsvarlig forretningsdrift, streng disiplin, prioritering av kvalitetsløsninger, forutsigbare leveranser og høy grad av service.

3.1.3 Selskapet skal opptre med en viss pågåenhet i alle deler av virksomheten. Dette betyr at Selskapet skal oppfylle sine forpliktelser på kortest mulig tid, treffe beslutninger raskt, men samtidig basert på faktum, godta forandringer, håndtere nye utfordringer og også være proaktiv.

3.1.4  Selskapet skal utnytte og utvikle ferdigheter innen produksjon, produktutvikling og ledelse. Her er profesjonalitet og beste praksis nøkkelfaktorer.

3.2 Regler og lovgivning

3.2.1 Selskapets skal rette seg etter alle lover og forskrifter som er relevante for selskapets virksomhet. Det er hver Ansatts personlige ansvar å følge de pålegg og restriksjoner som følger av slike lover og forskifter.

3.3 Helse, miljø og sikkerhet

3.3.1 Selskapets virksomhet skal drives på en måte som ivaretar sikkerhet og helse for de Ansatte, kundene, offentligheten og omgivelsene i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet og på en måte som verner miljøet og Selskapets personale og eiendeler. Alle Ansatte skal opptre i samsvar med disse retningslinjene. Avvik eller mistanke om avvik fra retningslinjene skal rapporteres omgående.

3.3.2 Selskapet skal være en profesjonell og positiv arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø.

3.3.3 Alle Ansatte skal bidra til å skape et arbeidsmiljø fritt for diskriminering på bakgrunn av religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonalitet, rase og funksjonshemning.

3.3.4 Selskapet godtar ikke oppførsel som kan oppfattes som nedverdigende eller truende.

3.4 Forholdet til kunder, leverandører og konkurrenter

3.4.1 Kunder skal bli møtt med kunnskap, respekt og forståelse.

3.4.2 Leverandører skal behandles på en redelig og profesjonell måte.

3.4.3 Selskapet ønsker rettferdig og åpen konkurranse i alle markeder, både nasjonalt og internasjonalt. Ikke under noen omstendigheter skal Selskapet eller noen av dets Ansatte delta i handlinger i strid med gjeldende konkurranselovgivning. Ansatte som har spørsmål med hensyn til mulige konkurransehindrende virkninger av bestemte transaksjoner eller mistenker brudd på gjeldende konkurranselovgivning, bør rådføre seg med sine nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller Styret.

3.4.4 Selskapet er sterkt imot all form for korrupsjon (bestikkelser, smøring, mv). Ingen av Selskapets ansatte skal direkte eller indirekte tilby, love, gi eller motta bestikkelser, ulovlige eller upassende gaver eller andre urettmessige fordeler eller godtgjørelse for å oppnå forretningsmessige eller andre personlige fordeler.

3.5 Hvitvasking av penger

3.5.1 Selskapet er sterkt imot all form for hvitvasking av penger. Selskapet vil treffe de tiltak som er nødvendige for å hindre at de økonomiske transaksjoner det foretar brukes av andre til hvitvasking av penger. Ansatte som mistenker brudd på gjeldende hvitvaskingslovgivning bør rådføre seg med sine nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller Styret.

3.6  Lojalitet og interessekonflikt

3.6.1 Selskapet krever lojalitet av sine Ansatte og at de avstår fra handlinger eller fra å ha interesser som gjør det vanskelig å utføre det arbeid de er satt til på en objektiv og effektiv måte.

3.6.2 Den enkelte Ansatte skal underrette sin nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller Styret om situasjoner der han/hun har en vesentlig direkte eller indirekte interesse i en transaksjon eller et annet forhold som angår Selskapet.

3.6.3 Interessekonflikter bør unngås. Dersom det oppstår en interessekonflikt, skal hver enkelt Ansatt vurdere situasjonen og underrette sin nærmeste overordnede om sin partiskhet eller interessekonflikt. Situasjoner som innebærer interessekonflikt kan berøre, men er ikke nødvendigvis begrenset til, kunder, leverandører, nåværende eller fremtidige ansatte, konkurrenter eller andre forbindelser.

3.6.4 De Ansatte har plikt til å fremme Selskapets legitime interesser når de har anledning til det. De Ansatte skal ikke personlig benytte seg av muligheter de oppdager ved bruk av bedriftens eiendom eller informasjon eller i sin stilling i bedriften.

3.7  Konfidensialitet og taushetsplikt

3.7.1  Det er viktig at den enkelte Ansatte overholder taushetsplikten med hensyn til informasjon relatert til Selskapet. De Ansatte har ofte tilgang til fortrolig og taushetsbelagt informasjon om Selskapets virksomhet, kunder og leverandører. Taushetsbelagt informasjon omfatter blant annet ikke-offentlig informasjon om Selskapets virksomhet, økonomiske resultater og utsikter og mulige selskapstransaksjoner. De Ansatte skal overholde taushetsplikten med hensyn til slik informasjon både under og etter ansettelsesforholdet, og skal ikke bruke, videreformidle eller meddele den taushetsbelagte informasjonen, med mindre dette gjøres i utøvelsen av den Ansattes stilling. Det kan ha alvorlige konsekvenser for Selskapet og vedkommende Ansatt om konfidensiell eller fortrolig informasjon blir gitt videre uten tillatelse.

3.7.2 Selskapets behandling av personopplysninger skal gjøres med den påpasselighet og bevissthet som er påkrevd i samsvar med lover og forskrifter og som er relevant for informasjon som kan være sensitiv, uansett om opplysningene dreier seg om kunder, ansatte eller andre. Behandling av personopplysninger bør begrense seg til det som er nødvendig for virksomhetens drift, effektiv kundebehandling, aktuelle markedsmessige aktiviteter og riktig personalforvaltning.

3.8 Riktig bruk av Selskapets eiendeler
Selskapets eiendeler skal kun brukes til lovlige forretningsformål og kun av Ansatte med bemyndigelse eller personer utpekt av dem. Dette gjelder materielle eiendeler (som f eks kontorutstyr, telefon, kopimaskin mv) og immaterielle eiendeler (som f eks forretningshemmeligheter og taushetsbelagt informasjon). De Ansatte har ansvar for å beskytte Selskapets eiendeler mot tyveri og tap og å påse at de brukes effektivt. Tyveri, uforsiktighet og sløseri har en direkte innvirkning på Selskapets lønnsomhet. Dersom en Ansatt blir kjent med tilfeller av tyveri, sløseri eller misbruk av Selskapets eiendeler, skal vedkommende rapportere dette til sin overordnede eller til et medlem av Styret.

3.9  Narkotika og alkohol

Selskapets retningslinjer forbyr ulovlig bruk, salg, kjøp, overdragelse, besittelse eller forbruk av kontrollerte stoffer på Selskapets område, unntatt til reseptbelagt, medisinsk bruk. Selskapets retningslinjer forbyr også Ansatte å bruke, selge, kjøpe, overdra eller besitte alkoholholdig drikke på Selskapets område, unntatt i henhold til tillatelse fra Selskapet. I henhold til disse retningslinjene skal Selskapet overholde gjeldende lover og forskrifter som gjelder bruk av alkohol eller andre kontrollerte stoffer.

3.10 Ekstern kommunikasjon

Det er kun spesielt utpekte Ansatte som har tillatelse til å diskutere Selskapet med media, analytikere og investorer. Alle forespørsler fra tilsynsmyndigheter eller statlige representanter skal henvises til vedkommende leder. Ansatte som kommer i kontakt med media i sin stilling, må ikke kommentere rykter eller spekulasjoner om Selskapets aktiviteter.

3.11 Handel med verdipapirer

3.11.1  Ansatte og medlemmer av deres familie må ikke kjøpe eller selge aksjer eller andre verdipapirer eller gi råd om handel med verdipapirer på bakgrunn av innsideinformasjon vedrørende slike verdipapirer, herunder Selskapets aksjer og aksjer i selskaper som er kunder, leverandører eller partnere av Selskapet.

3.11.2  «Innsideinformasjon» er informasjon som merkbart kan påvirke kursen på Selskapets aksjer eller aksjene til andre børsnoterte selskaper. Dersom du er i tvil om du er i besittelse av innsideinformasjon, bør du ta kontakt med din nærmeste overordnede eller Selskapets representant med ansvar for forhold vedrørende innsidehandel, og det kan eventuelt søkes råd hos juridisk rådgiver.

3.11.3  Medlemmer av Styret og den øverste ledelse, samt visse andre personer er underlagt ytterligere krav i henhold til Selskapets regler om innsidehandel.

3.12  Integritet for selskapsdokumenter

3.12.1  Alle forretningsdokumenter, kostnadskonti, bilag, regninger, lønningslister, tjenestejournaler, rapporter til offentlige organer og andre rapporter skal gjenspeile de faktiske forhold.

3.13  Selskapets regnskaper skal føres med årvåkenhet og ærlighet, og skal på en nøyaktig måte gjenspeile Selskapets transaksjoner. Alle eiendeler skal føres opp i samsvar med Selskapets vedtatte fremgangsmåter. Det skal ikke opprettes skjulte eller ikke-bokførte midler eller eiendeler til noe formål.

3.14 Selskapets regnskapspersonale skal gi Selskapets eksterne revisorer eller Styret all informasjon de ber om. Ingen Ansatte må selv foreta eller beordre eller tillate andre å foreta handlinger med sikte på uredelig påvirkning, tvang, manipulasjon eller villeding av Selskapets eksterne revisorer som er involvert i revisjon eller kontroll av Selskapets regnskaper, eller unnlate å rette opp vesentlig feilaktige eller villedende regnskaper eller regnskapsdokumenter for å oppnå vesentlig villedende regnskaper.

4. RAPPORTERING AV REGELBRUDD


Ansatte som er vitne til eller blir kjent med en situasjon de mistenker for å være brudd på Retningslinjene, har plikt til å underrette sine nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller et medlem av Styret, med mindre Retningslinjene gir anvisning om annet. Regelbrudd der en leder er involvert skal rapporteres direkte til et medlem av Styret. Når en leder blir underrettet om brudd på Retningslinjene skal lederen ha ansvar for å håndtere forholdet i samråd med et medlem av Styret. Dersom en Ansatt som har rapportert om brudd på Retningslinjene ønsker å forbli anonym, skal det gjøres alt som rimelig kan forventes for at identiteten til den Ansatte kan holdes konfidensiell. Alle meddelelser skal tas alvorlig og rapportering om brudd på Retningslinjene skal om nødvendig granskes nærmere. Selskapet skal ikke rette eller tillate at det rettes represalier mot en Ansatt som har rapportert om en situasjon i god tro.