Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Valgkomiteen har startet sitt arbeid

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker i den forbindelse innspill til aktuelle kandidater for styret og tillitsvalgte i kommende periode i Norway Royal Salmon ASA. Generalforsamlingen holdes 04. juni 2020.

Av den vedlagte oversikten  fremkommer hvem styret består av og hvem som er på valg 


[Tilbake]