Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

TILDELT 9 NYE GRØNNE KONSESJONER

Tildelt 9 nye grønne konsesjoner i gruppe A Nærings- og fiskeridepartementet offentliggjorde i dag 22. desember 2014

Tildelt 9 nye grønne konsesjoner i gruppe A Nærings- og fiskeridepartementet offentliggjorde i dag 22. desember 2014 at Norway Royal Salmon ASA («NRS») sine datterselskaper tildeles følgende nye grønne konsesjoner i gruppe A: NRS Finnmark AS: 5 Nor Seafood AS: 2 Nord Senja Laks AS: 2 Prisen er MNOK 10 per konsesjon. NRS er blitt tildelt konsesjoner på alle sine 9 søknader i gruppe A og tildelingen er også i samsvar med innstillingen fra «Faggruppa for tildeling av grøne løyve». Tidligere har fiskeridirektoratet offentliggjort at NRS sitt datterselskap NRS Feøy tildeles en av de femten nye grønne konsesjonene i gruppe B. NRS bød MNOK 56 for sin konsesjon. NRS vil etter disse tildelingene ha 35 konsesjoner som er en økning på hele 40 %. I tillegg til dette har Wilsgård Fiskeoppdrett AS, hvor NRS eier 37,5 %, blitt tildelt 2 nye grønne konsesjoner i gruppe A. - Vi er meget fornøyd med utfallet av tildelingen av grønne konsesjoner og er overbevist om at vi skal utvikle disse på en god måte for NRS og dets aksjonærer, sier konsernsjef Charles Høstlund i en kommentar.

[Tilbake]