Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Skattemessig behandling av utbytteaksjer

Norway Royal Salmon (NRS/Selskapet) har registrert at utsendte «Aksjeoppgave 2015» fra Skatteetaten, knyttet til skatteplikt for den delen av utbetalt utbytte i 2015 som er utdelt med utbytteaksjer, ikke er behandlet i samsvar med hvordan NRS har oppfattet skattereglene. NRS sin vurdering er at den delen av utbytte mottatt med utbytteaksjer ikke er skattepliktig utbytte, mens den delen av utbytte som er utbetalt med kontanter er skattepliktig utbytte.

Nedenfor gjengis utdrag av børsmeldingen for innkalling til ordinær generalforsamling 2015 hvor NRS sin vurdering av skattereglene er beskrevet:

«Selskapet vil generelt ikke vurdere eller kommentere aksjonærenes skatteposisjoner. Det påpekes imidlertid at Selskapet vil ta det standpunkt av utdelingen av aksjer ikke er å anse som utdeling av utbytte etter norske skatteregler. Følgelig vil Selskapet ikke tilbakeholde kildeskatt for sine utenlandske aksjonærer. Inngangsverdien for de utdelte aksjer antas for norske aksjonærer å være 0.»

[Tilbake]