Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Q4 17 – Operasjonell EBIT på MNOK 95

PRESSEMELDING:  Q4 17 – Operasjonell EBIT på MNOK 95

(Trondheim, 13. februar 2018)


Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2017 på MNOK 95 og en EBIT pr. kg på NOK 15,51. Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2017 på MNOK 95 og en EBIT pr. kg på NOK 15,51. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 101 og NOK 26,83.

 

- NRS fikk i kvartalet påvist fiskesykdommen ILA på tre lokaliteter i et driftsområde i Region Nord. Uttak av fisken ble startet umiddelbart etter påvisningen og dette har hatt en vesentlig innvirkning på resultatet for kvartalet, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

 

For hele 2017 har NRS driftsinntekter på nesten NOK 5 milliarder og oppnådde en operasjonell EBIT på MNOK 628. Styret foreslår et utbytte på NOK 5,20 per aksje for 2017.

 

Netto rentebærende gjeld er i kvartalet økt med MNOK 94 til MNOK 633, etter at biomassen økte med 3 869 tonn. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 1 851, som gir en egenkapitalandel på 48 %. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 40 %. Kredittrammene fra konsernets bankforbindelse er i kvartalet økt med MNOK 500 til MNOK 1 400

 

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2017 på MNOK 116,0 mot MNOK 75,2 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 15,84 mot NOK 28,77 i tilsvarende kvartal i fjor.

 

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2017 på MNOK 24,4 mot MNOK 50,7 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 14,12 mot NOK 24,39 i tilsvarende kvartal i fjor.

 

NRS slaktet sitt nest høyeste volum i et kvartal på 9 052 tonn sløyd vekt, som er 93 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 7 326 tonn i Region Nord og 1 726 tonn i Region Sør. For 2018 forventes slaktevolumet å bli 42 500 tonn, som er en økning på 33 % fra 2017. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 22 471 tonn laks, som er 27 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Dette er det høyeste solgte kvantum for et kvartal i NRS sin historie.

 

- NRS har et sterkt fokus på ytterligere vekst og utnyttelse av vår produksjonskapasitet og har 26 % høyere biomasse i sjøen sammenlignet med utgangen av samme kvartal i forrige år, uttaler Charles Høstlund.

 

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

 

·  Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449

·  Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.


Kvartalsrapport Q4-2017 her

Kvartalspresentasjon Q4-2017 her


Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 35 oppdrettskonsesjoner og minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.


[Tilbake]