Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Q3 17 – Operasjonell EBIT på MNOK 192

PRESSEMELDING:  Q3 17 – Operasjonell EBIT på MNOK 192

(Trondheim, 7. november 2017)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2017 på MNOK 192 og en EBIT pr. kg på NOK 19,29. 


Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2017 på MNOK 192 og en EBIT pr. kg på NOK 19,29. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 218 og NOK 30,35.

- NRS har i dag lagt frem det nest høyeste operasjonelle EBIT i et tredje kvartal. Biomassen i sjøen er økt gjennom kvartalet og er 43 % høyere sammenlignet med utgangen av samme kvartal i fjor, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.


Resultat før skatt og virkelig verdijusteringer for tredje kvartal ble MNOK 276, etter at det er inntektsført en gevinst fra finansielle eiendeler på MNOK 69. Resultat per aksje før virkelig verdijustering ble NOK 5,33 i kvartalet 


Etter at NRS har økt biomassen med 3 000 tonn i kvartalet ble operasjonell kontantstrøm på MNOK 107. Netto rentebærende gjeld er i kvartalet redusert med MNOK 55 til MNOK 539. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 1 978, som gir en egenkapitalandel på 47,4 %. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 43,8 %.


Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2017 på MNOK 155,3 mot MNOK 220,3 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 18,85 mot NOK 31,09 i tilsvarende kvartal i fjor.


Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2017 på MNOK 46,3 mot MNOK 8,5 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 20,91 mot NOK 18,73 i tilsvarende kvartal i fjor.


NRS slaktet sitt høyeste volum i et kvartal på 10 454 tonn sløyd vekt, som er 39 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 8 238 tonn i Region Nord og 2 216 tonn i Region Sør. For 2017 forventes slaktevolumet å bli 32 500 tonn og 43 000 tonn for 2018, som er en økning på 32 % fra 2017. Estimert smoltutsett for 2017 er 11,5 millioner stykk. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 22 296 tonn laks, som er 26 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Dette er det høyeste solgte kvantum for et kvartal i NRS sin historie.


- NRS har et sterkt fokus på vekst og utnyttelse av vår produksjonskapasitet og forventer tilnærmet full utnyttelse av konsernets MTB i fjerde kvartal, uttaler Charles Høstlund.


Kontakt oss for ytterligere informasjon:


·  Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449

·  Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.


Kvartalsrapport Q3-2017 her

Kvartalspresentasjon Q3-2017 her


Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 35 oppdrettskonsesjoner og minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.


[Tilbake]