Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Q2 17 – Et nytt kvartal med høy operasjonell EBIT pr kg


PRESSEMELDING:  Q2 17 – Et nytt kvartal med høy operasjonell EBIT pr kg

(Trondheim, 22. august 2017)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag den nest høyeste operasjonelle EBIT pr kg i konsernets historie. 
Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag den nest høyeste operasjonelle EBIT pr kg i konsernets historie. Operasjonell EBIT for andre kvartal 2017 ble MNOK 136 og en EBIT pr. kg på NOK 30,17. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 168 og NOK 25,33.

 

- Årsaken til det gode kvartalsresultatet er en høy laksepris, samt at Region Sør og salgsvirksomheten leverer sterke resultater, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

 

Operasjonell kontantstrøm ble på hele MNOK 203 i kvartalet. Netto rentebærende gjeld er i kvartalet økt med MNOK 214 til MNOK 594, etter å ha utdelt utbytte på MNOK 408. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 1 805, som gir en egenkapitalandel på 45,4 %. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 48,5 %.

 

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2017 på MNOK 107,8 mot MNOK 165,6 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 29,68 mot NOK 30,28 i tilsvarende kvartal i fjor.

 

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2017 på MNOK 50,0 mot MNOK 21,4 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 31,30 mot NOK 11,18 i tilsvarende kvartal i fjor.

 

NRS slaktet et volum på 5 231 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 29 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 3 633 tonn i Region Nord og           1 598 tonn i Region Sør. For 2017 forventes slaktevolumet å bli 34 000 tonn, som er en økning på 27 % fra 2016. Estimert smoltutsett for 2017 er 11,7 millioner stykk.

 

Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 17 318 tonn laks, som er 11 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Salgsvirksomheten hadde en god prisoppnåelse i kvartalet.

 

- NRS har et sterkt fokus på vekst og utnyttelse av vår produksjonskapasitet og har 48 % høyere biomasse i sjø sammenlignet med utgangen av samme kvartal i fjor, uttaler Charles Høstlund.

 

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

 

·       Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449

·       Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.


Kvartalsrapport Q2-2017 her

Kvartalspresentasjon Q2-2017 her


Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 35 oppdrettskonsesjoner og minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.


[Tilbake]