Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Q1 20 - Operasjonell EBIT på MNOK 75

PRESSEMELDING:

(Trondheim, 12. Mai 2020)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for første kvartal 2020 på MNOK 75 og en EBIT pr. kg på NOK 16,53. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 162 og NOK 25,51.


Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for første kvartal 2020 på MNOK 75 og en EBIT pr. kg på NOK 16,53. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 162 og NOK 25,51.

- Covid-19 fikk en vesentlig innvirkning på verden i første kvartal og har satt oss alle på prøve. Dette gjør at vår verden står ovenfor noen formidable utfordringer, og behovet for sunn, miljøvennlig sjømat blir viktig fremover. Vi er svært glade for at ingen av våre ansatte har fått påvist viruset og at Covid-19 ikke har påvirket produksjonen hittil. Kvartalet er preget av redusert prisoppnåelse og økte produksjonskostnader, som følge av vintersår, slakting fra sone med restriksjoner og tidspunktet for slakting i kvartalet. At konsernets vekstinitiativ på Island, Arctic Fish, oppnådde en operasjonell EBIT på MNOK 16 og en operasjonell EBIT pr. kg. på NOK 18,47 i kvartalet, er gledelig uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

NRS har en sterk finansiell posisjon med MNOK 1 840 i ubenyttede kredittrammer og MNOK 58 i bankinnskudd ved utgangen av første kvartal 2020. Utbetaling til vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming, nytt settefiskanlegg og kjøp av 289 tonn MTB har medført at netto rentebærende gjeld er økt i kvartalet til MNOK 283. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 3 382 som gir en egenkapitalandel på 72 %.


Oppdrettsvirksomheten

Oppdrettsvirksomheten oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2020 på MNOK 89,4 mot MNOK 179,0 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 16,53 mot NOK 25,51 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 5 409 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 23 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. For 2020 antas slaktevolumet å bli 37 000 tonn, som er en økning på 36 % sammenlignet med slaktevolumet for 2019. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 17 900 tonn laks, som er 22 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

- NRS har i første kvartal kjøpt tilgjengelig kapasitet gjennom myndighetenes trafikklysvekst i Norge og eier nå 35 035 tonn MTB. NRS skal vokse gjennom bærekraftig vekst og konsernet har ved utgangen av kvartalet 38 % høyere biomasse sammenlignet med samme kvartal året før. Med våre ambisjoner om bærekraftig vekst ønsker vi å øke vår kapasitet både på eksisterende og utvidede konsesjoner, sier Charles Høstlund.


Kontakt oss for ytterligere informasjon:

· Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449

· Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.

Kvartalsrapport Q1-2020 her

Kvartalspresentasjon Q1-2020 her

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 39 426 tonn MTB for lakseoppdrett fordelt på 34 746 tonn MTB i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 4 680 tonn MTB i Region Sør i området omkring Haugesund.  I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

[Tilbake]