Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Q1 17 – BESTE FØRSTEKVARTALSRESULTAT I NRS SIN HISTORIE

PRESSEMELDING: Q1 17 – Beste førstekvartalsresultat i NRS sin historie   

(Trondheim, 23. mai 2017)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag den høyeste operasjonelle EBIT og marginene for et første kvartal i konsernets historie. 


Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag den høyeste operasjonelle EBIT og marginene for et første kvartal i konsernets historie. Operasjonell EBIT for første kvartal 2017 ble MNOK 205 og en EBIT pr. kg på NOK 28,60. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 153 og NOK 25,54.


- Vi er veldig godt fornøyd med at NRS leverer et nytt rekordresultat. Årsaken til det gode kvartalsresultatet er en høy laksepris, samt at Region Sør og salgsvirksomheten leverer sterke resultater, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.


 Netto rentebærende gjeld er i kvartalet økt med MNOK 98 til MNOK 381, etter å ha kjøpt egne aksjer for MNOK 101. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 1 905, som gir en egenkapitalandel på 53,3 %. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på hele 52,4 %.


Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2017 på MNOK 150,1 mot MNOK 173,3 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 27,28 mot NOK 26,66 i tilsvarende kvartal i fjor.


Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2017 på MNOK 55,3 mot MNOK 10,8 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 32,91 mot NOK 15,26 i tilsvarende kvartal i fjor. NRS slaktet et volum på 7 181 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er tilnærmet det samme som tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 5 500 tonn i Region Nord og 1 681 tonn i Region Sør. For 2017 forventes slaktevolumet å bli 34 000 tonn, som er en økning på 27 % fra 2016.


Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 15 714 tonn laks, som er tilnærmet det samme som tilsvarende kvartal forrige år. Salgsvirksomheten hadde en god prisoppnåelse i kvartalet.


- Prisen på laks i kvartalet er den høyeste som er blitt registrert de siste 20 årene i et første kvartal. For 2017 forventer vi en økning i tilbudet på verdensmarkedet på 2-4 %. En fortsatt lav tilbudsvekst sammen med en god jobb i markedene for laks gir grunnlag for et positivt markedssyn, uttaler Charles Høstlund.


Norway Royal Salmon og Grieg Seafood har i mai kjøpt 50 % hver i Nordnorsk Smolt AS. Nordnorsk Smolt AS leverer storsmolt og er lokalisert i Hasvik i Finnmark, som er en strategisk god plassering for NRS sin virksomhet i Region Nord. Kjøpet vil sikre god tilgang på storsmolt som vil bidra til bedre produksjonsoptimalisering og kortere produksjonstid i sjø. Investeringen i anlegget følger NRS sin strategi i styrket satsing på storsmoltproduksjon.


Kontakt oss for ytterligere informasjon:

·  Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449

·  Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.


Kvartasrapport Q1-17 her

Kvartalspresentasjon Q1-17 her 


Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 35 oppdrettskonsesjoner og minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.


[Tilbake]