Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Pressemelding fra Cermaq Norway, Norway Royal Salmon og Grieg Seafood: Oppdrettsselskaper i Vest-Finnmark vil utrede felles slakteri

Cermaq, Grieg og Norway Royal Salmon sendte i dag ut en felles pressemelding om at selskapene vil utrede muligheten for et nytt, felles lakseslakteri i Vest-Finnmark for å sikre fremtidsrettet og konkurransedyktig drift. Selskapene vil nå kontakte alle aktuelle kommuner om prosjektet.

I dag er det to lakseslakterier i regionen; Cermaqs slakteri i Rypefjord og Griegs slakteri i Alta. Den samlede kapasiteten på disse slakteriene er for liten til å dekke den forventede veksten i regionen. Et felles slakteri vil kunne styrke hvert av de tre selskapene og styrke konkurransekraften til oppdrettsvirksomheten i Vest-Finnmark.
Selskapene vil se på ulike lokaliseringsalternativer, og i den forbindelse ta kontakt med aktuelle kommuner slik at disse kan gi innspill på gode lokaliseringsvalg.  De tre selskapene har engasjert konsulentfirmaet INAQ til å gjøre en første analyse av mulige alternativer, og vil bruke den tid som er nødvendig for en god og grundig utredning. I første omgang er dette en utredning for å evaluere ulike lokaliseringsalternativer. Neste fase vil være å ta stilling til hvorvidt det er aktuelt å realisere et slikt fellesslakteri.  

(Foto: Frank Rune Isaksen, frikant.no)

[Tilbake]