Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Pressemelding Q3 15

PRESSEMELDING Q3-15: Operasjonell EBIT før engangskostnader på MNOK 54
(Trondheim, 10. november 2015) 

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT før engangskostnader for tredje kvartal 2015 på MNOK 54 og en EBIT pr. kg på NOK 9,24.

PRESSEMELDING Q3-15: Operasjonell EBIT før engangskostnader på MNOK 54
(Trondheim, 10. november 2015) 

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT før engangskostnader for tredje kvartal 2015 på MNOK 54 og en EBIT pr. kg på NOK 9,24.

Resultatet er vesentlig påvirket av en total engangskostnad på MNOK 31,3, som består av MNOK 25,0 i forbindelse med fiskesykdommen ILA i Region Nord og MNOK 6,3 knyttet til dom mot Nord Senja Laks AS, uttaler konsernsjef Charles Høstlund. 

Konsernet oppnådde en operasjonell EBIT på MNOK 23. Resultatet før skatt for tredje kvartal ble MNOK 115, etter at det er inntektsført en virkelig verdijustering på MNOK 86. 

Operasjonell kontantstrøm ble MNOK 78 i kvartalet. Netto rentebærende gjeld er i kvartalet redusert med MNOK 67 til MNOK 559. Egenkapitalen ved utgangen av andre kvartal er MNOK 981, som gir en egenkapitalandel på 38,3 %. 

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2015 på MNOK 60,2 mot MNOK 26,3 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 9,69 mot NOK 5,91 i tilsvarende kvartal i fjor. 

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2015 på MNOK 0,1 mot MNOK 2,9 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 0,24 mot NOK 1,76 i tilsvarende kvartal i fjor. 

- NRS fikk en god prisoppnåelse i kvartalet som følge av høy snittvekt på slaktet fisk og salg av ASC-sertifisert fisk. Slaktet fisk har en høy kostnad forårsaket av høy fôrkostnad, men det forventes en reduksjon i produksjonskostnaden i de kommende kvartalene, sier Charles Høstlund. 

NRS slaktet et volum på 6 519 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 7 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 6 206 tonn i Region Nord og bare 312 tonn i Region Sør. For 2015 forventes slaktevolumet å bli 28 000 tonn, som er en økning på 25 % fra 2014. For 2016 forventes slaktevolumet å bli 27 500 tonn. Destrueringen av fisk med fiskesykdommen ILA ved to lokaliteter i tredje kvartal har påvirket slaktekvantumet for 2015 og 2016 negativt. NRS forventer en vesentlig oppbygging av biomassen neste år og tilnærmet full utnyttelse av konsernets MTB, som inkluderer de 10 nye konsesjonene, ved utgangen av 2016. 

Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 16 333 tonn laks. Dette er hele 29 % høyere enn samme kvartal i 2014. Salgsvirksomheten oppnådde en operasjonell EBIT på MNOK 1,9 i tredje kvartal. 

Prisen på laks i kvartalet er den høyeste som er blitt registrert de siste 20 årene i et tredje kvartal. For fjerde kvartal 2015 og for 2016 forventes det at den globale tilbudsveksten vil være omkring null. Dette gir grunnlag for et positivt markedssyn for fjerde kvartal 2015 og på lengre sikt for næringen. 

Kontakt oss for ytterligere informasjon: 

  • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449

  • Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411. 

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har aksjemajoritet i 4 oppdrettsselskaper som til sammen har 35 oppdrettskonsesjoner og minoritetsandeler i 3 tilknyttede oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se http://www.norwayroyalsalmon.com/ for mer informasjon.

[Tilbake]