Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Vi gjør det med TEFT

Sentralt i vår virksomhet står bedriftens grunnleggende verdier. 

 

Trygg – En trygg arbeidsplass og et trygt produkt er den viktigste verdien og avgjørende for vår virksomhet

Engasjert – Engasjerte medarbeidere er nødvendig for å kunne utvikle arbeidsprosesser, produkt og organisasjonen

Fremtidsrettet – Vi jobber i en fremtidsrettet næring, men vi må også være på leting etter fremtidsrettede og bærekraftige løsninger slik at vi som organisasjon klarer å ligge i front

Troverdig – Det må være samsvar mellom det vi sier og det vi gjør i alle deler av virksomheten og troverdighet er en sentral del av vår kultur


I Norway Royal Salmon så gjør vi det med TEFT.


COMMITTED BY NAME

Norway Royal Salmon er et navn vi er stolt av og et navn vi jobber hardt hver dag for å leve opp til. Det å ha "ROYAL" i navnet gjør at vi lokalt og ute i den store verden blir forbundet med kvalitet. Norway Royal Salmon er et navn som forplikter og vi sier derfor at vi er "Committed by name"

Lokale oppdrettere - lokal kunnskap

Norway Royal Salmon ble etablert i 1992 av 32 oppdrettsselskaper langs kysten av Norge. Disse oppdretterne hadde allerede lang erfaring innen lakseoppdrett og flere av dem var regnet som pionerer innenfor oppdrettsvirksomheten. De bodde ved sjøen og hadde en lang tradisjon for å arbeide i nær kontakt med naturen. Som fiskere og oppdrettere, visste de mye om hvordan man skal forvalte ressursene på en bærekraftig måte. Denne tradisjonen har fortsatt, og alle våre anlegg drives i dag av lokale folk med et nært forhold til natur og livet på sjøen.

 

Vi jobber mot en bærekraftig utvikling

I Norway Royal Salmon har vi engasjerte medarbeidere som hele tiden er nysgjerrig på fremtidsrettede løsninger. Det var derfor ikke helt tilfeldig at vi ble tildelt flest lisenser - 10 - når den norske regjeringen tildelte nye grønne konsesjoner i 2014.

Samtidig er vi ikke fornøyd med dette og nå jobber vi hardt med å få på plass de strengeste miljøsertifikatene innenfor vår næring. I løpet av 2015 ble våre første produksjonssteder bli ASC sertifisert og i 2020 skal alle våre produksjonssteder være ASC sertifisert. 

Når man er oppvokst på den norske kysten, lærer du å sette pris på dine omgivelser. Du respekterer miljøet. Det blir en del av din identitet. Dette er også en del av Norway Royal Salmons identitet. Vi er opptatt av å skape bærekraftige og miljøvennlige oppdrettsanlegg for laks.

Helse, Miljø og Sikkerhet

I Norway Royal Salmon setter vi Helse, Miljø og Sikkerhet først og det har alltid høyeste prioritet. Trygg er den første og viktigste Verdiene vi har i NRS og HMS visjonen om null skade på personell, miljø og materiell er et styrende og langsiktig mål for konsernets aktiviteter.

I Norway Royal Salmon jobber vi systematisk I alle deler av vår verdikjede for å utvikle en god HMS kultur. Vi setter krav til både ledere og ansatte i på alle nivå i vår organisasjon til å følge og jobbe med:

 • Være bevisst og ansvarlig, tør å si fra
 • Kontinuerlig fokus på læring og kompetansebygging
 • Risikovurderinger av operasjoner og fokus på å forebygge skader
 • Vernerunder med høy kvalitet
 • Medlem i lokale og sentrale bedriftshelsetjeneste

For Norway Royal Salmon er det viktig å tenke HMS i hele vår verdikjede. Lover, regler og rutiner betyr mye for vår adferd, men fritar ikke ledelse og ansatte fra å ta et personlig ansvar i arbeidet med HMS.

Driftsleder - Arctic Offshore Farming
Produksjonssjef
Leder for teknisk avdeling

Vil du være med å utvikle fremtidens offshore havbruksteknologi?

Driftsleder - Arctic Offshore Farming 

Norway Royal Salmon har høye ambisjoner om videre vekst og utvikling. I samarbeid med Aker Solutions utvikler vi nå et nytt konsept; Arctic Offshore Farming som fremtidens offshore teknologi for havbruksnæringen. Her tar vi matfiskproduksjonen ut i et betydelig mer eksponert farvann.

Til å være med å utvikle samt å drifte Arctic Offshore Farming (AOF) søker NRS Farming Region Troms etter en erfaren driftsleder. Vi søker en leder med solid erfaring fra drift av oppdrettsanlegg som setter fokus på kvalitet i arbeidet og sikkerheten til de ansatte høyt. I tillegg vil du være en sentral del av utviklingen av fremtidens havbruksteknologi gjennom Arctic Offshore Farming. Driftsleder rapporterer til Prosjektdirektør under utviklingsperioden av AOF og til Regiondirektør i NRS Troms under drift av AOF.


Sentrale arbeidsoppgaver under drift

 • Overordnet ansvar for drift av Arctic Offshore Farming

 • Planlegging og oppfølging av arbeidsoperasjoner og vedlikehold

 • Internkontroll, HMS- og kvalitetsarbeid

 • Budsjett- og resultatansvar

 • Personal- og opplæringsansvarlig

 • Løpende rapportering og registrering


Sentrale arbeidsoppgaver under utvikling

 • Jobbe sammen i team for å utvikle AOF

 • Bidra for å utvikle et profesjonelt og godt samarbeid og oppfølging av

  underleverandører og samarbeidspartnere

 • Delta aktivt i oppfølging av byggingen av Arctic Offshore Farming

 • Bidra og delta i tverrfaglige prosjektteam i alle faser av prosjektet frem til

  fredigstillelse

 • Det må påregnes en del reise aktivitet under utviklingsperioden


Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra matfiskproduksjon av laks

 • Utdanning innenfor akvakultur, relevant erfaring kan kompensere for manglende

  utdanning.

 • Ledererfaring er en fordel

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

 • Aktuelle kurs og sertifikater


Ønskede personlige egenskaper:

 • Metodisk og systematisk

 • Evne å lede og få ansatte med seg

 • Initiativrik og aksepterer ansvar for resultater

 • Utfører planer med engasjert og utholdenhet

 • Beherske norsk muntlig og skriftlig


Vi tilbyr:

 • Muligheten til å være med på å bringe Norway Royal Salmon inn i fremtiden

 • En spennende og utfordrende jobb i et sterkt fagmiljø i et børsnotert konsern i vekst

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver som gir muligheter for faglig og personlig

  utvikling

 • Trivelige og dyktige kollegaer i et aktivt arbeidsmiljø

 • Konkurransedyktige betingelser


Ytterligere opplysninger om stillingen kan gis av Regiondirektør Troms Rune Eriksen, tlf. 950 71 879, Prosjektdirektør Knut Engene, tlf. 908 61 116, evt. Konserndirektør HR/HMS Hanne- Guri Haug, tlf. 913 93 403. 

Søknad og CV sendes via www.headvisor.no. Søknadsfrist: 18. august 2018. 

 

En spennende mulighet i et selskap i vekst

Er du vår nye produksjonssjef? 

Som Produksjonssjef får du en sentral rolle med stor innflytelse og påvirkningskraft for videre utvikling av selskapets sjøanlegg i Finnmark. Du viser stort engasjement og interesse for matproduksjon av laks, og kan vise til gode lederegenskaper og erfaring fra lakseoppdrett. Vi ønsker gjerne at du har høyere utdanning innenfor akvakultur, men relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning. Du er en lagbygger som kommuniserer godt med dine kollegaer, har holdninger som viser retning mot felles mål, er initiativrik og tar ansvar for resultater sammen med driftsledere. 

 

Arbeidsoppgavene vil være varierte og sentrale oppgaver for produksjonssjefen vil være:

•  Overordnet ansvar for våre lokaliteter

•  Biologisk og økonomisk oppfølging av lokaliteter

•  HMS, internkontroll, kvalitetsarbeid

•  Planlegging og oppfølging av arbeidsoperasjoner

•  Budsjett- og resultatansvar

•  Personal- og opplæringsansvarlig

•  Løpende rapporteringer


Stillingen rapporterer til Regiondirektør og inngår i regionens ledergruppe. Kontorsted vil være ved Kunnskapsparken i Alta. Høy grad av tilstedeværelse på lokalitetene er viktig, derfor må du regne med en del reisevirksomhet. For den rette personen er fleksibilitet og pendling mulig.

 

Vi tilbyr:

•  En selvstendig og utviklende stilling i et fremtidsrettet selskap i vekst

•  Et sterkt fagmiljø

•  Konkurransedyktige betingelser

•  Lederutvikling

•  NRS har bonussystem og opsjonsavtale for ledende stillinger

 

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

-  Per Magne Bølgen, Regiondirektør Finnmark tlf. 928 96 202

-  Hanne-Guri Haug, Konserndirektør HR/HMS tlf. 913 93 403

-  Søknadsfrist: 18. august 2018

-  Søknad med CV sendes via www.headvisor.no


NRS Settefisk i Dåfjord søker:

Leder for teknisk avdeling 

NRS Settefisk har startet rekruttering av medarbeidere til vårt nye og moderne resirkuleringsanlegg i Dåfjord i Karlsøy kommune. Når anlegget står ferdig 2020 vil dette bli et av verdens største og mest moderne settefiskanlegg innenfor RAS-teknologi. Anlegget utformes slik at det har potensiale for ytterligere utvidelser.

Vi er på jakt etter leder for teknisk avdeling som skal være med å etablere, utvikle og lede teknisk avdeling fra prosjektfasen frem til ferdig anlegg, deretter driftsansvar for teknisk drift. Du har relevant utdanning og erfaring innenfor elektro, maskin og automasjon og har i tillegg god erfaring med drift og vedlikeholdssystem. Du viser god teknisk innsikt og er oppdatert på moderne driftskonsept og teknologi. Som leder er du dedikert, engasjert og en lagbygger. Du evner å arbeide planmessig, systematisk og har gode samarbeidsevner og er serviceinnstilt. 


Arbeidsoppgavene vil være varierte, men viktigste ansvarsområder vil være:

•  I prosjektfasen under bygging av anlegget vil du være med å etablere og bygge teknisk avdeling med dertil organisasjon og utstyr

•  Overordnet ansvar for teknisk avdeling

•  Leverandørkontakt og oppfølging

•  Etablere og oppfølging av vedlikeholdssystem

•  Etablere, implementere og påse at planer og prosedyrer etterleves

•  Budsjett- og resultatansvar

•  Sikre HMS, internkontroll, kvalitetsarbeid i vedlikeholdsarbeidet

•  Personal- og opplæringsansvarlig av driftspersonell

•  Løpende rapporteringer

Stillingen rapporterer til Settefisksjef under prosjektfasen, deretter til stedlig leder når anlegget står ferdig. Stillingen inngår i NRS Settefisk sin ledergruppe. Kontorsted vil være i Tromsø/Dåfjord. Du må påregne noe reisevirksomhet.


Vi tilbyr:

•  En selvstendig og utviklende stilling i et fremtidsrettet selskap i vekst

•  Et sterkt fagmiljø

•  Konkurransedyktige betingelser

•  Lederutvikling

•  Bonussystem


For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

-  Charles Høstlund, Konsernsjef tlf. 994 18 449

-  Hanne-Guri Haug, Konserndirektør HR/HMS tlf. 913 93 403

-  Søknadsfrist: 24. august 2018

-  Søknad med CV sendes via www.headvisor.no

1. INNLEDNING

1.1 Disse etiske retningslinjene («Retningslinjene») er vedtatt av styret i Norway Royal Salmon ASA («Selskapet»).

1.2 Formålet med Retningslinjene er å skape en sunn bedriftskultur og bevare Selskapets integritet gjennom å hjelpe de ansatte til å sette en høy standard for god forretningsskikk. Videre er Retningslinjene ment som et verktøy til egenevaluering og til utvikling av Selskapets identitet.

1.3 Retningslinjene gjelder for alle enheter som kontrolleres av Selskapet og alle Selskapets ansatte og styremedlemmer (samlet benevnt som «Ansatte»). Alle Ansatte skal lese og forstå Retningslinjene. De Ansatte oppmuntres til å stille spørsmål med hensyn til anvendelsen av Retningslinjene. Slike spørsmål kan rettes til den enkeltes nærmeste overordnede, et medlem av Selskapets øverste ledelse eller et medlem av Selskapets styre («Styret»).

1.4 Den enkelte Ansatt har det endelige ansvar for å rette seg etter Retningslinjene. Den enkelte leder skal i tillegg ha ansvar for å håndheve Retningslinjene slik den gjelder for de Ansatte og driften innenfor den enkelte leders ansvarsområde.

1.5  Eventuelle brudd på Retningslinjene vil utgjøre grunn for disiplinærtiltak, herunder oppsigelse, om nødvendig.

2. ETIKK


2.1 Selskapets retningslinjer krever at de Ansatte etterlever en høy etisk standard på det forretningsmessige og personlige plan ved utførelsen av sine plikter og oppgaver for Selskapet. De Ansatte skal opptre redelig og utvise integritet overfor andre Ansatte, forretningsforbindelser og kunder, offentligheten, næringslivet, aksjeeiere, leverandører, konkurrenter og statlige myndigheter.

2.2 Ansatte skal ikke når de handler på vegne av Selskapet søke å oppnå urettmessige fordeler ved manipulering, hemmelighold, misbruk av privilegert informasjon, feilaktig fremstilling av viktige kjensgjerninger eller andre uredelige metoder.

2.3 Selskapets retningslinjer forbyr ulovlig diskriminering av ansatte, aksjeeiere, styremedlemmer, kunder og leverandører på bakgrunn av etniske eller nasjonal opprinnelse, alder, kjønn eller religion. Alle mennesker skal behandles med verdighet og respekt og skal ikke forstyrres utilbørlig i utførelsen av sine plikter og oppgaver.

2.4 De Ansatte skal ikke ut fra lojalitet til Selskapet eller et ønske om fortjeneste for Selskapet bryte gjeldende lover eller Selskapets interne regler og retningslinjer.

3. REGLER FOR GOD FORRETNINGSSKIKK


3.1  Selskapets verdier

3.1.1 Selskapets har grunnleggende tro på at det oppnås bedre resultater for selskapene og for lokalmiljøet, ved at bedriftene har lokalt engasjement, beslutningsmyndighet og eierskap.

3.1.2 Selskapet arbeider for å være en pålitelig partner gjennom forsvarlig forretningsdrift, streng disiplin, prioritering av kvalitetsløsninger, forutsigbare leveranser og høy grad av service.

3.1.3 Selskapet skal opptre med en viss pågåenhet i alle deler av virksomheten. Dette betyr at Selskapet skal oppfylle sine forpliktelser på kortest mulig tid, treffe beslutninger raskt, men samtidig basert på faktum, godta forandringer, håndtere nye utfordringer og også være proaktiv.

3.1.4  Selskapet skal utnytte og utvikle ferdigheter innen produksjon, produktutvikling og ledelse. Her er profesjonalitet og beste praksis nøkkelfaktorer.

3.2 Regler og lovgivning

3.2.1 Selskapets skal rette seg etter alle lover og forskrifter som er relevante for selskapets virksomhet. Det er hver Ansatts personlige ansvar å følge de pålegg og restriksjoner som følger av slike lover og forskifter.

3.3 Helse, miljø og sikkerhet

3.3.1 Selskapets virksomhet skal drives på en måte som ivaretar sikkerhet og helse for de Ansatte, kundene, offentligheten og omgivelsene i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet og på en måte som verner miljøet og Selskapets personale og eiendeler. Alle Ansatte skal opptre i samsvar med disse retningslinjene. Avvik eller mistanke om avvik fra retningslinjene skal rapporteres omgående.

3.3.2 Selskapet skal være en profesjonell og positiv arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø.

3.3.3 Alle Ansatte skal bidra til å skape et arbeidsmiljø fritt for diskriminering på bakgrunn av religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonalitet, rase og funksjonshemning.

3.3.4 Selskapet godtar ikke oppførsel som kan oppfattes som nedverdigende eller truende.

3.4 Forholdet til kunder, leverandører og konkurrenter

3.4.1 Kunder skal bli møtt med kunnskap, respekt og forståelse.

3.4.2 Leverandører skal behandles på en redelig og profesjonell måte.

3.4.3 Selskapet ønsker rettferdig og åpen konkurranse i alle markeder, både nasjonalt og internasjonalt. Ikke under noen omstendigheter skal Selskapet eller noen av dets Ansatte delta i handlinger i strid med gjeldende konkurranselovgivning. Ansatte som har spørsmål med hensyn til mulige konkurransehindrende virkninger av bestemte transaksjoner eller mistenker brudd på gjeldende konkurranselovgivning, bør rådføre seg med sine nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller Styret.

3.4.4 Selskapet er sterkt imot all form for korrupsjon (bestikkelser, smøring, mv). Ingen av Selskapets ansatte skal direkte eller indirekte tilby, love, gi eller motta bestikkelser, ulovlige eller upassende gaver eller andre urettmessige fordeler eller godtgjørelse for å oppnå forretningsmessige eller andre personlige fordeler.

3.5 Hvitvasking av penger

3.5.1 Selskapet er sterkt imot all form for hvitvasking av penger. Selskapet vil treffe de tiltak som er nødvendige for å hindre at de økonomiske transaksjoner det foretar brukes av andre til hvitvasking av penger. Ansatte som mistenker brudd på gjeldende hvitvaskingslovgivning bør rådføre seg med sine nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller Styret.

3.6  Lojalitet og interessekonflikt

3.6.1 Selskapet krever lojalitet av sine Ansatte og at de avstår fra handlinger eller fra å ha interesser som gjør det vanskelig å utføre det arbeid de er satt til på en objektiv og effektiv måte.

3.6.2 Den enkelte Ansatte skal underrette sin nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller Styret om situasjoner der han/hun har en vesentlig direkte eller indirekte interesse i en transaksjon eller et annet forhold som angår Selskapet.

3.6.3 Interessekonflikter bør unngås. Dersom det oppstår en interessekonflikt, skal hver enkelt Ansatt vurdere situasjonen og underrette sin nærmeste overordnede om sin partiskhet eller interessekonflikt. Situasjoner som innebærer interessekonflikt kan berøre, men er ikke nødvendigvis begrenset til, kunder, leverandører, nåværende eller fremtidige ansatte, konkurrenter eller andre forbindelser.

3.6.4 De Ansatte har plikt til å fremme Selskapets legitime interesser når de har anledning til det. De Ansatte skal ikke personlig benytte seg av muligheter de oppdager ved bruk av bedriftens eiendom eller informasjon eller i sin stilling i bedriften.

3.7  Konfidensialitet og taushetsplikt

3.7.1  Det er viktig at den enkelte Ansatte overholder taushetsplikten med hensyn til informasjon relatert til Selskapet. De Ansatte har ofte tilgang til fortrolig og taushetsbelagt informasjon om Selskapets virksomhet, kunder og leverandører. Taushetsbelagt informasjon omfatter blant annet ikke-offentlig informasjon om Selskapets virksomhet, økonomiske resultater og utsikter og mulige selskapstransaksjoner. De Ansatte skal overholde taushetsplikten med hensyn til slik informasjon både under og etter ansettelsesforholdet, og skal ikke bruke, videreformidle eller meddele den taushetsbelagte informasjonen, med mindre dette gjøres i utøvelsen av den Ansattes stilling. Det kan ha alvorlige konsekvenser for Selskapet og vedkommende Ansatt om konfidensiell eller fortrolig informasjon blir gitt videre uten tillatelse.

3.7.2 Selskapets behandling av personopplysninger skal gjøres med den påpasselighet og bevissthet som er påkrevd i samsvar med lover og forskrifter og som er relevant for informasjon som kan være sensitiv, uansett om opplysningene dreier seg om kunder, ansatte eller andre. Behandling av personopplysninger bør begrense seg til det som er nødvendig for virksomhetens drift, effektiv kundebehandling, aktuelle markedsmessige aktiviteter og riktig personalforvaltning.

3.8 Riktig bruk av Selskapets eiendeler
Selskapets eiendeler skal kun brukes til lovlige forretningsformål og kun av Ansatte med bemyndigelse eller personer utpekt av dem. Dette gjelder materielle eiendeler (som f eks kontorutstyr, telefon, kopimaskin mv) og immaterielle eiendeler (som f eks forretningshemmeligheter og taushetsbelagt informasjon). De Ansatte har ansvar for å beskytte Selskapets eiendeler mot tyveri og tap og å påse at de brukes effektivt. Tyveri, uforsiktighet og sløseri har en direkte innvirkning på Selskapets lønnsomhet. Dersom en Ansatt blir kjent med tilfeller av tyveri, sløseri eller misbruk av Selskapets eiendeler, skal vedkommende rapportere dette til sin overordnede eller til et medlem av Styret.

3.9  Narkotika og alkohol

Selskapets retningslinjer forbyr ulovlig bruk, salg, kjøp, overdragelse, besittelse eller forbruk av kontrollerte stoffer på Selskapets område, unntatt til reseptbelagt, medisinsk bruk. Selskapets retningslinjer forbyr også Ansatte å bruke, selge, kjøpe, overdra eller besitte alkoholholdig drikke på Selskapets område, unntatt i henhold til tillatelse fra Selskapet. I henhold til disse retningslinjene skal Selskapet overholde gjeldende lover og forskrifter som gjelder bruk av alkohol eller andre kontrollerte stoffer.

3.10 Ekstern kommunikasjon

Det er kun spesielt utpekte Ansatte som har tillatelse til å diskutere Selskapet med media, analytikere og investorer. Alle forespørsler fra tilsynsmyndigheter eller statlige representanter skal henvises til vedkommende leder. Ansatte som kommer i kontakt med media i sin stilling, må ikke kommentere rykter eller spekulasjoner om Selskapets aktiviteter.

3.11 Handel med verdipapirer

3.11.1  Ansatte og medlemmer av deres familie må ikke kjøpe eller selge aksjer eller andre verdipapirer eller gi råd om handel med verdipapirer på bakgrunn av innsideinformasjon vedrørende slike verdipapirer, herunder Selskapets aksjer og aksjer i selskaper som er kunder, leverandører eller partnere av Selskapet.

3.11.2  «Innsideinformasjon» er informasjon som merkbart kan påvirke kursen på Selskapets aksjer eller aksjene til andre børsnoterte selskaper. Dersom du er i tvil om du er i besittelse av innsideinformasjon, bør du ta kontakt med din nærmeste overordnede eller Selskapets representant med ansvar for forhold vedrørende innsidehandel, og det kan eventuelt søkes råd hos juridisk rådgiver.

3.11.3  Medlemmer av Styret og den øverste ledelse, samt visse andre personer er underlagt ytterligere krav i henhold til Selskapets regler om innsidehandel.

3.12  Integritet for selskapsdokumenter

3.12.1  Alle forretningsdokumenter, kostnadskonti, bilag, regninger, lønningslister, tjenestejournaler, rapporter til offentlige organer og andre rapporter skal gjenspeile de faktiske forhold.

3.13  Selskapets regnskaper skal føres med årvåkenhet og ærlighet, og skal på en nøyaktig måte gjenspeile Selskapets transaksjoner. Alle eiendeler skal føres opp i samsvar med Selskapets vedtatte fremgangsmåter. Det skal ikke opprettes skjulte eller ikke-bokførte midler eller eiendeler til noe formål.

3.14 Selskapets regnskapspersonale skal gi Selskapets eksterne revisorer eller Styret all informasjon de ber om. Ingen Ansatte må selv foreta eller beordre eller tillate andre å foreta handlinger med sikte på uredelig påvirkning, tvang, manipulasjon eller villeding av Selskapets eksterne revisorer som er involvert i revisjon eller kontroll av Selskapets regnskaper, eller unnlate å rette opp vesentlig feilaktige eller villedende regnskaper eller regnskapsdokumenter for å oppnå vesentlig villedende regnskaper.

4. RAPPORTERING AV REGELBRUDD


Ansatte som er vitne til eller blir kjent med en situasjon de mistenker for å være brudd på Retningslinjene, har plikt til å underrette sine nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller et medlem av Styret, med mindre Retningslinjene gir anvisning om annet. Regelbrudd der en leder er involvert skal rapporteres direkte til et medlem av Styret. Når en leder blir underrettet om brudd på Retningslinjene skal lederen ha ansvar for å håndtere forholdet i samråd med et medlem av Styret. Dersom en Ansatt som har rapportert om brudd på Retningslinjene ønsker å forbli anonym, skal det gjøres alt som rimelig kan forventes for at identiteten til den Ansatte kan holdes konfidensiell. Alle meddelelser skal tas alvorlig og rapportering om brudd på Retningslinjene skal om nødvendig granskes nærmere. Selskapet skal ikke rette eller tillate at det rettes represalier mot en Ansatt som har rapportert om en situasjon i god tro.

Les personvernerklæringen her


­­­Personvernerklæring

Kontaktinformasjon og nyhetsbrev/børsmeldinger

Denne personvernerklæringen fastslår hvordan Norway Royal Salmon som behandlingsansvarlig kan bruke, behandle og lagre personopplysninger om våre forretningsforbindelser.

 

1.     Hvorfor vi innhenter dine personopplysninger og hvilke opplysninger vi har rett til å innhente

Vi kan innhente ditt navn, epostadresse og telefonnummer for å utføre de tjenester som er avtalt mellom deg eller selskapet du jobber for og oss. Personopplysningene kan brukes i sammenheng med fakturering, informasjonsutveksling, svare på forespørsler og utsendelse av nyhetsbrev/børsmeldinger. Behandlingen er basert på våre berettigede interesser.

 

2.     Deling av personopplysninger med tredjeparter

Vi vil verken selge eller dele dine personopplysninger med andre selskaper. Vi kan benytte databehandlere til å håndtere personopplysninger på våre vegne. For å sikre informasjon og opplysninger har vi inngått databehandleravtaler med alle databehandlere.

 

Vi vil ikke overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

 

3.     Oppbevaringstid

Vi beholder personopplysningene dine så lenge som nødvendig for våre forretningsformål, og dersom relevant, etter bindende lovgivning.

4.     Dine rettigheter

Du har rett til å be om tilgang, retting eller sletting av dine personopplysninger. Videre har du rett til å begrense vår behandling og til å komme med innvendinger mot vår behandling av dine personopplysninger. Vennligst kontakt oss for å utøve rettighetene dine, se kontaktinformasjon under. Vi vil besvare din henvendelse så fort som mulig og senest innen 30 dager.

Dersom du mener at vår innhenting, lagring og bruk av personopplysninger strider mot vår personvernerklæring eller gjeldende rett har du rett til å klage til Datatilsynet.

 

5.     Endringer i vår personvernerklæring

I fremtiden kan vi fra tid til annen endre denne personvernerklæringen. Slike endringer vil publiseres via våre nyhetsbrev og eventuelt underrettes deg skriftlig dersom nødvendig.

6.     Kontaktinformasjon

Dersom du skulle ha noen spørsmål til vår behandling av dine personopplysninger ber vi deg vennligst om å ta kontakt. Se vår kontaktinformasjon under:

Kontaktperson: Hanne-Guri Haug

Telefonnummer: : +47  91 393 403

E-postadresse: Hanne-Guri.Haug@salmon.no