Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

1992

Norway Royal Salmon ble grunnlagt av 34 lakseoppdrettere for å drive salg og markedsføring av oppdrettslaks

1996

Norway Royal Salmon gikk inn på eiersiden i Reinhartsen Seafood AS med 90,1%. Selskapet skiftet navn til NRS Sales AS og samtidig ble et eget investeringsselskap Salmon Invest AS etablert.

2003

Fusjon av Norway Royal Salmon AS - Norway Royal Sales AS og Salmon Invest AS.

2006

Emisjon på 50 mill kroner ble gjennomført med bistand fra Pareto Private Equity AS.

2007

Overtakelse av 100% i Feøy Fiskeoppdrett AS og Åmøy Fiskeoppdrett AS, samt 82,5% i Nor Seafood AS.

2008

Emisjon på 100 mill kroner ble gjennomført med bistand fra Pareto Private Equity AS.

2008

Overtakelse av 100% i Altafjord Laks AS og 76,5% i AS Tri og Salmo Arctica AS.

2009

Overtakelse av 100% i AS Brilliant Fiskeoppdrett.

2010

Etablering av Nord-Senja Laks AS med NRS som 67% eier. Overtakelse av 100% av aksjene i AS Tri, som fusjoneres med Altafjord Laks AS.
Omdanning av NRS til allmenaksjeselskap - Norway Royal Salmon ASA.

2011

Norway Royal Salmon noteres på Oslo Børs i mars 2011, etter en emisjon på 50 mill kroner.

2014

Norway Royal Salmon blir tildelt 10 grønne konsesjoner. 1 til NRS Feøy, 2 til Nord-Senja Laks, 2 til Nor Seafood og 5 til NRS Finnmark.

2016

Oppkjøp til 100% eierandel i Nord Senja Laks AS.

Overtakelse av 50% av Arctic Fish ehf, Island

Stiftelse av NRS Settefisk AS, 100% eierandel

2017

Norway Royal Salmon får tildelt visningstillatelser

2018

Tildelt 7,68 utviklingstillatelser med MTB på 5 990 tonn for utvikling av Arctic Offshore Farming

2019

Åpning av visningssenteret "Laksens Hus" i Alta

De neste 5 årene skal Norway Royal Salmon utvikle seg:


..til å bli Norges mest lønnsomme lakseselskap


..fra et mellomstort til et stort lakseselskap


..gjennom å være en foretrukket arbeidsgiver


..gjennom bærekraftig vekst


Fremtidens lakseoppdrett

Norway Royal Salmon har utviklet Arctic Offshore Farming. Fremtidens offshore teknologi for havbruksnæringen, til beste for laksen og miljøet.

Laks lever mesteparten av livet i åpent hav. Det er bare i korte perioder hvert år at de trekker inn mot land og opp i elvene for å gyte. Med Arctic Offshore Farming har vi utviklet et oppdrettsanlegg som i størst mulig grad gjenskaper laksens naturlige miljø.

Les mer om Arctic Offshore Farming. Klikk her

Kunnskap og opplevelser

Høsten 2017 fikk Norway Royal Salmon visningstillatelse fra Fiskeridirektoratet til å etablere et visningssenter for havbruk i Finnmark, med formål å formidle kunnskap om næringen. 

Laksens hus er navnet på vårt visningssenter, som ligger i Finnmarks største by, Alta. Det er også fylkets første visningssenter for havbruk. Laksens hus består av et opplevelsesrikt og interaktivt vitensenter lokalisert i Kunnskapsparken midt i sentrum av Alta. I tillegg er oppdrettslokaliteten Mortensnes del av visningssenteret, og der kan besøkende oppleve lakseoppdrett på nært hold. 

Les mer om Laksens hus her, og kom gjerne på besøk til oss!

NRS støtter utvikling ute i distriktene

NRS støtter utvikling ute i distriktene

NRS er produsent og distributør av sunne og næringsriktige matvarer. Samtidig er vår virksomhet en viktig del av de lokalsamfunnene hvor vi er lokalisert. Det er viktig for Norway Royal Salmon å ha et godt omdømme både lokalt, nasjonalt og ute i markedene der vi selger våre produkter. Vi har derfor valgt å støtte barn og ungdom, idrett og andre prosjekter som fremmer våre målsetninger.

En viktig del av lokalsamfunnet

En viktig del av lokalsamfunnet

Ettersom vår virksomhet utgjør en viktig del av lokalsamfunnet ønsker Norway Royal Salmon å bidra slik at lokale idrettslag og andre frivillige organisasjoner kan nyte godt av vår tilstedeværelse. Vi har derfor valgt å støtte flere idrettslag både i Finnmark, Troms, Trøndelag, Vestlandet og i Sør-Norge.

Team Glad Laks er en større gruppe med unge, lovende skiskyttere på Vestlandet som vi sammen med andre aktører i bransjen yter støtte til. I 2014 støttet vi også flere lokale prosjekt av betydning for nærmiljøet, herunder oppussing av grendehus.

Ikke bare for å styrke vårt omdømme på kort sikt, men også for å komme i dialog med morgendagens beslutningstakere finner vi det både hyggelig og givende å delta sammen med dagens ungdom. Det er også hyggelig å registrere at ungdom generelt og idrettsfolk spesielt ser ut til å elske laks. Noe som gjør at vi føler en gjensidig nytte og glede over samarbeidet.