Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Nyhetsarkiv

Norway Royal Salmon er fra 7. november 2022 en del av SalMar ASA

Se mer informasjon på www.salmar.no


ASC-revisjoner

I tidsrommet 08.- 09.11.2022 vil det bli gjennomført overvåkingsrevisjon på lokaliteten Store Kobbøy i Måsøy kommune i henhold til ASC-standarden. Revisjonene og inspeksjonene gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på lokalitet og delvis på NRS sitt kontor i Alta. Revisjonsresultatene publiseres på nettsidene til ASC etter hvert (asc-aqua.org).

ASC-revisjon

I tidsrommet 26.-28.09.2022 vil det bli gjennomført eksterne overvåkingsrevisjoner på lokalitetene Kokelv og Danielsvika (Hammerfest kommune) etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonene gjennomføres av tredjepart som er Bureau og resultatene vil bli publisert på ASC sine hjemmesider (www.asc-aqua.org). Revisjonene vil bli gjennomført som en dokumentgjennomgang og inspeksjon på lokalitetene.

Norway Royal Salmon (NRS): Q2 22 - Operasjonell EBIT på MNOK 32

PRESSEMELDING: (Trondheim, 31. august 2022)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT før avskrivninger av offshore utstyr for andre kvartal 2022 på MNOK 32 og en EBIT pr. kg på NOK 16,26. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 94 og NOK 11,74.

Les mer »

ASC-revisjon

I tidsrommet 12. – 13.09.2022 vil det bli gjennomført overvåkingsrevisjoner på lokalitetene Lille og Store Kufjord i Alta kommune etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonene gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt som dokumentgjennomgangvis på lokalitet og delvis på NRS sitt kontor i Trondheim. Resultatene av revisjonene vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

ASC-revisjon

I tidsrommet 16.- 17.08.2022 vil det bli gjennomført oppfølgingsrevisjoner på lokalitetene Petternes og Kråkeberget i Måsøy kommune etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonene gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på lokalitet og delvis på NRS sitt kontor i Trondheim. Resultatene av revisjonene vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

ASC-revisjon

I tidsrommet 13. – 14.06.2022 vil det bli gjennomført initial audit på lokaliteten Korsnes i Karlsøy kommune med sikte på kvalifisering til sertifisering etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonene gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt på NRS sitt kontor med dokumentgjennomgang og med oppfølgende inspeksjon på lokaliteten. Resultatene fra revisjonen vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

Børsmelding: Norway Royal Salmon ASA gjennomfører oppkjøpet av SalmoNor AS, og fusjonerer med SalMar ASA

BØRSMELDING: (Trondheim, 30. mai 2022)

Norway Royal Salmon ASA («NRS») og SalMar ASA («SalMar») («Partene») har inngått en avtale om å fusjonere de to selskapene, hvor SalMar ASA vil være det overtagende selskap («Fusjonen»).

Les mer »

Norway Royal Salmon (NRS): Q1 22 - Operasjonell EBIT på MNOK 133

PRESSEMELDING: (Trondheim, 25. mai 2022)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT før avskrivninger av offshore utstyr for første kvartal 2022 på MNOK 133 og en EBIT pr. kg på NOK 20,65. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 60 og NOK 6,40.

Les mer »

ASC-revisjon

I tidsrommet 02.-04.05. 2022 vil det bli gjennomført resertifiseringsrevisjoner på lokalitetene Klubben og Næringsbukta i Hasvik kommune etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). 

Les mer »

ASC-revisjon

I tidsrommet 28.-30.3 2022 vil det bli gjennomført ekstern oppfølgingsrevisjon på lokaliteten Fartøyvika (Måsøy kommune) etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonene gjennomføres av tredjepart som er Bureau Veritas Norge og resultatene vil bli publisert på ASC sine hjemmesider (www.asc-aqua.org). Revisjonene vil bli avholdt delvis på lokalitet og delvis på NRS sitt kontor i Trondheim og Alta.

Les mer »

Q4 21 – Operasjonell EBIT på MNOK 102

PRESSEMELDING: (Trondheim, 23. februar 2022)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2021 på MNOK 102 og en EBIT pr. kg på NOK 9,43. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 17 og NOK 5,05.

Les mer »

ASC revisjon

Den 3. og 8.03.2022 vil det bli gjennomført resertifiseringsrevisjon på lokaliteten Trælvika i Senja kommune med sikte på sertifisering etter ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonen gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på NRS sitt hovedkontor i Trondheim og på lokalitet. Resultatene av revisjonene vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

ASC-revisjon

I tidsrommet 18.-20.01.2022 vil det bli gjennomført resertifisering på lokalitet Store Kvalfjord i Alta kommune med sikte på sertifisering etter ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonen gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på lokalitet, landbase og NRS sitt kontor i Trondheim. Resultatene av revisjonene vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

ASC-revisjon

I tidsrommet 8. – 9.12.2021 vil det bli gjennomført oppfølgingsrevisjon på lokalitet Baltsfjord i Senja kommune med sikte på sertifisering etter ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonen gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på lokalitet, landbase og NRS sitt kontor i Trondheim. Resultatene av revisjonene vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

Q3 21 – Operasjonell EBIT på MNOK 89

PRESSEMELDING: (Trondheim, 09. november 2021)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2021 på MNOK 89 og en EBIT pr. kg på NOK 12,13. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 35 og NOK 4,21.

Les mer »

100% ASC-sertifisering av Norway Royal Salmon sine oppdrettslokaliteter.

Norway Royal Salmon mener bærekraftig produksjon av laks er svært viktig både for miljøet og for vår langsiktige økonomiske verdiskaping.

Les mer »

Fremtidens lakseoppdrett

Den første havmerde i prosjektet Arctic Offshore Farming fra Norway Royal Salmon er nå på plass ved sin lokalitet Fellesholmen, nord for Tromsø.

Les mer »

ASC revisjon

I tidsrommet 18.-19.10.21 vil det bli gjennomført overvåkingsrevisjon på lokaliteten Brensholmen i Tromsø kommune i henhold til ASC-standarden. Revisjonen og inspeksjonen gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på lokalitet og delvis på NRS sitt kontor i Trondheim. Revisjonsresultatene publiseres på nettsidene til ASC etter hvert (asc-aqua.org). 

ASC Revisjon

I tidsrommet 11.-14.10.2021 vil det bli gjennomført resertifiseringsrevisjon på lokaliteten Petternes og overvåkingsrevisjon på lokaliteten Store Kobbøy i Måsøy kommune i henhold til ASC-standarden. 

Les mer »

Q2 21 – Operasjonell EBIT på MNOK 94

PRESSEMELDING: (Trondheim, 23. august 2021)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for andre kvartal 2021 på MNOK 94 og en EBIT pr. kg på NOK 11,74. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 120 og NOK 17,06.

Les mer »

ASC-revisjon

I tidsrommet 16.-17.08.2021 vil det bli gjennomført ASC-revisjoner på lokalitetene Danielsvika og Kokelv i Hammerfest kommune. Gjennomgangene er såkalte overvåkingsrevisjoner. Revisjonene og inspeksjonene gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på lokalitet og delvis på NRS sitt kontor i Trondheim. Revisjonsresultatene publiseres på nettsidene til ASC etter hvert (asc-aqua.org). 

ASC-revisjon

I tidsrommene 14.-16.06 og 22.-23.06.2021 vil det bli gjennomført resertifiseringsrevisjoner på lokalitetene Lille Kufjord og Store Kufjord i Alta kommune og Kråkeberget i Måsøy kommune etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonene gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på lokalitet og delvis på NRS sitt kontor i Trondheim. Resultatene av revisjonene vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

Q1 21 – Operasjonell EBIT på MNOK 60

PRESSEMELDING: (Trondheim, 11. mai 2021)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for første kvartal 2021 på MNOK 60 og en EBIT pr. kg på NOK 6,40. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 75 og NOK 16,53.

Les mer »

Norway Royal Salmon (NRS): Avklaring på produksjon av triploid laks

NRS ble tildelt 9 grønne tillatelser i slutten av 2014. I ettertid er 9 andre tillatelser som NRS eide også blitt konvertert til grønne tillatelser, slik at NRS har totalt 18 grønne tillatelser. NRS sine grønne tillatelser har en rekke vilkår, og som bidrar til å utvikle oppdrettsnæringen til en mer bærekraftig produksjon. Et av vilkårene var å produsere steril fisk med triploid laks. NRS har nå gjennom mange år lagt ned en betydelig innsats på å utvikle og forbedre produksjonen av triploid laks i samarbeid med Havforskningsinstituttet og andre faginstitusjoner. En av erfaringene med triploid laks, er at den synes å være mer eksponert for bakterie- og virussykdommer. 

Les mer »

Valgkomiteen har startet sitt arbeid

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker i den forbindelse innspill til aktuelle kandidater for styret og tillitsvalgte i kommende periode i Norway Royal Salmon ASA. Generalforsamlingen holdes 27. mai 2021.

Les mer »

ASC-revisjon

I tidsrommet 12.-14.04.2021 vil det bli gjennomført overvåkingsrevisjoner på lokalitetene Klubben og Næringsbukta i Hasvik kommune etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonene gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas). Revisjonen vil bli gjort som en dokumentgjennomgang på NRS sitt hovedkontor i Trondheim. Resultatene av revisjonene vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

Q4 20 - Operasjonell EBIT på MNOK 17

PRESSEMELDING: (Trondheim, 16. februar 2021)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2020 på MNOK 17 og en EBIT pr. kg på NOK 5,05. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 136 og NOK 17,71.

Les mer »

ASC-revisjon

I tidsrommet 09.-11.03.2021 vil det bli gjennomført ekstern resertifiseringsrevisjon på lokaliteten Fartøyvika, Måsøy kommune.

Les mer »

ASC-revisjon

I tidsrommet 18. – 22.01.2021 vil det bli gjennomført overvåkingsrevisjoner på lokalitetene Lille Kvalfjord, Store Kvalfjord og Mortensnes i Alta kommune. 

Les mer »

ASC-revisjon

I tidsrommet 7. – 9.12.2020 vil det bli gjennomført oppfølgingsrevisjon på lokalitet Baltsfjord i Senja kommune.

Les mer »

Q3 20 – Operasjonell EBIT på MNOK 35

PRESSEMELDING:  (Trondheim, 3. november 2020)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2020 på MNOK 35 og en EBIT pr. kg på NOK 4,21. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 131 og NOK 19,60.
Les mer »

ASC-revisjon

I tidsrommet 9. – 12.11.2020 vil det bli gjennomført oppfølgingsrevisjoner på lokalitetene Finnvika S og Trælvik (Senja kommune) med sikte på sertifisering etter ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). 

Les mer »

ASC-revisjoner

I tidsrommet 06.-08.10.2020 vil det bli gjennomført resertifisering av lokaliteten Store Kobbøy i Måsøy kommune i henhold til krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonen gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på lokalitet, landbaser og NRS sitt kontor i Alta. Resultatene av revisjonen vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

I tidsrommet 12.-13.10.2020 vil det bli gjennomført oppfølgingsrevisjon av lokaliteten Brensholmen i Tromsø kommune i henhold til krav i krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonen gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt som en dokumentgjennomgang i NRS ASA sine lokaler i Trondheim. Resultatene av revisjonen vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

Q2 20 – Operasjonell EBIT på MNOK 120

PRESSEMELDING:(Trondheim, 25. august 2020)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for andre kvartal 2020 på MNOK 120 og en EBIT pr. kg på NOK 17,06. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 113 og NOK 27,46.

Les mer »

ASC-revisjon

I tidsrommet 10. – 13.08.2020 vil det bli gjennomført resertifisering på lokaliteten Danielsvika (Hammerfest kommune) og i tillegg revisjonsinspeksjoner på lokalitetene Kokelv (Hammerfest kommune) og Kråkeberget (Måsøy kommune) med sikte på sertifisering etter ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council).
Revisjonen og inspeksjonene gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på lokalitet og delvis på NRS sitt kontor i Trondheim. Revisjonsresultatene publiseres på nettsidene til ASC etter hvert (asc-aqua.org).

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Utbetalt utbytte

Det vises til børsmelding 4. juni 2020 om vedtak om utbetaling av utbytte på ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA. Utbyttet er utbetalt i dag. Total utbetaling av egne aksjer er 449 545 aksjer. Etter utbetalingen eier NRS 653 398 egne aksjer, tilsvarende totalt 1,50 % av aksjekapitalen i Selskapet.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ex utbytte NOK 5,00 per aksje i dag

Aksjene i Norway Royal Salmon ASA noteres eksklusiv utbytte NOK 5,00 per aksje fra og med i dag, 5. juni 2020.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA (NRS) torsdag 4. juni 2020 klokken 13.00. Alle forslag til vedtak fra styret og valgkomiteen ble vedtatt som foreslått.

Les mer »

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Utbytteinformasjon

Det vises til børsmelding 8. mai 2020 med innkalling til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ("Selskapet") 4. juni 2020 (vedtaksdato).

Les mer »

Q1 20 - Operasjonell EBIT på MNOK 75

PRESSEMELDING:

(Trondheim, 12. Mai 2020)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for første kvartal 2020 på MNOK 75 og en EBIT pr. kg på NOK 16,53. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 162 og NOK 25,51.

Les mer »

Valgkomiteen har startet sitt arbeid

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker i den forbindelse innspill til aktuelle kandidater for styret og tillitsvalgte i kommende periode i Norway Royal Salmon ASA. Generalforsamlingen holdes 04. juni 2020.

Les mer »

ASC-Revisjon

I tidsrommet 30.03. – 03.04.2020 vil det bli gjennomført resertifiseringsrevisjoner på lokalitetene Lille og Store Kufjord i Alta kommune etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council).

Les mer »

Nøkkelinformasjon ved utbytte for Norway Royal Salmon (NRS)

(Trondheim 13.02.2020)
Utbyttebeløp: 10,00 per aksje. Fordelt med et kontantutbytte på 7,50 per aksje og utdeling av aksjer i NRS fra selskapets beholdning av egne aksjer.

Les mer »

Norway Royal Salmon: Q4 19 - Operasjonell EBIT på MNOK 136

PRESSEMELDING: 

(Trondheim, 11. Februar 2020)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2019 på MNOK 136 og en EBIT pr. kg på NOK 16,71. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 233 og NOK 17,73.


Les mer »

Meldepliktig handel – flaggemelding

(Pressemelding 20.01.2020)
Det vises til melding fra Norway Royal Salmon ASA («NRS» eller «Selskapet») den 9. desember 2019, vedrørende planlagt overføring av Gåsø Næringsutvikling AS («Gåsø Næringsutvikling») sin aksjepost i NRS til NTS ASA gjennom fusjon («NTS Transaksjonen»).

Les mer »

ASC-revisjon

I tidsrommet 3. – 6.2.2020 vil det bli gjennomført overvåkingsrevisjoner på lokalitetene Klubben og Næringsbukta i Hasvik kommune etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonene gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt på NRS sitt kontor i Alta og på lokalitetene hvis mulig. Resultatene av revisjonene vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

Norway Royal Salmon (NRS): Salg av aksjer i Sør Farming AS

(Pressemelding 16.12.2019)

Med henvisning til børsmelding den 26. september 2019 har NRS gleden av å meddele at salget av samtlige aksjer i Sør Farming AS til Tombre Fiskeanlegg AS, Lingalaks AS, Eidesvik Laks AS er gjennomført i dag.

Les mer »

Norway Royal Salmon ASA – NTS ASA blir største aksjonær i Norway Royal Salmon ASA

(Pressemelding 09.12.19)

Det vises til børsmelding offentliggjort av NTS ASA («NTS», OSE Ticker: NTS) i dag vedrørende fusjon med Frøy Gruppen inkludert Gåsø Næringsutvikling sin aksjepost i NRS. Frøy Gruppen eies av Gåsø Næringsutvikling som igjen eies av Helge Gåsø med familie. Helge Gåsø er primærinnsider og styreleder i NRS og eier gjennom Gåsø Næringsutvikling AS en aksjepost på 6.993.188 aksjer i NRS, tilsvarende 16.05% av de utestående aksjene i Selskapet.

Les mer »

ASC-revisjon

I tidsrommet 13. – 17.01.2020 vil det bli gjennomført overvåkingsrevisjoner på lokalitetene Lille Kvalfjord, Store Kvalfjord og Mortensnes i Alta kommune etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonene gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på lokalitet og delvis på NRS sitt kontor  Alta. Resultatene av revisjonene vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

Norway Royal Salmon (NRS) har fått innvilget grønn finansiering på MNOK 400 fra Danske Bank

(Pressemelding 05.12.19)

I første kvartal 2019 ble konsernets kredittramme økt fra MNOK 1 400 til MNOK 2 000. Det er MNOK 400 av denne kredittrammen som nå konverteres til grønt lån. Det er gledelig å oppleve at vår satsning på bærekraftig produksjon også verdsettes hos banken og gir uttelling i gunstigere lånevilkår.

Les mer »

Q3 19 – Operasjonell EBIT på MNOK 131

PRESSEMELDING: 

(Trondheim, 12. november 2019)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2019 på MNOK 131 og en EBIT pr. kg på NOK 17,97. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 34 og NOK 22,10.


Les mer »

ASC-revisjon

I tidsrommet 11. – 14.11.2019 vil det bli gjennomført første revisjon på lokaliteten Brensholmen (Tromsø kommune) og overvåkingsrevisjon på lokaliteten Trælvika (Lenvik kommune) etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonene gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på lokalitet og delvis på NRS sitt kontor på Finnsnes. Resultatene av revisjonene vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

Norway Royal Salmon (NRS): Utfisjonering og salg av Region Sør

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har inngått en avtale med Tombre Fiskeanlegg AS, Lingalaks AS og Eidesvik Laks AS (Kjøperne) om salg av samtlige aksjer i Sør Farming AS (Transaksjonen), et heleid datterselskap av NRS som etter gjennomføringen av en fisjon av NRS Farming AS vil eie NRS sin oppdrettsvirksomhet Region Sør

Les mer »

ASC-revisjon

I tidsrommet 14. – 18.10.2019 vil det bli gjennomført oppfølgingsrevisjoner på lokalitetene Store Kobbøy og Kråkeberget i Måsøy kommune og lokaliteten Danielsvika i Kvalsund kommune med bakgrunn i krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonen gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på lokalitet, landbaser og NRS sitt kontor i Alta. Resultatene av revisjonene vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

Q2 19 – Operasjonell EBIT på MNOK 116

PRESSEMELDING: 

(Trondheim, 27. august 2019)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for andre kvartal 2019 på MNOK 116 og en EBIT pr. kg på NOK 23,95. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 181 og NOK 24,39.

Les mer »

ASC-revisjon 2.- 6.09.2019

I tidsrommet 2. – 6.09.2019 vil det bli gjennomført førsterevisjoner på lokalitetene Finnvika S og Baltfjord i Lenvik kommune med sikte på sertifisering etter ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonen gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på lokalitet, landbaser og NRS sitt kontor på Finnsnes. Resultatene av revisjonene vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

NRS åpnet visningssenter i Alta 26. juni

Norway Royal Salmon fikk høsten 2017 tillatelse fra Fiskeridirektoratet til å etablere et visningssenter for havbruk i Alta. Arbeidet med utformingen av senteret har tatt 1,5 år og nå er senteret klart for åpning - av det som blir det første visningssenteret for havbruk i Finnmark! 

Les mer »

NRS bygger nytt smoltanlegg i Dåfjord i Karlsøy kommune

12.06.2019
Norway Royal Salmon trapper opp aktiviteten i Nord-Norge gjennom å bygge et nytt smoltanlegg i Dåfjord i Karlsøy kommune.

Les mer »

Q1 19 – Operasjonell EBIT på MNOK 164

PRESSEMELDING: 

(Trondheim, 21. mai 2019)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for første kvartal 2019 på MNOK 164 og en EBIT pr. kg på NOK 22,42. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 193 og NOK 18,78.

Les mer »

Norway Royal Salmon: Fremtidens havbruksanlegg utvikles i Norge

Med banebrytende teknologi skal Norway Royal Salmon (NRS) bygge oppdrettsanlegg dimensjonert for værharde områder til havs. Selskapet er blitt enige med Fosen Yard om en kontrakt for konstruksjon av Arctic Offshore Farming.

Les mer »

ASC-revisjon 20. – 24.5 2019

I tidsrommet 20. – 24.5 2019 vil det bli gjennomført årlig ekstern tredjepartsrevisjon på lokalitetene Lille og Store Kufjord (Alta kommune) tilhørende Norway Royal Salmon ASA (NRS) etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonene vil bli avholdt delvis på lokalitetene og delvis på selskapets kontor i Alta av Bureau Veritas. Resultatene av revisjonen vil bli publisert på ASC sine hjemmesider (www.asc-aqua.org).

Q4 18 - Høyeste operasjonell EBIT i Norway Royal Salmon sin historie


PRESSEMELDING: 

(Trondheim, 12. februar 2019)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2018 på MNOK 232 og en EBIT pr. kg på NOK 17,73. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 95 og NOK 15,51.   


Les mer »

ASC-revisjon 01.-05.04.2019

I tidsrommet 01.-05.04.2019 vil det bli gjennomført eksterne overvåkingsrevisjoner på lokalitetene Fartøyvika og Petternes (Måsøy kommune) etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council).

Revisjonene gjennomføres av tredjepart som er Bureau Veritas Norge og resultatene vil bli publisert på ASC sine hjemmesider (www.asc-aqua.org). Revisjonene vil bli avholdt delvis på lokalitet og delvis på NRS sitt kontor i Alta.

Valgkomiteen har startet sitt arbeid

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker i den forbindelse innspill til aktuelle kandidater for styret og tillitsvalgte i kommende periode i Norway Royal Salmon ASA. Generalforsamlingen holdes 06. juni 2019. 


Les mer her.

ASC-revisjon

I tidsrommet 14. – 21.01.2019 vil det bli gjennomført eksterne revisjoner på lokalitetene Mortensnes, Lille Kvalfjord og Store Kvalfjord i Alta kommune.

Les mer »

Q3 18 – Operasjonell EBIT på MNOK 35


PRESSEMELDING: 

(Trondheim, 6. november 2018)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2018 på MNOK 35 og en EBIT pr. kg på NOK 22,10. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 192 og NOK 19,29.

Les mer »

Q2 18 – Operasjonell EBIT på MNOK 181


PRESSEMELDING: 

(Trondheim, 28. august 2018)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for andre kvartal 2018 på MNOK 181 og en EBIT pr. kg på NOK 24,39. 


Les mer »

ASC-revisjon 03. – 07.12.2018

I tidsrommet 03. – 07.12.2018 vil det bli gjennomført revisjoner på lokalitetene Klubben og Næringsbukta (Hasvik kommune).

Les mer »

ASC-revisjon 19. – 23.11.2018

I tidsrommet 19. – 23.11.2018 vil det bli gjennomført første revisjoner på lokalitetene Brensholmen (Tromsø kommune) og Trælvik (Lenvik kommune).

Les mer »

Q1 18 – Operasjonell EBIT på MNOK 193


PRESSEMELDING: 

(Trondheim, 8. mai 2018)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for første kvartal 2018 på MNOK 193 og en EBIT pr. kg på NOK 18,78. 


Les mer »

ASC-revisjon 8.-12. oktober 2018

I tidsrommet 8. – 12. 10. 2018 vil det bli gjennomført årlig eksterne oppfølgingsrevisjoner på lokalitetene Danielsvika (Kvalsund kommune) og Store Kobbøy (Måsøy kommune).

Les mer »

ASC-Revisjon 3. - 7. september

I tidsrommet 3. – 7.9 2018 vil det bli gjennomført årlig ekstern tredjepartsrevisjon på lokalitetene Lille og Store Kufjord (Alta kommune) og første revisjon på lokalitet Børfjord (Hasvik kommune) 

Les mer »

Norway Royal Salmon er tildelt utvikingstillatelser

Fiskeridirektorat  har i dag tildelt  utviklingstillatelser for til sammen 7,68 utviklingstillatelser (5.990 tonn MTB) for utvikling av Arctic Offshore Farming.

Tillatelsene  er en anerkjennelse av en  lang og god utviklingsprosess hvor NRS, Aker  ASA  og  Aker  Solutions  har  utviklet  et  halvt  nedsenkbart  offshore oppdrettsanlegg  som  er  dimensjonert  for  værharde  områder.

Les mer »

Valgkomiteen har startet sitt arbeid

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker i den forbindelse innspill til 

Les mer »

Q4 17 – Operasjonell EBIT på MNOK 95

PRESSEMELDING:  Q4 17 – Operasjonell EBIT på MNOK 95

(Trondheim, 13. februar 2018)


Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2017 på MNOK 95 og en EBIT pr. kg på NOK 15,51. 

Les mer »

Q3 17 – Operasjonell EBIT på MNOK 192

PRESSEMELDING:  Q3 17 – Operasjonell EBIT på MNOK 192

(Trondheim, 7. november 2017)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2017 på MNOK 192 og en EBIT pr. kg på NOK 19,29. 

Les mer »

Q2 17 – Et nytt kvartal med høy operasjonell EBIT pr kg


PRESSEMELDING:  Q2 17 – Et nytt kvartal med høy operasjonell EBIT pr kg

(Trondheim, 22. august 2017)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag den nest høyeste operasjonelle EBIT pr kg i konsernets historie. 


Les mer »

Q1 17 – BESTE FØRSTEKVARTALSRESULTAT I NRS SIN HISTORIE

PRESSEMELDING: Q1 17 – Beste førstekvartalsresultat i NRS sin historie   

(Trondheim, 23. mai 2017)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag den høyeste operasjonelle EBIT og marginene for et første kvartal i konsernets historie. 

Les mer »

NRS og GSF sikrer seg smoltkapasitet i Finnmark

Norway Royal Salmon (NRS) og Grieg Seafood (GSF) går sammen om å sikre seg smoltkapasitet i Finnmark. 

Les mer »

Q4 16 - Beste fjerdekvartalsresultat i NRS sin historie


Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag den høyeste operasjonelle EBIT og marginene for et fjerde kvartal i konsernets historie   


Les mer »

Arve Olav Lervåg tiltrer som Konserndirektør oppdrett


Arve Olav Lervåg (45 år) er ansatt som ny Konserndirektør oppdrett hos Norway Royal Salmon ASA (NRS), og han tiltrer stillingen senest 1. april 2017   

Les mer »

Q3 16 - Et nytt kvartal med rekordhøy operasjonell EBIT

PRESSEMELDING: Q3 16 – Et nytt kvartal med rekordhøy operasjonell EBIT

(Trondheim, 9. november 2016)

Les mer »

Norway Royal Salmon ASA: Kjøp av aksjer i Arctic Fish ehf.


(Trondheim, 24. august 2016)

Norway Royal Salmon ASA har inngått en  avtale om kjøp av 50,0 % av aksjene i Arctic Fish ehf  for EUR 29 millioner gjennom en rettet emisjon.

Les mer »

Q2 16 – Et nytt kvartal med rekordhøy operasjonell EBIT

PRESSEMELDING: Q2 16 – Et nytt kvartal med rekordhøy operasjonell EBIT

(Trondheim, 24. august 2016)


Les mer »

Norway Royal Salmon ASA: Ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA (NRS)
torsdag 26. mai 2016 klokken 13.00. Alle forslag til vedtak fra styret og
valgkomiteen ble vedtatt som foreslått.

Les mer »

Nyansettelser i Norway Royal Salmon ASA

Kåre Gruven er ansatt i stillingen som Fagsjef  Fôr og Ole Christian Norvik  er ansatt som ny Settefisksjef hos Norway Royal Salmon ASA.

Les mer »

Beste kvartalsresultat i NRS sin historie

PRESSEMELDING: Norway Royal Salmon ASA: Q1 16 - Beste kvartalsresultat i Norway Royal Salmon sin historie

(Trondheim, 4. mai 2016)

Les mer »

Skattemessig behandling av utbytteaksjer

Norway Royal Salmon (NRS/Selskapet) har registrert at utsendte «Aksjeoppgave 2015» fra Skatteetaten, knyttet til skatteplikt for den delen av utbetalt utbytte i 2015 som er utdelt med utbytteaksjer, ikke er behandlet i samsvar med hvordan NRS har oppfattet skattereglene. NRS sin vurdering er at den delen av utbytte mottatt med utbytteaksjer ikke er skattepliktig utbytte, mens den delen av utbytte som er utbetalt med kontanter er skattepliktig utbytte.

Les mer »

Norway Royal Salmon og Aker med fremtidens offshoreoppdrett

Norway Royal Salmon ASA (NRS) og Aker ASA (Aker) søker i dag om utviklingstillatelser for oppdrett av laks. Selskapene har sammen utviklet et offshore oppdrettsanlegg som legger til rette for bærekraftig vekst på arealer som dagens havbruksteknologi ikke har kunnet utnytte.

Les mer »

Norway Royal Salmon ASA: NRS kjøper resterende utestående aksjer i Nord Senja Laks AS for et kontantvederlag på NOK 70 millioner

Norway Royal Salmon ASA ("NRS") har i dag inngått en avtale med Botnhamn Fisk AS

om  kjøp  av  135 aksjer  i  Nord  Senja  Laks AS ("NSL"), tilsvarende 33,3 % av

utestående  aksjer  i  NSL,  for  et  kontantvederlag  på  NOK  70 millioner

("Transaksjonen").  Etter Transaksjonen  vil NRS  totalt eie  100 % av aksjene i

NSL.


Les mer »

Norway Royal Salmon med 5 nye lokaliteter godkjent etter ASC standarden

PRESSEMELDING

Norway Royal Salmon ASA (NRS) fikk i dag 5 lokaliteter godkjent etter ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Lokalitetene er Mortensnes, Næringsbukta, Klubben, Lille Kvalfjord og Store Kvalfjord.

Les mer »

Q4 15 – Sterkt resultat i fjerde kvartal

PRESSEMELDING Q4-15: Sterkt resultat i fjerde kvartal

(Trondheim, 16. februar 2016)

Les mer »

Pressemelding fra Cermaq Norway, Norway Royal Salmon og Grieg Seafood: Oppdrettsselskaper i Vest-Finnmark vil utrede felles slakteri

Cermaq, Grieg og Norway Royal Salmon sendte i dag ut en felles pressemelding om at selskapene vil utrede muligheten for et nytt, felles lakseslakteri i Vest-Finnmark for å sikre fremtidsrettet og konkurransedyktig drift. Selskapene vil nå kontakte alle aktuelle kommuner om prosjektet.

Les mer »

Valgkomiteen har startet sitt arbeid

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker i den forbindelse innspill til aktuelle kandidater for styret og tillitsvalgte i kommende periode i Norway Royal Salmon ASA. 

Les mer »

Laks er viktigere enn olje

Tre år med høye laksepriser har gitt investorene fantastisk avkastning, men forskjellen blant selskapene er store. Norway Royal Salmon troner øverst med over 500 prosent.

Les mer »

Pressemelding Q3 15

PRESSEMELDING Q3-15: Operasjonell EBIT før engangskostnader på MNOK 54
(Trondheim, 10. november 2015) 

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT før engangskostnader for tredje kvartal 2015 på MNOK 54 og en EBIT pr. kg på NOK 9,24.

Les mer »

Ny daglig leder på plass hos Nord-Senja Laks AS

Rune Eriksen er ansatt som ny daglig leder hos Nord-Senja Laks AS.
Han begynte i jobben 01. august. Rune Eriksen er 37 år og er bosatt i Solli på Senja.

Les mer »

ASC-SERTIFISERING AV 2 LOKALITETER

Norway Royal Salmon (NRS) fikk i dag sine to første lokaliteter godkjent etter (Aquaculture Stewardship Council (ASC) standard.- 

Les mer »

SEAFOOD EXPO I BRUSSEL VAR EN STOR SUKSESS

21.-23. april deltok Norway Royal Salmon på Seafood Expo i Brussel. Seafood Expo er verden største og viktigste sjømat-messe.

Les mer »

Vi gratulerer Tarjei Bø med flott innsats i VM

Vi gratulerer Tarjei Bø med 2 bronsjemedajler så langt i VM. Vi gleder oss til resten av konkurransene

TILDELT 9 NYE GRØNNE KONSESJONER

Tildelt 9 nye grønne konsesjoner i gruppe A Nærings- og fiskeridepartementet offentliggjorde i dag 22. desember 2014

Les mer »

NY KONSERNSJEF I NORWAY ROYAL SALMON ASA

Charles Høstlund er ansatt som ny konsernsjef i Norway Royal Salmon ASA, og vil tiltre stillingen senest 01.10.2014.
Les mer »