Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Nyhetsarkiv

ASC-revisjon

I tidsrommet 14. – 21.01.2019 vil det bli gjennomført eksterne revisjoner på lokalitetene Mortensnes, Lille Kvalfjord og Store Kvalfjord i Alta kommune.

Les mer »

Q3 18 – Operasjonell EBIT på MNOK 35


PRESSEMELDING: 

(Trondheim, 6. november 2018)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2018 på MNOK 35 og en EBIT pr. kg på NOK 22,10. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 192 og NOK 19,29.

Les mer »

Q2 18 – Operasjonell EBIT på MNOK 181


PRESSEMELDING: 

(Trondheim, 28. august 2018)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for andre kvartal 2018 på MNOK 181 og en EBIT pr. kg på NOK 24,39. 


Les mer »

ASC-revisjon 03. – 07.12.2018

I tidsrommet 03. – 07.12.2018 vil det bli gjennomført revisjoner på lokalitetene Klubben og Næringsbukta (Hasvik kommune).

Les mer »

ASC-revisjon 19. – 23.11.2018

I tidsrommet 19. – 23.11.2018 vil det bli gjennomført første revisjoner på lokalitetene Brensholmen (Tromsø kommune) og Trælvik (Lenvik kommune).

Les mer »

Q1 18 – Operasjonell EBIT på MNOK 193


PRESSEMELDING: 

(Trondheim, 8. mai 2018)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for første kvartal 2018 på MNOK 193 og en EBIT pr. kg på NOK 18,78. 


Les mer »

ASC-revisjon 8.-12. oktober 2018

I tidsrommet 8. – 12. 10. 2018 vil det bli gjennomført årlig eksterne oppfølgingsrevisjoner på lokalitetene Danielsvika (Kvalsund kommune) og Store Kobbøy (Måsøy kommune).

Les mer »

ASC-Revisjon 3. - 7. september

I tidsrommet 3. – 7.9 2018 vil det bli gjennomført årlig ekstern tredjepartsrevisjon på lokalitetene Lille og Store Kufjord (Alta kommune) og første revisjon på lokalitet Børfjord (Hasvik kommune) 

Les mer »

Norway Royal Salmon er tildelt utvikingstillatelser

Fiskeridirektorat  har i dag tildelt  utviklingstillatelser for til sammen 7,68 utviklingstillatelser (5.990 tonn MTB) for utvikling av Arctic Offshore Farming.

Tillatelsene  er en anerkjennelse av en  lang og god utviklingsprosess hvor NRS, Aker  ASA  og  Aker  Solutions  har  utviklet  et  halvt  nedsenkbart  offshore oppdrettsanlegg  som  er  dimensjonert  for  værharde  områder.

Les mer »

Valgkomiteen har startet sitt arbeid

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker i den forbindelse innspill til 

Les mer »

Q4 17 – Operasjonell EBIT på MNOK 95

PRESSEMELDING:  Q4 17 – Operasjonell EBIT på MNOK 95

(Trondheim, 13. februar 2018)


Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2017 på MNOK 95 og en EBIT pr. kg på NOK 15,51. 

Les mer »

Q3 17 – Operasjonell EBIT på MNOK 192

PRESSEMELDING:  Q3 17 – Operasjonell EBIT på MNOK 192

(Trondheim, 7. november 2017)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2017 på MNOK 192 og en EBIT pr. kg på NOK 19,29. 

Les mer »

Q2 17 – Et nytt kvartal med høy operasjonell EBIT pr kg


PRESSEMELDING:  Q2 17 – Et nytt kvartal med høy operasjonell EBIT pr kg

(Trondheim, 22. august 2017)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag den nest høyeste operasjonelle EBIT pr kg i konsernets historie. 


Les mer »

Q1 17 – BESTE FØRSTEKVARTALSRESULTAT I NRS SIN HISTORIE

PRESSEMELDING: Q1 17 – Beste førstekvartalsresultat i NRS sin historie   

(Trondheim, 23. mai 2017)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag den høyeste operasjonelle EBIT og marginene for et første kvartal i konsernets historie. 

Les mer »

NRS og GSF sikrer seg smoltkapasitet i Finnmark

Norway Royal Salmon (NRS) og Grieg Seafood (GSF) går sammen om å sikre seg smoltkapasitet i Finnmark. 

Les mer »

Q4 16 - Beste fjerdekvartalsresultat i NRS sin historie


Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag den høyeste operasjonelle EBIT og marginene for et fjerde kvartal i konsernets historie   


Les mer »

Arve Olav Lervåg tiltrer som Konserndirektør oppdrett


Arve Olav Lervåg (45 år) er ansatt som ny Konserndirektør oppdrett hos Norway Royal Salmon ASA (NRS), og han tiltrer stillingen senest 1. april 2017   

Les mer »

Q3 16 - Et nytt kvartal med rekordhøy operasjonell EBIT

PRESSEMELDING: Q3 16 – Et nytt kvartal med rekordhøy operasjonell EBIT

(Trondheim, 9. november 2016)

Les mer »

Norway Royal Salmon ASA: Kjøp av aksjer i Arctic Fish ehf.


(Trondheim, 24. august 2016)

Norway Royal Salmon ASA har inngått en  avtale om kjøp av 50,0 % av aksjene i Arctic Fish ehf  for EUR 29 millioner gjennom en rettet emisjon.

Les mer »

Q2 16 – Et nytt kvartal med rekordhøy operasjonell EBIT

PRESSEMELDING: Q2 16 – Et nytt kvartal med rekordhøy operasjonell EBIT

(Trondheim, 24. august 2016)


Les mer »

Norway Royal Salmon ASA: Ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA (NRS)
torsdag 26. mai 2016 klokken 13.00. Alle forslag til vedtak fra styret og
valgkomiteen ble vedtatt som foreslått.

Les mer »

Nyansettelser i Norway Royal Salmon ASA

Kåre Gruven er ansatt i stillingen som Fagsjef  Fôr og Ole Christian Norvik  er ansatt som ny Settefisksjef hos Norway Royal Salmon ASA.

Les mer »

Beste kvartalsresultat i NRS sin historie

PRESSEMELDING: Norway Royal Salmon ASA: Q1 16 - Beste kvartalsresultat i Norway Royal Salmon sin historie

(Trondheim, 4. mai 2016)

Les mer »

Skattemessig behandling av utbytteaksjer

Norway Royal Salmon (NRS/Selskapet) har registrert at utsendte «Aksjeoppgave 2015» fra Skatteetaten, knyttet til skatteplikt for den delen av utbetalt utbytte i 2015 som er utdelt med utbytteaksjer, ikke er behandlet i samsvar med hvordan NRS har oppfattet skattereglene. NRS sin vurdering er at den delen av utbytte mottatt med utbytteaksjer ikke er skattepliktig utbytte, mens den delen av utbytte som er utbetalt med kontanter er skattepliktig utbytte.

Les mer »

Norway Royal Salmon og Aker med fremtidens offshoreoppdrett

Norway Royal Salmon ASA (NRS) og Aker ASA (Aker) søker i dag om utviklingstillatelser for oppdrett av laks. Selskapene har sammen utviklet et offshore oppdrettsanlegg som legger til rette for bærekraftig vekst på arealer som dagens havbruksteknologi ikke har kunnet utnytte.

Les mer »

Norway Royal Salmon ASA: NRS kjøper resterende utestående aksjer i Nord Senja Laks AS for et kontantvederlag på NOK 70 millioner

Norway Royal Salmon ASA ("NRS") har i dag inngått en avtale med Botnhamn Fisk AS

om  kjøp  av  135 aksjer  i  Nord  Senja  Laks AS ("NSL"), tilsvarende 33,3 % av

utestående  aksjer  i  NSL,  for  et  kontantvederlag  på  NOK  70 millioner

("Transaksjonen").  Etter Transaksjonen  vil NRS  totalt eie  100 % av aksjene i

NSL.


Les mer »

Norway Royal Salmon med 5 nye lokaliteter godkjent etter ASC standarden

PRESSEMELDING

Norway Royal Salmon ASA (NRS) fikk i dag 5 lokaliteter godkjent etter ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Lokalitetene er Mortensnes, Næringsbukta, Klubben, Lille Kvalfjord og Store Kvalfjord.

Les mer »

Q4 15 – Sterkt resultat i fjerde kvartal

PRESSEMELDING Q4-15: Sterkt resultat i fjerde kvartal

(Trondheim, 16. februar 2016)

Les mer »

Pressemelding fra Cermaq Norway, Norway Royal Salmon og Grieg Seafood: Oppdrettsselskaper i Vest-Finnmark vil utrede felles slakteri

Cermaq, Grieg og Norway Royal Salmon sendte i dag ut en felles pressemelding om at selskapene vil utrede muligheten for et nytt, felles lakseslakteri i Vest-Finnmark for å sikre fremtidsrettet og konkurransedyktig drift. Selskapene vil nå kontakte alle aktuelle kommuner om prosjektet.

Les mer »

Valgkomiteen har startet sitt arbeid

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker i den forbindelse innspill til aktuelle kandidater for styret og tillitsvalgte i kommende periode i Norway Royal Salmon ASA. 

Les mer »

Laks er viktigere enn olje

Tre år med høye laksepriser har gitt investorene fantastisk avkastning, men forskjellen blant selskapene er store. Norway Royal Salmon troner øverst med over 500 prosent.

Les mer »

Pressemelding Q3 15

PRESSEMELDING Q3-15: Operasjonell EBIT før engangskostnader på MNOK 54
(Trondheim, 10. november 2015) 

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT før engangskostnader for tredje kvartal 2015 på MNOK 54 og en EBIT pr. kg på NOK 9,24.

Les mer »

Ny daglig leder på plass hos Nord-Senja Laks AS

Rune Eriksen er ansatt som ny daglig leder hos Nord-Senja Laks AS.
Han begynte i jobben 01. august. Rune Eriksen er 37 år og er bosatt i Solli på Senja.

Les mer »

ASC-SERTIFISERING AV 2 LOKALITETER

Norway Royal Salmon (NRS) fikk i dag sine to første lokaliteter godkjent etter (Aquaculture Stewardship Council (ASC) standard.- 

Les mer »

SEAFOOD EXPO I BRUSSEL VAR EN STOR SUKSESS

21.-23. april deltok Norway Royal Salmon på Seafood Expo i Brussel. Seafood Expo er verden største og viktigste sjømat-messe.

Les mer »

Vi gratulerer Tarjei Bø med flott innsats i VM

Vi gratulerer Tarjei Bø med 2 bronsjemedajler så langt i VM. Vi gleder oss til resten av konkurransene

TILDELT 9 NYE GRØNNE KONSESJONER

Tildelt 9 nye grønne konsesjoner i gruppe A Nærings- og fiskeridepartementet offentliggjorde i dag 22. desember 2014

Les mer »

NY KONSERNSJEF I NORWAY ROYAL SALMON ASA

Charles Høstlund er ansatt som ny konsernsjef i Norway Royal Salmon ASA, og vil tiltre stillingen senest 01.10.2014.
Les mer »