Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Norway Royal Salmon med 5 nye lokaliteter godkjent etter ASC standarden

PRESSEMELDING

Norway Royal Salmon ASA (NRS) fikk i dag 5 lokaliteter godkjent etter ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Lokalitetene er Mortensnes, Næringsbukta, Klubben, Lille Kvalfjord og Store Kvalfjord.

-Vi i NRS er svært glade for å få ytterligere 5 lokaliteter sertifisert etter de strengeste internasjonale miljøstandardene i vår næring. NRS Finnmark har da 7 ASC godkjente lokaliteter av totalt 12 lokaliteter i Finnmark. Dette er en global standard for ansvarlig havbruk som sammen med våre grønne konsesjoner vil bidra til å redusere påvirkningene på miljø og samfunn. Dette vil bidra til å bevege næringen i en enda mer bærekraftig retning og er avgjørende for vår konkurranse evne og fremtidige vekstmuligheter, sier konsernsjef Charles Høstlund. 

NRS arbeider med å sertifisere alle våre lokaliteter i henhold til ASC-standarden og vi har som mål at alle våre lokaliteter skal bli ASC-godkjent i løpet av 2020.

ASC-standarden er en miljøstandard fremforhandlet med WWF. Den setter blant annet strenge krav til hvordan fisken er produsert og krever dokumentasjon omkring lover og regler, dyremangfold, fiskevelferd, genetisk integritet til ville populasjoner, ansvarlig fôr, kontroll på fiskesykdommer samt at våre leverandører tilfredsstiller kritiske og vesentlige punkter i standarden.

 Kontakt oss for ytterligere informasjon:

- Konserndirektør Klaus Hatlebrekke, 975 16 757

[Tilbake]