Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Norway Royal Salmon ASA: NRS kjøper resterende utestående aksjer i Nord Senja Laks AS for et kontantvederlag på NOK 70 millioner

Norway Royal Salmon ASA ("NRS") har i dag inngått en avtale med Botnhamn Fisk AS

om  kjøp  av  135 aksjer  i  Nord  Senja  Laks AS ("NSL"), tilsvarende 33,3 % av

utestående  aksjer  i  NSL,  for  et  kontantvederlag  på  NOK  70 millioner

("Transaksjonen").  Etter Transaksjonen  vil NRS  totalt eie  100 % av aksjene i

NSL.


NSL  eier  i  dag  fem  oppdrettskonsesjoner  og  er  en  del av NRS Region Nord

lokalisert  på Senja i Troms. Det totale slaktevolumet for NSL i 2015 var 4 415

tonn.  Transaksjonen  tilsvarer  indirekte  en  overdragelse av 1,67 konsesjoner

inkludert  biomasse og anleggsmidler. Dette  tilsvarer en selskapsverdi (EV) per

konsesjon på nærmere NOK 51 million.

 

Bakgrunnen  for Transaksjonen er  å samordne NRS  sin oppdrettsvirksomhet i Nord

Norge  ytterligere  som  på  sikt  vil  gi  økt  kostnadseffektivitet.  Gjennom

Transaksjonen  befester NRS sin  posisjon i Troms,  som er et viktig vekstområde

for næringen i fremtiden.

 

Gjennomføring av Transaksjonen og overdragelsesdato er satt til 10. mars 2016.

 

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

Charles Høstlund

CEO

+47 994 18 449

 

Ola Loe

CFO

+47 911 79 411


[Tilbake]