Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

NY KONSERNSJEF I NORWAY ROYAL SALMON ASA

Charles Høstlund er ansatt som ny konsernsjef i Norway Royal Salmon ASA, og vil tiltre stillingen senest 01.10.2014.
Charles Høstlund
Charles Høstlund er ansatt som ny konsernsjef i Norway Royal Salmon ASA, og vil tiltre stillingen senest 01.10.2014. Han kommer fra stillingen som Regiondirektør i Marine Harvest Norway Region nord.
Høstlund er 39 år, har Master i fiskehelse ved Norges Fiskerihøgskole og MBA i økonomisk styring og ledelse ved Norges Handelshøyskole.
Styret er meget fornøyd med å få Høstlund med på laget, og vi tror hans bakgrunn matcher vår eksisterende kompetanse på en meget god måte. Vi har vektlagt kombinasjonen av den erfaringen og utdannelsen Høstlund har, for å bidra til å gjøre NRS til ett av de beste oppdrettsselskapene i Norge og med spesiell fokus mot å ta rollen vi ser at vi kan få innen grønn utvikling framover.
– Jeg ser frem til å være med å videreutvikle selskapet, og ser på NRS som et spennende selskap i betydelig utvikling. Ekstra interessant er det også med tanke på den rollen NRS ser ut til å få på grønne konsesjoner. Jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver og bli kjent med de ansatte i selskapet, uttaler Høstlund i en kommentar.
Styret jobber aktivt for at selskapet skal være langt fremme på bærekraftig vekst i norsk oppdrettsnæring.[Tilbake]