Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

NRS og GSF sikrer seg smoltkapasitet i Finnmark

Norway Royal Salmon (NRS) og Grieg Seafood (GSF) går sammen om å sikre seg smoltkapasitet i Finnmark. 


Norway Royal Salmon (NRS) og Grieg Seafood (GSF) går sammen om å sikre seg smoltkapasitet i Finnmark. Dette gjøres ved at NRS og GSF går inn på eiersiden med 50 % hver i Nordnorsk Smolt AS. 

Nordnorsk Smolt er en smoltprodusent som er lokalisert i Hasvik i Finnmark og leverer storsmolt. Anlegget har i dag en produksjonskapasitet på 800 tonn per år, som tilsvarer en årlig produksjon på rundt 3,2 millioner fisk med en vekt på 250 gram. Det vil være mulig å utvide kapasiteten til rundt 2.000 tonn ved utbygging av anlegget. Transaksjonen priser selskapet til en selskapsverdi (EV) på ca. MNOK 100. Kjøp av anlegget vil sikre god tilgang på storsmolt som vil bidra til bedre produksjonsoptimalisering og kortere produksjonstid i sjø. Investeringen i anlegget følger selskapenes strategi i styrket satsing på smoltproduksjon.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

•             Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449

•             Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.


[Tilbake]