Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

NRS bygger nytt smoltanlegg i Dåfjord i Karlsøy kommune

12.06.2019
Norway Royal Salmon trapper opp aktiviteten i Nord-Norge gjennom å bygge et nytt smoltanlegg i Dåfjord i Karlsøy kommune.

Samlet investerer selskapet 750 millioner kroner i det nye anlegget utenfor Tromsø.

– Det er naturlig for oss å forplikte oss med ytterligere satsing i Nord-Norge. Nordnorsk pågangsmot og omstillingsevne har vært, og er, helt avgjørende for å videre bidra til god og sunn sjømat til våre kunder i over 50 land. Vi skal levere et kvalitetsprodukt til middagsbord over hele verden. Gjennom bærekraftig vekst skal vi fortsette å vokse og være lønnsomme for de som investerer i selskapet vårt, og for de lokalsamfunnene vi er en del av, sier Charles Høstlund, konsernsjef i Norway Royal Salmon i en pressemelding.

20 arbeidsplasser

Smoltanlegget er strategisk plassert i forhold til NRS sin aktivitet i Nord-Norge og viktig brikke i utvikling av selskapet. Anlegget vil gi betydelige lokale og regionale ringvirkninger og det vil jobbe rundt 20 ansatte på anlegget i driftsfase.

Det er planlagt et resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg), og det er nylig gitt tillatelse til å produsere inntil 10 millioner smolt med en størrelse opp mot 400 gram. Byggestart vil være i september 2019.

Norske leverandører

Selskapet er blitt enig med Totalrenovering om kontrakt for bygging av anlegget, og Totalrenovering har tatt med seg samarbeidspartnere Aqua Optima og Overhalla Betongbygg inn i prosjektet.

– NRS valgte norsk kompetanse til bygging av vårt offshoreprosjekt Arctic Offshore Farming, og det er derfor gledelig at vi igjen kan velge norske leverandører nå til bygging av vårt smoltanlegg utenfor Tromsø. At vi i tillegg kan velge aktører hvor vi som selskap er lokalisert er ekstra gledelig, og vi gleder oss til å jobbe med Totalrenovering med samarbeidspartnere gjennom dette prosjektet, sier Høstlund i pressemeldingen.

[Tilbake]