Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Q3 20 – Operasjonell EBIT på MNOK 35

PRESSEMELDING:  (Trondheim, 3. november 2020)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2020 på MNOK 35 og en EBIT pr. kg på NOK 4,21. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 131 og NOK 19,60.


Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2020 på MNOK 35 og en EBIT pr. kg på NOK 4,21. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 131 og NOK 19,60.

- Markedsprisen på laks har som normalt vært sesongmessig lav i kvartalet, men er i tillegg påvirket av Covid-19 pandemien. NRS slaktet ut en generasjon i kvartalet som har hatt høye produksjonskostnader. Marginene våre i dette kvartalet er derfor preget av dette. Vi har hatt god vekst gjennom kvartalet, og ved å starte å slakte på ny generasjon forventer vi derfor lavere produksjonskostnader i neste kvartal, uttaler konsernsjef Charles Høstlund. 

NRS har en sterk finansiell posisjon med MNOK 1 103 i ubenyttede kredittrammer ved utgangen av tredje kvartal 2020. Etter utgangen av kvartalet har NRS fått tilbud om MNOK 800 i økt låneramme med et bærekraftslån, som vil øke konsernets finansielle fleksibilitet ytterligere. Netto kontantstrøm fra drift ble positiv med MNOK 268 i kvartalet. Kjøp av økt produksjonskapasitet (MTB) i myndighetenes auksjon samt utbetalinger til vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg har medført at netto rentebærende gjeld er økt i kvartalet med MNOK 327 til MNOK 944. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 3 312 som gir en egenkapitalandel på 58 %. 

Oppdrettsvirksomheten

Oppdrettsvirksomheten oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2020 på MNOK 42,3 mot MNOK 138,7 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 4,21 mot NOK 19,60 i tilsvarende kvartal i fjor. 

NRS slaktet et volum på 10 058 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 42 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. For 2020 forventes slaktevolumet å bli 32 500 tonn og for 2021 forventes slaktevolumet å bli 40 000 tonn, som er en økning på 23 % sammenlignet med 2020. Estimert smoltutsett for 2020 er 10,0 millioner smolt. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 27 110 tonn laks, som er 10 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. 

- NRS har stor tro på vår oppdrettssatsing på Island, gjennom Arctic Fish som vi eier 50 %. Vi ønsker å ta dette selskapet et steg videre, og har derfor engasjert finansielle rådgivere for å utforske en potensiell notering av Arctic Fish på Merkur Market. Et mulig resultat av denne prosessen er at NRS øker sitt eierskap i Arctic Fish etter transaksjonen, sier Charles Høstlund.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

· Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449

· Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.


Om Norway Royal Salmon ASANorway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 11 oppdrettskonsesjoner og Arctic Fish på Island som har lisenser for produksjon av laks for 11 800 tonn i MTB. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

[Tilbake]