Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Norway Royal Salmon (NRS): Q2 22 - Operasjonell EBIT på MNOK 32

PRESSEMELDING: (Trondheim, 31. august 2022)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT før avskrivninger av offshore utstyr for andre kvartal 2022 på MNOK 32 og en EBIT pr. kg på NOK 16,26. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 94 og NOK 11,74.


Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT før avskrivninger av offshore utstyr for andre kvartal 2022 på MNOK 32 og en EBIT pr. kg på NOK 16,26. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 94 og NOK 11,74. - 

Det har vært et kvartal med laksepris på rekordnivåer. NRS har slaktet et lavt volum og som varslet i forrige kvartalspresentasjon, har vi derfor en uvanlig høy andel av det norske volumet på fastpriskontrakter. Prisoppnåelsen i forhold til spotprisen har derfor vært lav og dette påvirker resultatet vesentlig i dette kvartalet, sier konsernsjef Charles Høstlund. 

NRS har en god finansiell posisjon med MNOK 1 694 i ubenyttede kredittrammer, samt MNOK 80 i bankinnskudd ved utgangen av andre kvartal. En positiv EBITDA og redusert arbeidskapital forklarer at netto rentebærende gjeld ble redusert i andre kvartal med MNOK 91 til MNOK 2 153. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er MNOK 4 657 som gir en egenkapitalandel på 53 %. 

 Oppdrettsvirksomheten i Norge 

 Oppdrett Norge oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2022 på MNOK 34,8 mot MNOK 96,3 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 48,16 mot NOK 12,49 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Norge slaktet et volum på 3 442 tonn sløyd vekt i kvartalet som er 56 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 15 405 tonn laks, som er 18 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. 

 Oppdrettsvirksomheten på Island 

 Oppdrett Island oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2022 på MNOK 37,9 mot MNOK 17,6 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 36,84 mot NOK 9,66 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Island slaktet et volum på 1 029 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 44 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. 

 - Fusjonsplanen mellom NRS og SalMar er nå godkjent i begge generalforsamlingene. Dette er selskaper som har klare komplementære aktiviteter i Norge, på Island og gjennom offshore havbruk. Det er derfor et solid industrielt rasjonale for fusjonen og et betydelig synergipotensial. Gjennom egenprodusert smolt fra det nye smoltanlegget og utfasing av steril fisk, forventer NRS gradvis å levere en mer konkurransedyktig produksjonskostnad og færre biologiske utfordringer fremover. Fundamentet er derfor på plass og fusjonen gir enda sterkere grunnlag for verdiskapning og sysselsetning i de områdene NRS opererer, sier Charles Høstlund. 

Kontakt oss for ytterligere informasjon: ·

- Konsernsjef Charles Høstlund, 994 184 49 


Kvartalsrapport Q2-2022 her

Kvartalspresentasjon Q2-2022 her

Om Norway Royal Salmon ASA Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 455 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.


[Tilbake]