Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Fremtidens lakseoppdrett

Den første havmerde i prosjektet Arctic Offshore Farming fra Norway Royal Salmon er nå på plass ved sin lokalitet Fellesholmen, nord for Tromsø.


Arctic Offshore Farming er lakseoppdrett for fremtiden.


De store merdene er konstruert for å kunne operere i mer værutsatte områder, og tåler en bølgehøyde på opptil 13 meter.
– Gjennom innovasjon og vilje til å satse i de værutsatte områdene i Nord-Norge har vi utviklet det neste steget for lakseoppdrett. Dette vil muliggjøre bruk av mer væreksponerte lokaliteter enn det som er mulig med dagens teknologi, sier konserndirektør Klaus Hatlebrekke i NRS til Nordlys.

Anlegget vil bestå av 2 merder. Hver merde er 80 meter i diameter og 22 meter høy. Tilsammen vil de 2 merdene romme 1,2 millioner laks

[Tilbake]