Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

NRS informerer:

ASC-revisjon i tidsrommet 16. – 18.01.2018

I tidsrommet 16. – 18.01.2018 vil det bli gjennomført årlig ekstern tredjepartsrevisjon på lokalitetene Fartøyvika (Måsøy kommune) og Lille Kvalfjord og Store Kvalfjord (Alta kommune) med sikte på sertifisering etter ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonene vil bli avholdt delvis på lokalitet og delvis på NRS Finnmark AS sitt kontor i Alta.

[Tilbake]