Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

ASC-revisjon

ASC-revisjon 16. – 23.11.2017

I tidsrommet 16. – 23.11.2017 vil det bli gjennomført ekstern tredjepartsrevisjon på lokalitetene Klubben og Næringsbukta (Hasvik kommune) og Store Kobbøy (Måsøy kommune) med sikte på sertifisering etter ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonene vil bli avholdt delvis på lokalitet og delvis på NRS Finnmark AS sitt kontor i Alta.

[Tilbake]