Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

ASC-revisjon

I tidsrommet 02.-04.05. 2022 vil det bli gjennomført resertifiseringsrevisjoner på lokalitetene Klubben og Næringsbukta i Hasvik kommune etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). 

Foto: Frank Rune Isaksen, frikant.no

Revisjonene gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas). Revisjonene vil bli gjort med en dokumentgjennomgang på NRS sitt hovedkontor i Trondheim og fysiske inspeksjoner på lokalitetene. Resultatene av revisjonene vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).


[Tilbake]