Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

ASC-revisjon

I tidsrommet 28.-30.3 2022 vil det bli gjennomført ekstern oppfølgingsrevisjon på lokaliteten Fartøyvika (Måsøy kommune) etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonene gjennomføres av tredjepart som er Bureau Veritas Norge og resultatene vil bli publisert på ASC sine hjemmesider (www.asc-aqua.org). Revisjonene vil bli avholdt delvis på lokalitet og delvis på NRS sitt kontor i Trondheim og Alta.

Revisjonene gjennomføres av tredjepart som er Bureau Veritas Norge og resultatene vil bli publisert på ASC sine hjemmesider (www.asc-aqua.org). Revisjonene vil bli avholdt delvis på lokalitet og delvis på NRS sitt kontor i Trondheim og Alta.

[Tilbake]