Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

1992

Norway Royal Salmon ble grunnlagt av 34 lakseoppdrettere for å drive salg og markedsføring av oppdrettslaks

1996

Norway Royal Salmon gikk inn på eiersiden i Reinhartsen Seafood AS med 90,1%. Selskapet skiftet navn til NRS Sales AS og samtidig ble et eget investeringsselskap Salmon Invest AS etablert.

2003

Fusjon av Norway Royal Salmon AS - Norway Royal Sales AS og Salmon Invest AS.

2006

Emisjon på 50 mill kroner ble gjennomført med bistand fra Pareto Private Equity AS.

2007

Overtakelse av 100% i Feøy Fiskeoppdrett AS og Åmøy Fiskeoppdrett AS, samt 82,5% i Nor Seafood AS.

2008

Emisjon på 100 mill kroner ble gjennomført med bistand fra Pareto Private Equity AS.

2008

Overtakelse av 100% i Altafjord Laks AS og 76,5% i AS Tri og Salmo Arctica AS.

2009

Overtakelse av 100% i AS Brilliant Fiskeoppdrett.

2010

Etablering av Nord-Senja Laks AS med NRS som 67% eier. Overtakelse av 100% av aksjene i AS Tri, som fusjoneres med Altafjord Laks AS.
Omdanning av NRS til allmenaksjeselskap - Norway Royal Salmon ASA.

2011

Norway Royal Salmon noteres på Oslo Børs i mars 2011, etter en emisjon på 50 mill kroner.

2014

Norway Royal Salmon blir tildelt 10 grønne konsesjoner. 1 til NRS Feøy, 2 til Nord-Senja Laks, 2 til Nor Seafood og 5 til NRS Finnmark.

2016

Oppkjøp til 100% eierandel i Nord Senja Laks AS.

Overtakelse av 50% av Arctic Fish ehf, Island

Stiftelse av NRS Settefisk AS, 100% eierandel

2018

Tildelt 7,68 utviklingstillatelser med MTB på 5 990 tonn for utvikling av Arctic Offshore Farming

De neste 5 årene skal Norway Royal Salmon utvikle seg:


..til å bli Norges mest lønnsomme lakseselskap


..fra et mellomstort til et stort lakseselskap


..gjennom å være en foretrukket arbeidsgiver


..gjennom bærekraftig vekst


Arctic Offshore Farming


Norway Royal Salmon ønsker  å komme i kontakt med potensielle leverandører og samarbeidspartnere som sammen med Aker Solutions vil utvikle Arctic Offshore Farming som fremtidens offshore teknologi for havbruksnæringen.

Les mer om Arctic Offshore Farming og registrer interesse. Klikk her


NRS støtter utvikling ute i distriktene

NRS støtter utvikling ute i distriktene

NRS er produsent og distributør av sunne og næringsriktige matvarer. Samtidig er vår virksomhet en viktig del av de lokalsamfunnene hvor vi er lokalisert. Det er viktig for Norway Royal Salmon å ha et godt omdømme både lokalt, nasjonalt og ute i markedene der vi selger våre produkter. Vi har derfor valgt å støtte barn og ungdom, idrett og andre prosjekter som fremmer våre målsetninger.

En viktig del av lokalsamfunnet

En viktig del av lokalsamfunnet

Ettersom vår virksomhet utgjør en viktig del av lokalsamfunnet ønsker Norway Royal Salmon å bidra slik at lokale idrettslag og andre frivillige organisasjoner kan nyte godt av vår tilstedeværelse. Vi har derfor valgt å støtte flere idrettslag både i Finnmark, Troms, Trøndelag, Vestlandet og i Sør-Norge.

Team Glad Laks er en større gruppe med unge, lovende skiskyttere på Vestlandet som vi sammen med andre aktører i bransjen yter støtte til. I 2014 støttet vi også flere lokale prosjekt av betydning for nærmiljøet, herunder oppussing av grendehus.

Ikke bare for å styrke vårt omdømme på kort sikt, men også for å komme i dialog med morgendagens beslutningstakere finner vi det både hyggelig og givende å delta sammen med dagens ungdom. Det er også hyggelig å registrere at ungdom generelt og idrettsfolk spesielt ser ut til å elske laks. Noe som gjør at vi føler en gjensidig nytte og glede over samarbeidet.