Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

ASC-revisjon

I tidsrommet 09.-11.03.2021 vil det bli gjennomført ekstern resertifiseringsrevisjon på lokaliteten Fartøyvika, Måsøy kommune.

I tidsrommet 09.-11.03.2021 vil det bli gjennomført ekstern resertifiseringsrevisjon på lokaliteten Fartøyvika (Måsøy kommune) etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonene gjennomføres av tredjepart som er Bureau Veritas Norge og resultatene vil bli publisert på ASC sine hjemmesider (www.asc-aqua.org). Revisjonene vil bli avholdt delvis på lokalitet og delvis på NRS sitt kontor i Trondheim.


[Tilbake]