Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

ASC-revisjon

I tidsrommet 18. – 22.01.2021 vil det bli gjennomført overvåkingsrevisjoner på lokalitetene Lille Kvalfjord, Store Kvalfjord og Mortensnes i Alta kommune. 

I tidsrommet 18. – 22.01.2021 vil det bli gjennomført overvåkingsrevisjoner på lokalitetene Lille Kvalfjord, Store Kvalfjord og Mortensnes i Alta kommune etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonene gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på lokalitet og delvis på NRS sitt kontor i Trondheim. Resultatene av revisjonene vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

[Tilbake]