Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

ASC-SERTIFISERING AV 2 LOKALITETER

Norway Royal Salmon (NRS) fikk i dag sine to første lokaliteter godkjent etter (Aquaculture Stewardship Council (ASC) standard.- 

Vi i NRS er svært glade for å få våre første lokaliteter sertifisert etter de strengeste internasjonale miljøstandardene i vår næring. Dette er en global standard for ansvarlig havbruk som sammen med våre grønne konsesjoner vil bidra til å redusere påvirkningene på miljø og samfunn. Dette vil bidra til å bevege næringen i en enda mer bærekraftig retning og er avgjørende for vår konkurranseevne og fremtidige vekstmuligheter, sier konsernsjef Charles Høstlund i en pressemelding.

Norway Royal Salmon arbeider med å sertifisere alle sine lokaliteter i henhold til ASC-standarden og har som mål at alle våre lokaliteter skal bli ASC-godkjent i løpet av 2020.

ASC-standarden er en miljøstandard fremforhandlet med WWF. Den setter blant annet strenge krav til hvordan fisken er produsert og krever dokumentasjon omkring lover og regler, dyremangfold, fiskevelferd, genetisk integritet til ville populasjoner, ansvarlig fôr, kontroll på fiskesykdommer samt at våre leverandører tilfredsstiller kritiske og vesentlige punkter i standarden. Les pressemeldingen her


[Tilbake]