Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Q2 16 – Et nytt kvartal med rekordhøy operasjonell EBIT

PRESSEMELDING: Q2 16 – Et nytt kvartal med rekordhøy operasjonell EBIT

(Trondheim, 24. august 2016)Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag den høyeste operasjonelle EBIT i konsernets historie. Operasjonell EBIT for andre kvartal 2016 ble MNOK 168 og EBIT pr. kg ble NOK 25,33. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 19 og NOK 4,83.

- Årsaken til det gode kvartalsresultatet er en meget høy laksepris, samt lave og stabile produksjonskostnader fra forrige kvartal i Region Nord, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Resultatet før skatt og virkelig verdijusteringer for andre kvartal ble på MNOK 225, etter at det er inntektsført en gevinst fra finansielle eiendeler på MNOK 31. Resultat per aksje før virkelig verdijustering ble NOK 4,18 for kvartalet.

Operasjonell kontantstrøm ble på hele MNOK 263 i kvartalet. Netto rentebærende gjeld er i kvartalet redusert med MNOK 125 til MNOK 147 etter utbetalt utbytte på MNOK 112. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er MNOK 1 368, som gir en egenkapitalandel på 48,2 %.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2016 på MNOK 165,6 mot MNOK 20,9 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt før fastpriskontrakter ble NOK 32,79 mot NOK 5,68 i tilsvarende kvartal i fjor.


Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2016 på MNOK 21,4 mot MNOK 6,3 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt før fastpriskontrakter ble NOK 13,69 mot NOK 3,23 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 7 381 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 31 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 5 468 tonn i Region Nord og 1 912 tonn i Region Sør. For 2016 forventes slaktevolumet å bli 27 000 tonn og estimert smoltutsett 10,3 millioner stykk. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 15 561 tonn laks. Salgsvirksomheten hadde en god prisoppnåelse i kvartalet.

Prisen på laks i kvartalet er den høyeste som er blitt registrert de siste 20 årene i et kvartal. For 2016 forventes det at den globale tilbudsveksten vil være negativ i området 5-7 % og på lengre sikt forventes den globale veksten å fortsette å være lav. Dette gir grunnlag for et positivt markedssyn for 2016 og på lengre sikt for næringen.


Kontakt oss for ytterligere informasjon:


  * Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449

  * Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.


Kvartalsrapport Q2-16 her 

Kvartalspresentasjon Q2-16 her


Om Norway Royal Salmon ASA

Norway  Royal Salmon ASA (NRS) har aksjemajoritet i 4 oppdrettsselskaper som til sammen  har  35 oppdrettskonsesjoner  og  minoritetsandeler  i  3 tilknyttede oppdrettsselskaper  som  til  sammen  har  10 oppdrettskonsesjoner.  NRS  er  et attraktivt  posisjonert  oppdrettsselskap  som  gjennom  et  omfattende nettverkssamarbeid  og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.


[Tilbake]