Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Vi gjør det med TEFT

Sentralt i vår virksomhet står bedriftens grunnleggende verdier. 

 

Trygg – En trygg arbeidsplass og et trygt produkt er den viktigste verdien og avgjørende for vår virksomhet

Engasjert – Engasjerte medarbeidere er nødvendig for å kunne utvikle arbeidsprosesser, produkt og organisasjonen

Fremtidsrettet – Vi jobber i en fremtidsrettet næring, men vi må også være på leting etter fremtidsrettede og bærekraftige løsninger slik at vi som organisasjon klarer å ligge i front

Troverdig – Det må være samsvar mellom det vi sier og det vi gjør i alle deler av virksomheten og troverdighet er en sentral del av vår kultur


I Norway Royal Salmon så gjør vi det med TEFT.


COMMITTED BY NAME

Norway Royal Salmon er et navn vi er stolt av og et navn vi jobber hardt hver dag for å leve opp til. Det å ha "ROYAL" i navnet gjør at vi lokalt og ute i den store verden blir forbundet med kvalitet. Norway Royal Salmon er et navn som forplikter og vi sier derfor at vi er "Committed by name"

Lokale oppdrettere - lokal kunnskap

Norway Royal Salmon ble etablert i 1992 av 32 oppdrettsselskaper langs kysten av Norge. Disse oppdretterne hadde allerede lang erfaring innen lakseoppdrett og flere av dem var regnet som pionerer innenfor oppdrettsvirksomheten. De bodde ved sjøen og hadde en lang tradisjon for å arbeide i nær kontakt med naturen. Som fiskere og oppdrettere, visste de mye om hvordan man skal forvalte ressursene på en bærekraftig måte. Denne tradisjonen har fortsatt, og alle våre anlegg drives i dag av lokale folk med et nært forhold til natur og livet på sjøen.

 

Vi jobber mot en bærekraftig utvikling

I Norway Royal Salmon har vi engasjerte medarbeidere som hele tiden er nysgjerrig på fremtidsrettede løsninger. Det var derfor ikke helt tilfeldig at vi ble tildelt flest lisenser - 10 - når den norske regjeringen tildelte nye grønne konsesjoner i 2014.

Samtidig er vi ikke fornøyd med dette og nå jobber vi hardt med å få på plass de strengeste miljøsertifikatene innenfor vår næring. I løpet av 2015 ble våre første produksjonssteder bli ASC sertifisert og i 2020 skal alle våre produksjonssteder være ASC sertifisert. 

Når man er oppvokst på den norske kysten, lærer du å sette pris på dine omgivelser. Du respekterer miljøet. Det blir en del av din identitet. Dette er også en del av Norway Royal Salmons identitet. Vi er opptatt av å skape bærekraftige og miljøvennlige oppdrettsanlegg for laks.

Helse, Miljø og Sikkerhet

I Norway Royal Salmon setter vi Helse, Miljø og Sikkerhet først og det har alltid høyeste prioritet. Trygg er den første og viktigste Verdiene vi har i NRS og HMS visjonen om null skade på personell, miljø og materiell er et styrende og langsiktig mål for konsernets aktiviteter.

I Norway Royal Salmon jobber vi systematisk I alle deler av vår verdikjede for å utvikle en god HMS kultur. Vi setter krav til både ledere og ansatte i på alle nivå i vår organisasjon til å følge og jobbe med:

  • Være bevisst og ansvarlig, tør å si fra
  • Kontinuerlig fokus på læring og kompetansebygging
  • Risikovurderinger av operasjoner og fokus på å forebygge skader
  • Vernerunder med høy kvalitet
  • Medlem i lokale og sentrale bedriftshelsetjeneste

For Norway Royal Salmon er det viktig å tenke HMS i hele vår verdikjede. Lover, regler og rutiner betyr mye for vår adferd, men fritar ikke ledelse og ansatte fra å ta et personlig ansvar i arbeidet med HMS.

Committed to People

ASC-revisjon

I tidsrommet 7. – 9.12.2020 vil det bli gjennomført oppfølgingsrevisjon på lokalitet Baltsfjord i Senja kommune med sikte på sertifisering etter ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonen gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på lokalitet, landbase og NRS sitt kontor i Trondheim. Resultatene av revisjonene vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

Q3 20 – Operasjonell EBIT på MNOK 35

PRESSEMELDING:  (Trondheim, 3. november 2020)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2020 på MNOK 35 og en EBIT pr. kg på NOK 4,21. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 131 og NOK 19,60.
Les mer »

ASC-revisjon

I tidsrommet 9. – 12.11.2020 vil det bli gjennomført oppfølgingsrevisjoner på lokalitetene Finnvika S og Trælvik (Senja kommune) med sikte på sertifisering etter ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). 

Les mer »

ASC-revisjoner

I tidsrommet 06.-08.10.2020 vil det bli gjennomført resertifisering av lokaliteten Store Kobbøy i Måsøy kommune i henhold til krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonen gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på lokalitet, landbaser og NRS sitt kontor i Alta. Resultatene av revisjonen vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

I tidsrommet 12.-13.10.2020 vil det bli gjennomført oppfølgingsrevisjon av lokaliteten Brensholmen i Tromsø kommune i henhold til krav i krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonen gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt som en dokumentgjennomgang i NRS ASA sine lokaler i Trondheim. Resultatene av revisjonen vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

Q2 20 – Operasjonell EBIT på MNOK 120

PRESSEMELDING:(Trondheim, 25. august 2020)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for andre kvartal 2020 på MNOK 120 og en EBIT pr. kg på NOK 17,06. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 113 og NOK 27,46.

Les mer »

ASC-revisjon

I tidsrommet 10. – 13.08.2020 vil det bli gjennomført resertifisering på lokaliteten Danielsvika (Hammerfest kommune) og i tillegg revisjonsinspeksjoner på lokalitetene Kokelv (Hammerfest kommune) og Kråkeberget (Måsøy kommune) med sikte på sertifisering etter ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council).
Revisjonen og inspeksjonene gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på lokalitet og delvis på NRS sitt kontor i Trondheim. Revisjonsresultatene publiseres på nettsidene til ASC etter hvert (asc-aqua.org).

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Utbetalt utbytte

Det vises til børsmelding 4. juni 2020 om vedtak om utbetaling av utbytte på ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA. Utbyttet er utbetalt i dag. Total utbetaling av egne aksjer er 449 545 aksjer. Etter utbetalingen eier NRS 653 398 egne aksjer, tilsvarende totalt 1,50 % av aksjekapitalen i Selskapet.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ex utbytte NOK 5,00 per aksje i dag

Aksjene i Norway Royal Salmon ASA noteres eksklusiv utbytte NOK 5,00 per aksje fra og med i dag, 5. juni 2020.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA (NRS) torsdag 4. juni 2020 klokken 13.00. Alle forslag til vedtak fra styret og valgkomiteen ble vedtatt som foreslått.

Les mer »

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Utbytteinformasjon

Det vises til børsmelding 8. mai 2020 med innkalling til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ("Selskapet") 4. juni 2020 (vedtaksdato).

Les mer »

Q1 20 - Operasjonell EBIT på MNOK 75

PRESSEMELDING:

(Trondheim, 12. Mai 2020)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for første kvartal 2020 på MNOK 75 og en EBIT pr. kg på NOK 16,53. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 162 og NOK 25,51.

Les mer »

Valgkomiteen har startet sitt arbeid

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker i den forbindelse innspill til aktuelle kandidater for styret og tillitsvalgte i kommende periode i Norway Royal Salmon ASA. Generalforsamlingen holdes 04. juni 2020.

Les mer »

ASC-Revisjon

I tidsrommet 30.03. – 03.04.2020 vil det bli gjennomført resertifiseringsrevisjoner på lokalitetene Lille og Store Kufjord i Alta kommune etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council).

Les mer »

Nøkkelinformasjon ved utbytte for Norway Royal Salmon (NRS)

(Trondheim 13.02.2020)
Utbyttebeløp: 10,00 per aksje. Fordelt med et kontantutbytte på 7,50 per aksje og utdeling av aksjer i NRS fra selskapets beholdning av egne aksjer.

Les mer »

Norway Royal Salmon: Q4 19 - Operasjonell EBIT på MNOK 136

PRESSEMELDING: 

(Trondheim, 11. Februar 2020)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2019 på MNOK 136 og en EBIT pr. kg på NOK 16,71. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 233 og NOK 17,73.


Les mer »

Meldepliktig handel – flaggemelding

(Pressemelding 20.01.2020)
Det vises til melding fra Norway Royal Salmon ASA («NRS» eller «Selskapet») den 9. desember 2019, vedrørende planlagt overføring av Gåsø Næringsutvikling AS («Gåsø Næringsutvikling») sin aksjepost i NRS til NTS ASA gjennom fusjon («NTS Transaksjonen»).

Les mer »

ASC-revisjon

I tidsrommet 3. – 6.2.2020 vil det bli gjennomført overvåkingsrevisjoner på lokalitetene Klubben og Næringsbukta i Hasvik kommune etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonene gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt på NRS sitt kontor i Alta og på lokalitetene hvis mulig. Resultatene av revisjonene vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

Norway Royal Salmon (NRS): Salg av aksjer i Sør Farming AS

(Pressemelding 16.12.2019)

Med henvisning til børsmelding den 26. september 2019 har NRS gleden av å meddele at salget av samtlige aksjer i Sør Farming AS til Tombre Fiskeanlegg AS, Lingalaks AS, Eidesvik Laks AS er gjennomført i dag.

Les mer »

Norway Royal Salmon ASA – NTS ASA blir største aksjonær i Norway Royal Salmon ASA

(Pressemelding 09.12.19)

Det vises til børsmelding offentliggjort av NTS ASA («NTS», OSE Ticker: NTS) i dag vedrørende fusjon med Frøy Gruppen inkludert Gåsø Næringsutvikling sin aksjepost i NRS. Frøy Gruppen eies av Gåsø Næringsutvikling som igjen eies av Helge Gåsø med familie. Helge Gåsø er primærinnsider og styreleder i NRS og eier gjennom Gåsø Næringsutvikling AS en aksjepost på 6.993.188 aksjer i NRS, tilsvarende 16.05% av de utestående aksjene i Selskapet.

Les mer »

ASC-revisjon

I tidsrommet 13. – 17.01.2020 vil det bli gjennomført overvåkingsrevisjoner på lokalitetene Lille Kvalfjord, Store Kvalfjord og Mortensnes i Alta kommune etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonene gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på lokalitet og delvis på NRS sitt kontor  Alta. Resultatene av revisjonene vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

Norway Royal Salmon (NRS) har fått innvilget grønn finansiering på MNOK 400 fra Danske Bank

(Pressemelding 05.12.19)

I første kvartal 2019 ble konsernets kredittramme økt fra MNOK 1 400 til MNOK 2 000. Det er MNOK 400 av denne kredittrammen som nå konverteres til grønt lån. Det er gledelig å oppleve at vår satsning på bærekraftig produksjon også verdsettes hos banken og gir uttelling i gunstigere lånevilkår.

Les mer »

Q3 19 – Operasjonell EBIT på MNOK 131

PRESSEMELDING: 

(Trondheim, 12. november 2019)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2019 på MNOK 131 og en EBIT pr. kg på NOK 17,97. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 34 og NOK 22,10.


Les mer »

ASC-revisjon

I tidsrommet 11. – 14.11.2019 vil det bli gjennomført første revisjon på lokaliteten Brensholmen (Tromsø kommune) og overvåkingsrevisjon på lokaliteten Trælvika (Lenvik kommune) etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonene gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på lokalitet og delvis på NRS sitt kontor på Finnsnes. Resultatene av revisjonene vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

Norway Royal Salmon (NRS): Utfisjonering og salg av Region Sør

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har inngått en avtale med Tombre Fiskeanlegg AS, Lingalaks AS og Eidesvik Laks AS (Kjøperne) om salg av samtlige aksjer i Sør Farming AS (Transaksjonen), et heleid datterselskap av NRS som etter gjennomføringen av en fisjon av NRS Farming AS vil eie NRS sin oppdrettsvirksomhet Region Sør

Les mer »

ASC-revisjon

I tidsrommet 14. – 18.10.2019 vil det bli gjennomført oppfølgingsrevisjoner på lokalitetene Store Kobbøy og Kråkeberget i Måsøy kommune og lokaliteten Danielsvika i Kvalsund kommune med bakgrunn i krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonen gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på lokalitet, landbaser og NRS sitt kontor i Alta. Resultatene av revisjonene vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

Q2 19 – Operasjonell EBIT på MNOK 116

PRESSEMELDING: 

(Trondheim, 27. august 2019)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for andre kvartal 2019 på MNOK 116 og en EBIT pr. kg på NOK 23,95. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 181 og NOK 24,39.

Les mer »

ASC-revisjon 2.- 6.09.2019

I tidsrommet 2. – 6.09.2019 vil det bli gjennomført førsterevisjoner på lokalitetene Finnvika S og Baltfjord i Lenvik kommune med sikte på sertifisering etter ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonen gjennomføres av tredjepart (Bureau Veritas) og vil bli avholdt delvis på lokalitet, landbaser og NRS sitt kontor på Finnsnes. Resultatene av revisjonene vil bli publisert på ASC sine nettsider (www.asc-aqua.org).

NRS åpnet visningssenter i Alta 26. juni

Norway Royal Salmon fikk høsten 2017 tillatelse fra Fiskeridirektoratet til å etablere et visningssenter for havbruk i Alta. Arbeidet med utformingen av senteret har tatt 1,5 år og nå er senteret klart for åpning - av det som blir det første visningssenteret for havbruk i Finnmark! 

Les mer »

NRS bygger nytt smoltanlegg i Dåfjord i Karlsøy kommune

12.06.2019
Norway Royal Salmon trapper opp aktiviteten i Nord-Norge gjennom å bygge et nytt smoltanlegg i Dåfjord i Karlsøy kommune.

Les mer »

Q1 19 – Operasjonell EBIT på MNOK 164

PRESSEMELDING: 

(Trondheim, 21. mai 2019)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for første kvartal 2019 på MNOK 164 og en EBIT pr. kg på NOK 22,42. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 193 og NOK 18,78.

Les mer »

Norway Royal Salmon: Fremtidens havbruksanlegg utvikles i Norge

Med banebrytende teknologi skal Norway Royal Salmon (NRS) bygge oppdrettsanlegg dimensjonert for værharde områder til havs. Selskapet er blitt enige med Fosen Yard om en kontrakt for konstruksjon av Arctic Offshore Farming.

Les mer »

ASC-revisjon 20. – 24.5 2019

I tidsrommet 20. – 24.5 2019 vil det bli gjennomført årlig ekstern tredjepartsrevisjon på lokalitetene Lille og Store Kufjord (Alta kommune) tilhørende Norway Royal Salmon ASA (NRS) etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Revisjonene vil bli avholdt delvis på lokalitetene og delvis på selskapets kontor i Alta av Bureau Veritas. Resultatene av revisjonen vil bli publisert på ASC sine hjemmesider (www.asc-aqua.org).

Q4 18 - Høyeste operasjonell EBIT i Norway Royal Salmon sin historie


PRESSEMELDING: 

(Trondheim, 12. februar 2019)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2018 på MNOK 232 og en EBIT pr. kg på NOK 17,73. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 95 og NOK 15,51.   


Les mer »

ASC-revisjon 01.-05.04.2019

I tidsrommet 01.-05.04.2019 vil det bli gjennomført eksterne overvåkingsrevisjoner på lokalitetene Fartøyvika og Petternes (Måsøy kommune) etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council).

Revisjonene gjennomføres av tredjepart som er Bureau Veritas Norge og resultatene vil bli publisert på ASC sine hjemmesider (www.asc-aqua.org). Revisjonene vil bli avholdt delvis på lokalitet og delvis på NRS sitt kontor i Alta.

Valgkomiteen har startet sitt arbeid

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker i den forbindelse innspill til aktuelle kandidater for styret og tillitsvalgte i kommende periode i Norway Royal Salmon ASA. Generalforsamlingen holdes 06. juni 2019. 


Les mer her.

ASC-revisjon

I tidsrommet 14. – 21.01.2019 vil det bli gjennomført eksterne revisjoner på lokalitetene Mortensnes, Lille Kvalfjord og Store Kvalfjord i Alta kommune.

Les mer »

Q3 18 – Operasjonell EBIT på MNOK 35


PRESSEMELDING: 

(Trondheim, 6. november 2018)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2018 på MNOK 35 og en EBIT pr. kg på NOK 22,10. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 192 og NOK 19,29.

Les mer »

Q2 18 – Operasjonell EBIT på MNOK 181


PRESSEMELDING: 

(Trondheim, 28. august 2018)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for andre kvartal 2018 på MNOK 181 og en EBIT pr. kg på NOK 24,39. 


Les mer »

ASC-revisjon 03. – 07.12.2018

I tidsrommet 03. – 07.12.2018 vil det bli gjennomført revisjoner på lokalitetene Klubben og Næringsbukta (Hasvik kommune).

Les mer »

ASC-revisjon 19. – 23.11.2018

I tidsrommet 19. – 23.11.2018 vil det bli gjennomført første revisjoner på lokalitetene Brensholmen (Tromsø kommune) og Trælvik (Lenvik kommune).

Les mer »

Q1 18 – Operasjonell EBIT på MNOK 193


PRESSEMELDING: 

(Trondheim, 8. mai 2018)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for første kvartal 2018 på MNOK 193 og en EBIT pr. kg på NOK 18,78. 


Les mer »

ASC-revisjon 8.-12. oktober 2018

I tidsrommet 8. – 12. 10. 2018 vil det bli gjennomført årlig eksterne oppfølgingsrevisjoner på lokalitetene Danielsvika (Kvalsund kommune) og Store Kobbøy (Måsøy kommune).

Les mer »

ASC-Revisjon 3. - 7. september

I tidsrommet 3. – 7.9 2018 vil det bli gjennomført årlig ekstern tredjepartsrevisjon på lokalitetene Lille og Store Kufjord (Alta kommune) og første revisjon på lokalitet Børfjord (Hasvik kommune) 

Les mer »

Norway Royal Salmon er tildelt utvikingstillatelser

Fiskeridirektorat  har i dag tildelt  utviklingstillatelser for til sammen 7,68 utviklingstillatelser (5.990 tonn MTB) for utvikling av Arctic Offshore Farming.

Tillatelsene  er en anerkjennelse av en  lang og god utviklingsprosess hvor NRS, Aker  ASA  og  Aker  Solutions  har  utviklet  et  halvt  nedsenkbart  offshore oppdrettsanlegg  som  er  dimensjonert  for  værharde  områder.

Les mer »

Valgkomiteen har startet sitt arbeid

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker i den forbindelse innspill til 

Les mer »

Q4 17 – Operasjonell EBIT på MNOK 95

PRESSEMELDING:  Q4 17 – Operasjonell EBIT på MNOK 95

(Trondheim, 13. februar 2018)


Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2017 på MNOK 95 og en EBIT pr. kg på NOK 15,51. 

Les mer »

Q3 17 – Operasjonell EBIT på MNOK 192

PRESSEMELDING:  Q3 17 – Operasjonell EBIT på MNOK 192

(Trondheim, 7. november 2017)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2017 på MNOK 192 og en EBIT pr. kg på NOK 19,29. 

Les mer »

Q2 17 – Et nytt kvartal med høy operasjonell EBIT pr kg


PRESSEMELDING:  Q2 17 – Et nytt kvartal med høy operasjonell EBIT pr kg

(Trondheim, 22. august 2017)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag den nest høyeste operasjonelle EBIT pr kg i konsernets historie. 


Les mer »

Q1 17 – BESTE FØRSTEKVARTALSRESULTAT I NRS SIN HISTORIE

PRESSEMELDING: Q1 17 – Beste førstekvartalsresultat i NRS sin historie   

(Trondheim, 23. mai 2017)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag den høyeste operasjonelle EBIT og marginene for et første kvartal i konsernets historie. 

Les mer »

NRS og GSF sikrer seg smoltkapasitet i Finnmark

Norway Royal Salmon (NRS) og Grieg Seafood (GSF) går sammen om å sikre seg smoltkapasitet i Finnmark. 

Les mer »

Q4 16 - Beste fjerdekvartalsresultat i NRS sin historie


Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag den høyeste operasjonelle EBIT og marginene for et fjerde kvartal i konsernets historie   


Les mer »

Arve Olav Lervåg tiltrer som Konserndirektør oppdrett


Arve Olav Lervåg (45 år) er ansatt som ny Konserndirektør oppdrett hos Norway Royal Salmon ASA (NRS), og han tiltrer stillingen senest 1. april 2017   

Les mer »

Q3 16 - Et nytt kvartal med rekordhøy operasjonell EBIT

PRESSEMELDING: Q3 16 – Et nytt kvartal med rekordhøy operasjonell EBIT

(Trondheim, 9. november 2016)

Les mer »

Norway Royal Salmon ASA: Kjøp av aksjer i Arctic Fish ehf.


(Trondheim, 24. august 2016)

Norway Royal Salmon ASA har inngått en  avtale om kjøp av 50,0 % av aksjene i Arctic Fish ehf  for EUR 29 millioner gjennom en rettet emisjon.

Les mer »

Q2 16 – Et nytt kvartal med rekordhøy operasjonell EBIT

PRESSEMELDING: Q2 16 – Et nytt kvartal med rekordhøy operasjonell EBIT

(Trondheim, 24. august 2016)


Les mer »

Norway Royal Salmon ASA: Ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA (NRS)
torsdag 26. mai 2016 klokken 13.00. Alle forslag til vedtak fra styret og
valgkomiteen ble vedtatt som foreslått.

Les mer »

Nyansettelser i Norway Royal Salmon ASA

Kåre Gruven er ansatt i stillingen som Fagsjef  Fôr og Ole Christian Norvik  er ansatt som ny Settefisksjef hos Norway Royal Salmon ASA.

Les mer »

Beste kvartalsresultat i NRS sin historie

PRESSEMELDING: Norway Royal Salmon ASA: Q1 16 - Beste kvartalsresultat i Norway Royal Salmon sin historie

(Trondheim, 4. mai 2016)

Les mer »

Skattemessig behandling av utbytteaksjer

Norway Royal Salmon (NRS/Selskapet) har registrert at utsendte «Aksjeoppgave 2015» fra Skatteetaten, knyttet til skatteplikt for den delen av utbetalt utbytte i 2015 som er utdelt med utbytteaksjer, ikke er behandlet i samsvar med hvordan NRS har oppfattet skattereglene. NRS sin vurdering er at den delen av utbytte mottatt med utbytteaksjer ikke er skattepliktig utbytte, mens den delen av utbytte som er utbetalt med kontanter er skattepliktig utbytte.

Les mer »

Norway Royal Salmon og Aker med fremtidens offshoreoppdrett

Norway Royal Salmon ASA (NRS) og Aker ASA (Aker) søker i dag om utviklingstillatelser for oppdrett av laks. Selskapene har sammen utviklet et offshore oppdrettsanlegg som legger til rette for bærekraftig vekst på arealer som dagens havbruksteknologi ikke har kunnet utnytte.

Les mer »

Norway Royal Salmon ASA: NRS kjøper resterende utestående aksjer i Nord Senja Laks AS for et kontantvederlag på NOK 70 millioner

Norway Royal Salmon ASA ("NRS") har i dag inngått en avtale med Botnhamn Fisk AS

om  kjøp  av  135 aksjer  i  Nord  Senja  Laks AS ("NSL"), tilsvarende 33,3 % av

utestående  aksjer  i  NSL,  for  et  kontantvederlag  på  NOK  70 millioner

("Transaksjonen").  Etter Transaksjonen  vil NRS  totalt eie  100 % av aksjene i

NSL.


Les mer »

Norway Royal Salmon med 5 nye lokaliteter godkjent etter ASC standarden

PRESSEMELDING

Norway Royal Salmon ASA (NRS) fikk i dag 5 lokaliteter godkjent etter ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council). Lokalitetene er Mortensnes, Næringsbukta, Klubben, Lille Kvalfjord og Store Kvalfjord.

Les mer »

Q4 15 – Sterkt resultat i fjerde kvartal

PRESSEMELDING Q4-15: Sterkt resultat i fjerde kvartal

(Trondheim, 16. februar 2016)

Les mer »

Pressemelding fra Cermaq Norway, Norway Royal Salmon og Grieg Seafood: Oppdrettsselskaper i Vest-Finnmark vil utrede felles slakteri

Cermaq, Grieg og Norway Royal Salmon sendte i dag ut en felles pressemelding om at selskapene vil utrede muligheten for et nytt, felles lakseslakteri i Vest-Finnmark for å sikre fremtidsrettet og konkurransedyktig drift. Selskapene vil nå kontakte alle aktuelle kommuner om prosjektet.

Les mer »

Valgkomiteen har startet sitt arbeid

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker i den forbindelse innspill til aktuelle kandidater for styret og tillitsvalgte i kommende periode i Norway Royal Salmon ASA. 

Les mer »

Laks er viktigere enn olje

Tre år med høye laksepriser har gitt investorene fantastisk avkastning, men forskjellen blant selskapene er store. Norway Royal Salmon troner øverst med over 500 prosent.

Les mer »

Pressemelding Q3 15

PRESSEMELDING Q3-15: Operasjonell EBIT før engangskostnader på MNOK 54
(Trondheim, 10. november 2015) 

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT før engangskostnader for tredje kvartal 2015 på MNOK 54 og en EBIT pr. kg på NOK 9,24.

Les mer »

Ny daglig leder på plass hos Nord-Senja Laks AS

Rune Eriksen er ansatt som ny daglig leder hos Nord-Senja Laks AS.
Han begynte i jobben 01. august. Rune Eriksen er 37 år og er bosatt i Solli på Senja.

Les mer »

ASC-SERTIFISERING AV 2 LOKALITETER

Norway Royal Salmon (NRS) fikk i dag sine to første lokaliteter godkjent etter (Aquaculture Stewardship Council (ASC) standard.- 

Les mer »

SEAFOOD EXPO I BRUSSEL VAR EN STOR SUKSESS

21.-23. april deltok Norway Royal Salmon på Seafood Expo i Brussel. Seafood Expo er verden største og viktigste sjømat-messe.

Les mer »

Vi gratulerer Tarjei Bø med flott innsats i VM

Vi gratulerer Tarjei Bø med 2 bronsjemedajler så langt i VM. Vi gleder oss til resten av konkurransene

TILDELT 9 NYE GRØNNE KONSESJONER

Tildelt 9 nye grønne konsesjoner i gruppe A Nærings- og fiskeridepartementet offentliggjorde i dag 22. desember 2014

Les mer »

NY KONSERNSJEF I NORWAY ROYAL SALMON ASA

Charles Høstlund er ansatt som ny konsernsjef i Norway Royal Salmon ASA, og vil tiltre stillingen senest 01.10.2014.
Les mer »

1. INNLEDNING

1.1 Disse etiske retningslinjene («Retningslinjene») er vedtatt av styret i Norway Royal Salmon ASA («Selskapet»).

1.2 Formålet med Retningslinjene er å skape en sunn bedriftskultur og bevare Selskapets integritet gjennom å hjelpe de ansatte til å sette en høy standard for god forretningsskikk. Videre er Retningslinjene ment som et verktøy til egenevaluering og til utvikling av Selskapets identitet.

1.3 Retningslinjene gjelder for alle enheter som kontrolleres av Selskapet og alle Selskapets ansatte og styremedlemmer (samlet benevnt som «Ansatte»). Alle Ansatte skal lese og forstå Retningslinjene. De Ansatte oppmuntres til å stille spørsmål med hensyn til anvendelsen av Retningslinjene. Slike spørsmål kan rettes til den enkeltes nærmeste overordnede, et medlem av Selskapets øverste ledelse eller et medlem av Selskapets styre («Styret»).

1.4 Den enkelte Ansatt har det endelige ansvar for å rette seg etter Retningslinjene. Den enkelte leder skal i tillegg ha ansvar for å håndheve Retningslinjene slik den gjelder for de Ansatte og driften innenfor den enkelte leders ansvarsområde.

1.5  Eventuelle brudd på Retningslinjene vil utgjøre grunn for disiplinærtiltak, herunder oppsigelse, om nødvendig.

2. ETIKK


2.1 Selskapets retningslinjer krever at de Ansatte etterlever en høy etisk standard på det forretningsmessige og personlige plan ved utførelsen av sine plikter og oppgaver for Selskapet. De Ansatte skal opptre redelig og utvise integritet overfor andre Ansatte, forretningsforbindelser og kunder, offentligheten, næringslivet, aksjeeiere, leverandører, konkurrenter og statlige myndigheter.

2.2 Ansatte skal ikke når de handler på vegne av Selskapet søke å oppnå urettmessige fordeler ved manipulering, hemmelighold, misbruk av privilegert informasjon, feilaktig fremstilling av viktige kjensgjerninger eller andre uredelige metoder.

2.3 Selskapets retningslinjer forbyr ulovlig diskriminering av ansatte, aksjeeiere, styremedlemmer, kunder og leverandører på bakgrunn av etniske eller nasjonal opprinnelse, alder, kjønn eller religion. Alle mennesker skal behandles med verdighet og respekt og skal ikke forstyrres utilbørlig i utførelsen av sine plikter og oppgaver.

2.4 De Ansatte skal ikke ut fra lojalitet til Selskapet eller et ønske om fortjeneste for Selskapet bryte gjeldende lover eller Selskapets interne regler og retningslinjer.

3. REGLER FOR GOD FORRETNINGSSKIKK


3.1  Selskapets verdier

3.1.1 Selskapets har grunnleggende tro på at det oppnås bedre resultater for selskapene og for lokalmiljøet, ved at bedriftene har lokalt engasjement, beslutningsmyndighet og eierskap.

3.1.2 Selskapet arbeider for å være en pålitelig partner gjennom forsvarlig forretningsdrift, streng disiplin, prioritering av kvalitetsløsninger, forutsigbare leveranser og høy grad av service.

3.1.3 Selskapet skal opptre med en viss pågåenhet i alle deler av virksomheten. Dette betyr at Selskapet skal oppfylle sine forpliktelser på kortest mulig tid, treffe beslutninger raskt, men samtidig basert på faktum, godta forandringer, håndtere nye utfordringer og også være proaktiv.

3.1.4  Selskapet skal utnytte og utvikle ferdigheter innen produksjon, produktutvikling og ledelse. Her er profesjonalitet og beste praksis nøkkelfaktorer.

3.2 Regler og lovgivning

3.2.1 Selskapets skal rette seg etter alle lover og forskrifter som er relevante for selskapets virksomhet. Det er hver Ansatts personlige ansvar å følge de pålegg og restriksjoner som følger av slike lover og forskifter.

3.3 Helse, miljø og sikkerhet

3.3.1 Selskapets virksomhet skal drives på en måte som ivaretar sikkerhet og helse for de Ansatte, kundene, offentligheten og omgivelsene i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet og på en måte som verner miljøet og Selskapets personale og eiendeler. Alle Ansatte skal opptre i samsvar med disse retningslinjene. Avvik eller mistanke om avvik fra retningslinjene skal rapporteres omgående.

3.3.2 Selskapet skal være en profesjonell og positiv arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø.

3.3.3 Alle Ansatte skal bidra til å skape et arbeidsmiljø fritt for diskriminering på bakgrunn av religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonalitet, rase og funksjonshemning.

3.3.4 Selskapet godtar ikke oppførsel som kan oppfattes som nedverdigende eller truende.

3.4 Forholdet til kunder, leverandører og konkurrenter

3.4.1 Kunder skal bli møtt med kunnskap, respekt og forståelse.

3.4.2 Leverandører skal behandles på en redelig og profesjonell måte.

3.4.3 Selskapet ønsker rettferdig og åpen konkurranse i alle markeder, både nasjonalt og internasjonalt. Ikke under noen omstendigheter skal Selskapet eller noen av dets Ansatte delta i handlinger i strid med gjeldende konkurranselovgivning. Ansatte som har spørsmål med hensyn til mulige konkurransehindrende virkninger av bestemte transaksjoner eller mistenker brudd på gjeldende konkurranselovgivning, bør rådføre seg med sine nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller Styret.

3.4.4 Selskapet er sterkt imot all form for korrupsjon (bestikkelser, smøring, mv). Ingen av Selskapets ansatte skal direkte eller indirekte tilby, love, gi eller motta bestikkelser, ulovlige eller upassende gaver eller andre urettmessige fordeler eller godtgjørelse for å oppnå forretningsmessige eller andre personlige fordeler.

3.5 Hvitvasking av penger

3.5.1 Selskapet er sterkt imot all form for hvitvasking av penger. Selskapet vil treffe de tiltak som er nødvendige for å hindre at de økonomiske transaksjoner det foretar brukes av andre til hvitvasking av penger. Ansatte som mistenker brudd på gjeldende hvitvaskingslovgivning bør rådføre seg med sine nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller Styret.

3.6  Lojalitet og interessekonflikt

3.6.1 Selskapet krever lojalitet av sine Ansatte og at de avstår fra handlinger eller fra å ha interesser som gjør det vanskelig å utføre det arbeid de er satt til på en objektiv og effektiv måte.

3.6.2 Den enkelte Ansatte skal underrette sin nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller Styret om situasjoner der han/hun har en vesentlig direkte eller indirekte interesse i en transaksjon eller et annet forhold som angår Selskapet.

3.6.3 Interessekonflikter bør unngås. Dersom det oppstår en interessekonflikt, skal hver enkelt Ansatt vurdere situasjonen og underrette sin nærmeste overordnede om sin partiskhet eller interessekonflikt. Situasjoner som innebærer interessekonflikt kan berøre, men er ikke nødvendigvis begrenset til, kunder, leverandører, nåværende eller fremtidige ansatte, konkurrenter eller andre forbindelser.

3.6.4 De Ansatte har plikt til å fremme Selskapets legitime interesser når de har anledning til det. De Ansatte skal ikke personlig benytte seg av muligheter de oppdager ved bruk av bedriftens eiendom eller informasjon eller i sin stilling i bedriften.

3.7  Konfidensialitet og taushetsplikt

3.7.1  Det er viktig at den enkelte Ansatte overholder taushetsplikten med hensyn til informasjon relatert til Selskapet. De Ansatte har ofte tilgang til fortrolig og taushetsbelagt informasjon om Selskapets virksomhet, kunder og leverandører. Taushetsbelagt informasjon omfatter blant annet ikke-offentlig informasjon om Selskapets virksomhet, økonomiske resultater og utsikter og mulige selskapstransaksjoner. De Ansatte skal overholde taushetsplikten med hensyn til slik informasjon både under og etter ansettelsesforholdet, og skal ikke bruke, videreformidle eller meddele den taushetsbelagte informasjonen, med mindre dette gjøres i utøvelsen av den Ansattes stilling. Det kan ha alvorlige konsekvenser for Selskapet og vedkommende Ansatt om konfidensiell eller fortrolig informasjon blir gitt videre uten tillatelse.

3.7.2 Selskapets behandling av personopplysninger skal gjøres med den påpasselighet og bevissthet som er påkrevd i samsvar med lover og forskrifter og som er relevant for informasjon som kan være sensitiv, uansett om opplysningene dreier seg om kunder, ansatte eller andre. Behandling av personopplysninger bør begrense seg til det som er nødvendig for virksomhetens drift, effektiv kundebehandling, aktuelle markedsmessige aktiviteter og riktig personalforvaltning.

3.8 Riktig bruk av Selskapets eiendeler
Selskapets eiendeler skal kun brukes til lovlige forretningsformål og kun av Ansatte med bemyndigelse eller personer utpekt av dem. Dette gjelder materielle eiendeler (som f eks kontorutstyr, telefon, kopimaskin mv) og immaterielle eiendeler (som f eks forretningshemmeligheter og taushetsbelagt informasjon). De Ansatte har ansvar for å beskytte Selskapets eiendeler mot tyveri og tap og å påse at de brukes effektivt. Tyveri, uforsiktighet og sløseri har en direkte innvirkning på Selskapets lønnsomhet. Dersom en Ansatt blir kjent med tilfeller av tyveri, sløseri eller misbruk av Selskapets eiendeler, skal vedkommende rapportere dette til sin overordnede eller til et medlem av Styret.

3.9  Narkotika og alkohol

Selskapets retningslinjer forbyr ulovlig bruk, salg, kjøp, overdragelse, besittelse eller forbruk av kontrollerte stoffer på Selskapets område, unntatt til reseptbelagt, medisinsk bruk. Selskapets retningslinjer forbyr også Ansatte å bruke, selge, kjøpe, overdra eller besitte alkoholholdig drikke på Selskapets område, unntatt i henhold til tillatelse fra Selskapet. I henhold til disse retningslinjene skal Selskapet overholde gjeldende lover og forskrifter som gjelder bruk av alkohol eller andre kontrollerte stoffer.

3.10 Ekstern kommunikasjon

Det er kun spesielt utpekte Ansatte som har tillatelse til å diskutere Selskapet med media, analytikere og investorer. Alle forespørsler fra tilsynsmyndigheter eller statlige representanter skal henvises til vedkommende leder. Ansatte som kommer i kontakt med media i sin stilling, må ikke kommentere rykter eller spekulasjoner om Selskapets aktiviteter.

3.11 Handel med verdipapirer

3.11.1  Ansatte og medlemmer av deres familie må ikke kjøpe eller selge aksjer eller andre verdipapirer eller gi råd om handel med verdipapirer på bakgrunn av innsideinformasjon vedrørende slike verdipapirer, herunder Selskapets aksjer og aksjer i selskaper som er kunder, leverandører eller partnere av Selskapet.

3.11.2  «Innsideinformasjon» er informasjon som merkbart kan påvirke kursen på Selskapets aksjer eller aksjene til andre børsnoterte selskaper. Dersom du er i tvil om du er i besittelse av innsideinformasjon, bør du ta kontakt med din nærmeste overordnede eller Selskapets representant med ansvar for forhold vedrørende innsidehandel, og det kan eventuelt søkes råd hos juridisk rådgiver.

3.11.3  Medlemmer av Styret og den øverste ledelse, samt visse andre personer er underlagt ytterligere krav i henhold til Selskapets regler om innsidehandel.

3.12  Integritet for selskapsdokumenter

3.12.1  Alle forretningsdokumenter, kostnadskonti, bilag, regninger, lønningslister, tjenestejournaler, rapporter til offentlige organer og andre rapporter skal gjenspeile de faktiske forhold.

3.13  Selskapets regnskaper skal føres med årvåkenhet og ærlighet, og skal på en nøyaktig måte gjenspeile Selskapets transaksjoner. Alle eiendeler skal føres opp i samsvar med Selskapets vedtatte fremgangsmåter. Det skal ikke opprettes skjulte eller ikke-bokførte midler eller eiendeler til noe formål.

3.14 Selskapets regnskapspersonale skal gi Selskapets eksterne revisorer eller Styret all informasjon de ber om. Ingen Ansatte må selv foreta eller beordre eller tillate andre å foreta handlinger med sikte på uredelig påvirkning, tvang, manipulasjon eller villeding av Selskapets eksterne revisorer som er involvert i revisjon eller kontroll av Selskapets regnskaper, eller unnlate å rette opp vesentlig feilaktige eller villedende regnskaper eller regnskapsdokumenter for å oppnå vesentlig villedende regnskaper.

4. RAPPORTERING AV REGELBRUDD


Ansatte som er vitne til eller blir kjent med en situasjon de mistenker for å være brudd på Retningslinjene, har plikt til å underrette sine nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller et medlem av Styret, med mindre Retningslinjene gir anvisning om annet. Regelbrudd der en leder er involvert skal rapporteres direkte til et medlem av Styret. Når en leder blir underrettet om brudd på Retningslinjene skal lederen ha ansvar for å håndtere forholdet i samråd med et medlem av Styret. Dersom en Ansatt som har rapportert om brudd på Retningslinjene ønsker å forbli anonym, skal det gjøres alt som rimelig kan forventes for at identiteten til den Ansatte kan holdes konfidensiell. Alle meddelelser skal tas alvorlig og rapportering om brudd på Retningslinjene skal om nødvendig granskes nærmere. Selskapet skal ikke rette eller tillate at det rettes represalier mot en Ansatt som har rapportert om en situasjon i god tro.

Les personvernerklæringen her


­­­Personvernerklæring

Kontaktinformasjon og nyhetsbrev/børsmeldinger

Denne personvernerklæringen fastslår hvordan Norway Royal Salmon som behandlingsansvarlig kan bruke, behandle og lagre personopplysninger om våre forretningsforbindelser.

 

1.     Hvorfor vi innhenter dine personopplysninger og hvilke opplysninger vi har rett til å innhente

Vi kan innhente ditt navn, epostadresse og telefonnummer for å utføre de tjenester som er avtalt mellom deg eller selskapet du jobber for og oss. Personopplysningene kan brukes i sammenheng med fakturering, informasjonsutveksling, svare på forespørsler og utsendelse av nyhetsbrev/børsmeldinger. Behandlingen er basert på våre berettigede interesser.

 

2.     Deling av personopplysninger med tredjeparter

Vi vil verken selge eller dele dine personopplysninger med andre selskaper. Vi kan benytte databehandlere til å håndtere personopplysninger på våre vegne. For å sikre informasjon og opplysninger har vi inngått databehandleravtaler med alle databehandlere.

 

Vi vil ikke overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

 

3.     Oppbevaringstid

Vi beholder personopplysningene dine så lenge som nødvendig for våre forretningsformål, og dersom relevant, etter bindende lovgivning.

4.     Dine rettigheter

Du har rett til å be om tilgang, retting eller sletting av dine personopplysninger. Videre har du rett til å begrense vår behandling og til å komme med innvendinger mot vår behandling av dine personopplysninger. Vennligst kontakt oss for å utøve rettighetene dine, se kontaktinformasjon under. Vi vil besvare din henvendelse så fort som mulig og senest innen 30 dager.

Dersom du mener at vår innhenting, lagring og bruk av personopplysninger strider mot vår personvernerklæring eller gjeldende rett har du rett til å klage til Datatilsynet.

 

5.     Endringer i vår personvernerklæring

I fremtiden kan vi fra tid til annen endre denne personvernerklæringen. Slike endringer vil publiseres via våre nyhetsbrev og eventuelt underrettes deg skriftlig dersom nødvendig.

6.     Kontaktinformasjon

Dersom du skulle ha noen spørsmål til vår behandling av dine personopplysninger ber vi deg vennligst om å ta kontakt. Se vår kontaktinformasjon under:

Kontaktperson: Hanne-Guri Haug

Telefonnummer: : +47  91 393 403

E-postadresse: Hanne-Guri.Haug@salmon.no