Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Norway Royal Salmon og Aker med fremtidens offshoreoppdrett

Norway Royal Salmon ASA (NRS) og Aker ASA (Aker) søker i dag om utviklingstillatelser for oppdrett av laks. Selskapene har sammen utviklet et offshore oppdrettsanlegg som legger til rette for bærekraftig vekst på arealer som dagens havbruksteknologi ikke har kunnet utnytte.

-NRS og Aker har sammen en industriell ambisjon om å kombinere kunnskap fra oppdrettsnæringen med offshorekompetanse. Vi vil etablere et felleseid selskap for å utvikle fremtidens oppdrettsanlegg dersom Fiskeridirektoratet innvilger utviklingstillatelser, sier konsernsjefene Charles Høstlund i NRS og Øyvind Eriksen i Aker.

Fiskeridirektoratet tildeler tillatelser til aktører som utvikler teknologi og løsninger som kan løse miljø- og arealutfordringer i oppdrettsnæringen. NRS og Aker har utviklet et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg som er dimensjonert for værharde områder. Dette konseptet vil gi økt arealutnyttelse av norske farvann ved plassering lengre fra kysten, og hvor det i tillegg vil ha et lite miljømessig fotavtrykk.

Ved å kombinere NRS sin havbrukskompetanse med Akers lange industrielle erfaring fra maritime virksomheter, bygging av offshoreinstallasjoner og fiskeri, er målet å videreutvikle en lønnsom oppdrettsnæring   og bidra til  å løse miljø- og arealutfordringer i næringen.

Prosjektet innebærer utvikling og testing av en helt ny type oppdrettsanlegg med økt standard for å kunne tåle harde værforhold. NRS/Aker søker om 15 utviklingstillatelser for å kunne realisere konseptet og teste anlegget i Troms/Finnmark. Dette er konsesjoner som vil gi et bedriftsøkonomisk grunnlag for å gjennomføre betydelige investeringer i en fremtidsrettet næring.

NRS og Aker mener dette industriprosjektet vil bidra til en ny og banebrytende standard og bærekraftig vekst for norsk havbruksnæring. Teknologien vil også kunne selges og utnyttes globalt, og Norge vil slik kunne bidra til å realisere FAOs (FN) ambisiøse mål om vekst i akvakulturnæringen globalt.

Prosjektet muliggjør et unikt samarbeid mellom tradisjonell oppdrettskompetanse (Norway Royal Salmon), kompetanse fra offshore konstruksjon (Aker Solutions), og miljøsertifisert fiskeri og operasjon i ekstreme farvann (Aker BioMarine).

Se videobeskrivelse av konstruksjonen her:

Beskrivelse: Bilde12Kontaktpersoner:

Norway Royal Salmon ASA: 

CEO Charles Høstlund, tlf. 994 18 449

COO Klaus Hatlebrekke, tlf: 975 16 757

Aker ASA:

Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen, tlf 907 84 878

[Tilbake]