Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Norway Royal Salmon ASA: Ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA (NRS)
torsdag 26. mai 2016 klokken 13.00. Alle forslag til vedtak fra styret og
valgkomiteen ble vedtatt som foreslått.

Generalforsamlingen godkjente at det utbetales et utbytte på NOK 2,60 per aksje,
ved kontantutdeling på NOK 1,30 per aksje og utdeling av aksjer i Selskapet fra
Selskapets beholdning av egne aksjer. Total utdeling av egne aksjer er 536.206
aksjer. Etter dette eier NRS 46.114 egne aksjer og har kontraktmessig rett til
2.424.386 egne aksjer, tilsvarende totalt 5,67 % av aksjekapitalen i Selskapet

Utbyttet vil bli utbetalt og aksjene overført ca. den 6. juni 2016 og tilfaller
aksjeeiere i NRS per 26. mai 2016. Aksjene i NRS noteres eksklusiv utbytte fra
og med 27. mai 2016.

Protokoll fra den ordinære generalforsamlingen.

[Tilbake]