Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan
Investorforum
IR-kontakt
Analytikere
Finanskalender


Presentasjoner utarbeidet for investorer i forbindelse med årsrapportene og kvartalsrapportene skal være tilgjengelige på Selskapets hjemmeside. Hendelser av betydning for selskapet skal rapporteres umiddelbart. Les mer om Investor Relation og om Eierstyring og Selskapsledelse for Norway Royal Salmon her.


For spørsmål vedrørende Investor Relations, ta direkte kontakt med NRS sin finansdirektør:

Ola Loe, Finansdirektør
E-post:                      
 ola.loe@salmon.no
Direkte telefon:    +47 7392 4310
Mobil:                         +47 9117 9411


Kontaktdata for analytikere som skal følge NRS.

Når det gjelder aksjeinformasjon:
Ticker:    NRS
ISIN:    NO0010331838
Org nr.:  864 234 232 NO
Antall aksjer:  43 572 191  à pålydene kr 1,- pr aksje

Kontaktpersoner er:

ABG Sundal Collier
Vidar Kristoffer Strat
Telefon: +47 22 01 61 60
E-post: vidar.strat@abgsc.no

CARNEGIE
Lage Bøhren

Telefon: +47 22 00 93 57
E-post: lage.bohren@carnegie.no

Danske Bank Markets
Knut Ivar Bakken
Telefon: +47 85 40 70 74
E-post: knb@danskebank.no

DNB Markets
Alexander Aukner
Telefon: +47 24 16 90 79
E-post: alexander.aukner@dnb.no

FONDSFINANS
Knut Erik Løvstad
Telefon: +47 23 11 30 40
E-post: kel@fondsfinans.no

Handelsbanken Capital Markets
Ketil Lye
Telefon: +47 22 39 72 99
E-post: kjly01@handelsbanken.no

SEB
Bent Rølland
Telefon: +47 22 82 71 26
E-post: bent.rolland@seb.noNORDEA MARKETS
Kolbjørn Giskeødegård
Telefon: +47 22 48 79 83
E-post: kolbjorn.giskeodegard@nordea.com

Norne Securities
Karl Johan Molner
Telefon: +47 974 76 064
E-post: karl-johan.molner@norne.no

PARETO SECURITIES AS
Carl-Emil Kjølås Johannessen
Telefon: +47 24 13 21 15
E-post: kjolas.johannessen@paretosec.com

SpareBank 1 Markets
Tore A. Tønseth
Telefon: +47 24 14 74 18
E-post: tore.tonseth@sb1markets.no

Swedbank
Telefon: +47 23 23 80 00

Finanskalender 2020/2021 for Norway Royal Salmon ASA:


03.11.2020  Presentasjon tredje kvartal 2020
16.02.2021  Presentasjon fjerde kvartal 2020
14.04.2021  Årsrapport 2020
11.05.2021  Presentasjon første kvartal 2021
27.05.2021  Ordinær generalforsamling 2021
23.08.2021  Presentasjon andre kvartal 2021
09.11.2021  Presentasjon tredje kvartal 2021


Vi gjør oppmerksom på at den finansielle kalenderen kan bli endret.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven. til § 5-12 vphl(norske verdipapirhandelloven3

Aksjonærer
Generalforsamling
Vedtekter
Kontofører

Largest shareholders pr. 22.06.20

1 16,22 FRØY GRUPPEN AS
2 12,19 MÅSØVAL EIENDOM AS
3 10,33 NORWAY FRESH AS
4 9,72 HAVBRUKSINVEST AS
5 8,82 EGIL KRISTOFFERSEN & SØNNER AS
6 3,86 HELLESUND FISKEOPPDRETT AS
7 3,51 State Street Bank and Trust Comp
8 3,18 NYHAMN AS
9 2,60 The Northern Trust Comp, London Br
10 1,56 RBC INVESTOR SERVICES TRUST
11 1,51 BNP Paribas Securities Services
12 1,50 NORWAY ROYAL SALMON ASA
13 1,09 Brown Brothers Harriman & Co.
14 1,01 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA
15 0,86 State Street Bank and Trust Comp
16 0,81 State Street Bank and Trust Comp
17 0,78 MP PENSJON PK
18 0,78 CLEARSTREAM BANKING S.A.
19 0,67 Quintet Private Bank (Europe) S.A.
20 0,64 JPMorgan Chase Bank, N.A., LondonInnkalling og protokoller

Innkalling og protokoller fra Generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

Vedtekter

Vedtekter for Norway Royal Salmon ASA slik de lyder etter endring

Vedtatt i ordinær generalforsamling 06.06.2019

Vedtekter

Kontofører

Kontofører for Norway Royal Salmon ASA (org.nr. 864 234 232 NO)
er Sparebank1 SMN – Trondheim.

Aksjen er registrert i:
Verdipapirsentralen (VPS) med ISIN NO0010331838.
Oslo Børs (OSE) med ticker NRS.

Totalt antall utstedt er 43.572.191 aksjer á pålydende kr. 1,-.


Ligningsverdi pr 31.12.2019: 239,2
Utbetalt utbytte 2019: 5,00 pr aksje

Ligningsverdi pr 31.12.2018: 179,0
Utbetalt utbytte 2018: 6,00 pr aksje

Børs / Pressemeldinger OSE

Norway Royal Salmon ASA sine meldinger til Oslo Børs finnes på 

www.newsweb.no

Direkte linker finnes ved nedenstående valg:

Alle børsmeldinger fra Norway Royal Salmon ASA
Link til Oslo Børs nyhetsside

Meldepliktig handel fra Norway Royal Salmon ASA
Link til Oslo Børs nyhetsside

Flaggemeldinger fra Norway Royal Salmon ASA
Link til Oslo Børs nyhetsside

Siste meldinger(20)
 • Norway Royal Salmon (NRS): Invitasjon til Webcast av 3. kvartal 2020 den 3. november 2020 kl. 8:00
  27.10.2020
 • Norway Royal Salmon (NRS): Pågående sonderinger
  13.10.2020
 • Norway Royal Salmon (NRS): Q3-20 Trading update
  05.10.2020
 • Norway Royal Salmon (NRS): Finansiell kalender
  01.09.2020
 • Norway Royal Salmon (NRS): Q2 20 – Operasjonell EBIT på MNOK 120
  25.08.2020
 • Norway Royal Salmon (NRS): Invitasjon til Webcast av 2. kvartal 2020 den 25. august 2020 kl. 8:00
  20.08.2020
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Kjøpt produksjonskapasitet gjennom auksjon
  18.08.2020
 • Norway Royal Salmon (NRS): Q2-20 Trading update
  08.07.2020
 • Norway Royal Salmon (NRS): Mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) i driftsområdet Dønnesfjord
  06.07.2020
 • Meldepliktig handel (NRS) - kjøp av aksjer ved utøvelse av TRS avtale
  19.06.2020
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Utbetalt utbytte
  15.06.2020
 • Meldepliktig handel - forlengelse av TRS avtale
  17.01.2020
 • Norway Royal Salmon (NRS) har fått innvilget grønn finansiering på MNOK 400 fra Danske Bank
  05.12.2019
 • Norway Royal Salmon: Q3 19 – Operasjonell EBIT på MNOK 131
  12.11.2019
 • Norway Royal Salmon (NRS): Invitasjon til presentasjon av 3. kvartal 2019
  07.11.2019
 • Norway Royal Salmon (NRS): Utfisjonering og salg av Region Sør
  26.09.2019
 • Meldepliktig handel - forlengelse av TRS avtale
  13.09.2019
 • Norway Royal Salmon: Q2 19 – Operasjonell EBIT på MNOK 116
  27.08.2019
 • Invitasjon til presentasjon av 2. kvartal 2019
  19.08.2019
 • Meldepliktig handel – kjøp av aksjer og forlengelse av TRS avtale
  19.07.2019

Norway Royal Salmon (NRS): Invitasjon til Webcast av 3. kvartal 2020 den 3. november 2020 kl. 8:00

Norway Royal Salmon presenterer på norsk regnskapstallene for 3. kvartal 2020 tirsdag 3. november 2020 kl. 08:00. På grunn av Covid-19-situasjonen vil det ikke bli avholdt noe fysisk møte. Presentasjonen er tilgjengelig som norsk webcast klokken 08.00 på  www.norwayroyalsalmon.no. Deltakerne vil ha muligheten til å sende inn spørsmål på nettet gjennom hele webcast-økten.

Opptaket av webcasten på norsk vil bli gjort tilgjengelig på vår hjemmeside www.norwayroyalsalmon.com umiddelbart etter presentasjonen, og en engelsk versjon vil være tilgjengelig kl. 11:00 samme dag.

CEO Charles Høstlund og CFO Ola Loe vil representere selskapet

Kvartalsrapport og presentasjon vil bli offentliggjort kl. 06:30.

For ytterligere informasjon kontakt:
CFO Ola Loe
Tlf: +47 911 79 411
E-mail: ola.loe@salmon.no

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon (NRS): Pågående sonderinger

Det vises til medieoppslag knyttet til en mulig fusjon mellom Norway Royal Salmon ASA og Midt-Norsk Havbruk AS. Det foregår sonderinger, men utfallet av disse er på nåværende tidspunkt uavklart. Eventuelt ytterligere opplysninger vil bli offentliggjort på egnet tidspunkt.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

CEO Charles Høstlund, +47 994 18 449

CFO Ola Loe, +47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 11 oppdrettskonsesjoner og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 800 tonn MTB. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon (NRS): Q3-20 Trading update

Slaktet volum for tredje kvartal 2020 ble 10,0 tonn (1 000 gwt)

Fullstendig rapport for tredje kvartal 2020 blir offentliggjort den 3. november 2020 klokken 06.30.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

  · Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 11 oppdrettskonsesjoner og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 800 tonn MTB. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon (NRS): Finansiell kalender

Finansiell kalender for Norway Royal Salmon ASA

 

REGNSKAPSÅR 2020

03.11.2020 - Kvartalsrapport - Q3 

16.02.2021 - Kvartalsrapport - Q4 

 

REGNSKAPSÅR 2021

23.08.2021 - Halvårsrapport

14.04.2021 - Årsrapport

27.05.2021 - Ordinær generalforsamling

11.05.2021 - Kvartalsrapport - Q1

09.11.2021 - Kvartalsrapport - Q3

 

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Norway Royal Salmon (NRS): Q2 20 – Operasjonell EBIT på MNOK 120

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for andre kvartal 2020 på MNOK 120 og en EBIT pr. kg på NOK 17,06. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 113 og NOK 27,46.

- Vi har hatt et kvartal som er preget av store svingninger i markedsprisen på laks, og dermed oppnådd en klart lavere laksepris enn på samme tid i fjor. Dette skyldes i stor grad Covid-19 pandemien. Det er gledelig at produksjonskostnaden har en positiv utvikling fra forrige kvartal, hvor vi på enkelte lokaliteter har oppnådd gode biologiske og økonomiske resultater i kvartalet. Vi ser likevel at vi har for store svingninger i prestasjon, som gjør at vårt hovedfokus fremover ligger på sterk kostnadskontroll og bedre utnyttelse av vår produksjonskapasitet, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

NRS har en sterk finansiell posisjon med MNOK 1 454 i ubenyttede kredittrammer ved utgangen av andre kvartal 2020. Netto kontantstrøm fra drift ble positiv med MNOK 183 i kvartalet. Utbetaling av utbytte og kjøp av egne aksjer, samt utbetalinger til vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg har medført at netto rentebærende gjeld er økt i kvartalet med MNOK 335 til MNOK 618. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 3 161 som gir en egenkapitalandel på 62 %.

Oppdrettsvirksomheten

Oppdrettsvirksomheten oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2020 på MNOK 134,7 mot MNOK 136,2 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 17,06 mot NOK 27,46 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 7 894 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 59 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. For 2020 antas slaktevolumet å bli 35 000 tonn, som er en økning på 28 % sammenlignet med slaktevolumet for 2019. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 20 650 tonn laks, som er 18 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

- NRS har etter utgangen av kvartalet kjøpt ytterligere produksjonskapasitet i Troms og Finnmark gjennom myndighetenes trafikklysvekst. Kjøpet synliggjør på nytt selskapets strategiske satsing på videre utvikling av selskapet i Nord-Norge, både gjennom eksisterende produksjonskapasitet og nye investeringsprosjekter. NRS skal fortsette med bærekraftig vekst og konsernet har ved utgangen av kvartalet 24 % høyere biomasse sammenlignet med samme kvartal året før, sier Charles Høstlund.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

 • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449
 • Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 11 oppdrettskonsesjoner og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 800 tonn i MTB. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

NRS Q2 2020 Presentasjon (pdf)
NRS Q2 2020 Rapport (pdf)

Norway Royal Salmon (NRS): Invitasjon til Webcast av 2. kvartal 2020 den 25. august 2020 kl. 8:00

Norway Royal Salmon presenterer på norsk regnskapstallene for 2. kvartal 2020 tirsdag 25. august 2020 kl. 08:00. På grunn av Covid-19-situasjonen vil det ikke bli avholdt noe fysisk møte. Presentasjonen er tilgjengelig som norsk webcast klokken 08.00 på  www.norwayroyalsalmon.no. Deltakerne vil ha muligheten til å sende inn spørsmål på nettet gjennom hele webcast-økten.

Opptaket av webcasten på norsk vil bli gjort tilgjengelig på vår hjemmeside www.norwayroyalsalmon.com umiddelbart etter presentasjonen, og en engelsk versjon vil være tilgjengelig senere samme dag.

CEO Charles Høstlund og CFO Ola Loe vil representere selskapet

Kvartalsrapport og presentasjon vil bli offentliggjort kl. 06:30.

For ytterligere informasjon kontakt:
CFO Ola Loe
Tlf: +47 911 79 411
E-mail: ola.loe@salmon.no

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Kjøpt produksjonskapasitet gjennom auksjon

Norway Royal Salmon (NRS) har kjøpt 1 050 tonn MTB i Region Nord for MNOK 199 i Nærings- og Fiskeridepartementets auksjon i dag. Denne økningen i MTB øker NRS sine vekstmuligheter ytterligere i et produksjonsområde med gode forutsetninger for god drift. Nord-Norge står helt sentralt i utviklingen av NRS og denne økte produksjonskapasiteten styrker den satsningen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Charles Høstlund, CEO: +47 994 18 449
Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

 

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 11 oppdrettskonsesjoner og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 800 tonn i MTB. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Norway Royal Salmon (NRS): Q2-20 Trading update

Slaktet volum for andre kvartal 2020 ble 7,9 tonn (1 000 gwt)

Fullstendig rapport for andre kvartal 2020 blir offentliggjort den 25. august 2020 klokken 06.30.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

  · Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411

 

Om Norway Royal Salmon ASA:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 35 035 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 11 oppdrettskonsesjoner og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 000 tonn. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon (NRS): Mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) i driftsområdet Dønnesfjord

NRS sin oppdrettsvirksomhet har mistanke om fiskesykdommen ILA i driftsområdet Dønnesfjord som omfatter lokalitetene Næringsbukta, Klubben og Børfjord. NRS har 2,3 millioner fisk med en snittvekt på 3,3 kilo i dette driftsområdet. NRS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå. NRS arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

 

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 35 035 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Vest-Finnmark og Troms. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 11 oppdrettskonsesjoner og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 000 tonn. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Meldepliktig handel (NRS) - kjøp av aksjer ved utøvelse av TRS avtale

Styreleder i Norway Royal Salmon ASA, Helge Gåsø, har i dag gjennom Gåsø Næringsutvikling AS benyttet sin kontraktsmessige rett til å kjøpe 150 000 aksjer i Norway Royal Salmon til kurs NOK 223,40 per aksje. Samtidig opphører TRS (Total Return Swap) på tilsvarende antall aksjer. Etter denne transaksjonen eier Helge Gåsø gjennom nærstående selskap 150 000 aksjer i Norway Royal Salmon, tilsvarende 0,34 % av aksjekapitalen i selskapet.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Utbetalt utbytte

Det vises til børsmelding 4. juni 2020 om vedtak om utbetaling av utbytte på ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA. Utbyttet er utbetalt i dag. Total utbetaling av egne aksjer er 449 545 aksjer. Etter utbetalingen eier NRS 653 398 egne aksjer, tilsvarende totalt 1,50 % av aksjekapitalen i Selskapet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 35 035 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 11 oppdrettskonsesjoner og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 000 tonn. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Meldepliktig handel - forlengelse av TRS avtale

Styreleder i Norway Royal Salmon ASA («NRS»), Helge Gåsø, har i dag gjennom Gåsø Næringsutvikling AS forlenget en TRS (Total Return Swap) på 150.000 aksjer i NRS til 19. juni 2020. I forbindelse med nevnte TRS avtale har Gåsø Næringsutvikling inngått en kontraktsmessig rett til å erverve 150.000 aksjer i NRS til NOK 254,95 per aksje. Etter denne forlengelsen eier Gåsø Næringsutvikling AS eller har kontraktmessig rett til totalt 7.143.188 aksjer i NRS, tilsvarende 16,39 % av aksjekapitalen i selskapet.

Norway Royal Salmon (NRS) har fått innvilget grønn finansiering på MNOK 400 fra Danske Bank

I første kvartal 2019 ble konsernets kredittramme økt fra MNOK 1 400 til MNOK 2 000. Det er MNOK 400 av denne kredittrammen som nå konverteres til grønt lån. Det er gledelig å oppleve at vår satsning på bærekraftig produksjon også verdsettes hos banken og gir uttelling i gunstigere lånevilkår.

Norway Royal Salmon mener bærekraftig produksjon av laks er svært viktig for vår langsiktige finansielle verdiskapning. Vi skal levere næringsrik laks med høy kvalitet med hjelp av trygge og engasjerte medarbeidere samtidig som vi sørger for minimal miljømessig konsekvens. Norway Royal Salmon jobber med å få på plass de strengeste miljøsertifikatene innenfor vår næring, Aquaculture Stewardship Council (ASC)-standard. ASC-sertifisert fisk er produsert på en særdeles ansvarsfull og bærekraftig måte innenfor svært strenge krav.  Norway Royal Salmon er allerede sertifisert på 60 % av lokalitetene i Region Nord og har som mål å være 100 % sertifisert på de aktive lokalitetene innen år 2022. 

Norway Royal Salmon er kontinuerlig fokusert på fremtidsrettede løsninger. I 2018 resulterte dette i tildeling av 8 utviklingstillatelser for utvikling av Arctic Offshore Farming. Arctic Offshore Farming innebærer et potensial til å løse næringens arealutfordringer ved at anlegget er designet for lokaliteter med værmessig eksponering hvor dagens oppdrettsutstyr ikke kan benyttes. Prosjektet kan i tillegg bidra positivt til miljøutfordringene med lakselus ved at merden er nedsenkbar til under antatt «lusebelte» i sjøen. Dette kan redusere lusepåslagene på fisken. Ambisjonen er å kombinere kunnskap fra oppdrettsnæringen med offshore kompetanse for å utvikle fremtidens havbruksnæring og med det sikre fremtidig bærekraftig vekst for norsk havbruksnæring.

Det grønne lånet vil bidra til å finansiere de to store investeringsprosjektene som pågår, Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg.

Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411 kan kontaktes for ytterligere informasjon.

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 39 426 tonn MTB for lakseoppdrett fordelt på 34 746 tonn MTB i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 4 680 tonn MTB i Region Sør i området omkring Haugesund.  I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 000 tonn. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Norway Royal Salmon: Q3 19 – Operasjonell EBIT på MNOK 131

- Konsernets hovedvirksomhet i Region Nord har bidratt med stabil og god prestasjon på slaktet fisk, mens Region Sør har hatt et svakt resultat i kvartalet. NRS skal vokse gjennom bærekraftig vekst, konsernet har gjennom kvartalet økt biomassen i sjøen med 32 % og planlegger å øke biomassen ytterligere i fjerde kvartal, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Utbetalinger til vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg, samt oppbygging av biomassen i sjøen har medført at netto rentebærende gjeld er økt i kvartalet til MNOK 926. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 2 278 som gir en egenkapitalandel på 50,3 %. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 33 %.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2019 på MNOK 138,7 mot MNOK 53,0 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 19,60 mot NOK 22,27 i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2019 på MNOK -3,7 mot MNOK 1,8 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK -8,45 mot NOK 18,05 i tilsvarende kvartal i fjor.

Strategiske vurderinger av konsernets virksomhet i Region Sør ble avsluttet med signert salgsavtale den 26. september til en selskapsverdi på MNOK 1 240. Transaksjonen forventes gjennomført i desember 2019. Region Sør er derfor regnskapsmessig behandlet som virksomhet holdt for salg i rapporteringen for tredje kvartal.

NRS slaktet et volum på 7 513 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 203 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 7 076 tonn i Region Nord og 437 tonn i Region Sør. For 2019 forventes slaktevolumet å bli 31 000 tonn og for 2020 forventes slaktevolumet å bli 37 000 tonn, som er en økning på 32 % fra slaktevolumet for Region Nord for 2019. Estimert smoltutsett for 2019 er 12,1 millioner smolt, hvorav 10,1 millioner i Region Nord og 2,0 millioner i Region Sør. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i tredje kvartal er 24 736 tonn laks, som er 66 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

 • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449
 • Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.

 

 

NRS Q3 2019 Presentasjon (pdf)
NRS Q3 2019 Rapport (pdf)

Norway Royal Salmon (NRS): Invitasjon til presentasjon av 3. kvartal 2019

Norway Royal Salmon presenterer regnskapstall for 3. kvartal 2019 tirsdag 12. november 2019 kl. 08:00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo.

Fra selskapet møter CEO Charles Høstlund og CFO Ola Loe.

Kvartalsrapport og presentasjon vil bli offentliggjort kl. 06:30.

For ytterligere informasjon kontakt:
CFO Ola Loe
Tlf: +47 911 79 411
E-mail: ola.loe@salmon.no

Norway Royal Salmon (NRS): Utfisjonering og salg av Region Sør

Denne meldingen er utarbeidet og offentligjort i henhold til punkt 3.4.1 og 3.4.2 i Løpende Forpliktelser for børsnoterte selskaper.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har inngått en avtale med Tombre Fiskeanlegg AS, Lingalaks AS og Eidesvik Laks AS (Kjøperne) om salg av samtlige aksjer i Sør Farming AS (Transaksjonen), et heleid datterselskap av NRS som etter gjennomføringen av en fisjon av NRS Farming AS vil eie NRS sin oppdrettsvirksomhet Region Sør.

Som vederlag for aksjene i Sør Farming AS er det avtalt en kjøpesum på MNOK 1 240 på gjeld- og kontantfri basis. Kjøpesummen gjøres opp kontant og er finansiert av Kjøperne dels med egenkapital og dels med lånefinansiering.  

I forbindelse med Transaksjonen har partene også inngått et langsiktig samarbeid på kjøp og salg av fisk. 

Transaksjonen antas gjennomført i desember 2019, og er betinget av at fisjonen av NRS Farming AS er gjennomført. 

«Den strategiske vurderingen av Region Sør er nå gjennomført, og vi har konkludert med at vi selger virksomheten. NRS er godt fornøyd med prisen vi har oppnådd, samt at vi kan videreutvikle samarbeidet med Kjøperne på eksport av fisk, og slik fortsette å styrke vår egen salgsavdeling. Vi er glad for at Kjøperne har lokal tilhørighet, ambisjoner og ressurser til å utvikle virksomheten videre», uttaler Konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon.

Beskrivelse av Region Sør / Sør Farming AS

Virksomheten i Region Sør som fisjoneres ut av NRS Farming AS og inn i Sør Farming AS eier og driver seks tillatelser for oppdrett av laks med produksjon på 4 680 tonn maksimalt tillatt biomasse («MTB») i området omkring Haugesund. Virksomheten har ca. 30 ansatte, og ledes av regiondirektør Rolf Berg.  

Styret i Sør Farming AS består i dag av Charles Høstlund og Ola Loe, men sammensetningen av styret vil endres etter gjennomføringen av Transaksjonen. 

Nøkkeltall resultatregnskap for Region Sør

Resultatregnskap   (NOKm) 2016 2017 2018 Q2 2019 YTD Q2 2019 Q2 2018 YTD Q2 2018
Driftsinntekter 322.5 415.6 317.7 53.5 113.5 150.9 223.4
Driftskostnader 220.9 265.6 240.3 51.1 108.4 95.4 146.5
Operasjonell EBIT 101.6 150.0 77.4 2.3 5.1 55.5 76.9
Slaktet volum
  (tonn HOG)
5,151 7,221 5,586 869 1,949 2,407 3,746
Operasjonell EBIT/ kg NOK 19.7 20.8 14.2 2.7 2.6 23.9 21.1

Historiske balansetall for virksomheten er ikke tilgjengelig siden virksomheten etableres gjennom en fisjon fra en eksisterende virksomhet. 

Transaksjonen er ledd i NRS' strategi om å konsentrere og styrke sin virksomhet i Nord-Norge og på Island. 

«Gjennom salg av denne virksomheten ønsker vi å konsentrere vår aktivitet om Nord-Norge
og på Island. Selskapet har for tiden store investeringsprosjekter som vil videreutvikle vår virksomhet i nord. Vi har som ambisjon å utvikle fremtidens oppdrettsnæring gjennom videreutvikling av driften, innovasjon og ny teknologi, og vi vil gjøre det med Nord-Norge i sentrum. Transaksjonen gir NRS ytterligere finansiell fleksibilitet til å vurdere nye vekstmuligheter», sier Charles Høstlund.

Det er inngått avtaler med enkelte ledende ansatte i Region Sør om bonuser i forbindelse med Transaksjonen.  

DNB Markets er finansiell rådgiver for NRS i forbindelse med Transaksjonen og Advokatfirmaet Wiersholm er juridisk rådgiver for NRS i forbindelse med Transaksjonen. 

Kontakt oss for ytterligere informasjon: 

· Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449 

· Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411. 

Om Norway Royal Salmon ASA 

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 34 746 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Vest-Finnmark og Troms. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon. 

Meldepliktig handel - forlengelse av TRS avtale

Norway Royal Salmon ASA («NRS») har i dag forlenget en TRS (Total Return Swap) på 994.609 aksjer i NRS til 17. mars 2020. I forbindelse med nevnte TRS avtale har NRS inngått en kontraktsmessig rett til å erverve 994.609 aksjer i NRS til NOK 187,2916 per aksje. Etter denne forlengelsen eier NRS 140.811 egne aksjer og har kontraktmessig rett til 994.609 egne aksjer, tilsvarende samlet 2,61 % av aksjekapitalen i selskapet.

For ytterligere informasjon kontakt:

Finansdirektør Ola Loe, 9117 9411

Norway Royal Salmon: Q2 19 – Operasjonell EBIT på MNOK 116

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for andre kvartal 2019 på MNOK 116 og en EBIT pr. kg på NOK 23,95. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 181 og NOK 24,39.

- Vi er fornøyd med resultatet for kvartalet i vår hovedregion, Region Nord. Region Sør har slaktet fra den samme lokaliteten som i forrige kvartal med annonsert høy produksjonskostnad. NRS skal vokse gjennom bærekraftig vekst, og konsernet har gjennom kvartalet økt biomassen med 26 % i forhold til utgangen av samme kvartal i fjor. NRS hadde en god prisoppnåelse og salgsvirksomheten hadde et godt resultat i kvartalet, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Utbetaling av utbytte og utbetalinger til vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg, samt oppbygging av biomassen i sjøen har medført at netto rentebærende gjeld er økt i kvartalet til MNOK 657. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 2 300 som gir en egenkapitalandel på 53 %. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 31 %.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2019 på MNOK 136,2 mot MNOK 157,4 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 27,46 mot NOK 24,73 i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2019 på MNOK 3,4 mot MNOK 56,5 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 3,95 mot NOK 23,49 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 5 830 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 34 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 4 962 tonn i Region Nord og 869 tonn i Region Sør. Lave sjøtemperaturer i Region Nord hittil i år og forebyggende tiltak på grunn av algeoppblomstring har medført lavere produksjon, slik at forventet slaktevolum for 2019 er nedjustert til 35 000 tonn. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 17 579 tonn laks, som er 3 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

- NRS fortsetter å trappe opp aktiviteten i Nord-Norge for å møte økende etterspørsel etter sunn, norsk laks. Vi starter nå byggingen av vårt nye smoltanlegg utenfor Tromsø, og på ny har vi valgt norske leverandører som samarbeidspartnere i et stort investeringsprosjekt. I kvartalet har NRS kjøpt 50 % av Nordnorsk Smolt. Investeringen er i tråd med NRS sin strategi med større kontroll av denne delen av verdikjeden samt å produsere større smolt, uttaler Charles Høstlund.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

 • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449
 • Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 39 426 tonn MTB for lakseoppdrett fordelt på 34 746 tonn MTB i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 4 680 tonn MTB i Region Sør i området omkring Haugesund. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

NRS Q2 2019 Rapport (pdf)
NRS Q2 2019 Presentasjon (pdf)

Invitasjon til presentasjon av 2. kvartal 2019

Norway Royal Salmon presenterer regnskapstall for 2. kvartal 2019 tirsdag 27. august 2019 kl. 08:00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo.

Fra selskapet møter CEO Charles Høstlund og CFO Ola Loe.

Kvartalsrapport og presentasjon vil bli offentliggjort kl. 06:30.

For ytterligere informasjon kontakt:
CFO Ola Loe
Tlf: +47 911 79 411
E-mail: ola.loe@salmon.no

Meldepliktig handel – kjøp av aksjer og forlengelse av TRS avtale

Styreleder i Norway Royal Salmon ASA («NRS»), Helge Gåsø, har i dag gjennom Gåsø Næringsutvikling AS benyttet sin kontraktsmessige rett til å kjøpe 100.000 aksjer i NRS til kurs NOK 205,00 per aksje, samtidig har Gåsø Næringsutvikling AS forlenget en TRS (Total Return Swap) med gjenværende aksjer på 150.000 aksjer i NRS til 17. januar 2020. I forbindelse med nevnte TRS avtale har Gåsø Næringsutvikling AS inngått en kontraktsmessig rett til å erverve 150.000 aksjer i NRS til NOK 209,02 per aksje. Etter denne transaksjonen og forlengelsen av TRS avtalen eier Gåsø Næringsutvikling AS eller har kontraktmessig rett til totalt 7.143.188 aksjer i NRS, tilsvarende 16,39 % av aksjekapitalen i selskapet.

Selskaps-presentasjoner
Resultat-presentasjoner


Tidligere webcasts

Virksomhet

Selskapets formål er å drive med produksjon, foredling, handel og distribusjon av sjømat, samt deltakelse i andre selskaper tilknyttet sjømatnæringen. Videre er selskapets formål å drive kvalitetssikring og kjedeaktiviteter for samarbeidende selskaper.

Selskapets verdigrunnlag er at vi har gunnleggende tro på at det oppnås bedre reultater for selskapene og for llokalmiljøet, ved at bedriftene har lokalt engasjement, beslutningsmyndighet og lederskap. Følgende strategiske hovedpunkter er vedtatt av styret:

- NRS skal være et effektivt og lønnsomt oppdrettsselskap.
- NRS skal drive en effektiv og lønnsom salgsorganisasjon.
- NRS skal gi konkurransedyktig avkastning til sine aksjonærer.
- NRS skal tilby tilsluttede produsenter stordriftsfordeler på salg, innkjøp, kvalitetsarbeid og andre viktige tjenester.
- NRS ønsker å delta på eiersiden av selskapet tilknyttet sjømatnæringen.

Selskapskapital og utbytte
Selskapet skal opprettholde en egenkapital som er forsvarlig med hensyn til Selskapets mål, strategi og risikoprofil. Selskapet har som mål at aksjonærenes avkastning skal reflektere den verdiskapning selskapet genererer og vil fremkomme som utbytte og positiv kursutvikling på aksjen. Utbytte skal være stabilt over tid og utgjøre 30 til 40 % av overskuddet i konsernet etter skatt forutsatt at bedriftens eget kapitalbehov er dekket. Over tid skal den økonomiske verdiskapningen skje mer gjennom kursstigning en gjennom utdelt utbytte.

Likebehandling av aksjeeiere og fri omsettelighet
Selskapets policy er at alle aksjonærer skal behandles likt. Aksjonærene skal ikke utsettes for forskjellsbehandling som ikke har et faktisk grunnlag i Selskapets eller aksjonærenes interessefellesskap. Selskapets aksjer er fritt omsettelig og det foreligger ikke restriksjoner på kjøp og salg av selskapets aksjer utover hva som følger av norsk lov. Alle aksjer tilhører samme klasse, hver aksje har én stemme i selskapets generalforsamling.

Generalforsamling
Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår avholdes ordinær generalforsamling. Ekstraordinære generalforsamlinger kan innkalles av styret når som helst.

Alle aksjonærer skal motta skriftlig innkalling til å møte på generalforsamling. Forslag til vedtak og nødvendig bakgrunnsinformasjon, samt de dokumenter som skal legges fram på generalforsamlingen, skal gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider minst 21 dager før generalforsamlingen.  Aksjonærer som ikke selv kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt.

Generalforsamlingen velger styremedlemmer, fastsetter styrehonorar, godkjenner årsregnskapet og årsberetningen og behandler alle andre saker som i følge lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. Styreleder, ledelse og revisor deltar på ordinær generalforsamling.

Valgkomité
Selskapets valgkomité består av tre medlemmer, valgt av generalforsamlingen for to år av gangen. Valgkomiteen skal innstille til generalforsamlingen på valg av medlemmer og varamedlemmer til styret. Innstilling på styreleder angis særskilt. Forslaget skal begrunnes. Valgkomiteen kommer med anbefaling til godtgjørelsen for styret.

Styrets sammensetning og uavhengighet
Selskapets styre er sammensatt for å ivareta aksjonærfellesskapets interesser, og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Styret sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Minst to av de aksjonærvalgte medlemmene skal være uavhengige av av ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og selskapets hovedaksjonærer.
Styremedlemmer velges for en periode på to år av gangen.

Styrets arbeid
Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet. Administrerende direktør velges av styret og har rapporteringsplikt overfor styret. Styrets nærmere saksbehandling og ansvarsområder, samt administrerende direktørs arbeidsoppgaver i forhold til styret, er nedfelt i en egen styreinstruks. Styret har etablert et revisjonsutvalg på tre medlemmer som har til oppgave å være et forberedende organ for styret, og skal bidra til ytterligere fokus på god risikohåndtering og god finansiell rapportering og oppfølging. Det er også etablert et kompensasjonsutvalg for behandling av saker som gjelder godtgjørelse til ledende ansatte.

Risikostyring og intern kontroll
Effektiv styring med fokus på risiko og god intern kontroll er en overordnet suksessfaktor for NRS og er en integrert del av forretningsdriften. Evnen til å planlegge, strukturere, gjennomføre og evaluere prosjekter er en viktig del av virksomheten. Selskapet styres etter fastsatte finansielle mål. Rapportering skjer månedlig og omhandler både finansielle og ikke-finansielle parametre. Det er fokus på lønnsomhet og risiko knyttet til hvert virksomhetsområde. Det legges vekt på resultatoppfølging og fokus rettes mot tiltak på områder som ikke har ønsket utvikling. Formålet med risikostyringen og internkontrollen er å håndtere risiko knyttet til virksomheten og styrke kvaliteten på den finansielle rapporteringen. Effektiv risikostyring og god internkontroll bidrar til å sikre aksjonærenes investeringer og selskapets eiendeler. Styret mener NRS har en god intern kontroll og en risikostyring som er tilpasset virksomheten.

Godtgjørelse til styret
Godtgjørelsen til styret skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen skal ikke være resultatavhengig. Det skal ikke utstedes opsjoner til styrets medlemmer. Godtgjørelsen fastsettes av generalforsamlingen etter anbefaling av valgkomiteen. Nærmere informasjon om styrets godtgjørelse fremgår av notene til årsregnskapet.

Godtgjørelse til ledende ansatte
Godtgjørelse til administrerende direktør fastsettes av styret. Godtgjørelsen består av fast lønn og en variabel del (bonus) som er avhengig av om fastsatte målsetninger er oppnådd.

Informasjon og kommunikasjon
NRS skal sørge for at alle aksjonærer mottar nøyaktig, klar, relevant og tidsriktig informasjon i forbindelse med alle saker av økonomisk betydning for aksjonærene. Finansiell informasjon offentliggjøres på NRS sine hjemmesider og i pressemeldinger. Årsrapporter og kvartalsrapporter offentliggjøres både på norsk og engelsk.

Selskapsovertakelse
Ved eventuelle tilbud om overtakelse vil ikke styret søke å forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter tilbud på selskapets virksomhet eller aksjer, uten at det foreligger særlige grunner for dette. Dersom et bud fremmes på selskapets aksjer, vil styret avgi en uttalelse med vurdering av budet og en anbefaling om aksjeeierne bør akseptere eller ikke. I styrets uttalelse vil det framgå om vurderingen er enstemmig.

Revisor
Revisor deltar på styremøter som behandler årsregnskapet. Revisor legger hvert år frem hovedtrekkene for revisjonen av Selskapet for styret. Det er utarbeidet en instruks for revisjonsutvalgets arbeid i forhold til revisor, samt retningslinjer for arbeid utført av eksternrevisor utover ordinær revisjon.

Styre
Ledelse
 • Helge Gåsø

  (1961), Styreleder

  Eier av Gåsø Næringsutvikling AS og Frøy Sjøtransport AS. Helge Gåsø har lang erfaring med oppbygging, drift og utvikling av oppdrettsvirksomhet. Han var med å bygge opp Frøya Fiskeindustri AS, senere Hydro Seafood AS og Midnor Havbruk AS. Han er bosatt i Hamarvik på Frøya.

 • Eva Kristoffersen

  Nestleder

  Eva Kristoffersen er utdannet fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskule. I tillegg har hun master i fiskerimarkedsføring og spesialisering i bedriftsøkonomi, finans og organisasjonsteori. Eva Kristoffersen er konsernsjef i Egil Kristoffersen & Sønner AS og har styreerfaring blant annet fra Sjømat Norge og NHO.

 • Arnfinn Aunsmo

  Styremedlem

  Arnfinn Aunsmo er utdannet veterinær og har doktorgrad i epidemologi fra Norges Veterinærhøyskole. Han har hatt ledende stillinger i flere større selskaper innen havbruk i tillegg til stillinger knyttet til Norges Veterinærhøyskole. I dag jobber han i eget konsulentselskap, Barkbekken. Aunsmo har utgitt en rekke publikasjoner og rapporter innenfor sitt fagfelt.
 • Trude Olafsen

  (1963), Styremedlem

  Trude Olafsen er utdannet Cand. Agric. innen akvakultur fra Norges Landbrukshøgskole. Hun er ansatt i AKVA group med ansvar for forretningsutvikling. Hun har jobbet i ulike organisasjoner i sjømatnæringen og innen forskning/rådgivning foruten å ha innehatt flere tillitsverv i næringen. Hun er bosatt i Trondheim.

 • Karl-Johan Bakken

  Styremedlem

  Karl-Johan Bakken er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole, marinteknisk avdeling. Han har hatt lederstillinger i flere større selskaper (Ulstein-konsernet og Farstad Shipping ASA) og er i dag CEO i Remøy Group AS. Han har og har hatt en rekke styreverv i større norske og internasjonale selskaper, blant annet Norges Rederiforbund og Det Norske Veritas.

   


 • Marianne E. Johnsen

  (1963), Styremedlem

  Marianne E. Johnsen er jurist fra UiO og har en MBA fra Solvay Business School i Brussels. Hun er grunnlegger og partner i X-lence Group AS som er et investering og rådgivingsselskap. Hun har mangeårig nasjonal og internasjonal ledererfaring, blant annet fra Elkem, og innehar en rekke styreverv i børsnoterte selskaper. Hun er bosatt i Oslo.

 • Tom Vidar Rygh

  Styremedlem

  Tom Vidar Rygh er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har hatt ledende stillinger i flere større selskaper og er i dag senior rådgiver og tidligere partner i Nordic Capital. Han har og har hatt en rekke styreverv i større norske og internasjonale selskaper, blant annet Europris ASA, Telenor ASA, Orkla Finans AS og Oslo Børs. 

 • Charles Høstlund

  (1975), Konsernsjef

  Charles Høstlund har Master i fiskehelse ved Norges Fiskerihøgskole og MBA i styring og ledelse ved Norges Handelshøyskole. Han har tidligere vært Regiondirektør i Marine Harvest Norway Region nord. Høstlund har vært ansatt i NRS siden september 2014. Han er bosatt i Drøbak.

 • Ola Loe

  (1966), Konserndirektør – Finans

  Ola Loe er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Han har tidligere vært ansatt som senior manager i KPMG , hvor han blant annet har vært konsernrevisor for Cermaq ASA, Norway Pelagic ASA, Fjord Seafood ASA og Midnor AS. Loe har vært ansatt i NRS siden 2009. Han er bosatt i Trondheim.

 • Klaus Hatlebrekke

  (1974), Konserndirektør Forretningsutvikling

  Klaus Hatlebrekke har de siste 10 årene jobbet som analytiker av sjømatsektoren i DNB Markets. Klaus Hatlebrekke er Siviløkonom fra Handelshøgskolen BI. Hatlebrekke har vært ansatt i NRS siden april 2012. Han er bosatt i Trondheim.

 • Arve Olav Lervåg

  (1971), Konserndirektør - Havbruk

  Arve Olav kommer fra stillingen som Produksjonssjef Havbruk i Lerøy Midt AS, en stilling han har hatt siden 2011. Arve Olav startet i næringen i 1988, og har gjennom ulike stillinger lang fartstid i næringen. Han har sin utdannelse innen akvakultur og økonomi fra Høyskolen i Molde.  Lervåg er bosatt i Trondheim.

 • Tore Evjen

  (1965), Konserndirektør Ferskvann

  Tore er utdannet biolog med hovedfag i ferskvannsbiologi ved
  Universitetet i Trondheim. Han har i tillegg en bachelorgrad i akvakultur med spesialiseringen innenfor kjemi, biologi, økonomi, ledelse og produksjon fra Distriktshøgskolen i Sogn. Han har jobbet som Produksjonssjef Region Nord Ferskvann i Marine Harvest. Han har arbeidet i Marine Harvest siden 1995, hvor han har hatt ulike stillinger med ansvar både for produksjon og utbyggingsprosjekter innenfor settefisk og RAS teknologi.
Valgkomite
 • Endre Glastad

  Leder, e-mail: endre@glastad.no


 • Asle Rønning

  Medlem


 • Anne Breiby

  Medlem


Download Dokumenter

Trykk på aktuell lenke for å laste ned en PDF-fil

1. INNLEDNING

1.1 Disse etiske retningslinjene («Retningslinjene») er vedtatt av styret i Norway Royal Salmon ASA («Selskapet»).

1.2 Formålet med Retningslinjene er å skape en sunn bedriftskultur og bevare Selskapets integritet gjennom å hjelpe de ansatte til å sette en høy standard for god forretningsskikk. Videre er Retningslinjene ment som et verktøy til egenevaluering og til utvikling av Selskapets identitet.

1.3 Retningslinjene gjelder for alle enheter som kontrolleres av Selskapet og alle Selskapets ansatte og styremedlemmer (samlet benevnt som «Ansatte»). Alle Ansatte skal lese og forstå Retningslinjene. De Ansatte oppmuntres til å stille spørsmål med hensyn til anvendelsen av Retningslinjene. Slike spørsmål kan rettes til den enkeltes nærmeste overordnede, et medlem av Selskapets øverste ledelse eller et medlem av Selskapets styre («Styret»).

1.4 Den enkelte Ansatt har det endelige ansvar for å rette seg etter Retningslinjene. Den enkelte leder skal i tillegg ha ansvar for å håndheve Retningslinjene slik den gjelder for de Ansatte og driften innenfor den enkelte leders ansvarsområde.

1.5  Eventuelle brudd på Retningslinjene vil utgjøre grunn for disiplinærtiltak, herunder oppsigelse, om nødvendig.

2. ETIKK


2.1 Selskapets retningslinjer krever at de Ansatte etterlever en høy etisk standard på det forretningsmessige og personlige plan ved utførelsen av sine plikter og oppgaver for Selskapet. De Ansatte skal opptre redelig og utvise integritet overfor andre Ansatte, forretningsforbindelser og kunder, offentligheten, næringslivet, aksjeeiere, leverandører, konkurrenter og statlige myndigheter.

2.2 Ansatte skal ikke når de handler på vegne av Selskapet søke å oppnå urettmessige fordeler ved manipulering, hemmelighold, misbruk av privilegert informasjon, feilaktig fremstilling av viktige kjensgjerninger eller andre uredelige metoder.

2.3 Selskapets retningslinjer forbyr ulovlig diskriminering av ansatte, aksjeeiere, styremedlemmer, kunder og leverandører på bakgrunn av etniske eller nasjonal opprinnelse, alder, kjønn eller religion. Alle mennesker skal behandles med verdighet og respekt og skal ikke forstyrres utilbørlig i utførelsen av sine plikter og oppgaver.

2.4 De Ansatte skal ikke ut fra lojalitet til Selskapet eller et ønske om fortjeneste for Selskapet bryte gjeldende lover eller Selskapets interne regler og retningslinjer.

3. REGLER FOR GOD FORRETNINGSSKIKK


3.1  Selskapets verdier

3.1.1 Selskapets har grunnleggende tro på at det oppnås bedre resultater for selskapene og for lokalmiljøet, ved at bedriftene har lokalt engasjement, beslutningsmyndighet og eierskap.

3.1.2 Selskapet arbeider for å være en pålitelig partner gjennom forsvarlig forretningsdrift, streng disiplin, prioritering av kvalitetsløsninger, forutsigbare leveranser og høy grad av service.

3.1.3 Selskapet skal opptre med en viss pågåenhet i alle deler av virksomheten. Dette betyr at Selskapet skal oppfylle sine forpliktelser på kortest mulig tid, treffe beslutninger raskt, men samtidig basert på faktum, godta forandringer, håndtere nye utfordringer og også være proaktiv.

3.1.4  Selskapet skal utnytte og utvikle ferdigheter innen produksjon, produktutvikling og ledelse. Her er profesjonalitet og beste praksis nøkkelfaktorer.

3.2 Regler og lovgivning

3.2.1 Selskapets skal rette seg etter alle lover og forskrifter som er relevante for selskapets virksomhet. Det er hver Ansatts personlige ansvar å følge de pålegg og restriksjoner som følger av slike lover og forskifter.

3.3 Helse, miljø og sikkerhet

3.3.1 Selskapets virksomhet skal drives på en måte som ivaretar sikkerhet og helse for de Ansatte, kundene, offentligheten og omgivelsene i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet og på en måte som verner miljøet og Selskapets personale og eiendeler. Alle Ansatte skal opptre i samsvar med disse retningslinjene. Avvik eller mistanke om avvik fra retningslinjene skal rapporteres omgående.

3.3.2 Selskapet skal være en profesjonell og positiv arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø.

3.3.3 Alle Ansatte skal bidra til å skape et arbeidsmiljø fritt for diskriminering på bakgrunn av religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonalitet, rase og funksjonshemning.

3.3.4 Selskapet godtar ikke oppførsel som kan oppfattes som nedverdigende eller truende.

3.4 Forholdet til kunder, leverandører og konkurrenter

3.4.1 Kunder skal bli møtt med kunnskap, respekt og forståelse.

3.4.2 Leverandører skal behandles på en redelig og profesjonell måte.

3.4.3 Selskapet ønsker rettferdig og åpen konkurranse i alle markeder, både nasjonalt og internasjonalt. Ikke under noen omstendigheter skal Selskapet eller noen av dets Ansatte delta i handlinger i strid med gjeldende konkurranselovgivning. Ansatte som har spørsmål med hensyn til mulige konkurransehindrende virkninger av bestemte transaksjoner eller mistenker brudd på gjeldende konkurranselovgivning, bør rådføre seg med sine nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller Styret.

3.4.4 Selskapet er sterkt imot all form for korrupsjon (bestikkelser, smøring, mv). Ingen av Selskapets ansatte skal direkte eller indirekte tilby, love, gi eller motta bestikkelser, ulovlige eller upassende gaver eller andre urettmessige fordeler eller godtgjørelse for å oppnå forretningsmessige eller andre personlige fordeler.

3.5 Hvitvasking av penger

3.5.1 Selskapet er sterkt imot all form for hvitvasking av penger. Selskapet vil treffe de tiltak som er nødvendige for å hindre at de økonomiske transaksjoner det foretar brukes av andre til hvitvasking av penger. Ansatte som mistenker brudd på gjeldende hvitvaskingslovgivning bør rådføre seg med sine nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller Styret.

3.6  Lojalitet og interessekonflikt

3.6.1 Selskapet krever lojalitet av sine Ansatte og at de avstår fra handlinger eller fra å ha interesser som gjør det vanskelig å utføre det arbeid de er satt til på en objektiv og effektiv måte.

3.6.2 Den enkelte Ansatte skal underrette sin nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller Styret om situasjoner der han/hun har en vesentlig direkte eller indirekte interesse i en transaksjon eller et annet forhold som angår Selskapet.

3.6.3 Interessekonflikter bør unngås. Dersom det oppstår en interessekonflikt, skal hver enkelt Ansatt vurdere situasjonen og underrette sin nærmeste overordnede om sin partiskhet eller interessekonflikt. Situasjoner som innebærer interessekonflikt kan berøre, men er ikke nødvendigvis begrenset til, kunder, leverandører, nåværende eller fremtidige ansatte, konkurrenter eller andre forbindelser.

3.6.4 De Ansatte har plikt til å fremme Selskapets legitime interesser når de har anledning til det. De Ansatte skal ikke personlig benytte seg av muligheter de oppdager ved bruk av bedriftens eiendom eller informasjon eller i sin stilling i bedriften.

3.7  Konfidensialitet og taushetsplikt

3.7.1  Det er viktig at den enkelte Ansatte overholder taushetsplikten med hensyn til informasjon relatert til Selskapet. De Ansatte har ofte tilgang til fortrolig og taushetsbelagt informasjon om Selskapets virksomhet, kunder og leverandører. Taushetsbelagt informasjon omfatter blant annet ikke-offentlig informasjon om Selskapets virksomhet, økonomiske resultater og utsikter og mulige selskapstransaksjoner. De Ansatte skal overholde taushetsplikten med hensyn til slik informasjon både under og etter ansettelsesforholdet, og skal ikke bruke, videreformidle eller meddele den taushetsbelagte informasjonen, med mindre dette gjøres i utøvelsen av den Ansattes stilling. Det kan ha alvorlige konsekvenser for Selskapet og vedkommende Ansatt om konfidensiell eller fortrolig informasjon blir gitt videre uten tillatelse.

3.7.2 Selskapets behandling av personopplysninger skal gjøres med den påpasselighet og bevissthet som er påkrevd i samsvar med lover og forskrifter og som er relevant for informasjon som kan være sensitiv, uansett om opplysningene dreier seg om kunder, ansatte eller andre. Behandling av personopplysninger bør begrense seg til det som er nødvendig for virksomhetens drift, effektiv kundebehandling, aktuelle markedsmessige aktiviteter og riktig personalforvaltning.

3.8 Riktig bruk av Selskapets eiendeler
Selskapets eiendeler skal kun brukes til lovlige forretningsformål og kun av Ansatte med bemyndigelse eller personer utpekt av dem. Dette gjelder materielle eiendeler (som f eks kontorutstyr, telefon, kopimaskin mv) og immaterielle eiendeler (som f eks forretningshemmeligheter og taushetsbelagt informasjon). De Ansatte har ansvar for å beskytte Selskapets eiendeler mot tyveri og tap og å påse at de brukes effektivt. Tyveri, uforsiktighet og sløseri har en direkte innvirkning på Selskapets lønnsomhet. Dersom en Ansatt blir kjent med tilfeller av tyveri, sløseri eller misbruk av Selskapets eiendeler, skal vedkommende rapportere dette til sin overordnede eller til et medlem av Styret.

3.9  Narkotika og alkohol

Selskapets retningslinjer forbyr ulovlig bruk, salg, kjøp, overdragelse, besittelse eller forbruk av kontrollerte stoffer på Selskapets område, unntatt til reseptbelagt, medisinsk bruk. Selskapets retningslinjer forbyr også Ansatte å bruke, selge, kjøpe, overdra eller besitte alkoholholdig drikke på Selskapets område, unntatt i henhold til tillatelse fra Selskapet. I henhold til disse retningslinjene skal Selskapet overholde gjeldende lover og forskrifter som gjelder bruk av alkohol eller andre kontrollerte stoffer.

3.10 Ekstern kommunikasjon

Det er kun spesielt utpekte Ansatte som har tillatelse til å diskutere Selskapet med media, analytikere og investorer. Alle forespørsler fra tilsynsmyndigheter eller statlige representanter skal henvises til vedkommende leder. Ansatte som kommer i kontakt med media i sin stilling, må ikke kommentere rykter eller spekulasjoner om Selskapets aktiviteter.

3.11 Handel med verdipapirer

3.11.1  Ansatte og medlemmer av deres familie må ikke kjøpe eller selge aksjer eller andre verdipapirer eller gi råd om handel med verdipapirer på bakgrunn av innsideinformasjon vedrørende slike verdipapirer, herunder Selskapets aksjer og aksjer i selskaper som er kunder, leverandører eller partnere av Selskapet.

3.11.2  «Innsideinformasjon» er informasjon som merkbart kan påvirke kursen på Selskapets aksjer eller aksjene til andre børsnoterte selskaper. Dersom du er i tvil om du er i besittelse av innsideinformasjon, bør du ta kontakt med din nærmeste overordnede eller Selskapets representant med ansvar for forhold vedrørende innsidehandel, og det kan eventuelt søkes råd hos juridisk rådgiver.

3.11.3  Medlemmer av Styret og den øverste ledelse, samt visse andre personer er underlagt ytterligere krav i henhold til Selskapets regler om innsidehandel.

3.12  Integritet for selskapsdokumenter

3.12.1  Alle forretningsdokumenter, kostnadskonti, bilag, regninger, lønningslister, tjenestejournaler, rapporter til offentlige organer og andre rapporter skal gjenspeile de faktiske forhold.

3.13  Selskapets regnskaper skal føres med årvåkenhet og ærlighet, og skal på en nøyaktig måte gjenspeile Selskapets transaksjoner. Alle eiendeler skal føres opp i samsvar med Selskapets vedtatte fremgangsmåter. Det skal ikke opprettes skjulte eller ikke-bokførte midler eller eiendeler til noe formål.

3.14 Selskapets regnskapspersonale skal gi Selskapets eksterne revisorer eller Styret all informasjon de ber om. Ingen Ansatte må selv foreta eller beordre eller tillate andre å foreta handlinger med sikte på uredelig påvirkning, tvang, manipulasjon eller villeding av Selskapets eksterne revisorer som er involvert i revisjon eller kontroll av Selskapets regnskaper, eller unnlate å rette opp vesentlig feilaktige eller villedende regnskaper eller regnskapsdokumenter for å oppnå vesentlig villedende regnskaper.

4. RAPPORTERING AV REGELBRUDD


Ansatte som er vitne til eller blir kjent med en situasjon de mistenker for å være brudd på Retningslinjene, har plikt til å underrette sine nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller et medlem av Styret, med mindre Retningslinjene gir anvisning om annet. Regelbrudd der en leder er involvert skal rapporteres direkte til et medlem av Styret. Når en leder blir underrettet om brudd på Retningslinjene skal lederen ha ansvar for å håndtere forholdet i samråd med et medlem av Styret. Dersom en Ansatt som har rapportert om brudd på Retningslinjene ønsker å forbli anonym, skal det gjøres alt som rimelig kan forventes for at identiteten til den Ansatte kan holdes konfidensiell. Alle meddelelser skal tas alvorlig og rapportering om brudd på Retningslinjene skal om nødvendig granskes nærmere. Selskapet skal ikke rette eller tillate at det rettes represalier mot en Ansatt som har rapportert om en situasjon i god tro.