Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Informasjon fra NRS: Informasjonsmøter

Norway Royal Salmon ASA (NRS) og NRS Finnmark AS arrangerer et møte med lokalbefolkning og andre interessenter onsdag 07.06.2017 kl. 14.00 – 16.00 i NRS Finnmark AS sine lokaler i Markveien 38B i Kunnskapsparken i Alta.


Agenda for møtet:

  1. Generell orientering om NRS ASA og NRS Finnmark AS

  2. Informasjon om hvordan vi møter nasjonale og internasjonale produksjonsutfordringer

  3. Åpen diskusjon omkring eventuelle spørsmål eller utfordringer knyttet til oppdrettsvirksomheten

Påmelding til møtet kan gjøres på e-post til birte.haugan@salmon.no innen 05.06.2017

Tilsvarende møter vil bli arrangert i Hasvik, Kvalfjord og Kokelv i løpet av høsten 2017 og vil bli annonsert senere.


[Tilbake]