Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

ASC-revisjoner

I forbindelse med ASC-sertifiseringen av lokaliteten Mortensnes i NRS Finnmark, Alta kommune, gjennomføres første overvåkingsrevisjon 22. – 23.08.2017.

Da lokaliteten er brakklagt på aktuelt tidsrom vil revisjonen bli en dokumentasjonsgjennomgang på selskapets kontorer i Alta.

[Tilbake]